Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Väktare när fullmäktige tog upp arvodesfrågan

tisdag 18 december 2018 06:23

ÄRENDET ÅTERREMITTERAT. Måndagskvällens debatt i Lidingös kommunfullmäktige ramades in av fyra väktare och två poliser som staden hyrt för aftonen. Uppenbarligen väntade sig stadens säkerhetschef att kravaller eller åtminstone slagsmål skulle inträffa på läktaren i Hersby gymnasium där ett 50-tal lidingöbor satt för att följa debatten på plats. Många hade tomteluvor på sig vilket var ett sätt att tyst protestera mot det tidigare presenterade arvodesförslaget, som Lidingösidan skrivit flera artiklar om. Poliserna avvek tidigt och väktarna kunde gå hem utan att ha lyft ett finger.

Två poliser och en väktare på väg till läktaren...Två poliser och en väktare på väg till läktaren... ... där det satt åhörare i tomteluvor.... där det satt åhörare i tomteluvor. Gabor Sebastiani, som uppmanat alla att komma rödklädda till fullmäktige bjöd på chips.Gabor Sebastiani, som uppmanat alla att komma rödklädda till fullmäktige bjöd på chips.

Efter en inledande timme under vilken tre interpellationer diskuterades ordentligt, särskilt om Mötesplats Centrum på sevicehuset Tor, kom en omröstning plus ytterligare två ärenden. Efter drygt två timmar, då de tomteklädda på läktaren suttit tysta, kom så punkt de flesta väntade på: Revidering av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda.

Fullmäktiges ordförande Anna Britta Bergman läste först upp det beslut som kommunstyrelsen tagit precis före fullmäktiges sammanträde. Förslaget innebar att kommunstyrelsen rekommenderade fullmäktige att godta det förslag, F18/2019, som arvodesberedningen presenterat. Kommunalråden Carl-Johan Schiller (KD), Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP) och tillträdande Amelie Tarschys Ingre (L) förklarade sig jäviga och lämnade sina platser. Men ärendet i sig gällde alltså alla förtroendevalda, men från övriga fullmäktigeledamöter kom inga jävsförklaringar.

Arvodesberedningens ordförande Solveig Fröberg informerade sedan om det arbete som gjorts i den utvidgade beredningen, vilken modell man skulle arbeta efter, vilket motsvarade den som Lidingösidan skrev om den 14 december, se denna länk.

Efter detta kom avgående kommunalrådet Hans Barje (M) till talarstolen och sa "att man på det nyss avhållna kommunstyrelsemötet lyssnat till arvodesberedningens ordförande som sagt att det 1. behövdes en ordentlig revidering, 2. det hade varit väldigt kort om tid och 3. att man borde se över reglementet. Så majoriteten instämmer i att reglementet borde ses över och att den kommande arvodesberedningen borde starta en översyn av själva reglementet under nästa år, bl.a. behöver en jämförelse göras med övriga kommuners arvodesnivåer. Beredningen har inte haft tid att göra någon utredning hur andra kommuner gjort och inte heller någon övergripande revidering av reglementet. Majoriteten anser därför att arvodesberedningen bör ges mer tid att ta fram ett gediget underlag och en långsiktig utredning, samt se till att eventuella behov av ändringar i det nuvarande reglemente föreslås. Så vi yrkar på återremittering av befintligt förslag. Det innebär att det reglemente som gäller idag fortsätter tills vidare med samma arvoden som nu. Sedan får vi se de nya förslag som arvodesberedningen tar fram. Vi yrkar återremiss till kommunstyrelsen".

Övriga partier i salen verkade inte särskilt överraskade. Ewa Lantz (S) var första talare och frågade hur många kommunalråd behöver Lidingö, vad är ett arvode till skillnad mot en lön, vem ska bestämma arvodet? "Den cirkus som snurrat i media de senaste veckorna sänker förtroendet för Lidingö, både för politiken och politiker". Arvodesskandalen gynnar ingen, varken majoriteten eller oppositionen. Att som nytillträdd kommunstyrelseordförande direkt föreslå en egen arvodeshöjning med 20 000 kronor i månaden är djupt oetiskt. När sedan ett annat kommunalråd hävdar att man behöver högre arvode för att fatta bättre beslut, ja då är skandalen ett faktum. Just här hördes den enda reaktionen från de lidingöbor som satt på läktaren, ett allmänt skratt. Ordförande slog klubban i bordet och sa att "inga viljeyttringar är tillåtna i den här salen vilket alla på läktaren också måste respektera". Ewa Lantz yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jonas Lundgren (V) poängterade att det förtroende man fått som politiker inte får missbrukas. Det upplever jag att man gjort från majoritetens sida. Man ska tjäna lidingöborna, inte tjäna på lidingöborna. "Jag hoppas att majoriteten har lärt sig det vid det här laget." Han yrkade sedan på Vänsterpartiets eget förslag.

Patrik Buddgård (C) sa att man ska respektera det förslag som arvodesberedningen lagt fram och inte få det att låta som de lagt fram ett förslag som inte håller. Det förslag som beredningen kommit med innebär en besparing på 3 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Han ställde därefter tre frågor till majoriteten. 1. Anser majoriteten att deras arvodesförslag var felaktiga (L har erkänt att det är så). 2. Vilka lärdomar har ni dragit av processen. 3. På vilket sätt tänker ni reparera det skadade förtroende som många lidingöbor känner gentemot politiken efter detta. Att ikväll yrka bifall till arvodesberedningens förslag och att respektera detta vore ett första steg för att reparera skadan.

Patrik Sandström (MP) tackade arvodesberedningens ordförande för att ha stått stadigt när det blåst kring förslaget. Det visar att det är nödvändigt att ett oberoende organ finns för att värna demokratin. Att som nu yrka på återremiss på sitt eget förslag visar på demokratisk blindhet hos majoriteten.

Daniel Larson (S) sa att han aldrig varit med om att någon yrkat avslag på ett förslag från arvodesberedningen eller yrkat på återremiss. På valaffischerna stod inget om att majoriteten kommer ta sig större friheter med era skattepengar. "Får man tillgång till skattepengarna ska man låta andra avgöra vilka summor det handlar om, det är fullt rimligt. Om ni tyckte att det var en jobbig period för en vecka sedan, och om ni nu återremitterar förslaget, förstår ni inte vad som komma skall. Det här var en ljum fläkt inför det som kommer."

Patrik Buddgård noterade att han inte fått några svar från majoriteten.

Efter detta ställdes frågan om att avgöra ärendet idag vilket ledde till votering. Slutresultatet blev att 30 röstade för en återremittering (M+LP+L+KD+SD) och 19 emot. Så föll klubban och de flesta åhörarna gick iväg.

Ett 50-tal personer följde debatten från läktaren.Ett 50-tal personer följde debatten från läktaren.

I kommunalrådsvalet vill C, S och MP att man först skulle klara av arvodet innan man skulle välja kommunalråd. V instämde i samma yrkande. Enligt Patrik Sandsström (MP) finns redan Amelie Tarschys Ingre som kommunalråd på stadens hemsida. Fullmäktige valde sedan fyra kommunalråd, alltså Daniel Källenfors, Birgitta Sköld, Amelie Tarschys Ingre och Carl-Johan Schiller.

Patrik Sandström (MP) valdes därefter som oppositionsråd och paragrafen om val till arvodesberedningen för perioden 2019 t.o.m. 14 oktober 2022 utgick. Det valet får göras under nästa år.

Dela Väktare när fullmäktige tog upp arvodesfrågan

Kommentarer

paul matell 2019-01-10 10:42

Jag har en plan som Stickan sa:
Jag uppmanar Birgitta Olsen, Anders Bergstedt, Johan Andersson, Bengt Öfverström och Charlotte Bergelin m.fl att ta med sig några vänner och tyst demonstrera utanför Stadshusets entré kl 18.45-19.00 måndag 14 januari.
Jag kontaktar säkerhetschefen och meddelar att det kommer att vara en lugn och städad manifestation och att inga poliser eller vakter behöver anlitas.

Till skillnad från kommunalråden och majoritetens ledamöter i fullmäktige så berikar vi oss inte själva med offentliga medel och omoraliska beslut.

Charlotte Bergelin 2018-12-19 21:38

Klart att det ska vara polis på plats. Folk måste ju ha rätt till beskydd mot den typ av rån som våra politiker försöker sig på. Där sitter ett gäng tomtar på läktaren helt fredligt när de blir både förolämpade, bedragna och utsatta för försök till systematisk utpressning, tror jag det att det behövs polisbeskydd!

Anders Bergstedt 2018-12-19 11:59

Nu har vi facit och alla inser att säkerhetschefens påstående om riskbedömning slagit fel till hundra procent !

Det är samma typ av argumentering som polisen använder där de påstår att trygghetsvandringar och trafikkontroller är effektivt för att komma åt brottsligheten på Lidingö. Senast underlät man medvetet att redovisa domen mot 43-åringen som i mer än 20 år gjort bostadsinbrott och rapporterade istället om minskningen om bostadsinbrotten.

Bengt Öfverström 2018-12-19 08:57

En bra sammanfattning på det som händer nu, med majoritetens hantering av sina löner och med den arrogans som visas Lidingöborna när man istället för att svara på frågor anlitar polis och vakter på åhörarbänken, finns att läsa i Orwells "Djurfarmen".

Vem som sedan får karaktärisera bonden Jones, som djuren vänder sig mot och avsätter, och vilka som är de nya ledarna Napoleon, Snöboll och lille Tjalle får vara upp till väljarna att bedöma, men vissa drag kan nog kännas igen i detta till demokrati uppsminkade pajaseri.

Väktare och polis på åhörarläktaren följer också Orwells manus och får väl ses som en "motrevolutionär åtgärd" när Lidingöborna börjar ifrågasätta om "Alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra."

Per Lilja 2018-12-18 21:56

Det är många jätteduktiga Lidingöbor som vet bättre än Lidingös säkerhetschef. Alla vet exakt vilken information han sitter på. Såklart.

Johan Andersson 2018-12-18 16:28

Göran, jag tror inte att det fel i sig att ha väktare på plats när Lidingöborna bjudits in till en offentlig debatt. Det fanns ju onekligen ett antal politiker som retat upp befolkningen... ;-)
Men polis??
Samma polis som blundar när vanligt folk blir rånade på öppen gata och bestulna i sin hem.
Det är säkert en riskbedömning som ligger bakom polisens närvaro också. Är ju betydligt säkrare att se på en debatt och att leka med laser mot vanliga bilister än att skydda medborgarna från våldsverkare.

Göran Borgenvik 2018-12-18 14:51

Birgitta och Anders!

Lidingö Stads säkerhetschef gjorde en bedömning som är helt relevant och riktig. Polis och väktare behövs vid olika situationer och platser, det kan vara bevakning, beivra olika brott, utreda brott m.m. Vi Lidingöbor ska vara tacksamma att väktare och poliser, skyddar, hjälper och ställer tillrätta.

Göran Borgenvik
Polis

Anders Bergstedt 2018-12-18 13:20

Man tar sej för pannan ! Poliser och väktare hos Kommunfullmäktige och felparkerare men inte mot klottrare ,ungdomsgäng och återfallsbrottslingar ! Detta var bara en styrkemarkering och en medveten felprioritering. Det räcker med sandlådan i politiken !

Martin Västberg, säkerhetschef Lidingö stad 2018-12-18 10:54

I min roll som säkerhetschef i Lidingö stad så ingår det att göra riskbedömningar. En riskbedömning är ingen slumpmässig process utan bygger på en rad faktorer som vi av naturliga skäl inte redovisar offentligt. Utifrån denna bedömning valde vi att hyra in extra vakter. I grunden handlar det om att skydda demokratin. Vi gör det tillsammans med, och inte emot, de engagerade Lidingöbor som fanns på åhörarplats vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Birgitta Olsen 2018-12-18 08:19

Det där kändes inte bra. Att hyra in väktare och poliser som ska vakta mot lidingöborna känns otrevligt. Att utgå att det blir sådant bråk som kräver sex personer att stävja visar att något är fel. Jag känner mig fortfarande så besviken. Moderaterna gick till val med en handlingsplan som medlemmarna lade ner mycket tid och energi på att få färdigställt. Syftet med denna handlingsplan var att visa lidingöborna att Moderaterna hade en handlingsplan om att gå vidare med ny fräsch politisk inriktning som vi trodde var det bästa för ön och att förra mandatperiodens diskussion om KSO var lagt till historien. Detta gedigna arbete med HP18 raserades på fem minuter genom att föreslå högre arvoden så de skulle kunna göra ett bra arbete. Samt att ignorera den valda arvodesberedningsgruppen för man trodde att majoriteten bestämde är inte vad demokratin är till för. Väktare och polisen mot, inte med, lidingöborna. Skamligt.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google