Väder Lidingö

Lidingö onsdag 28 oktober 2020 v. 44

Senaste kommentaren - Se fler

Jennie Lindahl 9 okt 08:17 om Finns det endast 57 hjärtstartare på Lidingö?

Bostadspaviljonger köps

torsdag 22 september 2016 16:09

BOSTÄDER FÖR 50 PERSONER. Uppdaterad. Igår beslutade Lidingös kommunstyrelses arbetsutskott att köpa in två bostadspaviljonger för att kunna ge 50 nyanlända bostäder. Det slutliga beslutet tas av kommunstyrelsen vid mötet den 3 oktober. Kostnaden, cirka 30 miljoner kronor, tas ur 2016 års investeringsreserv. Leveranstiden ligger på cirka 10 månader. Var paviljongerna ska placeras är inte beslutat.

Uppdaterad. KD deltog inte i gårdagens beslut eftersom partiet anser att detta är fel väg att gå. Inte heller L deltog i beslutet eftersom man tycker att det är olämpligt med paviljonger för bostadsändamål och anser att staden bör utreda möjligheten för Lidingöhem att köpa in fastigheter alternativt blockförhyra fastigheter.

Exempelbild på bostadspaviljong. Illustration: Lidingö stadExempelbild på bostadspaviljong. Illustration: Lidingö stad

I år ska Lidingö stad ta emot 171 nyanlända med anledning av bosättningslagen. Hittills har man lyckats ge de cirka 20 personer som anländer varje månad bostäder i stadens och privata fastighetsägares hus.

Under 2017 räknar staden med att ta emot minst samma antal personer med uppehållstillstånd som i år. Därför behövs ytterligare boendealternativ. Ett av alternativen är att köpa in två stycken bostadspaviljonger. Varje paviljong planeras för 25 nyanlända i antingen ensam- eller familjehushåll.

- Det finns inga förslag om platser där paviljongerna ska placeras. Flera alternativ har diskuterats, men inga som helst beslut är tagna, säger Patrik Häggstrand, Lidingö stads fastighetschef.

Leveranstiden för paviljongerna ligger på minst sex månader, troligen nästan det dubbla, eftersom många kommuner i landet måste lösa sin brist på bostäder för nyanlända på samma sätt. De företag i Sverige som tillverkar paviljongerna har orderböckerna fyllda.

Att två paviljonger som tar 50 personer skulle vara tillräckligt är det ingen som tror. Därför kommer flera beslut att tas om inköp av flera bostadpaviljonger.

Dela Bostadspaviljonger köps

Kommentarer

Malin Hjorth 2016-09-24 07:15

Tack Carl-Johan Schiller för att du har Lidingö och Lidingös invånare som första prioritet. Det du skriver är något som många många håller med om. Vad händer om Lidingö svarar att vi inte har möjlighet att upplåta fler bostäder? Sannolikt böter men dessa kommer aldrig överstiga kostnaden i långa loppet. Det finns många kommuner i glesbygden ex som är mycket bättre lämpade samt har bättre förutsättningar, mer plats mm att bygga i. Det skapar ju även nya arbetstillfällen i orter som verkligen behöver det. Anvisningslagen måste ändras men detta kan enbart ske om någon kommun tar tag i saken, agerar och opponerar sig.

Petter Hedberg 2016-09-23 17:23

Ok, tack Carl-Johan.
Då förstår jag.

Du anser att lagen är fel, och därför bör staden vägra att följa anvisningslagen (Lag 2016:38).

Carl-Johan Schiller 2016-09-23 15:43

Hej Petter!

Ja visst krävs det andra lösningar. vi Kristdemokrater menar att Sverige måste välja väg. Att ha en stor invandring kombinerat med en hög nivå av välfärd från alla from första dagen i landet är inte hållbart. Vi anser att Lidingö (precis som resten av Sverige) befinner sig i en ohållbar situation.

Därför borde Lidingö meddela Migrationsverket/staten att vi inte kommer att kunna erbjuda en bostad till alla de personer som Lidingö har blivit tilldelade. Det är helt enkelt inte görbart om vi inte ska riskera ett samhälle som krackelerar och med en samhällkontrakt som uppluckras.

Att hitta/bygga bostäder på Lidingö är dessutom väldigt dyrt. jag tycker att man måste fråga sig själv om det är försvarbart ur en samhällsekonomisk aspekt att skattemedel ska gå till att vissa ska få en bostad "gratis" i ett av Sveriges dyraste områden. De flesta andra som flyttar till Lidingö tar sig hit genom hårt arbete. Det borde gälla samtliga.

Carl-Johan Schiller (KD)

Petter Hedberg 2016-09-23 12:22

Carl-Johan Schiller.
En fråga eftersom att du som kommunalråd motsätter dig majoritetens beslut.

Vad är ditt förslag.

Skall staden vägra ta emot nyanlända, och därmed gå emot lagen?

Om inte, vad är din lösning? Jag antar att du har en lösning utöver, att moduler inte är rätt väg. Staden har redan köpt två bostadsrätter på den öppna marknaden där man konkurrerar med andra som vill köpa. Är det bättre användning av Lidingöbornas pengar.

Förstår att man inte gillar moduler, men ni använder det till barnen i skolan och på dagis.

Respekterar absolut ditt ställningstagande, men tycker att man som kommunalråd måste presentera en lösning om man inte skall framstå som populist.

Carl-Johan Schiller 2016-09-23 10:36

Vi kristdemokrater tror inte att moduler är rätt väg att gå för Lidingö och kommer därför inte vara med att driva den politiken.

Carl-Johan Schiller (kd)

Julius Soreff 2016-09-22 23:44

Det är dags för våra kommunalpolitiker lära sig ordet NJET!

Mikael Olofsson 2016-09-22 20:19

Ska bli intressant att se hur många av dom som har skaffat sig en egen bostad om 1-2 år vilket ju tydligen är maximal tid för boende som kommunen tillåter.

Jonas solano 2016-09-22 19:22

Dummaste jag sett som förslag säkert placeras i Högsätra eller käppala..

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google