Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

SL har beslutsvånda om dubbelspår på nya bron

lördag 12 november 2016 00:01

SVÅRT TA STÄLLNING. Igår fick Lidingö stad besked från Trafikförvaltningen/SL om det behövs ett extra spår på nya Lilla Lidingöbron. Eller rättare, staden fick inget besked, bara beskedet att "trafikförvaltningen ser svårigheter att i dagsläget kunna ta ställning till behovet av dubbelspår". Brevet är undertecknat av förvaltningschefen Caroline Ottosson och chefen för SL:s strategiska utveckling Jens Plambeck.

Trafikförvaltningens chef Caroline Ottosson kan inte ta ställning i dagsläget om det behövs dubbelspår eller ej på Lilla Lidingöbron. ArkivbildTrafikförvaltningens chef Caroline Ottosson kan inte ta ställning i dagsläget om det behövs dubbelspår eller ej på Lilla Lidingöbron. Arkivbild

Lidingös tre kommunalråd Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP) och Carl-Johan Schiller (KD) reagerade direkt och skrev i ett uttalande att det var oacceptabelt att få så oprecisa och svävande svar från SL. Därför ska man ta snabb kontakt med Trafikförvaltningen och kräva dem på svar.

Frågan om Lilla Lidingöbron, som ska ersätta Gamla Lidingöbron, behöver enkel- eller dubbelspår har diskuterats under många år. Eftersom SL byggt nya spårvagnsstallar på Lidingö för Spårväg Citys 23 vagnar, förutom Lidingöbanans 7 vagnar, anser många att den nya bron ska ha dubbelspår så inte trafiken stoppas upp när den kör på nya bron in till Stockholm.

När den första överenskommelsen slöts 2009 om att spårvagnsstallarna skulle byggas på Lidingö var det självklart att Spårväg City skulle förbinda Lidingöbanan med Djurgårdslinjen genom området vid Värtan. Ja, detta skulle ske redan 2014. Men planeringen för Spårväg City genom Värtan har vartefter skjutits på framtiden. Just nu till efter år 2019. Samtidigt närmar sig slutpunkten för Gamla Lidingöbron. Hur länge håller den utan att ägaren till bron, Lidingö stad, måste fatta beslut om nybyggnad eller renovering. Upphandlingsunderlaget har förberetts, men frågan om dubbelspår eller ej har gjort att man avvaktat med beslut. Icke-beskedet från SL igår var det minst önskade.

Staden sitter nu i en rävsax eftersom den inte får besked från Trafikförvaltningen. Ett extra spår kostar 105 miljoner kronor att bygga och den kostnaden ska SL i så fall stå för. Startas upphandlingsprocessen utan besked från SL kan det bli minst sagt stökigt om Spårväg City framöver genomförs. Kan man i så fall bygga till ett extra spår på bron i framtiden?

Men SL:s ledning vet inte heller hur den ska agera. Dessutom har Stockholms stad pausat arbetet med en ny detaljplan för Ropsten, där Lilla Lidingöbron ska landa. Alla väntar på alla och nästa år är spårvagnsstallarna färdigbyggda.

Trafikförvaltningens konstaterar att "omvärldsförutsättningarna delvis förändrats" vilket betyder att man måste analysera situationen ännu mer. Den enda lilla öppning man antyder för de frustrerade politikerna på Lidingö är att man "avser återkomma till Lidingö stad i närtid i denna fråga".

Majoritetens politiker är mer än besvikna, de är "djupt bekymrade över trafikförvaltningens svar" och påpekar i sitt uttalande att Lidingö står inför ett stort och viktigt investeringsbeslut med byggandet av en ny bro, ett beslut som påverkar kommunikationen mellan ön och fastlandet de kommande 100 åren. Lidingöpolitikerna anser att SL:s svar är oprecist, svävande och oacceptabelt. Hårda ord i dessa sammanhang.

I ett särskilt uttalande säger Carl-Johan Schiller (KD) att bron ska stå i 100 år. "Att redan från början bygga en bro med för dålig kapacitet vore ett stort misstag. Jag förväntar mig ett rakare och tydligare svar från landstinget i en fråga som berör oss alla".

Spårvagnshallarna. Till vänster Lidingöbanans spårhall, de två följande är Spårväg Citys. I den höga byggnaden kommer Lidingöbanans trafikledning och personal finnas.Spårvagnshallarna. Till vänster Lidingöbanans spårhall, de två följande är Spårväg Citys. I den höga byggnaden kommer Lidingöbanans trafikledning och personal finnas. Lidingöbanans vagnhall.Lidingöbanans vagnhall. Spårväg Citys byggnader.Spårväg Citys byggnader.

Dela SL har beslutsvånda om dubbelspår på nya bron

Kommentarer

Anders Bergstedt 2016-11-12 18:05

Bo Jonsson ! Vi är många som tycker som du om den avstängda planen norr om brogrenen. Den passar utmärkt som infartsparkering samtidigt som man återställer och utvecklar den biten som park. Platsen är helt underbar på eftermiddagarna och för rekreation.

Det är rena vansinnet att låta denna plats stå oanvänd i 5 år innan man kommit fram till vad den permanent skall användas till. Om man behöver platsen för upplag finns det gott om plats närmast infarten.Parkeringsplatsen måste förläggas så nära brogrenen som möjligt och förbindas med en ramp som ansluter till gång- och cykelvägen.

Som framgår av artikeln finns det inget samarbete värt namnet utan vi måste själva lösa våra problem !

Patrik Buddgård (C) 2016-11-12 12:31

Centerpartiet menar att staden ska göra ett omtag i brofrågan på grund av oklarheterna med Spårväg City, Ropstens utveckling och östlig vägförbindelse. Detta icke-svar betonar vikten av att avvakta beslut så inte Lidingö låser fast sig i en lösning som inte kan möta framtidens kollektivtrafik. Centerpartiet vill förlänga livslängden på Gamla Lidingöbron för att få klarhet i frågorna ovan samt utvärdera Lidingöbanan via Centrum med hög broanslutning innan investeingsbeslutet för ny bro tas.

Bo Jonsson 2016-11-12 11:54

Rör inte fler grönområden!

Åk bil eller åk inte bil! Egoistiska ointelligenta människor som gladeligen offrar Lidingös luftighet och grönska för "provisoriska" dagis, infartsparkeringar och andra elefantiasisbyggnationer av olika slag!

Vi som bor på Lidingö för att det är lite som landsbyggdsaktig småstad ska vi flytta härifrån längre ut på landsbyggden eller ska ni som vill göra om Lidingö som Manhattan, Sergels torg eller Solna flytta dit istället!?

Många uppskattade att kunna åka ut med bilen och ta en paus, gå ut med hunden, äta en hämtpizza och titta på vattnet på den gröna kilen vid bron som totalavstängdes för att lastbilar långtidsparkerade där!

Vad är det för intelligens i den lösningen om ni tänker lite längre än näsan räcker?

Sätt tillbaka bänkar, bord och papperskorgar och öppna upp platsen igen!

Anders Bergstedt 2016-11-12 09:58

Jag hoppas att alla partier tar fasta på min kamp för att göra en provisorisk infartsparkering på planen norr om brogrenen. Det visar sig snart om detta är en lösning att sedan bygga vidare på då ny bro skall byggas.

Alternativ till vidare promenad till Ropsten är att man redan nu gör det möjligt att stiga av och på Lidingötåget vid brogrenskuren. Jag har tidigare redovisat alla fördelar med denna infartsparkering och hoppas nu att politik och byråkrati inte sågar mitt förslag direkt. Det kostar nästan ingenting jämfört med alla dyra och misslyckade projekt som nu kommit i dagen. Det mesta går att lösa med enklare och billigare metoder !

Hans Lefvert 2016-11-12 08:45

Alla väntar på alla för att besluta hur kollektivtrafiken till Lidingö ska se ut i framtiden. Lidingö Stad har redan i sitt remissvar till RUFS 2050 (Regionens översiktsplan) fastlagt kursen genom att vilja utveckla kollektivtrafiken med en omdragning av Lidingöbanan genom Torsvik/Lidingö C. Med en omdragen Lidingöbana ökar spårtrafiken ytterligare på bron och kravet på ett andra spår och en annan utformning på Lilla Lidingöbron med en hög anslutning mot Lidingö.

Nu måste de handlingsförlamade aktörerna Landstinget, Stockholm Stad och Lidingö Stad ta sitt ansvar och tillsammans ta fram en långsiktig trafiklösning, som en del av utbyggnaden av infrastrukturen i Norra Djurgårdsstaden/Ropsten.

Lidingöborna ska naturligtvis på bästa sätt kunna ta del av den satsning som görs på andra sidan Värtan, med en ny passagerarvänlig bytesstation och med anslutning till spårtrafiken genom omdragning av Lidingöbanan via Lidingö C.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google