Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

V: Lika möjligheter, jämlika villkor

fredag 22 november 2013 12:13

Jämställdhet är för Vänsterpartiet Lidingö det övergripande målet för budgetperioden 2013-2015, säger Ida Luther Näsholm, ordförande för Vänsterpartiet Lidingö i ett pressmeddelande. Vänsterpartiet vill ett jämlikt samhälle, därför prioriterar vi i årets budget kvinnors och barns situation.

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Lidingö:

– Staden har en god ekonomi, konstaterar Sven Erik Wånell, kommunalpolitisk talesperson. Staden har haft överskott alla år utom ett hittills under 2000-talet. Staden behöver inte skära ner, tvärtom finns det utrymme för förbättringar. Därför avvisar vi de smygnedskärningar stadens styrande allians (M, FP och KD) föreslår i sin budget genom att inte ge full kompensation för löne- och kostnadsökningar. Vi vill slå vakt om kvalitén i förskola och skola, det gör man inte med att lägga på sparbeting på verksamheter som redan är underfinansierade. I Vänsterns budget följer ersättningarna kostnadsökningarna och utrymme skapas för satsningar avslutar han.

– Vi vill ge kulturen för barn och unga ännu bättre villkor, säger Jonas Lundgren, kulturpolitiskt aktiv i Vänsterpartiet. Ett exempel är att musikskolan tillförs resurser för att kunna fungera som ett nav för skapande och kulturella verksamheter, med under 2014 särskild tonvikt på att tillsammans med bl.a. Sagateatern utveckla könsrollsöverskridande kulturaktiviteter.

– En trygg och värdig äldreomsorg förutsätter att personalen har tid. Hemtjänstpengen är låg i Lidingö och höjs med 13 % för att komma närmare den genomsnittliga nivån i landet. Det är den största enskilda satsningen i årets budgetförslag säger Sven Erik Wånell.

För att kunna påskynda arbetet med att göra staden trafiksäkrare genom t.ex. bättre gång- och cykelvägar, och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar föreslår Vänsterpartiet att tekniska nämnden får en ökad budgetram.

Vänsterpartiets budgetförslag innebär satsningar med 47 Mkr. För det krävs en skattesats om 19 kronor, en ökning med 38 öre från stadens skattesats för 2013 men 37 öre lägre än 2005. Majoritetens budgeterade överskott för 2014 sänks med 6 Mkr till +20 Mkr.

Dela V: Lika möjligheter, jämlika villkor

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google