Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Nytt om Lidingöbanan

onsdag 30 januari 2013 19:47

Spårväg City/Lidingöbanan. Tidplan för planerade trafikstarter. Illustration: SLL, trafiknämnden

Spårväg City/Lidingöbanan. Tidplan för planerade trafikstarter. Illustration: SLL, trafiknämnden

Om en vecka sammanträder landstingets trafiknämnd för att ta ett förnyat genomförandebeslut om Spårväg City, vilket även inbegriper Lidingöbanans upprustning och sammankoppling med Spårväg City i Ropsten. Efter kostnadsbantningen under 2012 med 1,1 miljard kronor, då bl.a. den tänkta bussterminalen i Stockby togs bort, beräknas nu kalaset kosta 4,85 miljarder kronor, efter en uppräkning med 550 miljoner till dagens kostnadsnivå.

Det som är mycket intressant för Lidingö och lidingöborna är att tidsplanen för upprustningen av Lidingöbanan ligger fast. Bussar börjar ersätta trefiken i juni 2013 och “den nya banan” beräknas komma igång i december 2014. Som ett led i kostnadsbesparingarna har man dock bestämt sig för att hållplatsernas väderskydd, räcken och bänkar ska få ett “enklare och mer standardmässigt och kostnadseffektivt utförande”.

I november förra året beställdes de sju 40 meter långa A36-vagnarna som ska trafikera Lidingöbanan. Snittpriset beräknas till 33,3 miljoner per styck. Lidingö stad har tidigare sagt att man ska finansiera en vagn, med som mest 30 miljoner kronor.

Sammankopplingen vid Ropsten blir intressant med tanke på att Lidingös politiker beslutat sig för en ny tågbro som ska vara klar år 2020. Trafiknämnden räknar med att sammankoppla Lidingöbanan i Ropsten år 2018 med trafiken som går över den nu befintliga tågbron. Men med tanke på den nya bron kan det innebära att “den slutliga sammankopplingen med Lidingöbanan kan ske 2020”. F.ö så beräknar man att spåret genom Frihamnen ligger på sin framtida permanenta plats år 2018.

Vid Ropsten utreder Stockholms stad hur själva hållplatsen för Spårväg City/Lidingöbanan ska utformas. Först tänkte man sig en hållplats på ett torg, i samma plan som bussarna. Nu talar man om en bytespunkt i tre plan, för tunnelbana, bussar och spårvagn. Spårvagnen ska antingen schaktas ner fem meter under marknivån eller gå på en högbro över Ropsten. Klart är att bägge lösningarna ökar kostnaderna.

Den spårvagnsterminal vid AGA som Lidingös kommunfullmäktige beslutade om i måndags ska byggas etappvis. Först färdigställs tågstallet för Lidingöbanans sju vagnar. Depån beräknas stå helt klar under 2017.

Lidingösidan skrev en artikel om Bytespunkt Ropsten den 13 juli 2012.

Dela Nytt om Lidingöbanan

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google