Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Vald beredning fick inte lägga förslag

söndag 2 december 2018 15:58

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har efter en folkstorm från lidingöborna dragit tillbaka förslaget till nya politikerarvoden. Den nya ledningen hade inte engagerat den arvodesberedning som finns i staden. Beredningens ordförande Solveig Fröberg (M) tycker att beredningen blivit rundad men hon vill inte spekulera i orsakerna varför. Daniel Källenfors (M) anser att arbetet gått rätt till.

- Arvodesfrågan bereds i kommunstyrelsen i korrekt ordning inför kommunfullmäktige. Arvodeskommittén tillhör den gamla kommunfullmäktigeförsamlingen som avgick i samband med valet, säger Daniel Källenfors till lokaltidningen Mitt i Lidingö.

När Lidingösidan kontrollerar arvodesberedningens mandatperiod på stadens hemsida står att beredningen är vald till och med 2018-12-31. Beredningen består av 5 ledamöter. Den väljs i början av varje mandatperiod och verkar under hela mandatperioden. Arvodesberedningen liksom kommunstyrelsens och de olika nämndernas ledamöter sitter fram till sista december valåret. Det är bara kommunfullmäktige som byter i oktober efter valet valåret.

Har arvodesberedningen inte blivit uppmanad att påbörja arbetet med arvodena, Solveig Fröberg (M), arvodesberedningens ordförande:
- Nej, det har vi inte! Arbetet med att se över arvodena brukar påbörjas i mitten av oktober. Då brukar vi samlas och göra upp när vi ska träffas och när det ska vara klart. Sen läggs förslaget fram till KS och därefter till fullmäktige. Men så har inte skett i år.

Varför har ni inte blivit kontaktade?
- Det vill jag inte spekulera kring men jag tycker att man rundat oss.

Vem tar initiativ till att ni ska träffas?
- Under alla år som jag varit ordförande i beredningen så har fullmäktiges sekreterare initierat att arbetet ska börja.

Skulle ni nu med kort varsel kunna lägga fram ett förslag till fullmäktige?
- Det skulle vi kanske kunna göra men det måste jag först få klarhet i. Ett förslag ska ju först passera kommunstyrelsen innan det kan tas i fullmäktige. Men jag kan naturligtvis samla arvodesberedningen för att göra ett uttalande om hur vi ser på saken och att, om vi hade blivit uppmanade att sköta det här som vi gjort tidigare, så hade vi klarat av det och haft ett förslag.

Vad hade det blivit för förslag?
- Det förslag som vi skulle kunna lägga grundar sig på precis samma principer som vi haft de senaste åtta åren, med den korrigering uppåt som följer statsrådens löner. Det skulle följa det reglemente som tidigare antagits av kommunfullmäktige med de uppräkningar som normalt sker.

Anm. Arvodesberedningen består av ordförande Solveig Fröberg (M), Hans Christner (KD) vice ordförande, Helena Lundberg (MP), Alexander von Yxkull (M) samt Torsten Engevik (L).

Text: Susann Thorngren

Dela Vald beredning fick inte lägga förslag

Kommentarer

Arn Magnusson 2018-12-03 11:47

Daniel Källenfors och hans kamrater upphör inte att förvåna. Först får de MSK:s förvaltningschef att sluta då man kör över alla normala processer och nu detta! Ska vi bygga ett nytt Skansen på ön? Försiktighet är bra men inte när politiker blir arkitekter och ritar byggnadernas själv!

Gör om gör rätt!

(Modererad av Lidingösidan)

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google