Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Trist budgetdebatt om gymnasieskolorna

torsdag 20 december 2012 20:34

Budgetdebatten i måndags i Lidingö kommunfullmäktige. Mårten Dahlberg (S) i talarstolen.

Budgetdebatten i måndags i Lidingö kommunfullmäktige. Mårten Dahlberg (S) i talarstolen.

Vid årets sista kommunfullmäktigemöte togs, efter drygt två timmars debatt, beslut om Lidingö stads budget för 2013. Vid det stora budgetmötet i november blev budgeten återremitterad till kommunstyrelsen för ny beredning. Centerpartiet, Lidingöpartiet och Socialdemokraterna ville att sammanslagningen av Hersby och Gångsätra gymnasier skulle utredas ytterligare innan budgeten togs. Men eftersom den politiska majoriteten inte ville det, så återkom ett oförändrat budgetförslaget till måndagens sammanträde.

C+L+S meddelade redan i början av november, se Lidingösidan den 9 november, att de tänkte begära återremiss på majoritetens budget. Allt för att markera att de ville ha ytterligare utredning om Gångsätra gymnasiums nedläggning.

När det oförändrade budgetförslaget kom upp i fullmäktige hade alla partier enats om att diskussionen denna gång enbart skulle avhandla utbildningsnämndens budget, fast i verkligheten blev det enbart de två gymnasieskolornas framtid som berördes.

Under debatten kom det inte fram några argument som inte var kända sedan tidigare. Allt blev ett tvåtimmars ställningskrig där inte ett kommatecken ändrades. Det enda överraskande var att höra socialdemokraten Mårten Dahlbergs inlägg där han tog upp detta med att “vissa politiska frågor lever sitt eget liv” och varför denna fråga hamnat här. Kunde det bero på bristande framförhållning och avsaknad av en plan för kommunens lokalanvändning?

– Om man kunnat rulla tillbaka hela denna process om Gångsätra hade man istället kunnat titta på ett alternativ för en helt ny gymnasieskola på Lidingö. En skola som ersätter de två och som ligger i vårt nya utvecklingsområde i Torsvik. En skola som byggs på ett flexibelt sätt så det går att samordna med andra verksamheter, med musikskolan, Sagateatern eller andra kulturaktiviteter. Placeringen nära Norra Djurgårdstaden skulle också kunna göra skolan attraktiv för andra att söka till. Men detta har inte ens funnits möjlighet att pröva detta. Idag står vi här, låsta i våra skyttegravar, tvärsäkra i våra påståenden på bägge sidor.

Beslutet blev det väntade. Den politiska majoriteten, M+Fp+Kd, röstade för sitt förslag och övriga partier för sina egna förslag.

Dela Trist budgetdebatt om gymnasieskolorna

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google