Väder Lidingö

Lidingö lördag 1 april 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Torsviksdammen tas bort och läggs tillbaka

tisdag 7 mars 2017 00:01

TILLBAKA TILL RUTA ETT. Torsviksdammen, som anlades på 1960-talet, har en central placering mellan husen i Torsvikssvängen. Under många år porlade vattnet runt sjölejonen som skulptören Knut Andersson skapade runt 1950. Men för cirka tio år sedan började förfallet för dammen.

Isen ligger idag på Torsviksdammen.Isen ligger idag på Torsviksdammen.
Vattnet försvann, löven från träden bildade en sörja och trävirket runt dammen ruttnade. 2011 skrev Lidingösidan en artikel under rubriken "Ska det se ut så här" om en upprörd ordförande i en bostadsrättsförening, Ulf Lindén, och om Lidingö stads avvaktande hållning. 2013 beslutades dock att restaurera dammen, men redan vid slutbesiktningen i oktober 2014 var det samma visa igen. Dammen läckte, trots att flera miljoner kostats på för att få en fungerande damm. Sedan dess har det runnit ännu mer vatten ur dammen, och utredningar har gjorts om vem som är ansvarig för det torrlagda resultatet. I en artikel från april 2016, med rubriken "Torrt om fenorna" behandlades skuldfrågan och den pågående skriftväxlingen mellan konsultföretaget Tyréns och staden.

Nu, vid teknik- och fastighetsnämndens senaste sammanträde den 22 februari i år, beslutade nämnden att något radikalt måste ske. Beslutet blev att Torsviksdammen ska rivas och byggas upp igen. Under själva rivningen ska allt dokumenteras och göras "under överinseende av en besiktningsman för att kunna användas som underlag till de skadeståndsanspråk Lidingö stad har ställt på tidigare entreprenör och projektör" som det står i förvaltningens underlag till beslutet.

Genom att dokumentera hela arbetet hoppas man finna anledningen till varför dammen läcker. Hittar man då hållbara förklaringar kan staden få hela eller stora delar av merkostnaderna täckta via den tidigare entreprenörens och konsultens respektive försäkringsbolag. Om staden däremot själv försöker lappa och laga dammen, ja då kan man inte driva skadeståndsfrågan vidare och då är det bara för skattebetalarna att träda in.

Just nu är kostnaden för rivning och återuppbyggnad beräknad till 4,5 miljoner kronor. Arbetet kommer att ta ett år och går allt väl kan dammen vara klar just den 1 april 2018.

Dela Torsviksdammen tas bort och läggs tillbaka

Kommentarer

Margaretha Wikander 2017-03-08 18:12

Äntligen någon som kommer med sanningen.
Jag växte också upp på Torsviksdvängen,
och kommer ihåg det.

Jerker Axén 2017-03-07 09:39

Trevligt att dammen ska fås att fungera. Men nu vill jag skriva en historik över parken som mer överensstämmer med sanningen. Svandammen som den hette förr var ett litet träsk från början och det var väl därför som arkitekterna tyckte att det vore vackert och lämpligt att anlägga en damm där. Namnet Svandammen berodde på att man på vårarna transporterade dit ett svanpar som hade ett bo på ön i dammen. Sedermera kläcktes där svanägg. Svandammen kom till på 50-talet och var inhägnat med ett lägre staket mot gatan och gångvägarna så att svanarna inte skulle rymma och även vara skyddade från människor(jag tror dom var vingklippta för att inte kunna flyga därifrån).Vad gäller sälarna var de inte i Svandammen från början. Sälarna ingick som en vattensprutande grupp mitt i en rund plaskdamm som fanns mitt på stora gräsmattan närmre torget.
Om någon vill höra mer om gamla Torsvik hör av Er.
Från en som har bott på Torsvikssvängen sedan 40-talet

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google