Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

"Vänta med beslut om ny tågbro till 2015"

måndag 22 oktober 2012 00:01

Diskussion efter informationsmötet i torsdags mellan besökare och konsult. Fr.v. besökarna Rune Andersson oh Magnus Key, konsulten Tore Lundmark från Ramböll och besökaren Arne Noaksson.

Diskussion efter informationsmötet i torsdags mellan besökare och konsult. Fr.v. besökarna Rune Andersson oh Magnus Key, konsulten Tore Lundmark från Ramböll och besökaren Arne Noaksson.

Till det öppna informationsmötet om Gamla Lidingöbron, som hölls i torsdags i Lidingö stadshus sessionssal, kom nästan 100 engagerade och intresserade lidingöbor. Tekniska förvaltningen arrangerade mötet och experter på broar från konsultföretag var inbjudna å alla frågande kunde få korrekta svar.

Först gavs samma presentation som Lidingös politiker fått en timme tidigare. Det visades bilder på hur rostangreppen påverkat bron samt ekonomiska uträkningar och kalkyler.

– Politikerna ska besluta nästa vecka hur de ska göra, sa tekniska chefen Pernilla Dufström. Vill de bygga ny bro eller renovera den gamla? Förfrågningsunderlaget måste skickas ut i november till olika företag för att hinna åtgärda bron under SL:s avstängning av Lidingöbanan, mellan sommaren 2013 och årsskiftet 2014/15. Det är därför som processen måste skyndas på.

Tore Lundmark från konsultföretaget Ramböll gav sedan en beskrivning av brons konstruktion, tillsammans med bilder som visade rostangreppen.
– Det troliga är att bron aldrig målades mellan 1924 och 1986, vilket är en förklaring till skadornas omfattning. På många ställen är det helt omöjligt att ens komma åt att måla och från brostöd nummer 9 (räknat från Ropstenssidan) är det så dåligt att det inte är någon idé att ens reparera.

– Den karaktäristiska bågen på bron är inte så rostig, men på många ställen är det för långt mellan nitarna som håller ihop stålet. Avstånden har inneburit att rosten fått möjlighet att sätta sig.

Efter att Britt-Marie Jacobsson från Faveo Projektledning AB gått igenom olika ekonomiska kalkyler för renovering, respektive ny bro, kom allmänhetens frågor.

Magnus Holmgren ställde frågan om det är klokt att skynda på denna process. Finns det tid för invånarna att komma med synpunkter? Norra länken öppnas 2015 och då stängs även Björnäsvägen genom Lill-Jansskogen av. Bygg gärna en ny bro men vänta med beslutet till 2015 när vi sett hur trafikströmmarna förändras. Det är horribelt att fatta ett beslut nu.

På det svarade Pernilla Dufström att i processens tidsplan finns inlagt att man ska lyssna på medborgarnas synpunkter.

– Går Lidingös ekonomiska ansvar för Gamla Lidingöbron ut år 2016, var en fråga.
– Bron ägs i all framtid av Lidingö och staden har ansvaret för bron, blev svaret.

– Kan man dela upp ägandet av en ny bro med Stockholms stad? På det fanns inget svar.

Börje Gustavsson tyckte att man inte skulle reparera den befintliga bron.
– Det viktiga är vad som finns under bron. Kalkylera med fördyringar.

Magnus Key sa att de kalkyler som visats var väldigt detaljerade.
– Det gör mig misstänksam. Politikerna vet inte hur bron ska se ut men de vet vad den ska kosta. Jag känner oro inför det politiska beslutet.

På frågan vilken slags bro man tänkt sig svarade Pernilla Dufström:
– En helt vanlig bro, låg eller hög, spelar ingen roll. Den kostar runt 500 miljoner kronor oavsett höjd.
– Så det blir inte 800 miljoner då, frågade någon i publiken.
– Nej, blev det korta svaret. I de 500 miljonerna är 40 miljoner inräknade för breddningen av gång- och cykelbron till 6 meter.

På frågan varför man inte kalkylerar med två spår blev svaret att det är en fråga för SL att tala om vilken spårkapacitet man behöver.

– Vad händer om man skjuter upp beslutet i 1 – 2 år?
– Då kan man inte renovera när SL stänger av Lidingöbanan. I så fall får man renovera banan senare.

En person i publiken tyckte att Lidingö stad inte utnyttjat sin förhandlingsposition gentemot SL. Det kom inget svar på detta.

– Det går inte att avvakta med renoveringen. Om vi nu renoverar för 30 miljoner måste vi ha en ny bro 2020, sa Pernilla Dufström.

– Har brons öppningsbarhet, som Miljööverdomstolen sagt ska genomföras, påverkat beslutet i någon riktning?
– 30 miljoner ingår i en temporär renovering för att få fart på den gamla broklaffen. Vi har förlängt vår tidslimit flera gånger hos länsstyrelsen, sa Pernilla Dufström. Nu måste den vara öppningsbar 2014.

En ny tågbro måste även innefatta det estetiska. Kan man hitta den bro som lidingöborna vill ha, frågade publiken. Den nya bron måste harmoniera med den stora bron.
– I planeringstiden på 2 – 3 år ingår att få fram en bro som tilltalar många, sa Tore Lundmark.

– En ny bro skulle kunna passa in med de förändringar som ska ske i Torsvik/Centrum-ombyggnaden. Men det kräver tid för utveckling, sa en publikröst. Och om Lidingöbanan ska gå via Centrum kan bron vara hög med stigning redan från Ropsten.

– Hur mycket bro ingår i de 500 miljonerna? Anslutningslägen på bägge sidor t.ex.?
– Den nya bron ska ansluta på samma ställen som nu, sa Tore Lundmark.

– Kan man inte göra en stålkonstruktion som tillägg utmed ena sidan av den nuvarande bron så gång- och cykeltrafik kan gå där? Då skulle man enbart behöva bygga en bro för tågtrafik.
– Det kräver i så fall extra förstärkningar eftersom den nuvarande bron knappast håller för, sa Tore Lundmark.

Avslutningsvis tyckte en person i publiken att:
– Det verkar förhastat att fatta detta beslut redan nu. Tänk till en gång extra, det här är en stor sak.

På onsdag den 24 oktober beslutar kommunstyrelsen hur man går vidare i brofrågan och den 26-27 november beslutar kommunfullmäktige.

Den som vill höra och se hela debatten i sin helhet kan gå in på Lidingö stads hemsida och klicka på denna länk.

Översiktsritning av Gamla Lidingöbron. Vid den röda punkten finns brostöd nummer 9. Allt till höger om detta är enligt Tore Lundmark, Ramböll, inte värt att renovera. Illustration: Lidingö stad

Översiktsritning av Gamla Lidingöbron. Vid den röda punkten finns brostöd nummer 9. Allt till höger om detta är enligt Tore Lundmark, Ramböll, inte värt att renovera. Illustration: Lidingö stad

Dela "Vänta med beslut om ny tågbro till 2015"

Kommentarer

Paul Lindquist 2012-10-28 00:26

Bron byggdes innan lagen om vattendom (miljödom numera) fanns, men vill man ändra förutsättningarna idag så måste en miljödom fastställa att det är tillåtet.

Att Lidingö stad nu åter tvingas börja öppna bron beror på att några privatpersoner klagade hos länsstyrelsen att broöppningen hade upphört. Länsstyrelsen krävde då att staden sökte en s k miljödom som tillät detta.

Staden förlorade dessvärre i samtliga rättsinstanser och måste således reparera broöppningsmekaniken och åter börja öppna bron. De arbetena är tänkta att ske samtidigt om lidingöbanan stängs av för reparation.

Detta har alltså inget med detaljplaner eller Stockholms stad att göra utan ett domstolsbeslut. Jag delar Käppala cyklistens synpunkt på behovet, men vi måste följa lagen.

Om den nya bron måste vara öppningsbar eller ej beror på vilken seglingsfri höjd den får. Om den är densamma eller högre än vägbron behöver den inte vara öppningsbar.

Käppala-cyklisten 2012-10-27 09:13

Nej, någon större nytta med en öppningsbar bro finns knappast idag. Varför ska vi skattebetalare betala dyrt för att några seglare ska få en kortare väg till södra skärgården?

Vad jag förstår så är problemet att det finns en detaljplan eller liknande som säger att bron SKA vara öppningsbar eller ha en höjd som gör att höga båtar kommer förbi. Stockholms stad är tydligen ovilliga att ändra detaljplanen.

Karin 2012-10-27 08:11

Lidingö har inget val – så har jag uppfattat det. Så var nämligen bestämmelserna när bron byggdes kring 1925 och de gäller tydligen än idag. Kommunen har förgäves försökt att få slippa från kravet på att bron ska vara öppningsbar. Jag tror det var Miljööverdomstolen som inte ville hörsamma kommunens skäl vid överklagan. Och det är visst brådskande med igångsättning av broreparationen – jag tror inte ens Lidingö kan få ytterligare uppskov och dessutom kan det bli väldigt stora böter om inte gamla bron repareras och blir öppningsbar för båttrafik igen.

Men den nya bron då. Jag har kanske missuppfattat men är det inte så att oavsett höjd så behöver den inte vara öppningsbar.

Daniel 2012-10-26 19:55

Jag kan inte riktigt se varför det är angeläget med en öppningsbar bro. Tjärkajen direkt norr om bron är väl avskaffad, och annars är det mest seglarna från Danderyd som skulle vinna lite tid ner till Skurusundet. Eller missar jag något?

Jag drar mig till minnes att den öppnades då och då förr i tiden, men minns inte för vilken sorts båttrafik.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google