Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Samrådsmötet om Lilla Lidingöbron gav inga nya besked

söndag 31 maj 2015 23:55

I torsdags kväll hölls ett samrådsmöte i Lidingö stadshus om nya Lilla Lidingöbron, som ska vara klar år 2020. Ett drygt 30-tal lidingöbor hade kommit. Inga var utsocknes vilket visade sig när projektledaren Jan Werner frågade om någon var från Stockholm. Mötet pågick i nästan 90 minuter och bestod av en presentation och en lite längre frågestund.

"Hur många bor på Lidingö" var frågan, och alla räckte upp en hand."Hur många bor på Lidingö" var frågan, och alla räckte upp en hand.

Informationen var densamma som man kan läsa på Lidingö stads hemsida. Vad man arbetar med nu är få ett förfrågningsunderlag klart så olika broentreprenörer kan börja räkna på kostnader. Man räknar med tillståndsbeslut under första kvartalet 2016. Nya planer måste göras på Lidingö för det område där bron ska landa, medan det i Stockholm redan finns ett färdigplanerat område. Det är alltså Lidingö som ska bygga och bekosta bron och man undersökt elva olika planlägen för att hitta det bästa. Bron blir inte öppningsbar utan får en segelfri höjd på 5,6 meter. Den höjden är en fråga som behandlas av mark- och miljödomstolen och den frågan finns inte med i den aktuella detaljplanen.

Det är ännu inte beslutat vilken typ av bro det blir, stål, betong eller andra material. Här får den (senare) valda entreprenörens åsikter påverka. Det som däremot är beslutat att det gula huset vid brodelningen ska bevaras och flyttas till "annan plats".

Investeringsbeslutet för bron, som kommer att ligga på minst 500 miljoner kronor och som helt beskostas av Lidingö, ska tas i höst av kommunstyrelsen. Mark- och miljödomstolens beslut kommer före årsskiftet.

Frågor kom om man säkerställt att kunna bygga dubbelspår på nya bron, så man klarar femminuterstrafik på Lidingöbanan i framtiden. Men SL har inget sagt så något dubbelspår är inte planerat.

Hela förslaget är utformat så att man inte ska dra en tunnelbana till Lidingö, sa någon. Det bästa vore om Lidingöbanan gick genom Centrum sa en annan åhörare.

Ett par av de närvarande ansåg att förslaget var alldeles utmärkt eftersom en högre bro skulle ge ytterligare buller runt Torsvik. Det räcker med bilbron och alla färjor som ligger i Värtan hela dagarna med sina motorer påslagna.

Frågan om upplagsplats för byggmaterial togs också upp och här nämndes området där Akvatiska planeras vid Islingekajen. Akvatiska lever just nu i ett avtalslöst tillstånd vad gäller markytan. Men inget närmare besked kunde ges från presentatörerna.

Bron borde bli högre än 5,6 meter över vattenytan. Båtlivet är satt åt sidan vid planeringen av nya bron. Man borde ha avlyssnat intresset först, ansåg en av besökarna. Om man t.ex. ger bron en dubbelt så stor lutning mot nu, alltså två procent, skulle segelfria höjden bli åtta meter.

Frågan om infartsparkering vid Ropsten kom också upp, men beskedet var att inget är klart än hur det ska se ut där.

Samrådet pågår till den 15 juni då alla synpunkter måste vara inlämnade.

#

Normalt håller undertecknad inne med egna åsikter, på Lidingösidan. Men ibland rågas måttet, som i torsdags.
Samrådslokal var rummet "Storholmen" i Stadshuset, en lokal måttligt bra anpassade för publika möten, i alla fall när solen skiner. Dels blir lokalen varm eftersom hela västerväggen består av fönster, dels är det svårt att visa bilder eftersom mörka gardiner saknas. Men sämst är att hålla ett samrådsmöte om en så viktig fråga i en lokal där inget högtalarsystem finns. Presentatörernas röster kanske hördes men vid frågestunden försvann ljudet när de på främsta bänkarna talade i normal samtalston. "Högre" ropades det flera gånger. Hur kan Lidingö stad tillåta sig att erbjuda så erbarmliga ljudförhållanden till de intresserade medborgare, som närvarar vid dessa viktiga möten?

Jan Sjöberg

Dela Samrådsmötet om Lilla Lidingöbron gav inga nya besked

Kommentarer

Hans Davidsson 2015-06-06 00:17

Jag mycket tveksam att löftet från Madeleine Helleday kommer att infrias. Tomma ord och inget mer. Så fort det handlar om pengar, vet vi vad det slutar. Men nu är det allvar. Jag ska be att Hörselskadades Riksförbund ta tag i detta. Lidingö Stad är skyldiga att följa lagar och förordningar. Att inte förhala detta genom utredningar m.m. Åtgärda detta omedelbart. Utbilda ljudtekniker om detta. Framför allt fråga oss hörselskadade. Det är vi som är experter på detta vad bra ljudmiljö är.

Hans Davidsson

Madeleine Helleday 2015-06-02 14:07

Vi beklagar att mikrofon inte användes under mötet och tar till oss av kritiken. Naturligtvis ska alla som kommer till ett möte arrangerat av staden kunna ta del av den information som ges.

Madeleine Helleday
Kommunikationschef Lidingö stad

Hans Collinder 2015-06-02 13:19

Det är tyvärr standard i många sammanhang att hörselslingor fallerar eller inte fungerar, vilket tydligen är fallet i Sessionssalen. De som skall sköta anläggningarna är ofta okunniga eller illa informerade om hur de skall handhavas.
Staden borde naturligtvis ha en fungerande anläggning även i en av de mindre lokalerna, allt annat måste betraktas som diskriminering av hörselskadade och äldre. Anläggningarna bör kontrolleras före varje möte p.g.a. att de ofta inte fungerar tillfredsställande enligt vår erfarenhet i många sammanhang.

Hans Davidsson 2015-06-01 19:24

Det Jan Sjöberg berättar, innebär att Lidingö Stad struntar i de förordningar och lagar som handlar om tillgänglighet i offentliga lokaler. Här måste finnas ljudanläggning med hörselslinga. Jag som hörselskadad förväntar mig att det SKA finnas och att det fungerar. Jag ska inte ens behöva fråga om detta innan mötet börjar. Det finns en hörselslinga i stora sessionssalen, men den fungerar mycket dåligt. De gånger jag varit där är nivåerna felinställda. Brus och oljud hörs mer än den som talar.

Om man talar om hälsans ö, så innebär det också att ha en miljö där alla kan delta i ett möte på lika villkor. Men så tycks det inte vara. Bedrövligt. Skäms på er i stadshuset

Hans Davidsson

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google