Väder Lidingö

Lidingö måndag 25 januari 2021 v. 04

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

V: Tryggt boende behövs också för nyanlända

tisdag 10 oktober 2017 23:04

Förslaget att säga upp alla nyanlända, ensamboende såväl som barnfamiljer från sin bostad efter två år, kan ses som ett cyniskt sätt att stimulera nyanlända att flytta till en annan kommun. Att göra det omöjligt att bo kvar för nya som anvisas komma till Lidingö, är olämpligt och oetiskt. Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet var det enda partiet i kommunstyrelsen som tydligt ville avslå detta förslag. Det skriver Sven Erik Wånell, gruppledare för Vänsterpartiet, i denna artikel.

I går beslutade majoriteten i Lidingös kommunstyrelse att alla nyanlända, ensamboende såväl som barnfamiljer, ska sägas upp från sin bostad. Majoritetens förslag stämmer dåligt med bosättningslagens anda att kommunerna så långt möjligt ska erbjuda nyanlända permanenta bostäder. Viktigt för att de ska kunna integreras i det svenska samhället, fullgöra skolgång, få arbete.

Om det förverkligas så försvåras de nyanländas möjlighet att etablera sig i sitt nya land. För barnfamiljer kan det innebära att barnen mister kamrater och fritidsaktiviteter som de hunnit få, och inte kan gå kvar i samma skola.

Förslaget kan ses som ett cyniskt sätt att stimulera nyanlända att flytta till en annan kommun. Den visar också tydligt på vad effekterna blir när en kommun avhänder sig de verktyg som finns för bostadsförsörjningen så som skedde när staden sålde Lidingöhem. Att omöjliggöra kvarboende för att få fram lägenheter för nya som anvisas komma till Lidingö, är olämpligt och oetiskt. För att snabbt få fram bostäder är bostadsmoduler ett bättre alternativ. Plats finns ju, t.ex. i Bosösvackan.

Det är anmärkningsvärt att Vänsterpartiet var det enda partiet i kommunstyrelsen som tydligt ville avslå detta förslag.

Sven Erik Wånell, gruppledare för Vänsterpartiet

Dela V: Tryggt boende behövs också för nyanlända

Kommentarer

Patrik Sandström 2017-10-17 13:47

Vi i Miljöpartiet delar Vänsterpartiets syn på att det här är ett förhastat beslut som risker att försämra integrationen. Vi reserverade oss därför mot beslutet i kommunstyrelsen.

Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

Mikael Olofsson 2017-10-15 20:29

De kan efter de 2 första åren (vid behov) få boende av Soc - precis som alla andra. Lagen måste gälla lika för alla.

Det är ju bosättningslagen som är orsaken till detta. Det säger sig självt att mycket få nyanlända efter 2 år i landet kan köpa sig en bostad i en av Sveriges dyraste kommuner.

Kerstin Norberg 2017-10-11 09:14

Det är lagen som är cynisk!

Erik Lindberg 2017-10-10 23:27

Lidingö kommun följer lagen. Vänsterpartiet: ”Cyniskt”.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Visit Lidingö, stor

Annonser från Google