Väder Lidingö

Lidingö söndag 5 juli 2020 v. 27

Senaste kommentaren - Se fler

Sakfel i artikeln om Telefonvillan 17 jun 21:10 om Telefonvillan till salu

Zetterbergsdammens ombyggnad försenas

måndag 30 april 2018 00:34

TILLÄGGSANSLAG AVSLOGS. Meningen var att arbetet med Zetterbergsdammens ombyggnad nu skulle stå i startgroparna, men sedan den första anbudsgivningen förra året endast givit ett svar har en ny anbudsomgång gjorts, vilket resulterat i flera svar. Men, anbuden har legat en bit över det som teknik- och fastighetsnämnden beslutat om. Därför har förvaltningen begärt att få ökat anslag, vilket nämnden nu inte beviljat. Istället uppmanas förvaltningen att ta fram ett mindre kostsamt finansieringsförslag.

Zetterbergsdammen. ArkivbildZetterbergsdammen. Arkivbild

Den 17 september förra året skrev Lidingösidan om det planerade arbetet med upprustning av den över 50 år gamla dammen vid Zetterbergsvägen. Dammen fylls idag på med färskvatten men tanken är att den ska fyllas på med dagvatten. I dammen finns även de fridlysta groddjuren stor och liten vattensalamander. Arbetet var tänkt att göras i två etapper och allt skulle vara klart i mars 2019.

När förvaltningen gick ut med upphandling av entreprenör för projektet i höstas inkom endast ett anbud, som låg väsentligt högre än det budgeterade anslaget. "Förvaltningen bedömde att detta berodde på att anbudsförfrågan gick ut för sent på året för att entreprenörer skulle vilja lämna anbud samt att marknaden var överhettad", skriver nu förvaltningen. Nämnden fick information om det hela i december 2017. Nu har nya anbud tagits in, men fortfarande är de för dyra. Därför vill förvaltningen ha sammanlagt 2,3 miljoner extra, förutom de 7,1 miljoner som är budgeterade, så att ett av anbuden kan antas. Förvaltningen anser också att marknaden för exploatörer som kan göra denna sorts arbeten kommer vara het i flera år framöver.

Men på senaste nämndmötet i april sa en så småningom enig nämnd nej till extraanslaget. Först ansåg ordföranden Christer Åkerhielm (M) att förslaget blev för dyrt. Sex av ledamöterna i nämnden yrkade då på att ärendet skulle skickas på återremiss till förvaltningen för omarbetning. Efter detta instämde två ledamöter i ordförandens avslagsyrkande (varav en tidigare yrkat på återremiss) och efter att ordföranden kommit med ytterligare motiveringar så "fick yrkandet om avslag gehör från samtliga", som det står i protokollet.

Nu har förvaltningen bollen att ta fram ett mindre kostsamt förslag. Hur dammen ska kunna stå upprustad och klar till mars 2019 återstår att se.

Dela Zetterbergsdammens ombyggnad försenas

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google