Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

V: Nyanländas rätt till bostad

tisdag 17 april 2018 13:46

Beslutet att säga upp nyanlända från sina bostäder försvårar och kan omöjliggöra integrationen, att kunna få utbildning, arbete och egen bostad. Under alla mina 40 år i kommunalpolitiken har jag aldrig varit med om ett mer inhumant och cyniskt beslut än detta. Det skriver vänsterpartisten Sven Erik Wånell.

Vi följer lagen, behandlar alla lika och ställer inga barnfamiljer direkt på gatan skriver tre företrädare för den styrande majoriteten. Detta som ett genmäle till det nödrop Vänsterpartiet sände ut till öns alla hushåll om att staden i år vräker 17 barnfamiljer, med 40 barn. Barn i familjer som flytt från krig. Bosättningslagens syfte är att kommunerna ska ge nyanlända möjlighet att etablera sig i den kommun de anvisas till. Majoritetspartierna har beslutat att säga upp alla nyanlända, även barnfamiljer, efter två år. Att det strider mot bosättningslagens syfte bestrids nog inte av någon. Frågan är hur lagens bokstav ska tolkas, och den rättsliga prövningen är inte avgjord. Så när majoriteten påstår att de följer lagen så är det att tänja väldigt långt på sanningen.

När de säger att staden inte ställer barnfamiljer på gatan så, ja, det kan gå för socialtjänsten att få fram tillfälligt boende, t.ex. på vandrarhem. Men barnens trygghet, t.ex. med förskola och kamrater, försvinner. Och det gäller barn i familjer som varit med om under krig och flykt haft och har en väldigt svår situation. Inget barn ska behöva bli hemlös. Att staden genom majoritetens beslut gör dessa 40 barn hemlösa är en skandal av stora mått.

Vi satsar på att de nyanländas integration ska bli bra skriver de tre kommunalråden. Ja, stadens tjänstemän och engagerade Lidingöbor gör ett fantastiskt arbete. Men beslutet att säga upp nyanlända från sina bostäder försvårar och kan omöjliggöra denna integration, att kunna få utbildning, arbete och egen bostad. Under alla mina 40 år i kommunalpolitiken har jag aldrig varit med om ett mer inhumant och cyniskt beslut än detta.

Sven Erik Wånell (V)

Dela V: Nyanländas rätt till bostad

Kommentarer

Rickard Dahlgren 2018-05-03 09:59

Om man placerar flyktingar eller invandrare i de dyraste kommunerna, så är det uppenbart att dessa människor inte har råd att bo kvar, 95% av Svenskar har inte råd att bo där. Det inhumana är att fortfarande skicka folk dit, som sen måste flytta och rota sig på nytt, på ett nytt ställe. Om staten bestämmer att man ska ta in folk, så måste staten ha bostäder, annars kan man inte ta in folk! Svårare är det inte. Att kommunens invånare får flytta på sig skapar bara motsättningar, hat och ger utrymme för extrema grupper med extrema åsikter.

Guy Bergström 2018-04-18 09:48

Bäste Sven Erik Wånell
Typiskt politiker som inte vill förstå att samhället, speciellt den del som uppbär och hanterar våra inbetalda skatter har av medborgarna fått ett stort ansvar för hur pengarna används.

Samhället ska följa gängse lagar och förordningar för annars kommer det att urarta allt mer och vi får ett samhälle långt från det vi eftersträvat.

Sedan kan man diskutera enskilda "humana" åsikter, som då ska bekostas på frivillig väg, eftersom dessa inte följer regler de högst styrande lagt.

Fortfarande finns då att på frivillig väg samla in och skänka pengar till vad man anser sig viktigt för egen del, eller som kommentaren innan att individer som stöder åsikten t.ex. då upplåta sin lägenhet till den man anser har bättre behov av denna än sig själv

Eftersom vår bäste Sven Erik Wånell varit med i politiken i 40 år och fortfarande inte har förstått att kommunens lagligt tagna beslut som regiserats av vår riksdag och regering, är det nog dags att lämna politiken som jag kan se det, lite cyniskt men dock inte inhumant.

Lisa Jacobsen 2018-04-18 06:09

Kan ni politiker ställa partipolitiken åt sidan och förankra er i verkligheten och inte bara i verbala lappkast. Det skulle kunna göra skillnad.
Sluta också att ställa svaga grupper mot varandra. Det är fulspel, också i politiken.
Johan Persson, jag känner inte till din politiska hemvist och inte heller din boendesituation, men kanske har du ett rum över för ngn som behöver det. Vi är ett flertal på ön som redan gjort det, både en och två gånger, vissa flera.
Schiller och Olofsson, lägg partipolitiken åt sidan, och gör praktisk nytta istället för att bara orera.

Johan Persson 2018-04-17 18:26

Sven Erik Wånell och Vänsterpartiet kan säkert tillfälligt ställa upp med sina privatbostäder fram till september, då ni griper regeringsmakten i riksdagsvalet, och så klart stärker er ställning i kommunen också.

Carl-Johan Schiller (KD) 2018-04-17 16:31

Frågan om bostad för de personer i vårt samhälle som har det tuffast är svår och det här har inte varit ett beslut som vi har tagit lätt på.

Dock kvarstår det faktum att när "svenska" familjer sades upp från sina korttidskontrakt för något år sedan för att göra plats för nyanlända protesterade inte vänsterpartiet. Det här är svåra frågor, men om inte alla behandlas lika inför laget riskerar vi en farlig utveckling då samhällskontraktet vittrar sönder.

Carl-Johan Schiller (KD)

Mikael Olofsson 2018-04-17 15:27

Protesterade V när man för två år sedan vräkte familjer från dessa korttidsboenden för att göra plats för de som bor där nu?

Såvitt jag förstår hade dessutom minst ett par familjer bott på Lidingö länge och därmed verkligen rotat sig.

Hur länge tycker V att kommunen ska hålla med bostad? Fem år? Tio år?

Den här utvecklingen gick att förutse redan 2015 men regeringen körde huvudet i sanden, som vanligt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google