Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Ungdomsbostäder planeras i Larsberg

onsdag 25 januari 2017 17:35

KLARA 2019. John Mattson Fastighets AB vill bygga ungdomsbostäder i Larsberg på den parkeringsplats som ligger mitt emot ICA Kvantum på Agavägen. Idag beslöt kommunstyrelsens planutskott enhälligt att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag på detaljplan för fastigheten Klockbojen 4. Tanken är att bygga cirka 80 mindre lägenheter som ska vara ett första boende för ungdomar mellan 18 och 25 år. Lägenheterna blir hyresrätter och kan i bästa fall stå klara om två år.

Bild över det ungefärliga byggområdet. Illustration: Lidingö stadBild över det ungefärliga byggområdet. Illustration: Lidingö stad

Två år kan tyckas vara en lång tid från beslut till inflyttning med projektet är tänkt "att drivas i expressfart, dvs. ett effektivt planarbete som förhoppningsvis ska generera en antagen detaljplan inom ett år och inflyttning under 2019", som det står i miljö- och stadsbyggnads-kontorets underlag.

Parkeringen, där huset ska ligga, har 20 p-platser och ligger på Agavägen 24-28 i fastigheten Klockbojen 4, ägd av John Mattson AB. Här finns idag två bostadshus i sju våningar och en lägre byggnad.

Här, på parkeringen, ska huset ligga. Agavägen i förgrunden.Här, på parkeringen, ska huset ligga. Agavägen i förgrunden. Grov modell som enbart visar placeringen av det planerade huset. Illustration John Mattson ABGrov modell som enbart visar placeringen av det planerade huset. Illustration John Mattson AB Exempel på olika planlösningar som kan bli aktuella. Illustration: John Mattson ABExempel på olika planlösningar som kan bli aktuella. Illustration: John Mattson AB

Det förslag på byggnad som nu diskuteras är ett friliggande vinklat lamellhus med 6-10 våningar som rymmer 70-80 lägenheter totalt. Lägenheterna kommer att vara areaeffektiva en- och tvårummare samt ett mindre antal lägenheter för kollektivboende. Några förslag på hur byggnaden kan se ut finns inte ännu eftersom John Mattson AB först inväntar själva beslutet innan man går vidare.

- För oss är det en bra möjlighet att bygga prisvärda bostäder på en parkeringsyta som redan är hårdgjord mark, säger Siv Malmgren, VD på John Mattson Fastighets AB. Projektets relativt snabba takt är en stor fördel med tanke på dagens bostadsbrist för unga, som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det är angeläget att vi tillsammans kan skapa små och välplanerade hyreslägenheter i Larsbergs centrum.

Agavägen är idag en led för farligt gods, vilket försvårar för ny bebyggelse. Men i och med att den nya rondellen vid Dalénum blir klar öppnas en förbindelse direkt från Södra Kungsvägen till Dalénum så att det farliga godset kan tas in den vägen. Den nya gång- och cykelbron som planeras över Södra Kungsvägen kommer att landa nära den nya fastigheten.

Beslutet att bygga ungdomsbostäder får enbart positiva kommentarer från Lidingös politiker.

Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd:
I maj 2015 träffade Liberalerna företrädare för John Mattson och de presenterade då sina planer för Larsberg. Ett bärande tema var en satsning på hyresrätter för ungdomar och unga vuxna. Liberalerna har länge argumenterat för att Lidingö behöver fler bostäder för ungdomar och unga vuxna. Detta är därför ett välkommet tillskott. Vi ser fram emot att, inom kort, även få ta del av det/de expressprojekt som majoriteten och centerpartiet lovat att ta fram då de kom överens om att sälja ut delar av Lidingöhem. Det är viktiga steg på vägen för att underlätta för ungdomar att få ett första eget boende på Lidingö.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Birgitta Sköld (LP), Rickard Karlsson (KD) och Patrik Buddgård (C):
Det har under en längre tid framförts önskemål om fler ungdomsbostäder på Lidingö. Därför är det glädjande att en privat aktör vill bygga prisvärda hyresbostäder på Lidingö. Vi är glada att vi så snabbt kunnat trycka på startknappen för ett angeläget projekt där vi har försökt att minimera tiden från idé till färdiga bostäder. Det visar att vi är beredda att ta ansvar för byggandet på Lidingö och att vi kan klara det bostadssociala ansvaret.

Daniel Larson (S):
Med hänvisning till Socialdemokraternas förslag för mandatperioden, för en bostadspolitik med utbud för alla, där vi bland annat belyser behovet av att det byggs hyresrätter till rimlig hyra. Fler byggaktörer bör ges chansen att bygga fler bostäder riktade till olika grupper av människor med syfte att förbättra Lidingös attraktionskraft och öka omsättningen i våra bostadsområden. Flera både stora och mindre byggföretag har tagit fram särskilda ”koncept” för ungdomsbostäder, som kan uppföras mer kostnadseffektivt och snabbt, vilket givetvis bör undersökas och prövas.

Dela Ungdomsbostäder planeras i Larsberg

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google