Väder Lidingö

Lidingö tisdag 24 november 2020 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

V: Man kan betala en avgift om man belastar miljön

onsdag 8 juli 2015 00:01

Beslutet från Transportstyrelsen att det blir trängselskatt från 7 september för bilister från och till Lidingö, somska hämta upp personer vid Ropsten, har mött skarpa reaktioner. Därför har Lidingösidan ställt tre frågor till representanter för Lidingös nio politiska partier. Svaren publiceras i den ordning de kommer. Det tredje svaret kommer från Vänsterpartiets gruppledare Ida Luther Näsholm.

Fråga 1. När fick du reda på vad förändringen skulle innebära vad gäller just hämtning och lämning vid Ropsten?
Svar: Jag har inte känt till detta tidigare, det är i första hand också en regional fråga och inte kommunal. Jagkänner i nuläget inte heller till varför placeringen ser ut som den gör och vilken effekt man velat uppnå med enny gränsdragning i Ropsten.

Fråga 2. Anser du att den kommande förändringen är bra eller dålig för Lidingö?
Svar: Det beror ju helt på vilken effekt man velat uppnå med förändringen. Personligen tycker jag att avgifter av det här slaget bör användas för miljön, dvs för att motverka onödiga korta bilresor där man hade kunnat gå, cykla eller åka kollektivt samma sträcka med mindre miljöpåverkan. Räknar man med att uppnå detta så är förändringen bra för ön och bra för miljön. "Tullarna" placeras ut för att förbättra för regionen, inte utifrån särskild hänsyn just gentemot lidingöbor. Även lidingöbor måste hjälpa till att bidra till ett bättre samhälle, vi kan inte klaga bara pga att en åtgärd råkar drabba just oss den här gången, om åtgärden i sig är effektiv.

Handlar det enbart om "trängsel" så gör just de s.k. hämtningarna förmodligen inte så stor skillnad i trafiken, å andra sidan tycker jag att man kan betala en avgift för att man belastar miljön i onödan de enstaka gånger man nu väljer att hämta/lämna någon i Ropsten. Pengarna får sedan användas för andra trafiksatsningar i regionen som kan effektivisera trafiken och minska belastningen. Annars får miljöförstöringen och dessa satsningar bekostas på andra sätt.

Avgiften är ju till för att markera mot den som gör något, medan en skatt belastar alla. Den som redan löst biljett för buss/tunnelbana till Ropsten kan ju också välja att fortsätta "gratis" med bussen ut till ön. Det är ingen mänsklig rättighet att köra bil överallt hela tiden. Visserligen rör det sig om små avgifter, men avgifter drabbar drabbar alltid den med svagast ekonomi mest. Skattefinansierad (gratis) kollektivtrafik för att väga upp biltullarna hade varit allra bäst och mest effektivt. Förändringen drabbar inte oss som nästan alltid åker kollektivt dit vi ska, tvärtom får vi nu in pengar, förhoppningsvis till bättre kollektivtrafik.


Fråga 3. Kommer du/ditt parti att agera på något sätt i samband med förändringen - antingen genom att försöka få en förändring eller genom att gå ut och förklara för lidingöborna att förändringen är rimlig?
Svar: Nej, inte utifrån vad jag vet idag då det inte är en kommunal fråga - tillsvidare får man utgå ifrån att den nya gränsdragningen/placeringen är väl genomtänkt och utredd och att den svarar mot den effekt man vill ha regionalt, dvs att placeringen inte bygger på ett ogenomtänkt misstag. Som partirepresentant tycker jag också att det är viktigare att vi lägger vår tid på andra frågor, t.ex. bostadsbristen bland unga. Det är en kommunal fråga som vi folkvalda har makt över i kommunen.

Just nu finns 24 kommentarerna på Lidingösidans artikel den 15 juni, se länk.

Dela V: Man kan betala en avgift om man belastar miljön

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google