Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Tomma lägenheter kan bli trygghetsboende

söndag 3 juni 2018 10:15

HÖGSÄTRA OCH BAGGEBY. Det är dyrt med tomma lägenheter och just nu står det många tomma servicelägenheter i både Högsätra och Baggeby. Det skriver oppositionsrådet Amelie Tarschys Ingre (L) i en interpellation ställd till stöd- och omsorgsnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP). Nu vill Liberalerna veta hur många lägenheter som står tomma, hur mycket de kostar staden och hur majoriteten tänker framåt för att vara försiktig med skattebetalarnas pengar.

Vid fullmäktiges majsammanträde svarade Birgitta Sköld (LP) i sitt interpellationssvar att i april fanns 35 tomma lägenheter i Högsätra och Baggeby gård. Antalet lediga lägenheter varierar beroende på in- och utflyttning och hur många som avlider. Enligt Birgitta Sköld så har de tomma lägenheterna under perioden januari till april totalt kostat skattebetalarna 652.000 kronor.

Under åren 2014 till 2016 tvingades förvaltningen bygga om ett antal lägenheter efter krav från Arbetsmiljöverket. Under ombyggnationen fick de boende flytta till andra boenden.

- En del av de som flyttade till andra boenden beslöt att stanna kvar, några har avlidit. Under 2017 har vi följt utvecklingen och sett att folk inte har flyttat tillbaka så det har stått ett antal lediga lägenheter. Vi gjorde då en utredning, kan man sätta nyanlända där eller ensamkommande. Men det har varit en del krångliga regler kring brandskydd, besittningsregler och liknande. Den utredning som förvaltningen gjorde resulterade i ett förslag att göra om 40 lägenheter till trygghetsboende. Stadsledningskontoret kommer att tillsätta en ny utredning som tar ett helhetsgrepp och frågan kommer så småningom att komma upp i fullmäktige, sa Birgitta Sköld (LP).

Gill Lindroos (S) tycker det är bra att göra om servicehuslägenheterna till en annan boendeform.
- Men varför har det stått så många tomma lägenheter så länge. Är biståndsbedömningen för snäv? Det minskar inte behovet av trygghetsboende i centrum för att man gör om i Högsätra. Man ska hinna välja ett boende och man ska inte behöva stå i kö fram till döden, sa Gill Lindroos (S).

Text: Susann Thorngren

Dela Tomma lägenheter kan bli trygghetsboende

Kommentarer

Birgitta Sköld, LP 2018-06-04 10:57

NU VILL MAJORITETEN ERBJUDA ICKE BISTÅNDSBEDÖMT TRYGGHETSBOENDE

Genom att göra om servicelägenheter till trygghetsboende behövs ingen biståndsbedömning över huvud taget. Vi tar alltså detta ett steg längre. Detta är ett utmärkt läge att testa behovet på Lidingö - mycket snabbare än att vänta på en ev. nybyggnad i Centrum. Till vår förvåning röstade Liberalerna avslag till förslaget i Omsorgs- och Socialnämnden. Liberalerna anser att lägenheterna ska fortsätta stå tomma i avvaktan på att efterfrågan på servicelägenheter ökar.

Vi i majoriteten månar om skattebetalarnas pengar, samtidigt som vi har höga krav på oss själva att leverera en behovsprövat boende inom de lagstadgade tre månaderna och det gör vi. Även när det gäller andra typer av boenden är inte köerna så långa som det ser ut. Många tackar nämligen nej när de väl blir erbjudna en plats och väljer att bo kvar hemma, men samtidigt stå kvar i kön.

Anledningen till att dessa lägenheter stått tomma beror inte på en allt för snäv biståndsbedömning, utan på att efterfrågan har minskat drastiskt och oväntat efter renoveringen som vi var ålagda enligt lag att göra. Riktlinjerna för biståndsbedömningen har sänkts, men fler och fler vill istället bo hemma, vilket är möjligt på Lidingö tack vare att Lidingö har en så väl fungerande hemtjänst.

Det finns många regler kring konceptet hur ett serviceboende ska vara utformat. Det går inte att låta vem som helst överta en lägenhet. Vi har utrett både möjligheterna för ensamkommande och nyanlända för att snabbt utnyttja lägenheterna, men det har inte varit möjligt.

Viktigt är att påpeka att vi äger bostäderna genom stadens fastighetsbolag. De hyror staden får betala för tomma lägenheter går inte till någon extern hyresvärd. Det är dock fortfarande en förlorad intäkt för staden, därför agerar vi så snabbt det går. Flera förvaltningar inom staden måste nu behandla frågan innan den slutligen tas upp i Kommunstyrelsen.

Birgitta Sköld, LP,
ordf. Omsorgs- och Socialnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google