Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Nu ska snabbcykelbanan istället bli - bussfil

fredag 21 oktober 2016 21:33

TOTAL VÄNDNING. Sent under fredagseftermiddagen meddelade Lidingö stad på sin hemsida att den mycket diskuterade, och nu pausade, snabbcykelbanan som byggs på Norra Kungsvägen istället ska bli - bussfil. Formellt tas beslutet på tekniska nämndens extramöte nu på onsdag.

Snart kan bussen få köra på den fortfarande stängda delen av Norra Kungsvägen, men då tas staketen bort.Snart kan bussen få köra på den fortfarande stängda delen av Norra Kungsvägen, men då tas staketen bort.

Både Göran Tegnér (L) och Petter Hedberg (C) är upprörda över hur tillkännagivandet skett.
"Vi liberaler anser att det är regelvidrigt att M (majoriteten) använder sig av stadens hemsida för att bedriva partipropaganda!" skriver Göran Tegnér till Lidingösidan och fortsätter "Det finns inget beslut ännu i någon nämnd. Staden har således inte fattat något beslut i frågan förrän tidigast på onsdag i nästa vecka. Att då - som majoriteten nu gjort - gå ut på stadens av skattebetalarna finansierade hemsida för att driva partipropaganda är oacceptabelt. Vi liberaler kräver att artikeln dras tillbaka".

"Jag instämmer med Göran i att det är helt oacceptabelt beteende att stadens skattefinansierade hemsida användas för att driva majoritetens politik. Vi kommer markera kraftigt mot detta. Det är lika osunt som om Skatteverkets hemsida skulle hylla regeringens skatteförslag. Skickar detta i kopia till vår gruppledare och ordförande som reagerat likadant", skriver Petter Hedberg.

På onsdag kommer tekniska nämnden att åter ta upp snabbcykelbanan. Inför detta möte finns nu en förslagsskrivelse för att ändra den ursprungliga planen med en ny cykelbana till att i stället avdela en del av den breda vägbanan till en bussfil mellan Grönstavägen och Pär Lagerkvists väg. SL/Trafikförvaltningen har tidigare, på förfrågan från staden, sagt att den inte behöver ha någon särskild bussfil. Det blir därmed en fråga som nämnden också måste ta ställning till.

I beslutet ingår även att utreda förutsättningarna för breddning av den nuvarande cykelbanan, enligt uppgifterna på stadens hemsida. Staketet som byggts kommer, vid nytt beslut, tas bort.

"Den nya inriktningen är ett resultat av den kritik som riktades mot den ursprungliga planen", skriver staden som bl.a. kunna se många upprörda kommentarer på Lidingösidan sedan en artikel om cykelbanebygget publicerades för åtta dagar sedan, se denna länk.

"Som politiker är det viktigt att vara lyhörd för medborgarnas vilja. Vi har lyssnat på kritiken och anpassar nu planerna", säger Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden, på stadens hemsida. Lidingösidan har sökt Christer Åkerhielm som bekräftar att ett möte ska äga rum på onsdag och att man då planerar att ta ett nämndbeslut.

Dela Nu ska snabbcykelbanan istället bli - bussfil

Kommentarer

Jonas Brunnström 2016-10-29 23:57

Var finns det gamla hederliga "tjänstemannaansvaret"?

Vi är många som levt efter devisen - uppfinn inte hjulet igen!

Denna gamla devis måste ha gått Lidingö stads tjänstemän - helt förbi! Att bygga cykelbanor kan inte vara så svårt 2016. Ändå lyckas man klanta till det så till den milda grad att bygget måste stoppas, nyheten om Lidingö Stads oförmåga hamnar dessutom i radio Stockholms nyhetssändningar.

Vi står nu utan bilparkeringar, cyklisterna har inte fått någon förbättring och det finns en entreprenör som debiterar förseningskostnader. Sen har vi alla dessa tjänstemän som åker runt i kommunens tjänstebilar och funderar på vad som gick fel - igen....

Tänk vad pengar och elände som hade kunnat sparas om man tänkt till innan. Kan man inte så går det att fråga Cykelfrämjandet, Stockholms stad eller åkt till Köpenhamn och tittat. Även om hela tekniska kontoret hade flugit Business Class så hade det blivit billigare.

Kommer bygget igång så kanske man skall cykla ut till byggarbetsplatsen och föregå med gott exempel.

Det enda som är säkert är - det kommer att hända igen, igen och igen.

Hanna Sörenstam 2016-10-28 11:49

Jag är mor till tre barn tycker att det är bra att man byggt ut cykelbanan på Källängsvägen. Många skjutsar sina barn till och från skolan och skapar en osäker trafiksituation kring skolan. Den nya cykelvägen gör att fler barn kan cykla tryggare till och från skolan. Själv har jag märkt att många kör allt för fort på vägen, dessa obevakade övergångställen är en fara för barn och äldre. Varför man inte sätter ut farthinder som förhöjda överfarter för att få bilister att sänka farten.

Ulrika Levihn 2016-10-27 00:00

Tekniska förvaltningen har på senare tid varit föredömliga i sin dialog med Kottlasjöns Vänner, vi blir kontaktade så fort det är något stort på gång och uppskattar verkligen detta. Kanske en modell att tillämpa inom samtliga frågor så får vi starkare demokrati på ön och "Norra Kungsvägen"-fadäser kan undvikas?

Åke Hållberg 2016-10-26 20:46

Nu ska snabbcykelbanan istället bli - bussfil?

Är det någon som har utrett hur bussarna skall kunna
mötas i bussfilen?

Eller är det bara politiska fantasier?

Åke Hållberg

Christina Rosenquist 2016-10-26 18:21

Det stora felet var att blanda in Näset i projektet med den regionala cykelvägen. Vi boende på Näset är samstämmigt negativa till den nya cykelbanan och jag har inte hört ett enda positivt omdöme. Önskar att vi fått information innan bygget startades. Är tämligen säker på att projektet då inte inbegripit Näset. Extra oövertänkt är att elever från Källängsskolan ska samsas med "män i lycra". Men dessa är relativt få så det finns egentligen inget skäl att bygga den gigantiska cykelvägen. Bussarna å sin sida har en mycket smal vägbana att köra på. Felmätning?

Anders Sevebo 2016-10-26 14:18

Christer Karlsson, för att besvara din fråga.
Denna parkering som tidigare arranderades av LidingöHem är nu tyvärr uppsagt av Lidingö Stad, det är inte 40 platser som försvunnit från Näset utan totalt 116st.

Cataria Nilsson 2016-10-26 12:46

Sträckan omfattas av den regionala cykelplanen. Minsta godkända breddmått för dessa stråk vid dubbelriktad cykelbana anses vara 3,25m och för god standard 4,5m. Därtill behövs ett säkerhetsavstånd till räcket på 0,5m och på några korta sträckor finns räcke på båda sidor om cykelbanan. Detta innebär att cykelbanan beroende på vilken standard som eftersträvas bör vara mellan 3,75m och 5m samt mellan 4,25m och 5,5m där räcke finns på båda sidor.

Med störst sannolikhet är det dessa mått som legat till grund för vald utformning samt kanske även att en sämre kvalitet inte hade medfört möjlighet till statlig medfinansiering.

Christer Karlsson 2016-10-26 11:49

Mindre parkeringsmöjligheter på Näset ca 40 beroende på hur duktig man är på att parkera. Fy bubblan vad Näset bor är arga och ja med all rätt, men det finns alltid lösningar bara man är villig att se dem.

Vi har ju en stor parkeringsplats som ligger ner mot Furunäsvägen samt en gräsplätt som bara står tom. Hur många parkeringsplatser finns och hur många är uthyrda? Varför inte bygg ut till ett stort parkeringshus?? Ett välplanerat projektering skulle innebära fler parkeringsplatser än vad som togs bort på Källängsvägen. Det skulle ge flera parkeringsplatser för Näsets boenden samt en inkomst för Lidingö stad. Som det ser ut nu är belysningen undermålig och där med gör hot för bilstölder, samt outnyttjad gräsplätt sedan 70-talet. Alla kan inte vara nöjda hur än man gör, jag personligen tycker att den nya cykelvägen är ett plus i kanten för ett nytt initiativ tänkande, varför ska Näset/ Källängsvägen inte kunna få ytterligare funktion. Oj ja jag förstår att det ställer till med problem med vart man ska parkera, men se lösningar istället för problem.

// Christer. K

Anders Hållberg 2016-10-25 21:20

Kommentar till Petter Hedberg, 2016-10-24 08:50 (och förlåt till de som ogillar mina långa kommentarer, tänkte att jag skulle få med lite förslag på en gång)

Du skriver: ”I Centerpartiet vill vi gynna alla transporter och låta Lidingöborna själva få välja vilket som passar bäst. Det skall inte vi politiker göra.”
Det låter självklart klokt - folket ska få välja. Vi har ju dock representativ demokrati i Sverige, och det betyder att vi har val var fjärde år - däremellan är det faktiskt våra folkvalda som beslutar vad som passar folket bäst. Kommunal folkomröstning kan också tillämpas mellan val. Men självklart är det också viktigt som politiker att lyssna på väljarna under hela mandatperioden, oavsett om de uttryckt sig som utskällt kommunalråd utanför ICA Näset, 249 likes på Facebook för ett beslut (efter det är taget, så det kan egentligen inte gärna vara beslutsunderlag), och arga kommentarer på Lidingösidan.

Självklart ska man aldrig förringa folks uttryck, det är absolut inte det jag menar! Beslut ska självklart stoppas och ändras vid välgrundade protester. Det dock också väldigt viktigt att debatten sker med sakliga och korrekta underlag. Många ilskna kommentarer här på Lidingösidan, och det har säkert gett eko utanför ICA Näset och på Facebook, till just debatten mellan cykelbana vs. busskörfält kommer sig av att bilden som gavs i den debattartikel du själv skrev under med ditt namn (Lidingösidan 2016-08-30), var att 10.000 bussresenärer varje dag fastnar i köer, och nu byggs det istället en cykelbana för endast 500 cyklister när alla dessa bussresenärer kunde fått det mycket bättre! Det låter ju självklart att det borde blivit ett busskörfält istället. En närmare granskning av faktan i den debattartikeln visade dock att så inte alls var fallet. Klart att man kan få många upprörda kommentarer på Lidingösidan och gillanden på Facebook om man får välja fritt vilka ”fakta” man vill!

Observera – debattartikeln du skrev menar just att det borde byggts ett busskörfält längs samma sträcka - självklart kan beslutet om cykelbana i sig, jämfört med att inte göra något alls, varit felaktigt, onödigt dyrt, (se kommentarer om detta längre ned), och så vidare. De pengar som lagts ned är oavsett redan lagda, så rätt beslut ska fattas i nuläget. Cykelbanan längs Källängsvägen kan säkert också behöva diskuteras, men just denna artikel på Lidingösidan, om det ändrade beslutet, handlar ju om vad Tekniska nämnden tänker fatta beslut om imorgon onsdag. En del av de som gillat nyheten på Facebook, att beslutet rivs upp, kanske tror att beslutet angående cykelbana längs Källängsvägen ändras av nämnden, så att parkeringsplatserna räddas? Eller är positiva därför att cykelbanan som tar så mycket av vägen nu försvinner helt och vägen blir som den var förut? Ärendet inför onsdagens extramöte i Tekniska nämnden (TN/2016-10-26) innehåller dock enbart beslut om cykelbanan längs Norra kungsvägen (inget alls om Källängsvägen), och dessutom att det istället görs ett busskörfält:
---------------
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att riva påbörjat arbete med snabbcykelväg och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att tillse ett busskörfält på platsen, Norra Kungsvägen mellan Grönstavägen och Pär Lagerkvists väg. Vidare ska tekniska förvaltningen utreda en breddning av befintlig gång- och cykelväg.

Sammanfattning av ärendet
Efter kritik mot befintligt bygge på Norra Kungsvägen har arbetet pausats och olika alternativ övervägts.
----------------

Ärendet saknar helt beslutsunderlag. Var finns stödet att ett busskörfält ska anläggas hela sträckan Grönstavägen till Pär Lagerkvists väg? Vilka ”alternativ har övervägts”? Var finns kostnadsberäkningen bakom beslutet? Räcker bärigheten på den breddade delen av vägen till buss, och behöver korsningen med Källängsvägen nu byggas om helt (cyklisterna kunde ju använda befintlig överfart) - kan detta bli ett mycket dyrt beslut? Vad tycker bilisterna – de får ju precis lika smal väg med mötande trafik som när cykelbanan fanns? Busskörfältet kan visserligen enbart gälla kl. 7-9 på vardagar, men bilarna måste ju även utanför den tiden följa körfälten, och då blir det tillåtet med två bilar i bredd västerut, och östergående körfält blir lika smalt som idag med cykelbana.

Så här skulle ett beslut under onsdagens möte i Tekniska nämnden kunna se ut istället:
1) Pausa eller gör färdig cykelbanan enligt lagd beställning, beroende på vad som är mest kostnadseffektivt (sett till extra kostnaden att ta bort några extra räcken om man fortsätter) under tiden beslutet och utformningen (se punkterna nedan) utreds. Catarina Nilsson har i kommentar till annan artikel angivit att statlig medfinansiering på 1.410.000:- redan beviljats. Troligare är det därför billigare att bygga klart det allra sista som återstår medan man funderar på alternativ, för att ha möjlighet att få bidraget om man behåller cykelvägen. I beslutsunderlaget från juni verkar det som att genomförandet inte kan vänta, eftersom det statliga stödet då inte beviljas. Och till er som i annan artikel kommenterat upprört att det kostar 50.000:- per dag arbetet står still – och vilka inkompetenta inköpare staden måste vara som har sådana villkor! Snarare är jag glad att det kostar pengar att arbetet står stilla. I all form av affärsverksamhet, oavsett om man arbetar med avtal mellan enbart privata aktörer, eller om det offentliga är med och upphandling sker genom LOU eller LUF, behöver risker tas om hand. Om det hade gått att när som helst pausa på obestämd tid eller avbryta alla arbeten staden beställer, utan att det kostat ett dugg extra, hade det gett en stor riskpremie i samtliga inköp. Snarare är stilleståndskostnaden ett tecken på kompetenta upphandlare, än motsatsen – även om jag förstår att den intuitiva slutsatsen för många är att det måste vara ett tecken på inkompetens.

2) Fundera på om ett busskörfält öster om Ägirvägen får någon nytta. Baserat på det jag och flera andra som faktiskt åker bussarna skrivit tidigare är troligen svaret ”nej”. SL/Trafikförvaltningen säger ”nej”. Den utredning som även utredde bussalternativet säger ”nej”.

3) Fundera på om befintlig gång-/cykelbana kan breddas istället (utom vid tunnelpassagerna, där det nog finns starka skäl att dra cykelbanan på vägen redan byggts). Det här argumentet har många fört fram här, dessutom Oscar Berggren från Centerpartiets Ungdomsförbund i en ny debattartikel på Lidingösidan idag 2016-10-25 – ”Ett enklare och troligen billigare alternativ hade varit att bredda den befintliga banan samt att rusta upp den, istället för att bygga nytt”. Det här anger man också att man vill göra i beslutsförslaget ovan. Tekniska förvaltningen har dock redan utrett breddningen – den fanns med som alternativ i det första beslutsunderlaget (har ni glömt det?). Rapporten anger dock betydligt högre (mer än dubbelt så hög) kostnad att bredda befintlig gc-bana jämfört med att lägga cykelbanan på vägen (även med räcket). Det är helt enkelt inte bara att rulla ut lite asfalt på gräset bredvid gc-banan, det krävs lite mer jobb (alla villaägare som gjort om uppfarten vet att det är ganska dyrt med markarbete). Jag tycker det är synd att så få orkar läsa underlagen, och bara utgår från att hela projektet blivit mycket billigare om cykelbanan lagts som breddning av den befintliga gc-vägen (och också synd att inga företrädare för Tekniska nämnden eller Tekniska förvaltningen snabbt förklarar sådant, vilket då skapar detta utrymme för gissningar). Kan vara värt att fundera på ändå att göra detta längs delar, om man vill behålla hela bredden på vägen längs en del. Det finns också i ursprungliga beslutsunderlaget, som ”mixalternativ”. Korsningarna med tunnlarna byggs bort. Verkar vara ett vettigt alternativ!

4) Fundera på bredd på cykelbanan i alternativet att den (eller delar) går på vägen. Cykelbanan är onekligen väldigt bred. Här tror jag nästan att en miss gjorts: I tjänsteskrivelsen och ritningsunderlaget som beslutsunderlag (ärende TN/2015:200) för cykelbanan anges tydligt 4,4 meters bredd, så den är byggd som beslutad. I konsultutredningen visas i sektionsskisserna en bredd på 4,5 meter för alternativet cykelbana på väg. Dock: I inledningen av rapporten (punkt 1.2.1) refereras Lidingös trafikplan, där huvudcykelstråken anges som reparerade cykel/gående och med en bredd på 4,4 meter, genom cykelbana 2,5 m + linje mellan 0,1 m + gångbana 1,8 meter. I den GCM-handbok (Trafikverket och SKL) som refereras anges också en dubbelriktad cykelbana med litet flöde till 2,25 m och stort flöde till >2,5 m. Den här cykelbanan är nog knappt ens en större, men med lite marginal hade ändå 3,0 meter räckt utmärkt – cirka 1,5 meter mindre bredd än vad det nu byggdes med. 4,4 meter verkar ha valts som bredd med felaktiga underlag, dvs som Lidingös riktlinje för cykelstråk inklusive gångbana, trots att det bara var en cykelbana.

5) Fundera på om ett räcke eller annan avgränsning ska användas i det fall cykelbanan (eller delar) är kvar på vägen (men räckena kanske behöver flyttas 1,5 meter som svar under fråga 4). Andra har föreslagit kantsten, och GCM-handboken har lite andra förslag på möjliga utformningar. Snöröjning, som vissa fört fram som ett starkt argument mot räcke, är bevisligen inte ett problem på andra platser med räckesavskiljd GC-bana på Lidingö (ex. längs olika delar av Kottlavägen, Södra Kungsvägen, Läroverksvägen). Att rådjur inte skulle kunna ta sig över nuvarande räcket, som framförts är inte heller sant (de hoppar bra!), däremot måste trafiksäkerhet för bilister kontra cyklister självklart vara en faktor.

6) Kika på lite fler av de synpunkter om detaljutformning som kommit, exempelvis kring att skolbussficka/avlämningsplats för skolbarn i bil kanske också kunde varit kvar.

7) Och fundera därefter på om något överhuvudtaget ska göras av det man kommit fram till ovan. De pengar som det kostar att justera cykelbanan till eventuell ny önskad utformning kanske inte är värt det. Då kan den vara kvar som den nu byggts (och öppen), eller bara stängas av (och räcken tas bort, vilket såklart kostar).

Och det som borde gjorts tidigare:
8) Se till att åka ut och titta på morgonköerna öster om rödljuset vid Lejonvägen/Norra Kungsvägen, och analysera ett par morgnar hur de ser ut att uppstå, vilka faktorer som gör att de inte löses upp, och vilka enkla trimningsåtgärder som skulle kunna förbättra. Ett antal förslag finns i olika personers kommentarer, och detta borde gjorts långt tidigare.

Det blir spännande att se vad Tekniska nämnden väljer att göra imorgon onsdag kväll!

Anders Wennberg 2016-10-24 22:46

Magnus Nikolajevich, bor du på Lidingö? Var bor du?

I en demokrati så uttalar sig inte alla medborgare i alla frågor, tyvärr. 249 som tyckt något är ändå ganska många, finns någon annan FaceBook grupp med fler som tycker motsatsen? Eller vill du bara förminska de medborgarna som faktiskt uttrycker sin åsikt med en "de är ändå så liten del av befolkningen" nedtystning?

Catarina Nilsson 2016-10-24 21:36

Projektets största miss var när man gav det namnet ”Snabbcykelväg” vilket helt flyttar fokus från vad projektet egentligen handlar om. Byt namn på projektet till ”Ökad framkomlighet och säkerhet för oskyddade trafikanter”.

Se dessutom cykeltrafiken som ett eget trafikslag, flytta diskussionerna från hänsynslösa spandexklädda fartdårar till att diskutera cykeltrafikens potential för t ex miljö och folkhälsa samt skapa attraktiva lösningar för olika kategorier av cyklister. Låt onsdagens debatt hållas enligt den politiskt antagna trafikstrategin (gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras). Glöm inte heller bort att alla medborgare inte är lika tongivande i debatten och att även de ännu inte röstberättigades intresse och säkerhet måste vägas in.

Då inte ens SL/Trafikförvaltningen anser att det finns ett behov av ett eget körfält för bussarna så anser jag att det överutrymme som finns på körbanan lämpligen används för cykeltrafik och inriktar därför mina argument för denna lösning. Ja, det finns en gång- och cykelbana längs Norra Kungsvägen. Däremot delar jag inte uppfattningen om att den skulle vara bra, framförallt inte ur säkerhetssynpunkt. Vid båda tunnlarna är säkerheten dålig både avseende risken för olyckor mellan oskyddade trafikanter (cyklist-cyklist och cyklist-fotgängare) och för den enskilde cyklisten. Eftersom tunnlarnas konfliktpunkter kvarstår vid en breddning av den befintliga gc-vägen så borde denna lösning väljas bort. Det nu påbörjade projektet, att använda delar av vägbanan har många fördelar.

• Ger en säkrare och attraktivare dragning av cykelbanan för cyklister längs med Norra Kungsvägen. Tidsvinsten för cyklisterna kommer dock vara marginell.
• Innebär en lugnare och säkrare miljö för de oskyddade trafikanter som använder den gamla gång- och cykelbanan och dess korsande vägar då flertalet cyklister längs med Norra Kungsvägen kommer att välja den nya vägen.
• En avsmalning av Norra Kungsvägen kan öka hastighetsefterlevnaden. Dagens breda körbana uppmuntrar inte bilisterna till att hålla 60 km/tim.
• En lägre hastighet på bilarna innebär en trevligare miljö för de oskyddade trafikanterna samt närboende.

Bygg klart!

För de flesta vanecyklister i vuxen ålder har det inte varit något problem att cykla i blandtrafik längs Källängsvägen. Cykelbanan längs Källängsvägen handlar om att öka möjligheterna för de som idag inte vågar eller lämpligen cyklar i blandtrafik längs Källängsvägen att kunna cykla längs sträckan, dvs skapar förutsättningar för nya cyklister.

Magnus Nikolajevich 2016-10-24 17:14

249 personer är ett fåtal. Jag förstår inte hur Petter Hedberg kan se det på annat sätt. Dessutom måste väl en vuxen person med ett politiskt uppdrag stå ut med en utskällning? Även i lättkränkthetens årtionde.

Mats steenberg 2016-10-24 14:21

Är detta ett dåligt Aprilskämt fast i sep / okt jösses !!
Har aldrig sett ett mer slösande av pengar till ingen nytta ? Lite att göra på jobbet av beslutsfattarna ha ha .

Får det verkligen gå till på det här viset måste ju finnas gränser för projekt ledare / beslutsfattare med?

Petter Hedberg, ledamot för Centerpartiet i Tekniska nämnden 2016-10-24 08:50

Magnus och Malin. Det är inte ett fåtal som har uttryckt stöd för att stoppa projektet. Kommunalrådet Schiller träffade flera på ICA Näset tilsammans med Näset-bon Anders Sevebo för att diskutera projektet och blev utskälld. 249 har gillat beslutet på FB, lägg där till de som har skrivit på lidingösidan och antalet kommentarer på artiklarna om cykelbanan.

Problemet var aldrig cykelbanan. Problemet var att man låste sig för att begränsa den norra öns enda huvudled, istället för att bredda befintlig cykelbana vilket nu skall utredas. Vill man sänka hastigheten på Norra Kungsvägen är det bara att sätta upp en hastighetskamera. Det kostar ca 500 000. Situationen för de boende på Näset vad gäller parkering har utretts och beläggningen överstiger 100 %. Detta var innan man tog bort 40 p-platser. Jag har full respekt för att vi kan ha olika åsikter, men det är nedvärderande att kalla de närboende för en liten högröstad minioritet. Då kan argumentet lika gärna vridas åt motsats håll när man ser hur många som åker bil, åker buss eller cyklar på cykelbanan. I Centerpartiet vill vi gynna alla transporter och låta Lidingöborna själva få välja vilket som passar bäst. Det skall inte vi politiker göra.

Johan Andersson 2016-10-24 06:52

Magnus N,
Om du sänker hastigheten när du cyklar så är risken mindre att du krockar med skolbarn. Tycker du fortfarande att du är cykelbanornas okrönte King of the road så finns inget som hindrar att du cyklar på bilvägen.
Att motivera en gigantisk cykelbana som används av få under 1 timme om morgonen under max 8 månader per år med att det kanske kommer en framtid då alla har stora tunga och snabba elfordo, är väl samma slags motiv som Nordkoreas diktatorer använt när de byggt sina enorma autostrador - det kommer en framtid när alla nordkoreaner har en egen bil och all världens turister kommer till Pyongyang. Vem har sagt att alla dessa elfordon ska framföras på cykelväg? Om alla kör dem måste ju innebära att ingen kör bil så då är det väl återigen Magnus ingen som hindrar er från att köra på bilvägen som är gjord för tung och snabbare trafik.
Har du också funderat hur vi ska reglera luftrummet på ön redan nu då det kanske kommer en tid då alla har eldrivna drönare som de flyger till/från skola och arbete med? Varför vänta tills det finns ett defacto behov? Måste ju vara i alla skattebetalares intresse att vi ordnar snabbdrönarvägar redan nu!

Återigen. Gör om gör rätt.
Stoppet är ett steg i rätt riktning.

Magnus Nikolajevich 2016-10-23 23:33

Jag kan för mitt liv inte förstå hur man kan låta en liten skara högljudda personer sätta demokratin ur spel på det här viset och backa en framsynt och trafiksäker satsning för alla inblandade. Var är namnunderskrifterna? Vad var min röst värd i valet? Jag som har följt det här från start, läst konsultrapporter och planer, glatts åt beslutet.

Hur förhåller ett sådant här beslut sig till styrdokument såsom Lidingös miljöprogram 2011- 2020? Vore det inte mer lämpligt om politikerna gjorde klart det som påbörjats och istället inleder en översyn av styrdokumenten så att de bättre passar opinionen miljöintresse? Hur ska tjänstemän och nämndpolitiker kunna arbeta långsiktigt nu? Vilken blir nästa fråga som inte passar Facebook-opinionen?

Jag har ytterst sällan varit med om att en buss köar på den aktuella sträckan. Däremot är jag dagligen nära att krocka med mobilzombies, cyklande skolbarn och hundägare vid cykelbanekorsningen vid viadukten. Hur det kommer se ut om fem år när varenda skolbarn har en elcykel, varenda förälder kommer i ett eldrivet lastcykelekipage på 200 kg och vi alla kör i 25 km/h är inte så svårt att räkna ut. Möjligheterna till en ordentlig snöröjning skulle också bli bättre med den nya lösningen.

Till och med bilisterna skulle fått en säkrare tillvaro med snabbcykelvägen då den sänkta hastigheten minskar risken för att krocka med de många hjortarna som korsar Norra Kungsvägen just där. De har för övrigt inga problem med att hoppa över staketet så som några gjort gällande.

Jag tycker också det är värre att vika sig för en liten högljudd opinion på det här sättet än att riskera ett sämre valresultat i nästa val. Sådana här manövrar riskerar nämligen minska väljarnas vilja att ta sig till valurnorna.

Jag hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga på onsdag och låter bygga färdigt cykelvägen!

Malin Gibrand 2016-10-22 12:37

Tillgången till parkeringsplatser är mycket god på Näset. Har själv bott på Källängsvägen 9, så har god lokalkännedom. Att det finns gott om lediga platser framgår tydligt vid inventering av parkeringsplatser nu när kantstensparkeringen längs Källängsvägen tagits bort till förmån för en efterlängtad cykelbana. Att cykla i blandtrafik med kantstensparkering och betydande busstrafik är inte en trafiksäker lösning. Lutning och kurva försämrar förutsättningarna ytterligare. Den 19/10 kl 23.00 fanns 41 ledigaparkeringsplatser fördelat längs Källängsvägen på sträckan mellan parkeringen vid Källängens skola och parkeringen vid Återvinningscentralen, där inte ens hälften av platserna användes. Den 20/10 kl 22.00 var antalet lediga platser 59!

Rune Forsbeck 2016-10-22 11:52

Vilken cirkus! Ska man skratta eller gråta? Dock: Eftersom hoppet sägs vara det sista som överger människan: Låt oss hoppas att något genomtänkt, konstruktivt och fungerande kommer ut av onsdagens möte - vad gäller såväl Norra Kungsvägen som Källängsvägen.

Anders Hållberg 2016-10-22 11:12

Kort (för att vara av mig ;) ) kommentar till Johan Andersson (2016-10-22 09:20):
Din punkt 1) kring säkerhet vid nya cykelbanan längs Källängsvägen håller jag nog helt med om (utan att ha tittat närmare på hur det utformas). Med den nedförsbacken behöver farten för cyklister sänkas mycket, och helst separeras helt från gående. Den cykelbanan håller jag med om att man borde överväga - och att den riskerar att sänka säkerheten (och påverkar parkeringssituationen kraftigt).

Just detta ändrade beslut handlar om sträckan längs Norra Kungsvägen istället, som din andra punkt berör. Och vi verkar helt överens om att busskörfält inte tillför något. Det du beskriver är en klart vettig lösning, som behåller de positiva effekterna med den tänka cykelbanan, dvs separationen från det dagens GC-väg vid de minst säkra sträckorna (korsningarna nedanför respektive backe).

Jag håller dock inte med om att en separation cykelbana/väg med kantstenar är bättre än räcket. Som cyklist om jag vinglar till eller ramlar slår jag hellre in i ett räcke och bryter ett par ben och slår mig ordentligt än flyger över en kantsten ut i vägen med bilar, bussar och tung trafik i 60 km/h. Och en bil som tappar kontrollen i 60 km/h flyger lätt över även höga kantstenar och dödar en cyklist som är på fel ställe. För motorcyklister kan räcken också bli farliga – men, även om räcket i sig medför vissa nackdelar, tycker jag inte att det är säkrare som helhet med kantstenar än räcke.

Slutligen, är Henry Duhs förslag (rondell och gångbro Lejonvägen/Norra Kungsvägen och busskörfält hela vägen Ägirvägen till Ropsten) som du hänvisar till dyrt, och det borde gå att få bort köerna helt på smartare, billigare, och snabbare sätt. Ser fram emot en utredning från staden av hur enkla åtgärder kan förbättra flödet på den korta sträckan Kyttingevägen-Lejonvägen. Infartsparkering på ödetomten vid brofästet borde gå snabbt att ordna temporärt innan den längre fram används till något annat - är onödigt att marken bara står tom.

Anders Hållberg 2016-10-22 10:09

Svar till Anders Bergstedt, 2016-10-22 07:15
Anders B:s text inom citattecken:
”Anders Hållberg ! Nu får det vara slut på käbblet! Vi måste lägga detta bakom oss och bli konstruktiva:”
Jag vet inte om du menar att min kommentar syftar till att fortsätta käbblet. Eftersom ”käbbel” inte gärna betyder ”saklig debatt”, kan jag inte riktigt se hur man kan tolka in att jag syftar till att bidra till käbbel – snarare är det tvärtom. Men kommentaren var kanske inte riktad mot mig. Jag kommenterar det du skrev nedan, inte för att käbblet ska fortsätta, utan den sakliga diskussionens skull:

”Det viktiga är att cyklarna nu separeras från bilar och bussar och att den redan breddade vägbanan används. Den finns ju och ingenting annat än målning behöver göras !”
I den utformning som byggts separeras cyklar från bilar och bussar genom staketet. Jag håller med om att det kan vara bra att breddningen används - fast varför skulle man trafikera med bussar där överhuvudtaget när det inte ens behövs. Det är väl bättre att cyklarna kan använda den nya fina väg som finns, med de positiva effekterna det har? Jag tror också, men utan att ha det helt välgrundat, att delar av den breddning som skett för cykelbanan (framförallt sista biten innan Ägirvägen) skett med underbyggnad anpassad för cyklar, det vill säga att den inte kommer att hålla i längden för busstrafik. Dvs, det är inte bara att måla bussfält, utan även på denna sträcka krävs större åtgärder som kostar betydligt mer. En undran man kan ha är om inte cykelbanan närmare Näset på västra sidan kunde anslutit till den nuvarande gång-/cykelvägen - den hade inte behövt gå på Norra Kungsvägen så långt som det utformades. Å andra sidan var det säkert klart billigare att bredda bilvägen den lilla bit som behövdes, än att bygga helt nytt mellan vägen och befintlig gång-/cykelväg.

”I förlängningen är naturligtvis resten av Norra Kungsvägen ner mot bron som är det verkliga problemet. Den skulle behöva breddas likadant med fortsättning på kollektivkörfältet och ombyggnad av korsningarna, främst Dalängen.”
Se min och även Robert Johanssons kommentar (2016-10-22 8:52) om vad som verkligen orsakar köer, och att ett busskörfält kanske inte är en nödvändig åtgärd (som dessutom inte skulle gynna biltrafiken något – bättre att göra något som förbättrar för alla).

” Från Ägirvägen finns det ju hela vägen mark på den södra sidan, precis som det finns på den norra sidan på den nu aktuella sträckan.”
Rekommenderar dig att titta på plats. Möjligen att jag har fel (jag är inte där just nu), men att klämma in en extrafil i höjd med Nordkoreas ambassad blir rätt svårt (finns en del berg på södra sidan som behöver sprängas bort), likaså, eftersom vänstersvängfilen in mot Kyttingevägen gärna måste vara kvar, så blir det en väldig yta att få in fyra filer i bredd under ett tag. Inte omöjligt såklart att bygga bussfil där du föreslår, men till en väldig kostnad! Korsningen med framförallt Lejonvägen skulle bli ganska mycket mer komplex med en bussfill på norra sidan av Norra Kungsvägen. Och, som jag och flera andra nu skrivit om, så borde det finnas andra åtgärder som minskar köerna.

”Jag blir så oerhört trött då jag ser att käbblet bara fortsätter. Du Hållberg borde komprimera din argumentering så att folk orkar läsa !”
Mycket möjligt är det så att ingen orkar läsa. Men - dels kan jag inte riktigt se att längden hos en kommentar har något med dess förmåga att bidra till ökat käbbel. Dels gör din kommentar mig oroad - min kommentar innehåller 1164 ord, vilket med normal läshastighet tar under 5 minuter att läsa. Med tanke på hur många som här har uttryckt väldigt starka åsikter i frågan, och att politikers beslut verkar kunna påverkas av det, så gör det mig oroad om det du säger egentligen är att ingen orkar sätta sig in i frågan.

Johan Andersson 2016-10-22 09:20

Vad ska man säga???
Fort och fel verkar vara Christers paradgren.
För att vara tydlig. Kritiken har främst handlat om säkerhet. Kanske en aning ironiskt eftersom det var brist på säkerhet som motiverade motorvägen...

1) Cykelmotorvägen ner för Näsetbacken skapar INTE en säkrare miljö för skolbarnen. Om de lockas till att promenera längs vägen finns nu en uppenbar risk att de blir nermejade av spandexfarsorna och för de barn (och vuxna) som avser ta bussen till/från hållplatsen vid Källängsskolan bör ta det mycket försiktigt då mellan busskuren och bussen nu går en tvåfilig cykelmotorväg. Arbetet har visserligen avstannat så jag vet inte om avsikten är att sätta upp en stoppskylt/bommar på cykelmotorvägen när buss stoppat - men det skulle ju motverka själva syftet med motorvägen. Att flytta ut busskuren och dra motorvägen bakom skulle öka säkerheten en aning. Men för att få till de utlovade säkerheten måste man dessutom installera någon form av farthinder då cyklisterna har byggt upp en ansenlig fart nerför backen - långt över de 30 som gäller på själva bilvägen. Återigen är ju farthinder och motorväg inte direkt i samklang...
Följdaktligen är den säkraaste lösningen att hänvisa cyklisterna till ursprunglig cykelbana nerför Näset (den bakom husen) och återställa parkeringsplatserna längs vägen.

2) Staketet/konstverket längs huvudleden ska ju enligt nya "löftet" från Christer tas ner. Bra så långt. Staketet utgör en uppenbar fara för trafikanter, vilt och även cyklister vintertid (men att cykla mitt i vintern är det ju ytterst få som gör i alla fall.
De stora (läs: högst eventuella) säkerhetsproblemen längs befintlig cykelbana som Christer ville åtgärda kvarstår dock. Och då talar vi om de två tunnelkorsningarna.

Och här kommer ett lösningsförslag som Anders Hållberg och miljöpartiet kanske kommer uppskatta. Det är helt givet att en bussfil mellan Grönstarondellen och Ägirvägen saknar all motivering, men här är befintlig väg ordentligt bred. Det är alltså fullt möjligt att upplåta del av vägen för cykelbana utan att det utgör hinder för övriga trafikanter.

- Från busshållplatsen efter Grönstarondellen uppför en del av backen efter tunneln då den återansluter den existerande breda gc banan. Efter korsningen Källängsvägen används befintlig gc bana till strax innan branten då man åter använder del av vägbanan fram till efter tunneln då den återansluter gc banana som kan breddas och jämnas till.
För denna lösning räcker det gott att ta i anspråk en tredjedel av den nu stoppade cykelbanans bredd. Och vill man separera den tydligt kan man göra den upphöjd med gatsten. Med denna lösning kan man återskapa busshållplatsen/avstigningsplatsen utanför skolan så at man slipper den vansinniga konsekvensen att föräldrar och skolbussar ska behöva köra upp till Näset och göra u-sväng.

Att göra en bussfil helt plötsligt löser ingenting. Köerna kvarstår efter Ägirvägen. Här har dock Henry Duhs gett ett utmärkt förslag ovan.
Detta kan sedan kompletteras med att göra en infartsparkering på ödetomten vid brofästet. En liten gångväg och trappa upp till bron och pendlarna kan välja mellan en frisk promenad eller ta spårvägen från Torsviks hållplats.

Avslutningsvis. Bra att stoppet blir permanent. Idiotiskt att rusa in i en ännu sämre lösning.

GÖR OM GÖR RÄTT

Britt-Marie Melander 2016-10-22 09:10

Nej nu får ni sluta. Ni låter värre än småbarn i sandlådan. Vi måste nu tills nästa val tänka på att vi vill ha vuxna o ansvarsfulla politiker o inte politiker som dribblar med våra skattepengar.

Robert Johansson 2016-10-22 08:52

Kan någon publicera undersökningen som visar hur många minuter bussar stått i kö på denna sträcka de senaste 12 månaderna och hur många minuter som bussar totalt beräknas spara genom införandet av bussfil? Den normala morgonrusningskön börjar ju där bussfilen nu kommer sluta. Enbart enstaka dagar per år går kön längre än så. En bussfil skulle göra stor nytta från Pär Lagerkvists väg fram till Lejonvägen där det normalt är kö i rusningstrafik.

Kön har tre orsaker. Till största delen är den orsakad av ett trafikljus för gångtrafikanter som har en rödljusperiod som tillåter en typisk rörelsehindrad med rullator att korsa gatan två gånger och på vägen dansa en akt ur Svansjön. När det väl slagit om till grönt har den fjärdedel (enligt visuell studie från busshållplats Dalängen) av biltrafikanterna som tycker att det är en bra ide att surfa på sin telefon medan de kör bil, väldigt svårt att komma iväg när det väl slår om till grönt eftersom de har blicken på sin telefon och inte noterar att trafikljuset slagit om.

En stor andel av de trafikanter som ska svänga vänster upp på Lejonvägen vid trafikljuset placerar sin bil mitt i körfältet medan de väntar på att det ska bli tomt i mötande körfält. Därmed blockerar de i onödan de trafikanter som ska fortsätta rakt fram. På denna sträcka blir det sannolikt mycket svårt att bygga bussfil utan att expropriera tomtmark.

De mobilsurfande trafikanterna är nog tyvärr omöjliga att göra något åt men kanske kunde en skylt som uppmanar dem hålla ögonen på vägen i alla fall få någon att tänka till. En översyn av perioderna borde vara en billig lösning.

Forskare på tekniska högskolan har tidigare uppskattat att en stor del av köerna i Stockholm skulle kunna elimineras till ringa kostnad genom justering av felaktigt inställda trafikljus. En målad ledlinje som hjälper vänstersvängande trafikanter att placera sin bil till vänster innan sväng skulle för mycket låg kostnad öka flödet genom korsningen.

Om kommunen kunde tänka sig spendera 5-10.000 kr på ovanstående åtgärder (det verkar ju finnas obegränsade mängder av den varan) så kanske kön blir så pass mycket mindre att den inte längre är ett stort problem för busstrafiken.

Henrik Ihre 2016-10-22 08:39

Fullständig hål i huvudet-agerande av de styrande. Pinsamt spenderande av skattemedel och nu en pudel som inte kommer förbättra något.

Anders Bergstedt 2016-10-22 07:15

Anders Hållberg ! Nu får det vara slut på käbblet! Vi måste lägga detta bakom oss och bli konstruktiva:
Det viktiga är att cyklarna nu separeras från bilar och bussar och att den redan breddade vägbanan används. Den finns ju och ingenting annat än målning behöver göras !

I förlängningen är naturligtvis resten av Norra Kungsvägen ner mot bron som är det verkliga problemet. Den skulle behöva breddas likadant med fortsättning på kollektivkörfältet och ombyggnad av korsningarna, främst Dalängen.

Från Ägirvägen finns det ju hela vägen mark på den södra sidan, precis som det finns på den norra sidan på den nu aktuella sträckan. Jag blir så oerhört trött då jag ser att käbblet bara fortsätter. Du Hållberg borde komprimera din argumentering så att folk orkar läsa !

Anders Hållberg 2016-10-22 00:14

Nej, nu har den här frågan verkligen spårat ur. Hoppas att debatten med denna kommentar kan baseras på fakta, och jag hoppas att beslutet på onsdag faktiskt blir ett annat än det som nu tillkännagivits.

Den upprörda debatten verkar handlat om två frågor: (1) Borttagna p-platser på Näset på grund av cykelbana längs Källängsvägen, och (2) Att det hade varit mycket bättre med ett busskörfält längs Norra Kungsvägen, där det nu byggdes en cykelbana (strax efter Grönstavägen till Ägirvägen/Pär Lagerkvists väg.

Fråga 1 lämnar jag här. Självklart ställer det till problem för boende när många p-platser försvinner. Kanske skulle den delen av beslutet och cykelbanan övervägas. Här har det riktats mycket synpunkter på beslutet.

Fråga 2 är dock vad detta beslut verkar handla om att göra. Ursprunget till den debatten var en debattartikel på Lidingösidan, författad av Göran Tegnér, Petter Hedberg, med flera. I den hävdas att 10.000 bussresenärer hade haft nytta av ett busskörfält istället för cykelväg, 20 gånger fler än antalet cyklister (cirka 500 st). Problemet är bara att den debattartikeln, som verkar välgrundad i fakta och siffror som radas upp, är helt fel! Det tycks inte heller som att artikelförfattarna, eller de som nu vill fatta detta stopp och byte av inriktning, och många som skrivit kommentarer här på Lidingösidan, någonsin har studerat sträckan, köerna, och behovet/nyttan av busskörfält. Jag tycker det är bra att Göran, Petter m.fl. har som grundidé att använda fakta i debattartikeln - många politikerinlägg bygger ju enbart på tyckande - men fakta ska självklart vara korrekta.

Köerna som skulle motivera ett busskörfält uppstår under en kort period i morgonrusningen. Många dagar uppstår de dock inte alls. Ibland blir det dock köer och ett antal minuters längre restid. Köerna är då endast i morgonrusningen, endast västerut, och endast under cirka 30-45 minuter. Problemet är dock att ett busskörfält öster om Ägirvägen/Pär Lagerkvists ändå inte ger någon som helst nytta för bussresenärerna även de flesta dagar köer uppstå – köerna börjar mycket sällan öster om den korsningen! Att ha ett busskörfält mellan Grönstavägen och Pär Lagerkvists väg är därmed i princip helt utan nytta! Vissa dagar börjar faktiskt köerna med några billängder öster om den korsningen, och de dagarna skulle bussarna kunna köra förbi några bilar (ett par stycken) om det fanns ett busskörfält. De busslinjer som berörs är då 222 (direktbuss Rudboda-Ropsten) och 203. Under den tiden på morgonen går 222 i 15-minuterstrafik, och 203 i 10-minusterstrafik. Under 30-45 minuter med kö blir det alltså 5-7 bussar, med säg 48 sittande (fullsatt SL-boggiebuss) och något tiotal stående vardera, totalt 250-450 personer. Ett busskörfält på aktuell sträcka leder alltså till att kanske max någon dag i veckan kan 250-450 personer spara några tiotal sekunder genom att hamna före några enstaka köande bilar! Det är alltså inte några 10.000 bussresor som skulle ha nytta av busskörfält som i den artikel Göran och Petter skrivit.

I huvudsak går köerna mellan Ägirvägen/Pär Lagerkvists väg och Lejonvägen. Där påverkas också fler bussar - 205/225 också. Att istället bygga busskörfält som verkligen gynnar bussarna, skulle vara mellan Ägirvägen/Pär Lagerkvists och Lejonvägen, men då pratar vi helt andra kostnader, eftersom det skulle kräva inlösen av delar av villaträdgårdar, att delar av parken Dalängen blir väg, och liknande åtgärder. Att lägga alla dessa pengar gör det bättre för bussarna, men gynnar inte bilarna heller. Att få ner restiderna för buss genom att få bort köerna (som uppstod när Norra Länken öppnade, och det blev mer attraktivt att åka bil för Lidingöborna) är självklart intressant. Det kanske går att få bort köerna helt för alla bussar, och även alla bilar på en gång, om flödet för all vägtrafik västerut på Norra Kungsvägen efter Kyttingevägen förbättras. Exempelvis genom kortare rödljusperiod på rödljuset eller undergång/övergång och borttaget rödljus (båda åtgärderna negativa för de som ska korsa vägen såklart – så de är kanske inte så lyckade), eller dedikerad svängfil vänster in mot Lejonvägen (så bilar som ska rakt fram inte behöver vänta på en dåligt placerad vänstersvängande bil), större bussficka Dalängen västerut som gör att alla kan köra förbi när buss står på hållplatsen (en del väntar idag, större fordon kommer inte förbi), vänstersväng in på Lejonvägen förbjuden 7:30-9:00 (så bilar som ska Kyttingevägen-Lejonvägen de får åka Kyttingevägen-Ägirvägen) eller liknande. Det är kanske ganska små åtgärder som skulle behövas för att köerna aldrig skulle uppstå - köerna släpper ju helt efter rödljuset direkt väster om Lejonvägen, så det är inte mottagandekapaciteten på anslutande vägar som är problem.

Är problemet kanske att cykelbanan kallas ”snabbcykelbana”? Det vill säga att det väcker tankarna att syftet är att snabba cyklister (som är populära att hata i all debatt) kan cykla ännu snabbare? Det hade kanske varit mycket bättre att prata om cykelbanan som en säkerhetshöjande åtgärd, genom att två farliga korsningar, där mycket skolbarn passerar, mellan gc-vägar både öster och väster om Näsethöjden byggs bort. Det är faktiskt en riktig nytta med den cykelbana som var på väg att byggas – i tillägg till att Görans 480 cyklister i årsmedeltal (plus 54 som han i en kommentar tror tillkommer med cykelbana) får en bättre cykelväg. Nu framgick det inte om Görans siffror var för en riktning, men om siffran gäller en riktning blir det dubbelt så många cykelresor, det vill säga drygt 1000 per dag, som får en snabbare cykelväg till jobbet. Eller så kan 250-450 bussresenärer få en viss nytta var sjunde dag (antaget att köer öster om Ägirvägen finns en dag i veckan), vilket ger 36-64 i medeltal per dag. För cykelbana tillkommer dessutom nytta under helg, medan busskörfältet inte ger någon nytta under helg.

Ser fram emot en saklig debatt om byte till busskörfält längs denna sträcka faktiskt är rätt beslut! Obs - min kommentar handlar inte heller om cykelbanans kostnad ställt mot dess nytta gör att det är en bra investering för staden – det kan självklart också debatteras. Nu har debatten, och detta nya förslag till beslut, dock handlat om att det borde byggas ett busskörfält istället – och då har jag renodlat denna kommentar till att handla om just det valet.

Not 1: Man ska alltid vara tydlig med egenintresset: Jag tillhör de som åker buss 222 och därmed sitter några minuter i köerna om jag åker med de två eller tre avgångar som ibland berörs av köer. Och ibland cyklar jag till och från jobbet (längs dagens smala cykelväg), och skulle istället använt en ny cykelväg. Jag åker dock buss betydligt fler morgnar än jag sitter lite längre i bussen pga köerna än jag skulle gynnas av cykelvägen. Hade busskörfältet längs sträckan gett någon nytta, hade jag gärna sett att den byggts, men fakta talar ju inte alls för det.

Not 2: Kommentera gärna om någon fakta, något antagande eller något annat i kommentaren borde rättas – jag hoppas att rätt fakta ska fram. Givet att debatter här på Lidingösidan uppenbarligen har genomslagskraft nog att påverka stadens politiker i beslut, är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt så att de debatter som hålls faktiskt kan ske med saklig grund.

Henry Duhs 2016-10-21 23:36

Detta är ett steg i rätt riktning att avbryta arbetet med att en super-express-cykelväg utmed Norra Kungsvägen. Stor lättnad och delseger för det sunda förnuftet.

Det minsta vi lidingöbor nu förväntar oss är en regelrätt ursäkt och pudel från majoriteten, troligen snart minoriteten, och Tekniska förvaltning. Eller varför inte citera vår monark, det är nu dags att vända blad och med tillägget, se fram mot valet 2018.

Det viktiga är nu att ha en långsiktig strategi som bygger på att inrätta ett busskörfält från Rudboda hela vägen ut på Lidingöbron. Busskörfältet behöver inte byggas i morgon utan det behövs en klar vision först. Ett busskörfält kommer gynna kollektivtrafiken enormt.

Inte mer av varan "fort-och-fel" tack, utan tänk först och handla sedan baserat på en vederhäftig analys. Anlita nu inte samma uppenbart inkompetenta konsulter eller ge dem de rätta ingångsvärdena och rätt kravspecifikation.

Att nu inrätta ett busskörfält utmed den sträckningen mellan Grönstarondellen och Ägirvägen kommer endast ge marginella tidsvinster för busstrafiken mot Ropsten. Problemen med köbildning uppstår på morgonen i huvudsak från Ägirvägen och korsningen Dalängens trafikljus då till exempel skolbarnen korsar Norra Kungsvägen vid Dalängen på väg mot Torsviks skola från Islinge.

Vid Dalängen behövs en rondell och en gångbro. Om det blir verklighet kommer kollektivtrafiken flyta på.

Vidare behöver korsningen vid Norra Kungsvägen och Kyttingevägen förbättras. Korsningen är farligt för cyklister och fotgängare. En påfartsramp skulle vara bra. Om låta säga, 50 meter av ett framtida busskörfältet kan användas för Sticklingetrafiken mot Ropsten är mycket vunnet.

Per Larsén 2016-10-21 22:48

Grattis till ytterligare ett idiotiskt förslag till att bygga en bussfil på den sträcka där bussarna normalt sett inte fastnar. Det är inte så konstigt att SL inte uttryckt något intresse.
"Som politiker är det viktigt att vara lyhörd för medborgarnas vilja. Vi har lyssnat på kritiken och anpassar nu planerna, säger Christer Åkerhielm, ordförande i tekniska nämnden." Det är patetiskt att läsa Åkerhielms uttalande. Hur vore det att kolla av först innan man man börjar sätta sprätt på skattebetalarnas pengar? Håller fullständigt med Göran Tegnér (L) och Petter Hedberg (C) om hur detta tillkännages på ett icke acceptabelt sätt på stadens hemsida.

Anders Bergstedt 2016-10-21 22:39

Nu får det vara slut på alla revirstrider som pågått i över 40 år. Dom som nu känner sej trampade på tårna måste inse att byråkrati får inte lamslå möjligheterna att gripa in då det blivit fel !

Börja genast att lyfta bort staketen så att vi snarast möjligt kan försöka komma över vad som hänt och sikta framåt. Även om man hänvisar till att SL inte behöver någon bussfil är jag övertygad om att lösningen är utmärkt !

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google