Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Tiggeri vållade debatt

fredag 26 oktober 2018 00:01

INTENSIV DEBATT. Iréne Borgenvik (SD) lämnade 2017 en motion till kommunfullmäktige om att inrätta tiggeriförbud på vissa centrala platser på Lidingö. Kommunstyrelsen instämde i sitt svar att det finns ett behov av att begränsa tiggeri. "Det förslag på lösning som motionären föreslår är emellertid svårt att tillmötesgå med nuvarande lagstiftning", skrev kommunstyrelsen i sitt svar och valde alltså inte att avslå motionen, utan i stället anse att den är besvarad. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags blev det debatt om motionen.

- Detta är en angelägen motion och jag tackar för att ni lagt den, sade kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M). Problemet är att lagstiftningen är så pass svag och otydlig. När detta klarläggs på nationell nivå, så kommer frågan att komma tillbaka på ett eller annat sätt till fullmäktige.

- Jag upplever att majoritetens svar på motionen handlar om att på ett eller annat misstänkliggöra människor. Vi behöver komma ihåg varför vi har tiggare här. De är utsatta för strukturell rasism. Majoritetens svar på motionen är en värdeförskjutning från de liberala principerna, sa Jonas Lundgren (V).

Carl-Johan Schiller (KD) hade bråttom.
- Tack för att du lagt motionen. Vi som beslutsfattare måste sätta ner foten, att försörja sig genom tiggeri är vår tids slavhandel. Hoppas att statsmakterna agerar fort och att förbud blir vägen att gå, anförde han.

Lars H Ericsson (LP) ville jämföra tiggeri med ett slags arbete.
- Jag är så förvånad över att (S) och (V) och människor på vänsterkanten som normalt sett brukar värna oerhört mycket om arbetsmiljön, kan tycka att detta är lösningen för dessa människor. Antar att ni ser detta som ett slags arbete?

Eva Lantz (S) hade en annan uppfattning.
- Naturligtvis ser vi inte tiggeri som ett arbete, det är bara dumt att ens tänka den tanken! Det är något man gör som sista utväg för att kunna försörja sina barn.

Amelie Tarschys Ingre (L) undrade vilka påföljder det ska vara om man kriminaliserar tiggeri.
- Det ökande tiggeriet är jobbigt framför allt för de som tigger men också för oss. Kriminalitet och människohandel är straffbart men tiggeri är det inte. Denna motion bör avslås och inte anses besvarad, menade hon.

Jan Fjellander (MP) ansåg att motion är en del av den rikskampanj som SD driver.
- Den är försåtlig, den innehåller ett väldigt förtal av dessa människor. Syftet är att skapa främlingskap. Tiggeri är inte förbjudet, det är tillåtet. Tycker det är anmärkningsvärt av majoriteten att säga att det är en angelägen fråga. Tycker att motionen borde avslås.

Erik Centerlind (M) försökte i ungdomlig iver snabbt få upp debatten till att bli en nationell skattefråga.
- Hur kan det komma sig att ett land med världens högsta marginalskatter inte kan ta hand om sina svagaste medborgare? Ja, det finns även svenskar som lever på våra gator! Det är ett grovt underkännande av den socialdemokratiska samhällsmodellen, tyckte han.

Patrik Sandström (MP) ville dock ta ner frågan på den lokala nivån igen.
- Varför skylla på skattesystemet innan vi försöker ge hjälp och stöd här i kommunen, undrade han.

Därmed var debatten avklarad och motionen ansågs besvarad.

Text: Susann Thorngren

Dela Tiggeri vållade debatt

Kommentarer

Birgitta Olsen 2018-10-28 05:49

Tycker att man ska vara korrekt när man informerar om liljekonvaljen. Blomman är inte utrotningshotad. Sammandrag från Naturvårdsverkets hemsida:

Liljekonvalj är bara fridlyst i vissa delar av landet. I Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län samt på Öland får du inte gräva upp dem eller plocka till försäljning. I resten av landet finns inget förbud.

Om nu människor säljer Liljekonvaljer på Lidingö så hjälpet väl inte ett tiggeriförbud? Det är ett annat lagrum som då kickar in. Var finns källan att det säljs stöldgods utanför affären? Om stöldgods säljs så faller inte heller det under eventuell tiggeriförbud, där finns andra lagrum. Försäljning av stöldgods och häleri har sedan länge varit förbjudet i Sverige. Jag gillar inte heller att det sitter människor som sitter hela dagarna och tigger pengar utanför butiksdörrar. Men ett förbud mot tiggeri anser jag vara fel väg att få dem att sluta att tigga.

Anders Bergstedt 2018-10-26 23:01

Tiggeri var förbjudet fram till 1981 och ingen trodde väl att det skulle skapa problem eftersom vi har ett fåtal inhemska tiggare. Efter EU-utvidgningen 2007 blev det fritt fram för utländska tiggare främst från Rumänien och Bulgarien. De kom i tusental och ockuperade organiserat bra platser.

Här på Lidingö har vi sett samma människor på samma platser i många år trots att de bara får vara här i 3 månader. Det är stötande att de ostraffat sätter sig över många lagar och tränger ut svenska tiggare. Inte har pengarna i koppen löst några problem !

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2018-10-26 17:48

Förbud är inte detsamma som att kriminalisera.
Ett förbud mot tiggeri, är inte detsamma som att kriminalisera tiggarna. För att ett förbud ska vara kriminellt, måste det finnas lagstöd med ansvarsbestämmelser kring det. Jämför t.ex. med att gå mot röd gubbe. Det innebär att du inte kan straffas för att du gör det, men om en olycka inträffar pga att du gick mot rött, kan det ligga dig i fatet gällande ansvar. Med ett förbud mot tiggeri, kan vi hindra det från att breda ut sig och bara att de inte får tigga på platser där förbudet gäller. Tyvärr är det folk på Lidingö som av medkänsla med tiggarna från öst, köper Liljekonvaljer från dem på våren, trots att dessa blommor är fridlysta och riskerar att utrotas. På vissa ställen runt om i Sverige har tiggare också börjat sälja stöldgods, såsom verktyg, köksredskap och kläder. Hoppas att detta fenomen inte når Lidingö.

Birgitta Olsen 2018-10-26 08:42

Det finns olika sorters tiggare så en lagstiftning mot tiggeri är omöjligt. Hur lagför man en person som bommar cigaretter utanför Stadshuset eller de hemlösa svenska medborgare som bommar en tjuga så det kan fika på McDonalds? De tiggare som sitter utanför matbutiker sitter inte där av en slump. De sitter där pga organiserad brottslighet. Fråga vilken nattbussförare som helst inne i stan så kan de redogöra hur schemat är för upphämtning på kvällen o utsättning på morgonen. Tiggarnas privata egodelar som används under natten lämnas kvar i bilen på morgonen o återfås på kvällen. Detta är inte gratis så självklart försvinner större delen av intiggna pengar till andra personer. Om man vill hjälpa dessa tiggare är ett förbud fel väg. Rikta hellre en insamling så de kan stanna i sin hemmiljö. Se till att det finns skolor till barnen o bostäder till familjen. Samt det viktigaste, det måste finnas människor som ser till att familjerna är trygga. Låt UNHCR samordna på nationell nivå en organisation tillsammans med landets styrande så även tiggarna får ett drägligt liv i sitt hemland. De stora bovarna är inte tiggarna utan tiggarnas regering som låter sina medborgare fara illa. Är landet medlem i EU så måste regeringen också ta sitt ansvar.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google