Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

"Parker är värdeskapande"

onsdag 9 maj 2012 00:01

Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle från Spacescape: Ju större städerna blir, desto större blir tillväxten.

Stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle från Spacescape: Ju större städerna blir, desto större blir tillväxten.

Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare från företaget Spacescape AB, var nyligen inbjuden till ett öppet möte som Socialdemokraterna på Lidingö arrangerade. Företaget Spacescape är bl.a. diskussionspartner med Lidingö stad i samband med arbetet på den nya översiktsplanen. Ståhles uppfattning är att parker som anläggs i stadsmiljö i högsta grad skapar extra värden för de boende.

– Parker är omhändertagande för dem som vistas där. De skapar mer värde än grönområden. Så tillgången på parker ökar områdets kvalitet, sa Alexander Ståhle. Och inte bara kvalitet, utan även närhet och orienterbarhet. Stora parker ger ofta även möjlighet till en mångfald av både lek och sport samtidigt som det finns lugna områden.

– Ju större städerna blir, desto större blir tillväxten. Och större städer växer snabbast. Därför är det orimligt att säga att fler inte ska få flytta in. Större städer har också större mångfald när det gäller utbildningsnivåer, lönenivåer och företagsmångfald. Högre täthet ger fler verksamheter, som restauranger, handel och kultur.

– Vill man minska bilinnehavet i ett område ska man bygga tätt, fortsatte Alexander Ståhle. Glesare områden betyder fler bilar. Det som påverkar lägenhetspriserna ordentligt är närheten till spårväg. Det ger området en stabilitet på ett helt annat sätt än med buss- och biltrafik. Så, bygg nära spårstationer och inte nära stora parkeringsplatser, sa Alexander Ståhle. Täthet spar mark och minskar avstånd.

– Byggs gatunätet ut betyder det att den täta blandstaden och stadsgatans attraktivitet ökar. Med olika verksamheter i gatuplan ökar också antalet fotgängare. Så, bygg tätt och bygg lokaler. Men tänk också på att en sjöutsikt är viktig liksom tillgång till offentliga stränder och kajer.

När man bygger i kvartersform, istället för fristående flerfamiljshus, uppfattas det som mer attraktivt av de boende. Det slutna kvarteret, som också har utåtvändra entréer mot de omgivande gatorna, ger en speciell känsla eftersom det samtidigt skapar en gårds- och stadsrumskvalitet.

Alexander Ståhle visade har man, genom att skapa stadsmiljöer genom kvartersbyggande, får fler boende på samma yta i lägre hus, än om man bygger några fristående höga hus. I t.ex. Jakobsberg där det nu bor 24 000 i ett område kan man få in ytterligare 18 000 genom att förtäta och skapa parker utan att ta mer mark i anspråk. Bredvid Jakobsbergs centrum planeras nu för den nya Barkarbystaden där man beräknar att just 18 000 personer ska bo. Man kan alltså istället få in en helt ny stad i den befintliga bebyggelsen genom förtätning.

På samma markyta kan lika många människor bo antingen man väljer 3, 5, 6 eller 25 våningars höjd på huset. Det är formen som är betydelsefull. Illustration: Spacescape

På samma markyta kan lika många människor bo antingen man väljer 3, 5, 6 eller 25 våningars höjd på huset. Det är formen som är betydelsefull. Illustration: Spacescape

Dela "Parker är värdeskapande"

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google