Väder Lidingö

Lidingö söndag 29 januari 2023 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Planen för Lojobacken i Rudboda ställs ut

fredag 7 april 2017 00:01

CIRKA 250 NYA BOSTÄDER. Nu ställs detaljplaneförslaget för Lojobackens utbyggnad ut. Cirka 250 bostäder kommer att byggas, till stor del utmed Lojovägen, men även på den plats där den nedlagda Rudboda kyrka nu ligger. Sammanlagt tio huskroppar ska byggas. Utställningen pågår till den 15 maj. Den 25 april hålls ett öppet möte i stadshuset för dem som vill ställa frågor till kommunens tjänstemän och arkitekterna som ritat förslaget, se nedan.

Flygbild med planförslaget. Illustration: ÅWL Arkitekter och LINK ArkitekturFlygbild med planförslaget. Illustration: ÅWL Arkitekter och LINK Arkitektur Situationsplan med de fyra kvarteren A-D. Illustration: ÅWL Arkitekter och LINK ArkitekturSituationsplan med de fyra kvarteren A-D. Illustration: ÅWL Arkitekter och LINK Arkitektur

I december 2014 blev det klart att SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) och ÅWL Arkitekter hade vunnit markanvisnings-tävlingen om att få bygga i Rudboda, se Lidingösidan 3 december 2014. Byggstarten beräknades till år 2017. De översiktsbilder som då presenterades är nästan identiska med dem som nu ingår i förslaget.

Planområdet har delats in i fyra kvarter. Utmed Lojovägen kommer tre huskroppar byggas av SKB. På motsatt sida får Rudboda bostadsrätts-förening uppföra sex huskroppar. På det område där Rudboda numera avkristnade kyrka ligger byggs ett hus med cirka 60 smålägenheter. Husen är mellan fyra och fem våningar höga eftersom de byggs i suterräng på sluttande mark.

I Rudbodaområdet har det i stort sett inte skett någon exploatering sedan området tillkom på 1970-talet. Idag finns behov av förnyelse. Tidigare fanns här både post, bank, kiosk och filialbibliotek. Nu finns endast ICA-butiken kvar. Bostadsutbudet bör bli mer varierat, kundunderlaget behöver ökas och behovet av tätare busstrafik till Lidingö centrum och Ropsten är påtagligt. Det är också något som finns med i översiktsplanen för Rudboda.

Rudboda kyrka och klockstapel. ArkivbildRudboda kyrka och klockstapel. Arkivbild

Söder om Norra Kungsvägen, vid Nilstorpsvägen, ligger Rudboda kyrka. Kyrkan är en s.k. vandringskyrka från 1972, numera avkristnad och ägd av kommunen. Kyrkan togs ur bruk 2009. Församlingshemmet, som också byggdes 1972, har sedan 2007 använts för förskoleverksamhet men kommer att rivas eftersom det är mögelskadat. På kyrktomten står en klockstapel.

Tidplanen ser ut så här: Samråd kvartal 1 2017, granskning kvartal 3 2017, godkännande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden kvartal 4 2017, antagande i kommunfullmäktige kvartal 1 2018.

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus tisdag den 25 april 2017 klockan 18.00-20.00 i Stadshusets entréhall. Möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och arkitekterna som ritat förslaget.

Här finns samrådshandlingarna:
• Miljö- och stadsbyggnadskontoret, plan 5 i Stadshuset, Stockholmsvägen 50
• Stadshusets entréhall, där underrättelse finns anslagen på kommunens anslagstavla
• Stadens webbplats: Lojobacken. Länk till sidan.

Området där husen i kvarteret D kommer att byggas. Lojovägen till vänster. ArkivbildOmrådet där husen i kvarteret D kommer att byggas. Lojovägen till vänster. Arkivbild

Dela Planen för Lojobacken i Rudboda ställs ut

Kommentarer

Allan Ekström 2017-04-27 10:27

Läsaren kan lätt få det intrycket att den nu framlagda detaljplanen har till enda syfte att möjliggöra bostadsbyggande på mark som tillhör Rudboda bostadsrättsförenig och som är belägen inom Lojoområdet; och det hänvisas i handlingarna till en framställning från föreningen. Även detaljplanen kallas för Lojobacken. Så långt är allt gott och väl.

Detaljplanen är emellertid samtidigt endast det första steget i planeringen av ett utvecklingsområde som avser Rudboda centrum med omnejd, vilket framgår av Översiktsplanen. Påpekandet är av betydelse för bedömningen av den föreslagna bebyggelse som är skild från Lojoområdet genom Norra Kungsvägen och som avser den plats utmed Nilstorpsvägen där kyrkan nu finns (Palmen 1), ägd av staden.

Detaljplanen är med andra ord ett instrument underordnat det politiska intresset som kan vara att till varje pris öka folkmängden så mycket som är möjligt – vilket kommit till ett så tydligt uttryck i de hejdlösa planerna på exploateringen av Centrum och Torsvik. Man vet alltså icke i dag hur helheten kommer att se ut efter den framtida omgestaltningen av stadsdelen Rudboda och hur det påverkar dess nuvarande karaktär med dess trivsamma, harmoniska och trygga miljö. Man vet heller inget om hur stor den slutliga folkmängden ungefärligen blir.

Det måste därför vara ett intresse för oss alla att inte låta detaljplanen nu omfatta den föreslagna byggnaden på tomten där kyrkan ligger, en byggnad som för övrigt är en enda byggnadskropp till en uppgiven längd av 70 m och en höjd av 15 m. (Uppgifterna lämnades på mötet i Stadshuset häromdagen). Byggnaden avviker dessutom så uppenbart från närbebyggelsen och ter sig främmande för omgivningen söderut utmed Nilstorpsvägen; den smälter inte in i stadsbilden och det harmoniska samspelet med övriga delar.

Bebyggelsen runt Lojo är däremot välkommen.

Henry Duhs 2017-04-12 13:49

Det ser ut att vara ett genomtänkt förslag och ett välkomnat tillskott av nya bostäder i Rudboda som kan ge ett välkomnat lyft åt denna del av ön.

Det vore även hoppfullt om ett busskörfält kunde tillskapas från Rudboda till Ropsten så att arbetspendlingen i morgonrusningen underlättas.

Daniel Silén 2017-04-12 06:19

Ser trevligt ut! Hoppas Rudboda centrum lever upp lite när dessa lägenheter kommer.

Björn Hellerstedt 2017-04-11 21:15

Tipset är att börja spara smart till insatsen redan nu. Den som vill har ju 3år på sig :-)

Sara Andersson 2017-04-10 18:36

Fantastiskt med nya lägenheter i Rudboda. Tyvärr krävs ju en insats på flera hundra tusen för att kunna bo i de planerande hyresrätterna som ska byggas av SKB. Det vore rimligt att se till att det är möjligt att bo i hyresrätt även på norra ön, utan att behöva lägga in en sådan stor insats.

Med tanke på att ett av Lidingö kommuns stategiska mål är att "Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet" är det på sin plats att kommunen ser till att ett stort antal av lägenheterna som byggs är hyresrätter som inte kräver insats. Dessutom bör det finnas hyresrätter i olika storlekar, inte bara små för ungdomar. I nuläget finns det väldigt få områden att välja mellan om man vill eller behöver (pga ekonomi) bo i hyresrätt. Larsberg/Baggeby, Dalénum, Sticklinge, Brevik, Käppala och Bergsätra är områden där det går att få hyresrätt via Stockholms stads bostadsförmedling. I de fyra senare områdena är beståndet så litet att det endast kommer ut några få lägenheter per år. Att hyresgäster i princip är förpassade till Larsberg/Baggeby är tväremot vad man kalla största möjliga valfrihet.

En bra idé vore att se till att bostadsrättsföreningen på Lojovägen bygger hyresrätter och att lägenheterna som ska byggas på marken där kyrkan står även blir hyresrätter.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google