Väder Lidingö

Lidingö fredag 30 juli 2021 v. 30

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Vad ska hända med Stockbydepån? Tyck till

måndag 18 juni 2012 00:01

Stockbydepån ser alltmer övergiven ut. Vad ska hända där? Kom med egna förslag, skriv dem i kommentarsfunktionen.

Stockbydepån ser alltmer övergiven ut. Vad ska hända där? Kom med egna förslag, skriv dem i kommentarsfunktionen.

För ett par veckor sedan fick Lidingö stad reda på att SL inte behövde Stockbydepån. Meningen var att SL:s bussar skulle ställas upp där istället för vid AGA, därför att den nya spårvagnsdepån behöver ha hela AGA-området. SL hade nu hittat en annan uppställningsplats för Lidingös bussar och dessutom behövde man spara pengar. Plötsligt fick Lidingö stad ett nästan tomt industriområde att ta hand om. Kanske ett angenämt problem eftersom staden inte har industrimark till alla som vill etablera sig på Lidingö.

Lidingösidan har frågat flera kommunalråd och höga tjänstemän i staden om vad som ska hända med området. Det gemensamma svaret är: Vi vet inte just nu. Kommunalrådet Paul Lindquist (M) kanske sammanfattar det hela med sitt svar: Frågan är för tidigt väckt.

Här har nu alltså lidingöborna en möjlighet att själva tala om vad de tycker att industriområdet ska användas till, nu när ingenting är bestämt. Så, använd kommentarsfunktionen och tala om vad ni tycker. Hela området har en yta på 19 200 kvadratmeter och inom ett antal månader är området tömt på de företag och verksamheter som funnits där.

Lidingösidan har funderat på vad som skulle hända om den planerade återvinningscentralen (ÅVC), tänkt att byggas i direkt anslutning till Stockbydepån, istället byggdes i själva depåområdet. Enligt planerna behöver ÅVC:n 10 500 kvadratmeters yta. Spaden är tänkt att sättas i marken i höst, efter åratal av diskussioner och överklaganden. Det som kommer att fördröja byggandet ytterligare är att det i området kan finnas salamandrar, grodor, paddor, snokar, huggormar och andra artskyddade djur som är fridlysta i hela landet.

Om ÅVC:n byggs i Stockbydepån finns nästan 9 000 kvadratmeter över för andra verksamheter i området. Samtidigt frigörs den gamla ÅVC-tomten för andra industriverksamheter och då får även Lidingö en tidsenlig ÅVC. Trafikmässigt sker ingen förändring jämfört med de sedan tidigare godkända planerna.

Kom med förslag, påverka beslutsfattarna.

Se här ligger den f.d. bussdepån (Stockbydepån) i förhållande till den tänkta återvinningscentralen. Illustration: SL

Se här ligger den f.d. bussdepån (Stockbydepån) i förhållande till den tänkta återvinningscentralen. Illustration: SL

Dela Vad ska hända med Stockbydepån? Tyck till

Kommentarer

Karin 2012-06-28 09:48

@Joakim Forsell. Tack för snabbt svar. Bra att vi nu har fått bekräftat att Djupadalsvägen inte längre kommer ifråga som salt- och sanddepå. Jag utgår därför från att depån åter förläggs till Stockby.

Joakim Forsell 2012-06-28 08:10

Hej Karin
Kan bara bekräfta att vi inte kommer att hålla till på djupadalsvägen till vintern med varken fordon, sand eller salt. Var vi skall hålla till är dag inte klart men hoppas få detta klart efter semestrarna. Vad beträffar att vi gjort något utan bygglov vet jag inte vad du fått denna uppfattning från. För salttältet och manskapsbod fanns bygglov. Sandhögarna är inte bygglovspliktiga när det är till för väghållning av allmänväg.

Karin 2012-06-27 19:55

Öppet brev till Joachim Forsell Lidingö stad

Jag förväntar mig svar från dig på mina inlägg här på Lidingösidan den 26 respektive 18 juni om stadens sand- och saltdepå med tillhörande vagnpark. Har depån nu förpassats tillbaka till Stockby och var där?
(I fjol dumpades ju hela härligheten tillfälligt till Djupadalsvägen – utan att ens ett tillfälligt bygglov hade tagits).
Fortfarande finns kvar på Djupadalsvägen bl a en vägbom och ett stängsel har satts upp.

Karin 2012-06-26 19:20

Skogsområdet intill Djupadalsvägen har tagit stryk eftersom där har röjts för att ge plats åt alla vägmaskinerna. Utgår från att kommunen gör sitt bästa nu för att återställa marken så gott sig göra låter.

Karin 2012-06-26 19:11

Det låter så bra så att ridskolan får byta tomt med t ex återvinningscentralen. Men hur blir det med kommunens sand- och saltlager som tidigare om åren har funnits i Stockbyområdet men som i fjol tillfälligt dumpades på Djupadalsvägen med tillhörande vagnpark i skogsområdet intill? Ska hela depån till Stockby nu? Även om hela lagret av grus har gått åt efter vintern så fanns bara för några veckor sedan en lång armada av vägmaskiner kvar intill Djupadalsvägen. Är frågan kanske redan löst och informationen om sand- och gruslagret med vidhängande vagnpark har på något sett undgått mig. Om ett halvår har vi återigen vinter och då vill vi inte ha något ytterligare gruslager vare sig tillfälligt eller permanent vid Djupadalsvägen. Om inte frågan om sand- och grusdepån redan är löst så yrkar jag på att man från kommunens sida börjar med dess lokalisering innan beslut fattas om markanvändningen i övrigt. Jag är inte så bevandrad i Stockbyområdet och vet inte exakt var där som sand- och gruslagret har funnits tidigare och jag ser inte heller någon markering av det på kartan som Lidingösidan visat.

Bengt 2012-06-24 01:37

Jag tycker det är ett utmärkt förslag att flytta ridskolan närmare naturen så att vi kan slippa ha ridande barn blandat med tung trafik.
Lägg sedan återvinningscentralen på ridskolans nuvarande tomt, så att vi reducerar risk för föroreningar och trafik nära vårt värdefulla Långängen område.

Helena 2012-06-22 11:06

Bellas förslag är ju klockrent! Ridhuset närmare naturen och sen brädgården där ridhuset ligger i dag. Brädgården ligger redan i anslutning till småhusbebyggelse utan att störa. Då slipper vi även framtida diskussioner om allergiproblematik för den planerade bebyggelsen på Missionsskolans fastighet samt den tunga trafiken som ska leverera till brädgården får en bättre anslutning till lämpligt vägnät. Sen kan staden använda brädgårdens nuvarande fastighet med sitt fantastiska läge till något mer passande som t ex Tore föreslår.

Paul Lindquist 2012-06-21 10:56

Både Mårtens och Tores förslag är intressanta och bör övervägas. Men det kan också finnas ytterligare alternativ som vi behöver titta närmare på innan vi fattar beslut.

Per 2012-06-19 13:21

Kan bara hålla med i det förnuftiga att lägga återvinningen på redan “smutsig” mark! Tack för att någon tänkte till.

Bo 2012-06-19 13:15

Jonas! Tyvärr en alltför enkel och klok lösning för Lidingö Stads beslutsfattare.

Napoleon måste få bygga något triumfbågeaktigt.

Men gör då som Tomtefar säger!

Anders Odéen 2012-06-19 10:41

Tomtefars förslag vinner!
Bra för stadens varumärke, bättre för lidingöborna och bäst för miljön.

Jonas 2012-06-18 23:56

Tycker att Mårtens förslag att lokalisera återvinningscentralen i den överflödiga depån är smartare än att karva i grönområdet. En ännu bättre lösning tycker jag vore att återvinningcentralen hade öppet på söndagar, då kanske den inte behöver flyttas över huvud taget + att vi lidingöbor får bättre service.

Mårten Dahlberg (S) 2012-06-18 21:36

Jag lämnade på kvällens kommunfullmäktige in en interpellation om detta. Den är kort så jag återger den i sin helhet;

“I dagarna har vi fått reda på att SL inte har behov av att ha en bussdepå på Lidingö. Avsikten från stadens sida är att inte fullfölja försäljningen av fastigheten Förrådet 5. I och med detta är det nu oklart vad Förrådet 5 ska användas till.
Den planerade återvinningscentralen ska etableras precis utanför fastigheten.

Med anledning av detta frågar jag kommunstyrelsens ordförande:
1. Kan den outnyttjade ytan användas för placering av återvinningscentralen, och därigenom undvika sprängning och andra ingrepp i naturmark?
2. Är detta något du vill verka för?”

Tomtefar 2012-06-18 11:03

Bygg Sveriges modernaste återvinningscentral och ett infocenter dit vi kan locka världsmedborgare till en utställning och informationsavdelning om modern återvinning.
Bygg dessutom en lokal där fullt fungerande föremål kan hitta nya ägare/användare. Detta kan till och med skapa nya arbetstillfällen för driftiga entreprenörer. Ett “Fynda-på-Stockby-blocket” kanske.

Bella 2012-06-18 10:24

Flytta ridhuset hit nära naturen och bygg småindustriområdet vid ridhuset nära vägarna.

Liselotte 2012-06-18 10:20

Tores förslag är utmärkt!

Karin 2012-06-18 06:21

Vad händer med den temporära sanddepån som hastigt i fjol försvann från Stockby och dumpades på Djupadalsvägen? Gruset är bortforslat från själva vägen efter den gångna vintern men stadens vagnpark med alla slags lastfordon och traktorer fanns helt nyligen kvar i skogsområdet mellan Djupadals- och Kottlavägen. Ska stadens sand- och saltdepå med tillhörande vagnpark tillbaka till Stockby nu? Inga fler temporära lösningar tack.

Tore Kullgren 2012-06-18 00:40

Man skulle kunna flytta Canada Brädgård till Stockby, för att ge dem möjlighet att expandera.

Den gamla brädgårdstomten kan bebyggas med hus i en stil som anknyter till kvarteret Canada. Gärna med ett par butikslokaler mot Elfviksvägen, privata innergårdar, och en restaurang vid strandpromenaden.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google