Väder Lidingö

Lidingö tisdag 25 februari 2020 v. 09

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Tekniska chefen får sluta

torsdag 18 maj 2017 17:01

Uppdaterad. Idag meddelade Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius att chefen för teknik- och fastighetsförvaltningen får sluta. Chefen har i externa utredningar kritiserats för jäv och för att inte ha meddelat att hon haft en bisyssla som styrelsesuppleant i sin makes företag. Mannen har tidigare som konsult gjort utredningar för Lidingö stad.

- Det här har varit mitt svåraste beslut som stadsdirektör, men läget är ohållbart. Den bild som målas upp riskerar att skada lidingöbornas förtroende för staden. För att skapa arbetsro i organisationen och för att kunna fokusera fullt ut på kärnverksamheten ser jag ingen annan lösning än att avsluta chefens anställning. Det finns tyvärr inte längre förutsättningar för chefen att utföra sitt uppdrag, säger Anna Hadenius på stadens hemsida.

­- Efter långa samtal med chefen är jag personligen övertygad om att något uppsåtligt agerande inte förekommit. Jag har därför uttryckt mitt stöd och förtroende för en effektiv och uppskattad chef med ett av stadens tuffaste uppdrag, säger Anna Hadenius.

Anna Hadenius har haft långa samtal med chefen och då blivit övertygad om att det inte funnit något uppsåtligt agerande.
- Jag har därför uttryckt mitt stöd och förtroende för en effektiv och uppskattad chef med ett av stadens tuffaste uppdrag, säger Anna Hadenius.

Inriktningen har, sedan den första anonyma anmälan om jäv kom i november, varit att chefen skulle bli kvar i sin befattning. Men efter skarp kritik från många, bland dem stadens revisorer, plus ett allt högre tonläge i debatten, fann stadsdirektören sig tvingad att avsluta anställningen. Det är inte bestämt vilken slutdagen blir.

Lidingösidan har sökt Anna Hadenius och Anna Rheyneuclaudes Kihlman.

Uppdatering 18 maj klockan 18.52:
Under våren har en hel del artiklar publicerats på Lidingösidan som gällt jävsanklagelsen mot en av stadens chefer.
Många har också kommenterat artiklarna eller skrivit egna. Den 17 november 2016 kom den första artikeln. I den framgick att två utredningar skulle tillsättas, dels en som stadsledningen beställde, dels en som stadens revisorer beställde via KPMG.
- Alla hårda fakta ska upp på bordet, sa då kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

Den 31 januari i år presenterades den första utredningens slutsatser. Wesslau & Söderqvist advokatbyrå slog fast att det inte förekommit något jäv i upphandlingsskedet, men att chefen borde, både enligt kommunallagen och stadens interna riktlinjer från november 2012, ha anmält till sin närmaste chef, alltså stadsdirektören, att det förelåg risk för jäv. Någon sådan anmälan har inte lämnats. Chefen hade även slutattesterat två fakturor på sammanlagt 37 000 kronor som hennes make utfört som underkonsult åt konsultföretaget Tyréns. Detta stod i strid med gällande bestämmelser, men Wesslau & Söderqvist bedömde förfarandet som mindre allvarligt. Fakturan från Wesslau & Söderqvist gick på 554 726 kronor.

Den 5 maj kom rapporten från stadens revisorer. Revisorerna hade gjort två granskningar, dels av den anonyma anmälan som skickades till revisorerna, dels stadsledningens handläggning kring den anonyma anmälan. Revisorerna slog fast att förtroendet rubbats för chefens opartiskhet och att jäv förekommit. Revisorernas slutsats blev att "förvaltningschefens lämplighet kan därmed ifrågasättas".

Stadsledningens uttalanden i samband med anmälan i november 2016 att det "inte förekommit någon jävssituation" och att "inget pekar på att det finns grund för påståendena" framstår "som förhastade och ogrundade" plus att styrkande dokumentation saknas, skriver revisorerna och tillägger att de övervägt "att betrakta tillkomsten av Wesslau & Söderqvists utredning som ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende", ett mycket allvarligt påpekande till stadsledningen.

Centerpartiets ledning gjorde den 11 maj ett uttalande i vilket man kritiserade stadsledningen i samband med jävsfrågan. "Vi anser att majoritetens ledarskap brister i frågan. Stadsdirektören och kommunstyrelsens ordförande måste förstå vilken skada detta inneburit för stadens förtroende". Man hänvisade även till bedömningen som stadens revisorer gjort och "instämmer i revisorernas bedömning att förvaltningschefens lämplighet kan och ska ifrågasättas."

En dag senare avslöjade centerpartisten Petter Hedberg att Centerns ledning på Lidingö helst ville att den tekniska chefen skulle vara kvar till valet så man kunde använda detta som ett argument från oppositionen mot majoriteten, om dåligt ledarskap.

Uppdaterad. För två dagar sedan, den 16 maj, gick Lidingöpartiet, som sitter i den politiska majoriteten, ut och skrev i ett gemensamt uttalande från fullmäktigegruppen att man "anser att den berörda förvaltningschefens framtid i första hand är en fråga för stadsdirektören och hennes chef, kommunstyrelsens ordförande. Detta har Lidingöpartiet också framfört till de ansvariga. Dessa chefer har valt att uttala fortsatt förtroende för den berörda förvaltningschefen". Men Lidingöpartiet drar en annan slutsats utifrån revisorernas rapport än stadsledningen, och avslutar sitt uttalande med orden "Det avgörande beslutet ligger dock inte i Lidingöpartiets händer."

Varken kommentarerna från Liberalerna eller Centerpartiet uttryckte någon förståelse för Lidingöpartiets hållning. Från moderater som Lidingösidan talat med är man också "förvånade".

Fortsättning följer.

Dela Tekniska chefen får sluta

Kommentarer

Ulrika Levihn 2017-05-20 18:36

Carl-Johan,
Att det handlat om något personligt och därmed en häxjakt från någon tror jag inte, jag uppfattar att kritiken handlat om agerandet från tjänstemannen helt enkelt. Med den logiken har även revisorerna och KPMG bedrivit häxjakt. Man måste kunna kritisera en tjänsteman, även om denna även är en person.

Att sätta punkt här - det innebär att Kd inte kommer kommentera eller åtgärda resten av den kritik som revisorerna framförde?

Om stadens revisorer framför kritik som inbegriper något en person av kött och blod utfört i egenskap av tjänsteman - då bör detta inte kommenteras? Eller hur ska man tolka er egentligen?
Vad har vi då revisorerna till överhuvudtaget, hur ofta är det frågorna inte inbegriper ett agerande från en person?

Att detta inte varit roligt för någon förstår jag mycket väl, men det är tyvärr så både politik och arbetsliv ser ut ibland.

Carl-Johan Schiller (kd) 2017-05-20 09:36

Hej Ulrika mfl

Nedan ställs frågan varför kd inte uttalat sig. Såhär har vi resonerat.

Att vara förvaltningschef är ett uppdrag som bygger på att du har stort förtroende hos Lidingöbor, andra tjänstemän och politiker. Om det förtroendet saknas är det inte möjligt att göra sitt jobb. Därför har alla förvaltningschefer ett så kallat "vd-avtal" för att dom, om det skulle vara nödvändigt, ska kunna lämna sin tjänst.

Jag står dock inte för ett ledarskap där någon anställd i Lidingö stad ska få veta om jag anser att dom ska behöva lämna sin tjänst via media. För mig är det självklart att personalpolitik hålls internt med respekt för såväl individ som Lidingö stads varumärke.

I sakfrågan stöttar jag Anna Hadenius beslut vilket de flesta partier verkar göra. Utan att försvara dom misstag som begåtts vill jag vädja till samtliga debattörer, inte minst ledande företrädare från olika partier, att komma ihåg att det är en av våra kollegor av kött och blod i stadshuset vi talar om. Misstag är inte okej, åtgärder är nu gjorda men min uppfattning är att vi inte ska ägna oss åt häxjakt på Lidingö.

Jag hoppas att vi kan sätta punkt här. För egen del kommer jag inte gå in i en längre debatt men om någon har frågor är ni välkomna att maila på Carl-Johan.schiller@lidingo.se

Carl-Johan Schiller (kd)
Kommunalråd

Anders Wennberg 2017-05-19 22:32

När jag läser artikeln en gång till, så behandlas inte Lidingöpartiet rättvist. Visst tyckte jag själv att Lidingöpartiet kunde ha varit hårdare och tydligare - men de sa åtminstone att de inte har förtroende för PD och att de tydligt framfört det. Efter LP's artikel så gick det fort att få bort henne. Troligtvis skall LP faktiskt ha en hel del kredit för att det tillslut hände!!! Från utsidan ser det ju ut som om LP's artikel fick effekt - något som inte framgår av Jans artikel (snarare tvärt om)

Ulrika Levihn 2017-05-19 22:06

Blir osäker på om jag minns rätt angående M och Anna R-K´s uttalande. Någon får gärna rätta mig, eller informera mig vad M uttryckt i den här frågan.

Ulrika Levihn 2017-05-19 20:08

Att Lidingöpartiet även uttalade att de höll med revisorerna och inte har förtroende för förvaltningschefen tolkar jag som spiken i kistan, eftersom avskedet nu kommer direkt inpå.
Kd har inte uttalat sig?
M har uttalat stöd för förvaltningschefen genom Anna R-K.

Hoppas detta kan vara ett första steg att ta tag i den ruttna kulturen. Viktigt också att resterande delar av revisorernas rapport blir lösta, angående t.ex. försök till otillbörlig påverkan. Där är det dock oklart vem som äger frågan, de kritiserade kan väl inte gärna bedöma vilken åtgärd de ska utsätta sig själva för? Eller att de ska slippa åtgärd?
Vet någon i Kd, Lp eller M vem som äger frågan angående åtgärd av resterande del, eftersom stadsdirektören själv är föremål för kritik vad det gäller försök till otillbörlig påverkan?

Patrik Buddgård (C) 2017-05-19 19:48

Staffan Anderberg, jag är enig med dig att brott mot nu gällande regler är det stora problemet. Därför jag skrev att detta beslut var helt nödvändigt! Men revisorerna efterfrågade också policy och bättre kontrollfunktioner. Hur detta hanterats visar att staden inte kan vara nog tydlig att det är nolltolerans som gäller.

Staffan Anderberg 2017-05-19 13:50

Patrik Buddgård. Det är inte brist på regler som är orsaken till dagens problem. Det är brott mot nu gällande regler som är det stora problemet. Här är det okunskap och dåligt omdöme som har framkommit på flera sätt.

Allan Ekström 2017-05-19 12:44

Lidingösidans redogörelse: Stadsledningens uttalanden i samband med anmälan i november 2016 att det "inte förekommit någon jävssituation" och att "inget pekar på att det finns grund för påståendena" framstår "som förhastade och ogrundade" plus att styrkande dokumentation saknas, skriver revisorerna och tillägger att de övervägt "att betrakta tillkomsten av Wesslau & Söderqvists utredning som ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende", ett mycket allvarligt påpekande till stadsledningen.

Föranleder denna anmärkningsvärda tillrättavisning av stadsledningen från revisorernas sida ingen åtgärd?

Patrik Buddgård (C) 2017-05-19 05:01

Ett nödvändigt beslut för att kunna bygga upp förtroendet för staden igen. Nu måste arbetet fortsätta för att ta fram policy, rutiner och kontrollfunktioner för att något liknande inte ska ske igen.

Anders Wennberg 2017-05-18 17:47

Det var nog tyvärr nödvändigt för att kunna börja åter bygga upp förtroendet. Ett första steg, även om jag förstår att det var tufft

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google