Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Politisk enighet om nya brons utformning

tisdag 23 september 2014 23:57

Vid tisdagskvällens sammanträde i Lidingö stads tekniska nämnd var det politisk enighet om att den nya bron över Värtan, “Lilla Lidingöbron”, ska vara en lågbro, placeras norr om Gamla Lidingöbron, inte vara öppningsbar, ha fyra körfält för cyklar och mopeder, ha gångbana för två personer i bredd samt ha ett enkelspår för spårvagnarna, om nu inte SL finansierar dubbelspår. Upphandlingsstrategin blir totalentreprenad och Lidingös inriktningsbeslut ska tas i oktober 2014.

Lidingösidan har tidigare redovisat vad stadens konsult och tekniska förvaltningen kommit fram till om bron. Kvällens politiska beslut går på samma linje. Tekniska nämnden beslöt också att kommunstyrelsen (KS) nu tar över frågan som ansvarig nämnd för “Lilla Lidingöbron”, men man vill att KS lyssnar på tekniska nämndens synpunkter under den fortsatta hanteringen.

Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Lidingöpartiet lämnade egna särskilda yttranden efter beslutet. Folkpartiet utvecklade sina synpunkter i ett sex sidor långt yttrande, som även Lidingöpartiet instämde i.

Huvudpunkterna i FP:s yttrande gällde:
1. Utformningen av Knutpunkt Ropsten. Här vill man ha en rationell övergång från tåget till tunnelbanan, med korta avstånd och att resenärerna ska kunna röra sig och vänta i skydd för väder och vind. Det blir därmed en strategisk fråga var bron landar i förhållande till T-banan och stationsbyggnadens utformning.

2. Utformningen av landfästet på Lidingö och utnyttjandet av strand och mark från Torsviks hållplats till Akvatiska är viktigt. Detaljplanen bör därför omfatta hela sträckan och innehålla illustrerade studier.

3. Gestaltningen av brons arkitektoniska, tekniska och funktionella utformning. Bron upplevs i två skalor, dels storskaligt i stadsrummet och dels småskaligt i den nära miljön, där gående, cyklister och tågresenärer rör sig. Upplevelserna i de två skalorna bör avspeglas i gestaltningskraven. FP hänvisar bl.a. till den nya Sölvesborgsbrons ljussättning, se länk.

Dela Politisk enighet om nya brons utformning

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google