Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Ulla Hamilton: Parkeringsplats för Lidingö inte självklart

måndag 14 maj 2012 00:25

Stockholms trafik- och näringslivsborgarråd Ulla Hamilton (M) berättade om hur den nya Norra Djurgårdsstaden ska gestalta sig.

Stockholms trafik- och näringslivsborgarråd Ulla Hamilton (M) berättade om hur den nya Norra Djurgårdsstaden ska gestalta sig.

- Det är inte självklart att Stockholms stad ska bjussa på en parkeringsplats åt Lidingö. Det sa Stockholms trafik- och näringslivsborgarråd Ulla Hamilton (M) när hon för några dagar sedan talade på Lidingö om den blivande Norra Djurgårdsstaden. Mötet var arrangerat av samarbetsorganisationen Lidingövillor och Lidingö stad. Ett 60-tal personer var närvarande.

Ulla Hamilton började mötet i Ansgarskyrkan med en orientering om hur den blivande Norra Djurgårdsstaden ska se ut. Den nya stadsdelen sträcker sig från Lill-Jansskogen, via Gasverksområdet till södra Frihamnen. Här ska 10 000 nya bostäder vara byggda till år 2030 och här ska 30 000 arbetsplatser finnas. Länsstyrelsen i Stockholms län har beräknat att ökningen av länets invånare kräver att 250 000 nya bostäder byggs till 2030.
– Det betyder att många kommuner i länet måste ta fram bostadsplaner som sträcker sig tjugo år framåt, sa Ulla Hamilton.

– År 2010 utsåg EU-kommissionen Stockholm till årets “Miljöhuvudstad”. Och Stockholms miljösituation är bra. Framsynta planerare började redan på 1930-talet planera för tunnelbanan och på 50-talet för fjärrvärme. Idag är 80 procent av det bränsle som används för uppvärmning förnyelsebart, sa Ulla Hamilton.

– Vi behöver ha miljöprofilerade bostadsområden i Stockholm, och Norra Djurgårdsstaden ska bli ett nytt miljöprofilområde. Här ska vi kunna visa upp och marknadsföra alla nya miljösmarta lösningar vi har. T.ex. företaget Envac som installerar sitt sopsugsystem i området. Det är kretsloppstänkande och livsstilstänkande som ska forma Norra Djurgårdsstaden, som nu även ingår i Clinton Climate Initiative.

– Vi vill att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett skyltfönster mot världen för svenska företag och bygg- och fastighetsföretag kan i sin tur bjuda in företag som vill vara med och utveckla olika miljölösningar.
– Det är ett nytt sätt att arbeta på, sa Ulla Hamilton.

Mårten Frumeri från Stockholms stads exploateringskontor beskrev de olika byggområden som ska finnas i Norra Djurgårdsstaden och förutsättningarna.
– Det blir en 50/50-blandning av hyresrätter och bostadsrätter i hela området, där marken helt ägs av staden.

Sedan blev det frågor och det mesta kretsade kring infartsparkeringen i Ropsten och Lidingö Centrums storlek.
– Var ska vi parkera? var en ofta ställd fråga.
Ulla Hamiltons svar var rakt:
– Det kommer att finnas garage i området där man kan parkera. Vi kommer inte att ha jättestora infartsparkeringar i framtiden.
– Vi måste ha en egen parkering, så någon. Tunnelbanan börjar i Ropsten, inte på Lidingö.
– Det kommer att finnas p-garage, men vi ska bygga bostäder på området. Det är möjligt att det finns en lösning på detta men det är inte självklart att Stockholm ska bjussa på en p-plats åt Lidingö, sa Ulla Hamilton.
– Stockholms stad ser inte till helheten i detta. Med Norra Länken kommer fler att åka direkt till Stockholm om det inte finns infartsparkeringar.
– Jag vill hävda att vi ser helheten, sa Ulla Hamilton.
– Ni kommer att binda ris åt egen rygg om ni inte löser denna parkeringsfråga, sa Lidingös kommunalråd Paul Lindquist (M), som också var med.

– Det finns 800 p-platser i Ropsten, sa Mårten Frumeri. 30-40 procent av bilarna på parkeringarna kommer inte från Lidingö.

Roland Rothman, ordförande i Lidingö Centrumförening tog upp att det i Norra Djurgårdsstaden kommer att byggas 60 000 kvadratmeter för handelns verksamheter. I Täby byggs det 50 000 kvm. Var ska kunderna komma ifrån, frågade han lite uppgivet. Idag har Lidingö Centrum 8 000 kvm.
– Blir det 60 000 kvm på andra sidan bron är det attraktivt att handla där. Lidingö Centrum kommer då troligtvis inte ha som många handlare. De har flyttat till Stockholm istället.

– Lidingö Centrum ska byggas ut i två etapper, först till 15 000 kvm, sedan till 19 000 kvm. Inte ens på 15 000 kvm klarar vi av att erbjuda samma service som finns i Stockholm. Därför vore en storlek på 20 000 till 30 000 kvm i Stockholm en bra fördelning i området. 60 000 kvm blir döden för Lidingö Centrum, sa Roland Rothman.

Varpå en av de närvarande sa:
– Vi kommer att få ett enormt tillskott av människor i hela området, inklusive Lidingö. Skapa istället ett bra centrum.

Mårten Frumeri från Stockholms stads exploateringskontor visade med bilder och kartor hur det kommer att se ut.

Mårten Frumeri från Stockholms stads exploateringskontor visade med bilder och kartor hur det kommer att se ut.

Lidingös kommunalråd Paul Lindquist (M) talade med sin partikamrat Ulla Hamilton efter mötet. Samtalade de om infartsparkeringen i Ropsten?

Lidingös kommunalråd Paul Lindquist (M) talade med sin partikamrat Ulla Hamilton efter mötet. Samtalade de om infartsparkeringen i Ropsten?

Dela Ulla Hamilton: Parkeringsplats för Lidingö inte självklart

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google