Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Snart börjar arbetet på den nya spårvagnsdepån

onsdag 6 mars 2013 22:36

Den nya spårvagnsdepån sedd från en tänkt plats ovanför Bergsätra. Larsberg i bakgrunden, Dalénumbyggnaden nere till vänster. Illustration: &Rundquist

Den nya spårvagnsdepån sedd från en tänkt plats ovanför Bergsätra. Larsberg i bakgrunden, Dalénumbyggnaden nere till vänster. Illustration: &Rundquist

I slutet av juni stängs Lidingöbanan för en renovering som ska pågå till december 2014. Därefter börjar nya vagnar rulla på delvis nya spår och stanna vid nya hållplatser. För att hinna med alla arbeten med den nya spårvagnsdepån vid AGA, som först byggs för Lidingöbanans sju vagnar, börjar SL redan i april med vissa markläggnings- och grundarbeten plus flyttning av ledningar. Det är företaget Veidekke Entreprenad som fått SL:s uppdrag att fram till maj 2015 utföra dessa arbeten. Man ska även bygga en stödmur mot Agavägen, där den stora depån sedan placeras. Beräknad projektkostnad för Veidekkes arbete är cirka 150 miljoner kronor. Hela den stora depån beräknas stå färdig år 2017, se Lidingösidan 30 januari 2013.

Dela Snart börjar arbetet på den nya spårvagnsdepån

Kommentarer

Anders Odeen 2013-03-17 08:33

Ja tänk att de som är satta att fatta bästa möjliga beslut går på aktivisternas lätta argument. Vem tar nu ansvar för kostnadsgaloppen som vi kan vänta oss? Och va superkorkat av Lidingös ansvariga att nu låta börja bygga en gigantisk spårvagnsdepå, samtidigt som hela SL:s verksamhet börjar synas i fogarna . Skenande utgifter och avsaknad av kontroll och ansvar verkar vara något som SL alltid haft på agendan. Nej ta tag i detta nu bästa lokalpolitiker på vår ö. Inse att spårvagn är gammalmodigt, det finns bättre, effektivare och framför allt billigare lösningar, bara viljan finns. Och hur var det nu… Skulle ni inte arbeta efter devisen “vilja och våga”? Så mitt råd är återigen: Gör om och gör rätt!

Käppala-cyklisten 2013-03-17 08:29

“Enligt SL:s egna beräkningar är satsningar på Lidingöbanan samhällsekonomisk olönsam. Bäst effekt får busstrafik, näst bäst tunnelbana och sist spårvagn. Vilken av det tre alternativen väljer politikerna?”

Henrik Mahlberg 16 mars 2013, 18:18

Man valde Lidingöbanan och det tackar jag för! Varför detta ständiga tjat om något som redan är beslutat?

Robert 2013-03-16 18:36

Går inte att säga annat än att Aktionsgruppen Rädda Lidingöbanan (ARL) varit lyckosamma och därefter kunnat lägga ner sin verksamhet efter att ha fått politiken på sin sida. Var var alla buss- och T-baneförespråkare då det verkligen gällde? Nu är det tyvärr kört.

Henrik Mahlberg 2013-03-16 18:18

Enligt SL:s egna beräkningar är satsningar på Lidingöbanan samhällsekonomisk olönsam. Bäst effekt får busstrafik, näst bäst tunnelbana och sist spårvagn. Vilken av det tre alternativen väljer politikerna?

Bosse 2013-03-16 11:17

Gymnasieklassare

Det är självklart att inte alla resenärer på Lidingöbanan åker fram och tillbaka till något visst resmål varje dag. Men med största sannolikhet är det så den används av över 90% av resenärerna. Därför är bedömningen att man får fram det ungefärliga antalet Lidingöbor som utnyttjar Lidingöbanan om man dividerar antalet påstigningar/dag med två. Jag har sett siffran 9000 påstigningar/dag en vinterdag. Men om det skulle vara 10000 istället är det således 5000 Lidingöbor som utnyttjar Lidingöbanan.

Investeringskostnaden/Lidingöbo som utnyttjar Lidingöbanan är således enormt hög.

Konsultföretaget WSP har dessutom i en utredning visat att kapitalkostnaderna för spårvägar i stockholmsområdet är 8 – 22 gånger högre än kapitalkostnaderna för buss. WSP skriver vidare i denna utredning att ”Spårväg är således både dyrare såväl i investering som i drift och dessutom ökar årskostnaderna i det närmaste dubbelt så snabbt för spårväg jämfört med buss”

I ovanstående är inte inräknat ”kostnaderna”, för all framtid, p.g.a. tillkommande miljö- och bullerstörningar för de boende på Lidingö genom den enormt stora spårvagnsdepån och de extra ca 20000 transporterna/år med Stockholmarnas tomma spårvagnar mellan depån och Ropsten.

Gymnasieklassare 2013-03-15 13:47

“Eftersom det endast är ca 4500 Lidingöbor som utnyttjar Lidingöbanan (ca 9000 påstigningar/dag) motsvarar 2 miljarder ca 450000 kr /resenär. Om också en omdragning sker via Lidingö centrum blir totalkostnaden ca 4 miljarder d.v.s. ca 900000 kr/resenär.”

Jag är långt ifrån trafikplanerare men detta dumma påstående bara kan jag inte hålla mig ifrån att kommentera.

Att säga att endast 4500 personer av lidingös 40000+ invånare använder lidingöbanan, baserat på ett medelvärde på 10000 resenärer per dag är ju inte lite ogenomtänkt. Medelvärdet tar sikte på genomsnittsantalet resenärer, per dag, inte antalet specifika personer som använder lidingöbanan.

Gör om, gör rätt. Använd dig inte av ihålig argumentation utan tänk efter när du ska ge dina jämförelser/exempel.

Bosse 2013-03-12 22:44

Henrik

Du berör inte med ett ord att totalkostnaden för Lidingöbanan om Paul Lindquist får som han vill med en omdragning via Lidingö centrum blir ca 4 miljarder. Då är det inte inräknat ”kostnaden”, för all framtid, p.g.a. tillkommande miljö- och bullerstörningar för de boende på Lidingö genom den enormt stora spårvagnsdepån och de extra ca 20000 transporterna/år med Stockholmarnas tomma spårvagnar mellan depån och Ropsten.

Du berör inte heller att politiker som har ett samhällsekonomiskt ansvar måste göra samhällsekonomiska kalkyler innan de startar spårvägsprojekt i mångmiljardklassen och naturligtvis också seriöst utreda alternativa kommunikationslösningar.

Jag antar att du ”hoppade över” artikeln i Dagens Industri 2013 03 06 sidorna 6 och 7 där professorn Jonas Eliasson vid KTH dömer ut projektet Spårväg city och trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholms vägran att ta fram samhällsekonomiska kalkyler för projektet. Detta är bedrövligt säger professor Eliasson. Även Stockholms Handelskammare som värnar om näringslivet i Stockholm dömer i DI artikeln fullständigt ut Wennerholms Spårväg city.

Henrik Schütz 2013-03-12 20:31

Lidingöbanans senast publicerade resandesiffra var 10700, per vintervardag i snitt. Siffran 9000 känns inte aktuell, rent av lite hopljugen.

Alla arbeten på spårväg city kostar toralt 4400MKr ihop.

Av kostnaderna för fordon och vagnhall, så är lidingös del 7/30, Dvs sju vagnar åtgår om lidingöbanan körd separat tänks kunna skalas ner, detta är inte realistiskt, men kör för för det.

Skalfördelar, gör det billigare per vagn ju större anläggning man bygger.

Lidingöbanans del i allt detta är 1200 MKr Inte tio Miljarder.

Nu när ni ser att det kostade bara en femtedel av vad ni trodde, så kan ni lugnt leka med era motorbåtar tut tut på er.

Och invänta lidingöbanans upprustning.

Ny bro eller inte är inte avhängigt lidingöbanans körande på bron. Det är vindlasterna som är dimensionerande.

Henrys stupida ide att lägga busskörfält på den redan hårt belastade bilbron, och tydligen sedan gångbanor också, tror han inte ens själv på, det är bara framkallat för att svartmåla lidingöbanan

Bosse 2013-03-12 18:03

Henrik!
Politiker med samhällsekonomiskt ansvar startar inre enorma spårvägsprojekt utan att först göra samhällsekonomiska kalkyler och seriöst utreder alternativa kommunikationslösningar. Vad gäller Lidingöbanan är kostnaderna ungefär följande.

1. Renoveringen av banan ca 1 miljard.
2. Okänd kostnad för spårvagnsdepån (parkeringsplatsen för Stockholms och Lidingös spårvägar på Lidingö).
3. Okända ”kostnad” för miljö- och bullerstörningar för de boende på Lidingö genom att Stockholms spårvagnar i all framtid kommer att orsaka störningar vid depån och på Lidingöbanan genom verksamheten vid depån och transporterna av de tomma spårvagnarna fram och tillbaka till Stockholm. Minst ca 50 transporter av spårvagnar för Stockholmstrafiken kommer att ske varje dag mellan spårvagnsdepån och Ropsten d.v.s. ca 20000 tillkommande transporter/år. Även de framtida underhållskostnaderna för Lidingöbron, som Lidingö stad bekostar, kan därför komma att bli högre. Om Lidingöbanan skulle dras om via Lidingö centrum, som Paul Lindquist vill, kommer det således att gå 20000 tomma störande spårvagnar genom Lidingö centrum per år.
4. En ny dubbelspårig järnvägsbro inkl. anslutningsbroar och provisorisk renovering 2013-2014 samt räntekostnader ca 1 miljard.
5. Paul Lindquist vill dra om Lidingöbanan via Lidingö centrum. En realistisk kostnad är ca 1,5 – 2 miljarder inkl. alla kringkostnader och räntekostnader.

Eftersom det endast är ca 4500 Lidingöbor som utnyttjar Lidingöbanan (ca 9000 påstigningar/dag) motsvarar 2 miljarder ca 450000 kr /resenär. Om också en omdragning sker via Lidingö centrum blir totalkostnaden ca 4 miljarder d.v.s. ca 900000 kr/resenär.

Att inte göra samhällsekonomiska kalkyler innan man börjar att förslösa skattepengar borde vara straffbart inte bara i nästa val 2014.

Anders Odéen 2013-03-12 09:45

När man ser det planerade bygget som ska husera banans vagnar är det inte svårt att göra liknelsen med ett skal. Därför föreslår jag från och med nu att det vedertagna namnet på detta stora fula bygge blir “Bananskalet”, ett trist bevis på hur fel en del politiker kan halka, när inte fullt ansvar tas – vare sig ekonomiskt och estetiskt. Tänk om… räkna och redovisa alternativ snarast.

Henry Duhs 2013-03-11 22:09

Henrik.

Det är ledsamt om du missuppfattat mitt budskap. Upprustningen av Lidingöbanan kostar inte 10 miljarder. Det är en felaktig siffra. Du har själv på Svenska Spårvägsällskapets hemsida redogjort för tänkbara kostnader. Om dessa belopp är rätt eller fel, vet jag inget om. Det verkar som om ingen egentligen vet vad kostnaden är för spårvägsinvesteringarna. Det är i vart fall inga små belopp det handlar om. Det har nu framkommit att Lidingös politiker inte tycks ha en susning om kostnaden eller nyttan av Lidingöbanan i relation till andra alternativ.

Jag tror inte att du undgått att konstatera att det saknas beräkningar vad den samhällsekonomiska nyttan är av olika alternativ vad gäller Lidingös kollektivtrafik.

Du kan få medhåll om att det kan vara charmigt att resa med spårvagn. Det är dock inget billigt nöje. Det är du och jag som ska betala via kommunalskatten och landstingsskatten, och det vare sig vi åker med banan eller ej. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det bäst om spårvagnsvänner håller sig till Märklintåg.

Det är dock inte helt otroligt att upprustningen av Lidingöbanan, som idag endast har cirka 4500 resenärer eller 9000 påstigningar per dygn, byggnationen av en ny bro, hoppkopplingen med Spårväg city, och lite annat smått och gott kan närma sig 10 miljarder när allt är på plats. Vis av erfarenheten brukar denna typ av projekt ha en tendens att bli dyrare än budgeterat.

Din agenda känner jag inte till. Det ligger dock i farans riktning att spårvagnsentusiaster som bor i närheten av Lidingöbanan inte prioriterar det som är det bästa alternativet för hela Lidingö eller Stockholms läns skattekollektiv.

Oavsett vad kostnaden blir för Lidingöbanan och Spårväg city är det i mina ögon en astronomisk kostnad. Vår kommun har många behov. Mina barn går i Källängens skola och de har historieböcker tryckta på 1980-talet där vi kan läsa om Sovjetunionen och Berlinmuren. Mina föräldrar är födda 1922 och 1923 och Lidingös befolknings medelålder kommer inte att sjunka.

Att mot den bakgrunden satsa på en uppenbart mycket kostsam spårvägslösning när det finns minst lika bra eller bättre och miljömässiga alternativ är felaktig politik.

För att replikera reser jag ogärna med bil om jag inte måste. Jag reser kollektivt och nu med buss till Ropsten och därifrån med tunnelbana vidare till Stockholm. Vanligen cyklar jag till in till stan. Det går snabbare än att åka kollektivt, hälsosamt, miljövänligt och billigt. Idag var det för kallt, så jag gick hem från stan i stället.

Robert 2013-03-11 21:19

Henrik, kan inte låta bli att återkomma. Trist och knappast produktivt debattinlägg du kommer med.

“Henry ljuger och svamlar vad gäller kostnaderna för Lidingöbanan.” Om du påstår det och har kännedom om kostnaderna vilka är då de verkliga kostnaderna? Upplys oss ovetande. Du kanske också sitter på den av många efterfrågade och obefintliga samhällsekonomiska kalkylen?

“Skon klämmer någon annanstans hos gamla gubbar som hatar lidingöbanan”. Apropå gamla gubbar skiljer det ett levnadsår mellan dig och Henry vad jag kan se. Och är du möjligen redo att svälja vilka kostnader som helst med tanke på att du huserar på spårvägssällskapet.se?

“Även om det vore gratis skulle dessa personer vara emot”. Vore det gratis skulle absolut ingen lidingöbo vara emot.

Tyvärr är det inte gratis och det lär vi märka på kommunal- och/eller landstingsskatten framöver. Tveksamt om värdet på ditt hus ökar i värde efter att landstinget och SL lånat färdigt till Karolinska och Spårväg City.

Nu får Henry gå i svaromål själv.

Robert 2013-03-11 19:18

Härligt berikande och konstruktivt inlägg i debatten…not.

Henrik Schütz 2013-03-11 16:39

Henry bara ljuger och svamlar, Lidingöbanan kostar inte tio miljarder att rusta upp.

Det är någon annan stans skon klämmer hos gamla gubbar som hatar lidingöbanan, nästan alltid störs deras privata intressen i stil med bilåkning.

Undra viken bransch Henry är verksam i, ljuger han sådär på jobbet, och fabricerar siffror, så ligger fiskare nära till hands.

Det är inte kostnaderna det handlar om, även om det vore gratis skulle dessa personer vara emot, men sån är inte jag, jag ser framemot en moderniserad lidingöbanan, och vem vet, den kanske rent av höjer värdet på mitt hus!

HS

Henry Duhs 2013-03-09 20:38

Det verkar nu visa sig att varken Göran Tegnér eller någon annan har gjort någon beräkning av den samhällsekonomiska nyttan inför upprustningen av Lidingöbanan och en eventuell sammankoppling med Spårväg City.

Ändå har Göran Tegnér, vice ordförande i tekniska nämnden, förklarat att han är expert på just denna typ av beräkningar.

Göran Tegnér har förklarat att han krigat mot olika samhällsekonomiskt olönsamma infrastrukturprojekt. Ett exempel Göran Tegnér nämner är att Hallandsås-tunneln skulle vara olönsam att bygga. Den är budgeterad till 10,5 miljarder kronor och kommer öka kapaciteten över Hallandsåsen från fyra tåg per timme till 24 och fördubblad möjlig godsvikt. (Källa: Trafikverket.se.)

Som amatör ser jag ändå en viss poäng att koppla ihop Köpenhamn, Göteborg och Oslo med förbättrad järnväg och att Hallandsåsen, som ligger i vägen, måste passeras. Detta projekt bör vara av riksintresse för Sverige och förbättrar infrastrukturen i Skandinavien på ett märkbart sätt.

En förbättring för lidingöborna är inte i närheten av dessa kapacitetsökningar som upprustningen av Lidingöbanan medför, sett i relation till investeringen Hallandsåstunneln. Ändå förklarar Göran Tegnér att han krigat mot Hallandsåstunneln och andra olönsamma projekt tidigare. Enligt Trafikverket finns det ändå en påvisbar nytta av Hallandsåstunneln.

Varför har då inte inte Göran Tegnér krigat mot upprustningen av Lidingöbanan är en fråga jag och många med mig nu ställer oss. Beklagar, men jag kan inte förstå hur ni tänkte när beslutet fattades om upprustningen av Lidingöbanan. Detta beslut kommer gå till historien och det är oavsett Lidingöbanan rustas eller ej.

Att spendera i stort sett samma belopp, tio miljarder kronor som Hallandsåstunneln kostar, i ett projekt som Lidingöbanan och Spårväg City ser jag inte som rimligt. Upprustningen av Lidingöbanan kommer inte öka antalet resenärer per timme i någon större omfattning som kan motivera denna investering när det finns bättre och billigare alternativ.

För dessa enorma belopp skulle vi skattebetalare få mycket annat för pengarna än en upprustad Lidingöbana som få kommer få någon reell nytta av.

Satsa istället på miljövänliga bussar som är ett billigare och flexiblare transportsystem.

Betänk att det sticker i ögon när det nu visar sig att det inte funnits några beslutsunderlag inför detta definitionsmässigt så kallade demokratiskt fattade katastrofala beslut. På denna punkt kan jag dessvärre inte vara ödmjuk.

Robert 2013-03-07 22:07

Henry, du kan som du förmodligen redan vet tyvärr inte förvänta dig att det ska dyka upp någon samhällsekonomisk kalkyl som påvisar några mervärden för de aktuella spårvägsinvesteringarna jämfört med andra alternativ. Vi är flera som i likhet med dig i debattinlägg på annat håll här på Lidingösidan förutsatt att sådana kalkyler givetvis måste finnas och utgöra en mycket viktig del av beslutsunderlaget. Häpnadsväckande nog har det visat sig att det inte gjorts några samhällsekonomiska kalkyler för denna jätteinvestering. Detta trots att Göran Tegnér i tidigare debattinlägg förklarat att man just inom trafiksektorn varit en föregångare alltsedan 1970-talet i arbetet med samhällsekonomiska kalkyler. Ett arbete som han då t o m själv deltog i.

Göran Tegnér har i tidigare debattinlägg för dig och oss andra gjort klart att det i detta fallet inte gjorts några sådana kalkyler vilket han beklagat. Det är inte bara vi som i debatten förundrats över bristen på kalkylunderlag. I gårdagens nummer av Dagens Industri ansåg professorn i transportsystemanalys vid KTH Jonas Eliasson den bristen vara “bedrövlig”. Kan inte annat än hålla med professor Eliasson men den här debatten har redan först under “Socialdemokraterna vill stoppa Spårväg City”.

Det blir i mitt tycke lite väl träligt att börja en ny debattomgång i samma, om än viktiga, fråga ännu en gång här.

Annika 2013-03-07 21:07

Det där jäkla tåget och spårvagnshallarna är bara i vägen för allt här på Lidingö. Smält upp allt och gör en fin Millesstaty istället som kan resas på berget vid Foresta.

Henry Duhs 2013-03-07 19:00

Jag efterlyser fortfarande de beräkningar Göran Tegner och andra med honom hänvisar till påvisar på den eventuella samhällsekonomiska nyttan av de investeringar i spårburen trafik vi som lidingöbor nu som skattebetalare står inför.

Det är för mig relativt ointressant om det är ur en kommunens, landstingets eller SL:s budget pengarna ska tas. Det är vi som som skattekollektiv i vart fall ska betala för investeringarna. Det är det rimligt att kräva att det finns en påvisbar nytta av en investering om den ska genomföras framför andra alternativ.

De senaste dagarnas skriverier pekar på att det knappt gjorts några beräkningar, vilket är minst sagt anmärkningsvärt. Det är rent skandalöst.

Tomtefar 2013-03-07 11:04

Idiotiskt projekt… kommer att stå som ett tragiskt monument när man insett att kostnaderna för spårbunden trafik inte är på något sätt relevanta. Samtidigt kan man läsa att alla Lidingös bussar skall vara uppställda i Värtahamnen. Ursäkta men hur tänkte man då? Eller slarvade man helt enkelt med tänkandet? De politiker som hanterar skattemedel så vårdslöst borde göra något annat. Titta på missberäkningen med Karolinska Sjukhuset… Och nu senast upprustningen av Roslagsbanan som kommer att kosta 9,5 miljarder istället för kalkylerade 8.
Utveckla busstrafiken istället och den redan etablerade biogas-/bränsleledningen från Käppalaverket. Som kuriosa kan samtidigt nämnas att spårvagnssträckan Norrmalmstorg – Sergelstorg kostade 1 miljon kronor per meter! Gör den promenaden – stega upp så får ni se vad det blir!

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google