Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Nya Lidingö centrum?

tisdag 29 mars 2016 00:01

SAMRÅD I HÖST. Skisserna för nya Lidingö centrum börjar växa fram. Arbetet pågår för fullt på stadsbyggnadskontoret med att lägga fast detaljerna för kvarter och allmänna platser som gator, parker och torg. Det är viktigt att trafikmiljön blir bra för de boende och för affärerna, att den teknisk försörjning är genomtänkt och att de offentliga miljöerna får en attraktiv utformning. Men det handlar också om gestaltning, om "den mänskliga skalan", om variation och inpassningen till de byggnader som redan finns.

Denna skiss, sedd från Vasaborgen, är ett arbetsmaterial för att åskådliggöra en del viktiga frågor i utformningen av centrum. Nya byggnader finns alltså utmed Lejonvägens båda sidor, på stadshusparkeringen, utmed västra sidan av Vasavägen, på Lejonstigen mitt emot nuvarande polishuset, mot biografen och biblioteket och på Coop/Systemet-parkeringen, på Tor/Firren-parkeringen och på Odenvägen. Illustration: Lidingö stad. Klicka på bilden så blir den större.Denna skiss, sedd från Vasaborgen, är ett arbetsmaterial för att åskådliggöra en del viktiga frågor i utformningen av centrum. Nya byggnader finns alltså utmed Lejonvägens båda sidor, på stadshusparkeringen, utmed västra sidan av Vasavägen, på Lejonstigen mitt emot nuvarande polishuset, mot biografen och biblioteket och på Coop/Systemet-parkeringen, på Tor/Firren-parkeringen och på Odenvägen. Illustration: Lidingö stad. Klicka på bilden så blir den större.

Allt detta arbete ska leda fram till ett detaljplaneförslag som allmänheten får ta ställning till i ett samråd i höst, antagligen med start i oktober.

Handelslägen i Lidingö centrum. Stadshuset längs ned till vänster. Illustration: Lidingö stadHandelslägen i Lidingö centrum. Stadshuset längs ned till vänster. Illustration: Lidingö stad

Dela Nya Lidingö centrum?

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-03-31 22:30

Ok tack Hans,

Det är ungefär lika många p-platser som Parkaden på Regeringsgatan (dvs det 7 våningsgaraget som ligger mitt emot NK) - fast i Centrum blir det under mark.

Anders

Henry Duhs 2016-03-31 22:19

Karin Wallgren,

Det är inte synd att Norra banan lades ner. Den var var olönsam och bussarna fungerar bättre på ön till en betydligt lägre kostnad.

Södra banan bibehölls i och med att det även fortsättningsvis fraktades tunga transporter med järnväg till AGA, Margarinbolaget, Rasta och Liva. Annars hade banan lagts ner omgående efter att nya bron var invigd.

När dessa industrier upphörde fanns inte det behovet av banan kvar längre. Då ville SL lägga ner banan då den var och är mycket olönsam att driva vidare. Bussar hade varit billigare, smidigare, flexiblare och bättre. Nu blev det inte så och vi sitter fast i en uppenbart genomförd felinvestering där hela Lidingö ska betala bland annat en ny bro och vi måste betala hela bron mellan Ropsten och Torsvik. Hur smart var detta och vad kommer det kosta och vilka investeringar och verksamheter kommer nu bli lidande för att antal politiker saknar kunskap i matematik och endast lyssnar på spårvagnslobbyn på södra Lidingö.

Henry Duhs 2016-03-31 21:55

Buss i Lidingö centrum kan knappast bli ett problem, Dessa bussar kan säkert parkeras i spårvagnsdepåerna i Daleum. Här lär det finnas plats så det räcker och blir över.

Annars finns alltid alternativet att handla vid andra affärer som erbjuder goda parkeringslösningar redan idag.

Om någon bor på Agavägen kan man handla i ICA på andra sidan vägen och på vis behöver vederbörande vare sig ha körkort eller bil.

Hans Lefvert 2016-03-31 20:34

Anders

I planprogrammet som alla kan läsa på hemsidan ingår 800 p-platser under nya centrum, där parkering för pendlare ingår med ca 200. Tillkommer bostadsparkering inom de privata fastigheterna.

Johan

Det blir i huvudsak genomgående trafik i centrum, d.v.s. bussarna fortsätter efter stopp vid Lidingö Centrum. T.ex. med en busslinje mellan Rudboda och Kottla via centrum. Detta kommer även förbättra möjligheterna att åka lokalt inom Lidingö utan att behöva byta busslinje.
Ändhållplats vid Lidingö Centrum är ingen optimal lösning för trafiken. Detta är förstås en fråga för SL att lösa, med lite kreativitet så att utrymmet utmed bussgatan räcker för de busshållplatser som krävs.

Karin Wallgren 2016-03-31 17:47

Inte kan väl jag vara ensam om att vara hjärtligt trött på allt vad Ropstens infartsparkering, bussterminal och annat kaos som medföljer ett tunnelbanebygge i centrum. För att inte tala om den förtätning i Torsvik Centrum och kanske tusentals nya bostäder i Elfvik, med andra ord allt det som inte passar med den småskalighet som ligger så många lidingöbor varmt om hjärtat. Den framtidsvision som Sverigeförhandlarna (de som lyssnar på andra bara så länge deras egen uppfattning inte ifrågasätts) frammanar, är så främmande (läs skrämmande) att jag i tankarna för att undvika allt detta kaos söker mig till Sjövägen och styr på så sätt rätt mot stan och slipper på så vis färdas via detta kaos kallat centrum. Och vad inköp beträffar så har jag fått upp ögonen för ehandel. Men det kan inte vara för sent än. Säg nej till T-bana. Behåll Lidingöbanan i sin nuvarande sträckning. Synd att linje 20 på norra ön lades ner. Hur skulle det vara om den delen av Lidingöbanan fick återuppstå med en delvis ny sträcka, kanske ända ut till Elfvik.

Johan Appelberg 2016-03-31 15:04

Hans Lefvert

Tack, Hans, för din syn. I din tidigare artikel skriver du "Tidreglering, chaufförbyte, "ej i trafik", kaffepaus och vad annat som erfordras får ske på annan mindre central plats."

Var då? Vilken annan plats?

Jag kan inte svara för SL, men jag har lång erfarenhet från statlig förvaltning (Regeringskansliet). Jag bedömer att det inte är realistiskt att tro att landstinget/SL skulle godta att bussarna får ställas upp någonstans ganska långt från Centrum, och att Centrum skulle bli en plats som bara passeras.

Om Sverigeförhandlingen skulle leda till att t-banan förlängs till Centrum får vi nog räkna med att Ropstens bussterminal flyttas till Centrumområdet. I stort sett alla Lidingös bussar kommer att utgå från/ha sin ändhållplats i Centrum. Det är ju detta som är poängen med t-bana till Lidingö. Detta kommer i sin tur att kräva dels permanenta avgångshållplatser för ett stort antal busslinjer, dels ett stort antal platser för tillfällig parkering av bussar.

Min undran kvarstår: Var i centrumområdet ska Ropstens bussterminal lokaliseras?

Anders Wennberg 2016-03-30 22:32

Hans,

Man bygger bort hundratals parkeringsplatser. De 1 600 bostäderna i Centrum behöver parkeringsplatser. Utökad butiksyta kräver fler parkeringsplatser. Och så en infartsparkering på 200 platser. Allt detta under mark. Kan du berätta för läsarna hur många parkeringsplatser under mark du räknar med? Långt över 1 000 måste det bli - inte billigt att spränga fram...

Henry Duhs 2016-03-30 20:36

För att få en bild av hur ett framtida Lidingö centrum kan komma att se ut är Liljeholmen ett exempel på hur bussar, spårvagn, parkering och tunnelbana kan kombineras på samma plats. Här finns även handel och bostäder.

Med detta säger jag inte att ett framtida Lidingö centrum ska bli som Liljeholmen, men för att få en bild av man här lyckas blanda olika funktioner, är det en plats som är värd att besöka i studiesyfte. Denna tunnelbanestation är dessutom en stor förgreningsstation.

Hans Lefvert 2016-03-30 18:19

Johan Appelberg

För att få en uppfattning om hur en T-banestation kan anpassas till det nya centrum, har vi visat detta i en tidigare artikel på Lidingösidan ”Välj Tunnelbana kombinerat med spårvagn till Lidingö Centrum”. Där finns även en skiss över en möjlig utformning av en underjordisk T-banestation med Lidingöbanan ansluten till en kombinerad vänthall för bussar och T-banan.
Se artikeln på denna länk: http://lidingosidan.se/debatt/debatt-valj-tunnelbana-kompletterat-med-sparvagn-till-centrum/

Infartsparkering med ca 200 platser planeras i garage under nya centrum. En bussterminal som i Ropsten behövs inte, eftersom busslinjerna kan göras genomgående i centrum istället för som i Ropsten med ändhållplats. Bussarna passerar Lidingö Centrum på en bussgata som idag. Själva T-banestationen är under jord och endast uppgångar syns i stadsmiljön.

Staffan Anderberg 2016-03-29 15:00

Det är ställt utom allt tvivel att Lidingöborna till varje pris vill parkera ovan jord. Så var det i Torsvik då systemet låg där och så är det i Lidingö centrum nu.
Svårt att bortse från detta.

Marianne Börje 2016-03-29 12:19

Och varska man parkera, när man inte orkar bära till och från bussar?

Johan Appelberg 2016-03-29 11:17

Tack för denna illustration! Eventuella synpunkter får avvakta samrådet i höst.

Däremot ska det bli intressant att se var Sverigeförhandlingens tunnelbaneförespråkare - politiker, näringslivet och andra - tänker sig lokalisera Ropstens infartsparkering och bussterminal.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google