Väder Lidingö

Lidingö söndag 29 januari 2023 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Nyckelviksskolan stannar på Lidingö och bygger till

måndag 19 december 2016 00:01

BINDER SAMMAN HUSEN. Nyckelviksskolan på Granvägen i Hersby har sedan 1955 bedrivit eftergymnasiala utbildningar inom konst och design på Lidingö i husen Furuhöjd, Verkstadshuset, Tallbo och Freja. 2012 började skolan planera för tillbyggnad, men man gick inte vidare med planerna. Se Lidingösidan 7 mars 2012.

En modell, gjord av Gremo arkitektkontor, visar hur utbyggnaden kan bli. De grå byggnaderna är nya, de träfärgade befintliga hus.En modell, gjord av Gremo arkitektkontor, visar hur utbyggnaden kan bli. De grå byggnaderna är nya, de träfärgade befintliga hus.
Men planprocessen har hållits levande hela tiden och nu, drygt fyra år senare, har man kommit i mål med ett förslag som känns helt riktigt. Husen Furuhöjd och Verkstadshuset binds samman, en tillbyggnad som skiljer sig från tidigare förslag har ritats in på tomten, huset Freja har redan sålts och om Tallbo förs olika diskussioner.

- Vi har under dessa fyra år haft en dialog med staden, säger Nyckelviksskolans rektor Johanna Djurberg till Lidingösidan. Frågan har varit om skolan skulle stanna kvar på Lidingö eller ej. Men nu har vi bestämt oss. Vi blir kvar. Därför har vi låtit arkitekten Ingrid Jonsson på Gremo arkitektkontor ta fram ett förslag på en ny detaljplan, en plan vi är mycket nöjda med.

Nyckelviksskolans rektor Johanna Djurberg vid tillbyggnadsmodellen.Nyckelviksskolans rektor Johanna Djurberg vid tillbyggnadsmodellen. Modellen uppifrån. Husen med röda prickar är befintliga hus, de med gröna planeras att byggas. Granvägen går på modellen till höger om skolan.Modellen uppifrån. Husen med röda prickar är befintliga hus, de med gröna planeras att byggas. Granvägen går på modellen till höger om skolan. Gremo arkitektkontors förslag till ny detaljplan. De mörkare husen kommer att byggas.Gremo arkitektkontors förslag till ny detaljplan. De mörkare husen kommer att byggas.

- Det finns en stark vilja hos staden att möta våra önskemål om bättre verksamhetslokaler. Vårt förslag är att binda samman huvudbyggnaden (Furuhöjd) med Verkstadshuset genom ett hus som både kan bli galleri och samlingsplats för eleverna, för vi saknar ytor där eleverna kan vistas när de inte har lektioner. I anslutning till Verkstadshuset byggs nya undervisningslokaler, ungefär på den plats där den nuvarande provisoriska paviljongen står. Skolan kommer vara en byggplats under några år, men sedan kommer det bli mycket bra, säger Johanna Djurberg.

Frejahuset är sålt sedan en tid. En OVK-undersökning (obligatorisk ventilationskontroll) visade att huset inte dög som undervisningslokal. Därför finns nu den tillfälliga paviljongen på skolan och i den bedriver man den keramikundervisning som tidigare fanns i Freja. Matsalen, Röda salen, är stängd och där sker nu tecknings- och måleriundervisning.

Enligt det förslag som tagits fram kommer byggytan att ökas med 1500 kvadratmeter. På skolan går 192 elever på åtta olika utbildningslinjer och antalet kommer inte att ökas i och med utbyggnaden. I lokalerna arbetar också 35 personer som lärare, administrativ personal och de som har hand om byggnaderna.

- Vi bygger inte nytt för att få fler elever utan för att få lämpliga lokaler och har redan haft ett möte med grannarna före det samråd som kommer att hållas, för att informera om våra planer som skiljer sig från det tidigare förslaget och grannarna är positiva.

- Utbildningen idag, med de olika utbildningslinjerna, samtidsanpassas hela tiden till omvärlden och många av våra elever går vidare till internationella skolor. Vi är stolta över Nyckelviksskolan som inte skulle vara den skola den är idag om vi inte följde med i de förändringar som sker, säger Johanna Djurberg.

Huvudbyggnaden Furuhöjd till vänster och Verkstadshuset till höger. Mellan dessa hus byggs en sammanbindningsbyggnad.Huvudbyggnaden Furuhöjd till vänster och Verkstadshuset till höger. Mellan dessa hus byggs en sammanbindningsbyggnad. Verkstadshuset till vänster och den provisoriska paviljongen. Ungefär där paviljongen står blir det en ny byggnad.Verkstadshuset till vänster och den provisoriska paviljongen. Ungefär där paviljongen står blir det en ny byggnad.

Dela Nyckelviksskolan stannar på Lidingö och bygger till

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google