Väder Lidingö

Lidingö måndag 6 juli 2020 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Vem ska äga Lidingö Hospice?

torsdag 24 april 2014 00:01

Om ett knappt år löper avtalet om Lidingö Hospice ut mellan Stockholms läns landsting, Förenade Care AB och Lidingö stad. Om inget nytt avtal tecknas riskerar verksamheten att läggas ned. Socialdemokraten Daniel Larson har ställt en interpellation om den aktuella situationen och hans direkta fråga är: Kommer Lidingö stad före valet i september fatta beslut om att Lidingö Hospice ska ingå i Stockholms läns landstings vårdval? Interpellationen besvaras på måndag vid kommunfullmäktiges sammanträde av kommunalrådet Jessica Sjöstedt, KD, ordförande i stöd- och omsorgsnämnden.

Bakgrunden till frågan är att landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd i maj 2012 beslöt att införa “Vårdval Stockholm för specialiserad palliativ slutenvård”. För att få ingå i vårdvalet måste det finnas läkare anställda inom organisationen. Idag har varken kommuner eller stadsdelar enligt hälso- och sjukvårdslagen möjlighet att tillhandahålla läkarinsatser. Man får enbart bedriva vård upp till sjuksköterskenivå.

På Lidingö finns ett avtal med Förenade Care AB om läkarinsatser, men det räcker inte för att bli en godkänd enhet inom Vårdval Stockholm. Istället är, enligt Daniel Larson, Ersta, Stockholms sjukhem eller Förenade Care tänkbara ägare. Med ny ägare skulle också dygnskostnaden flyttas från kommunen till landstinget och patienternas avgifter skulle reduceras med över 50 procent.

“Genom att finnas med i Vårdval Stockholm skulle Lidingö Hospice kunna finnas med i Vårdguiden och beläggningsportalen, den portal som nu används av akutsjukhusen för att finna lediga platser. Finns man inte där som vårdgivare får man färre eller inga patienter och verksamheten riskerar därmed att drabbas av för låg beläggning helt i onödan. I länet finns för få palliativa vårdplatser, så det råder nu ingen risk för överetablering”, skriver Daniel Larson i sin interpellation.

På sitt sammanträde den 25 mars beslöt stöd- och omsorgsnämnden att ge sin förvaltning i uppdrag att “undersöka olika långsiktiga lösningar för Lidingö Hospices verksamhet, varav ett förändrat huvudmannaskap är en av lösningarna”.

Daniel Larsons fråga var om staden ska besluta att Lidingö Hospice ska ingå i vårdvalet. Jessica Sjöstedt svarar att staden ska besluta att verka för att Hospice ingår i vårdvalet. Lyssna på debatten på måndag den 28 april antingen på Radio Lidingö 97,8 eller via webb-TV. Ärendet kommer upp som första punkt på dagordningen och sammanträdet startar klockan 18.00.

Dela Vem ska äga Lidingö Hospice?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google