Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

"Undvik dåligt beslut – backa från chockhöjda arvoden"

fredag 30 november 2018 06:26

De chockhöjda lönerna för kommunalråden är för oss helt orimliga. De står inte i proportion till varken Lidingös storlek eller utmaningar som en välbärgad kranskommun.

Daniel Källenfors (M) påstår på Lidingösidan att ersättningarna är rimliga eftersom Lidingö har så låga kostnader för politik i jämförelse med andra kommuner. Att Lidingö ligger lågt i politisk kostnad beror snarast på att vi har få nämnder och förtroendevalda i politiken, inte att vi har för låga ersättningar.

SVT gjorde 2016 en jämförelse av arvoden för kommunstyrelsens ordförande i olika Stockholmskommuner. Och redan 2016 hade Lidingö det fjärde högsta arvodet. Om majoriteten står fast vid sitt förslag kommer Lidingös ordförande i kommunstyrelsen att tjäna mest i hela Stockholms län med undantag för Stockholm stad med sina 960 000 invånare.

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker att Lidingö ska ligga lågt i kostnader för de bäst betalda politikerna, minska antalet kommunalråd och absolut inga lönehöjningar på 25 procent. Vi ska istället lägga mer resurser till verksamheterna.

Carl-Johan Schiller (KD) påstår i DN att de genom sina högre arvoden kommer undvika dåliga beslut. Vi uppmanar kommunalråden; ni har chansen att redan nu undvika ett dåligt beslut genom att backa från ert förslag på chockhöjda arvoden.

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet
Daniel Larson, gruppledare Socialdemokraterna
Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

Dela "Undvik dåligt beslut – backa från chockhöjda arvoden"

Kommentarer

Inga Wernolf 2018-12-01 12:30

Om en politiker är så omdömeslös att han börjar sitt uppdrag som förtoendevald med att höja sin egen lön till en absurd nivå kan vi tyvärr inte vänta oss särskilt många kloka beslut under mandatperioden. Vad säger liberalerna? Är socialliberalismen stendöd?

Christer Mohlin 2018-11-30 21:56

Jag har på respektive partis hemsida på Facebook frågat om föreningarna för M, Lp, Lib och Kd står bakom den föreslagna arvodesmodellen. Eller om detta är något som "de fyras gäng" bara har hittat på?

Har de tillträdande Kommunalråden förankrat sina ökade arvoden med föreningarnas styrelser och medlemmar? Står dessa bakom eller inte? Stämmer den orättvisa och slösaktiga modellen med dessa partiers demokratiska värdegrund, då man ökar Kommunalrådens arvoden samtidigt som man minskar ersättningarna till Oppositionen?

Ännu så länge har inget parti svarat. Liberaler och Lidingöpartister håller i skrivande stund på att "moderera" min fråga, men jag hoppas att de lägger ut den. Och att jag får vettiga svar.

Mats Molander 2018-11-30 18:57

Va e de som händer på Lidingö. Politiker som höjer sina egna löner med 25% utan att göra nytta. Bråk om simhall, och idag Lidingövallen. Hälsans Ö har fått en annan betydelse den här veckan. Hälsa för de som sponsrar - skatten går till min lön.
Daniel Källenfors garvar hela vägen till banken och är onåbar för SVT och andra medier.
Det var väl inte så det skulle bli med Hälsans Ö - och vad betyder det för Moderaterna.

Rune Forsbeck 2018-11-30 18:54

Det är beklämmande att ta del av förslaget om höjda kommunalrådslöner och de resonemang som ligger bakom. Jag vill känna respekt och aktning för förslag som framförs av våra förtroendevalda. I det här fallet är det fullständigt omöjligt att göra det. Rune Forsbeck

Conny Thorberg 2018-11-30 15:16

Hej Hopp!!!

Om ni visar resultat först!! så kanske ni är värdiga en ev.lönehöjning. Gapa inte för mycket innat ni visat resultat.

Birgitta Wallmark 2018-11-30 13:17

Lidingö kommun har många versamheter som det
sparats för mycket på under senare år och nu ska
det sparas ännu mer. Varför? Och varför ska då vissa
kommunalråd få iögonfallande höjningar när de redan har
bland de högsta i landet.
Gör om gör rätt och satsa på verksamheter som
gynnar stadens invånare i stället för bara er själva.

Birgitta Wallmark

Sven Erik Wånell 2018-11-30 09:32

"Vi har haft en mandatperiod där flera beslut har tagits och behövt rivas upp och göras om. Det vill vi undvika" uttalade Carl-Johan Schiller i gårdagens DN. Och medlet för att undvika detta skulle då vara att kommunalrådens arvoden höjs kraftigt. Utöver att det inte finns någon som helst koppling mellan arvodenas storlek och bra politiska beslut så tyder uttalandet på en märklig syn på att vara förtroendevald. De uppdrag vi går in i som valda politiker bygger på att väljarna ger oss ett förtroende vi har att förvalta, och förvalta väl. Att hävda att man är beredd att göra ett bra arbete bara om man får höja redan alltför höga arvoden är minst sagt upprörande.
Sven Erik Wånell, Vänsterpartiets representant i kommunstyrelsen

Michael Hellquist 2018-11-30 08:23

Man undrar förskräckt har dessa personer ingen hut i kroppen! Att som nyvald fatta ett första beslut som innebär att man själv får en rejäl löneökning med motivationen att det krävs för att dom skall kunna sköta sina arbetsuppgifter och fatta korrekta beslut är rent ut sagt skrämmande. Att de inte förstår att detta endast kommer att öka på det politikerförakt som redan finns och försvåra deras möjligheter att utföra det arbete dom av invånarna i Lidingö stad är valda till att utföra.

Skäms på er, och gör om och gör rätt!

Michael Hellquist

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google