Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Tävling om att bygga bostäder i Rudboda

måndag 12 maj 2014 17:39

Kartan visar ungefärlig placering av de tre tävlingsområdena A, B och C. Illustration: Lidingö stad

Kartan visar ungefärlig placering av de tre tävlingsområdena A, B och C. Illustration: Lidingö stad

Lidingö stad har utlyst en markanvisningstävling för byggande av 120-140 bostäder i Rudboda. Staden äger tre mindre områden vid Rudboda torg och inriktningen är att det där ska byggas hyresrätter. I området finns också ett större område, ägt av bostadsrättsföreningen i Lojo, som också ska ingå i detaljplaneringen. Tävlingen pågår mellan den 9 juni och 8 september och preliminärt tas beslut om vinnande förslag i kommunstyrelsen den 3 november.

Lägenheterna i område C ska vara små, förslagsvis 1 rum och kök. Där blir det cirka 60 lägenheter i ett fyravåningshus plus en suterrängvåning. Inom område A och B föreslås en mer varierad storlek på lägenheterna. Område A får cirka 48 lägenheter i ett hus som är fyra bostadsvåningar (räknat från gatunivå) plus en indragen femte våning. Området B får cirka 12 lägenheter i ett fyravåningshus plus en suterrängvåning.

I det privatägda områdets planerade bebyggelse kommer, enligt förslaget, finnas femvåningshus med en indragen sjätte våning.

Område A ska har bilparkering i garage, områdena B och C får markparkering. Antalet parkeringsplatser per lägenhet beräknas till 1,1 i områdena A och B. I C beräknas behovet till 0,4. Antalet parkeringsplatser för cyklar per lägenhet är 2,2 i A och B medan man i området C kan räkna med 1,2 per lägenhet.

Detaljplaneläggningen av områdena A, B och C plus det privatägda markområdet beräknas bli färdig under början av 2016. Exploatören ska stå för alla projekterings- och utredningskostnader.

Lojovägen planeras få hastighetsbegränsningen 30 km/timmen med trottoarer på båda sidor om vägen.

Formellt beslut om att föreslå att fler hyresrätter byggs i Rudboda tas av kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag den 14 maj.

I område C ligger idag Rudboda kyrka, som numera är avkristnad och ägd av Lidingö stad. Kyrkan invigdes 1972 och är en vandringskyrka som ska flyttas till annan plats i Rudboda. Arkivbild

I område C ligger idag Rudboda kyrka, som numera är avkristnad och ägd av Lidingö stad. Kyrkan invigdes 1972 och är en vandringskyrka som ska flyttas till annan plats i Rudboda. Arkivbild

Dela Tävling om att bygga bostäder i Rudboda

Kommentarer

Jan Sjöberg 2014-05-14 00:00

Stadens förvaltning har skickat en bild där namnet på vägen är ändrat till “Norra Kungsvägen”. Jag har bytt till den rätta bilden, men låter Kerstin Norbergs kommentar ligga kvar.

Gustaf Larsson 2014-05-13 21:55

Jaså….så de ska ge sig på det här området också. Det är ingen hejd på det!

Ytterst bekymmersamt hur kommunen agerar i byggfrågor, tvärtemot folkviljan och Lidingös “själ”. Enligt min mening. Ska man bara ge upp och se på eller går det att göra nåt? Jag vet inte.

Nu är det upp till politikerna som är emot rådande byggpolitik på ön att mobilisera inför valet. Tiden är knapp!

Kerstin Norberg 2014-05-12 22:17

Märklig karta som Lidingö stad gjort. Undrar just hur de lyckats få Södra Kungsvägen att gå fram i området?!

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google