Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Vad händer här?

onsdag 14 september 2016 00:01

RONDELLBYGGE. Utmed Södra Kungsvägen, precis vid det gula s.k. periskoptornet, har en mängd lövträd röjts undan och berget frilagts. Detta är starten för byggandet av en ny infart till Dalénumområdet.

Södra Kungsvägen i höjd med Aga station.Södra Kungsvägen i höjd med Aga station.

Snart har 1000 lägenheter byggts färdigt i Dalénum, men fortfarande måste alla bilister åka Agavägen via Larsbergsvägen för att komma fram. Redan när området planerades var det klart att ytterligare en infart behövdes.

Den nya infarten ska korsa Lidingöbanans spår så därför kommer avfarten från Södra Kungsvägen få en egen inkörssträcka, ett s.k. magasin, där bilarna kan behöva stå när spårvägsbommarna är fällda. Även utfarten från Dalénum sker på samma väg.

För att om möjligt få ett bättre flyt på trafiken när utfarten blir klar om några år runt årsskiftet 2017-2018, byggs en cirkulationsplats, alltså en rondell. I samband med detta öppnas även Mjölksurrevägen, som går mellan Willys och Childhoodhallen, för genomfart.

Fotgängarna och cyklisterna, som nu endast med hjälp av trafikljus törs passera Södra Kungsvägen, får en egen passage under den trafikerade vägen till och från Aga och Dalénum.

"Vissa trafikstörningar kan förekomma" skriver staden på sin hemsida. Lidingösidan försöker hålla koll på de kommande vägbyggnationerna.

Skiss över området med den nya rondellen. Vid den gröna färgen är in- och utfarten till Aga och Dalénum. Vid den blåa färgen är gång- och cykelpassagen under Södra Kungsvägen. Vid den röda färgen har träden röjts av så att Mjölksurrevägen kan börja breddas. Färgmarkeringarna gjorda av Lidingösidan. Illustration: HMXW ArkitekterSkiss över området med den nya rondellen. Vid den gröna färgen är in- och utfarten till Aga och Dalénum. Vid den blåa färgen är gång- och cykelpassagen under Södra Kungsvägen. Vid den röda färgen har träden röjts av så att Mjölksurrevägen kan börja breddas. Färgmarkeringarna gjorda av Lidingösidan. Illustration: HMXW Arkitekter

Dela Vad händer här?

Kommentarer

Johan Silfver 2016-10-02 00:27

Den massiva bergvägg som nu blottlagts, kommer den i någon mån återställas med träd och buskage? Likaså de träd som fällts väster om periskophuset?

Peter nilsson 2016-09-15 15:52

Hur kan man bygga en rondell här helt sjukt o det finnes en tunnel under Södra Kungsvägen redan o 70 m bort ska man bygga en till. Den som redan är på plats var Bofors tunnel.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google