Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Vad ska hända i Ropsten?

måndag 19 september 2016 17:44

OMVÄLVANDE NYBYGGNAD. I fredags anordnade Företagarna Lidingö en lunch på Foresta till vilken Staffan Lorentz, projektchef för exploateringskontoret Norra Djurgårdsstaden och Britta Eliasson, planeringsprojektchef för Hjorthagen, bjudits in. Ett 40-tal företagare fanns på plats för att höra hur planerna ser ut på andra sidan Lidingöbron. Mest intressant för öns företagare var naturligtvis Ropstens utformning under de kommande åren.

Ropsten år 2027? I hålet bredvid Gamla Lidingöbron (som då bör vara riven) kommer Lilla Lidingöbron att ansluta till Ropsten. Illustration: Stockholms stad, arbetsmaterialRopsten år 2027? I hålet bredvid Gamla Lidingöbron (som då bör vara riven) kommer Lilla Lidingöbron att ansluta till Ropsten. Illustration: Stockholms stad, arbetsmaterial Ropsten idag, från Millesgården. Foto: Stockholms stadRopsten idag, från Millesgården. Foto: Stockholms stad Ropsten 2027? Montage: Stockholms stadRopsten 2027? Montage: Stockholms stad Flygvy över Ropsten. Illustration: Stockholms stadFlygvy över Ropsten. Illustration: Stockholms stad Skiss över framtida Ropsten. Illustration: Stockholms stadSkiss över framtida Ropsten. Illustration: Stockholms stad

Med start redan 2017 kommer ombyggnaden av Ropsten till en tät stadsmiljö att starta. När alla arbeten är klara, om cirka åtta- tio år, kommer man inte känna igen sig. Höga bostadshus, stor matvaruaffär, väderskyddad bussterminal, kontor, knappt några infartsparkeringsplatser, Bobergsgatan blir den stora genomgående gatan.

- Nu är det mer än dags för våra politiker på Lidingö att förstå vad som händer. Här sitter man och tittar på husen som ska växa fram på andra sidan bron och säger "fan också", sa en av de närvarande företagarna. Vi måste planera själva så vi bli en stark spelare gentemot Stockholm. Just nu är vi tvåa eller t.o.m. trea på bollen. Här idag finns t.ex. bara politiker från ett parti, var är alla övriga politiker? Är de helt ointresserade?

Genomskärning av gatuplanet av det kvarter som bussterminalen ska ligga i (det gulfärgade utrymmet). Illustration: Stockholms stadGenomskärning av gatuplanet av det kvarter som bussterminalen ska ligga i (det gulfärgade utrymmet). Illustration: Stockholms stad Genomskärning av våning två av samma kvarter som ovan. I den orangefärgade delen ligger livsmedelsaffären till vilken passagen till tunnelbanan är kopplad. Illustration: Stockholms stadGenomskärning av våning två av samma kvarter som ovan. I den orangefärgade delen ligger livsmedelsaffären till vilken passagen till tunnelbanan är kopplad. Illustration: Stockholms stad Så här kanske det kan se ut vid Ropsten. Illustration: Stockholms stadSå här kanske det kan se ut vid Ropsten. Illustration: Stockholms stad

Bussarna
Bussarna från Lidingö kommer även i framtiden att stanna på samma ställe som idag, vid tunnelbanan. Därefter går de tomma in till en bussterminal som ligger under ett av de nya kvarter som byggs mellan dagens höga Lidingöbro och den nya Lilla Lidingöbron. Bussterminalen rymmer 14 platser och passagerarna når bussarna via en gångpassage från tunnelbanan. I samma plan finns den stora matvaruaffären. Det blir cirka 20 meter längre promenad till bussarna än tidigare.

2018 måste Stockholm börja flytta bort en del av busshållplatserna och bygget av en tillfällig hållplats för Lidingöbanan görs.

Lidingöbanan
Lidingöbanans nuvarande hållplats flyttas och kommer att ligga under Lidingöbron, efter att spårvagnen gjort en sväng till vänster när den kommit till Ropsten. Oklart om det kommer finnas terminalbyggnad. Ungefär hälften av spårvagnarna som kommer från stan, när Spårväg City är byggd, vänder här. Den andra hälften fortsätter till Lidingö.

Mellan 2019 och 2025 pågår byggarbeten vid Ropsten. 2019 börjar det första bostadshuset byggas. 2027 är kanske det mesta färdigt.

Östlig förbindelse
Nu måste Stockholm också planera i Ropsten för "Östlig förbindelse", alltså tunneln mellan Sickla och Värtan. Trafikverket vill ha en fullständig trafikplats i Ropsten. Om man inte får till en trafikplats söder om Ropsten har man dock svårt att utveckla området.

Lilla Lidingöbron
- Vi vill möta Lidingös ambitioner att bygga sin Lilla Lidingöbro. Vi för mycket diskussioner med Lidingö om detta och önskar att den nya bron ligger på cirka 4,5 meter över vattenytan när den landar i Ropsten. Vill vi ha en bra strandpromenad vid brofästet, sa Britta Eliasson.

Den stora Bobergsgatan börjar byggas nästa år. Det rosa huset vid Ropsten rivs inom ett år, och båtklubben vid brofästet flyttas i år. Sedan startar pålningar och ledningsanläggning. Sanering inleds vid båtklubben och delar av den kvarvarande infartsparkeringen stängs av.

Infartsparkering
- Nu börjar innerstan redan här, så Stockholm har inget intresse att subventionera parkeringsplatser för lidingöbor, eller skapa en särskild parkeringspolicy för Lidingö. Då får det hellre bli lite fler bilar på vägarna eller så får ni åka mera buss. Men om Lidingö vill betala Stockholm för parkeringsplatser i Ropsten kan det finnas plats i något av kvarteren. Men det kommer ändå vara en period när det inte är så mycket parkeringsplatser i Ropsten, sa Britta Eliasson.

Norra Djurgårdsstaden
I korthet om Norra Djurgårdsstaden: Där ska 12 000 lägenheter byggas, 35 000 arbetsplatser färdigställas till år 2030, förmodligen något längre. 21 miljarder kronor kostar allt för att omvandla allt till parker, gator, ledningar mm. 40 olika byggherrar finns i området. 500 lägenheter byggs om året. 0,5 parkeringsplatser kommer finnas per lägenhet. 0,1 parkeringsplats byggs för besökande per lägenhet. 2,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet ska byggas.

Dela Vad ska hända i Ropsten?

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google