Väder Lidingö

Lidingö torsdag 2 april 2020 v. 14

Senaste kommentaren - Se fler

Jan Jansson 13 jan 17:11 om Grönast på ön

Lidingö Idrottsråd: Öns politiker gör oss mycket bekymrade och oroliga

onsdag 18 december 2013 00:05

Lidingö Idrottsråd efterlyser planer för hur Lidingös eftersatta anläggningar ska utvecklas fram mot 2030-talet. Arkivbild från Lidingövallen.

Lidingö Idrottsråd efterlyser planer för hur Lidingös eftersatta anläggningar ska utvecklas fram mot 2030-talet. Arkivbild från Lidingövallen.

Lidingö Idrottsråd, ett samverkansorgan bildat 2011 som representerar cirka 12 000 medlemmar i idrottsföreningar på ön, är mer än oroliga för barn- och ungdomsidrottens framtid på Lidingö. “Lidingös politiska partier saknar insikt och genomtänkta planer för att stödja idrottsföreningarna och idrottslivet på Lidingö”, skriver de samtidigt som svaren på tolv frågor, ställda till de politiska partierna, redovisas.

Lidingö Idrottsråd skickade tolv frågor till de öns fullmäktigepartier i maj månad. Svaren har nu ställts samman och frustrationen bland idrottsföreningarna är stor. “Det verkar finnas ett lågt intresse bland politikerna att stödja det ideella arbetet i Lidingös idrottsföreningar och ambitionen att bidra till bra och hälsosam uppväxtmiljö för ungdomar på Lidingö”. De enda partier som har skönjbara ambitioner är Centerpartiet, Folkpartiet och Lidingöpartiet. Moderaterna och Kristdemokraterna verkar inte prioritera idrottslivet på Lidingö, säger Idrottsrådet. Två partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har inte svarat.

Några av frågorna handlade hur Lidingös anläggningar ska utvecklas fram mot 2030-talet för att möta ungdomarnas, föreningarnas och alltfler lidingöbors kommande behov.

Lite uppgivet konstaterar Idrottsrådet att de ungdomar som vill träna lite mer, för att utveckla sina talanger, verkar söka sig till andra kommuner. Inget politiskt parti är intresserat av att stödja dess tonåringar. Effekten blir då att även övriga tonåringars möjligheter minskar “att fortsätta idrotta hemma, på Hälsans Ö”.

Men de 17 idrottsföreningarna är beredda att arbeta för förändring. Därför kommer man fortsätta att lyfta idrottsfrågorna genom att bjuda in de politiska partierna för att diskutera de svar som lämnats. Det kanske fanns frågor som missuppfattats, som kräver förklaringar eller förtydliganden. Man kommer även att ordna en debatt med partierna under våren, för att tala om idrottens framtid på Lidingö. Och man ska göra en ny analys av partiernas planer. Framförallt ska man hålla medlemmarna i de olika föreningarna underrättade om hur arbetet fortskrider.


Lidingö Idrottsråd ställde dessa frågor:

• Hälsa och idrott åt alla
1. Hur anser ni att stat och kommun bör hjälpa föreningar i deras ambition att erbjuda idrott åt alla?
2. Vad anser ni vara en rimlig kostnadsnivå under ett år för idrottande ungdomar?
3. Vilken uppräkning av kommunala bidrag vill ni se för nästa mandatperiod?
4. Anser ni att Lidingö bör vara ”självförsörjande” med idrottsverksamhet t.o.m. gymnasieålder?

• Idrottens infrastruktur
5. Hur vill ni stödja den långsiktiga utvecklingen av de ideella föreningarna?
6. Hur ser ni att samhället kan motivera och bidra till nytt ledarengagemang/kompetens på Lidingö?
7. Hur ser er långsiktiga plan ut för att bygga en anläggningssituation som kan bemöta behov till 2030?
8. Hur anser ni att nya anläggningar för barn, ungdomar, skolor bör finansieras?

• Lidingöidrottens attraktionskraft
9. Vilka är era planer för att tonåringar skall ges möjlighet att utvecklas mot svensk elit på Lidingö?
10. Vilka planer har ni för att Lidingös idrott skall ha möjlighet att hänga med på nationell elitnivå?

• Politiskt ledarskap
11. Hur planerar ni att skapa insikt och kunskap om idrottsföreningar inom fullmäktige och KuFri (Kultur- och fritidsnämnden)?
12. Vilka är de viktigaste konkreta idrottssatsningarna ni vill göra kommande fyraårsperiod?

Sammanställning av svaren framgår av tabellen, se bild ovan. Ju lägre siffra desto bättre enligt Idrottsrådets bedömning.

Svaren på de fyra avdelningarnas frågor, se längst ned i artikeln. Ju lägre siffra desto bättre, enligt Lidingö Idrottsråd.

I sin utvärdering har Idrottsföreningarna använt färgskala (utvidgat trafikljus) med Grön för klart idrottspositiv, Orange för positiv, Gul för eventuellt positiv men utan konkreta svar, Pink något negativ och Röd klart avståndstagande.

Siffrorna anger endast relativ position mellan partierna för varje område/rubrik. Mest idrottsvänlig ger 1. Det parti med lägst poängantal är alltså mest idrottsvänligt i förhållande till de övriga.

Svaren på de fyra avdelningarnas frågor, se längst ned i artikeln. Ju lägre siffra desto bättre, enligt Lidingö Idrottsråd. I sin utvärdering har Idrottsföreningarna använt färgskala (utvidgat trafikljus) med Grön för klart idrottspositiv, Orange för positiv, Gul för eventuellt positiv men utan konkreta svar, Pink något negativ och Röd klart avståndstagande. Siffrorna anger endast relativ position mellan partierna för varje område/rubrik. Mest idrottsvänlig ger 1. Det parti med lägst poängantal är alltså mest idrottsvänligt i förhållande till de övriga.

Dela Lidingö Idrottsråd: Öns politiker gör oss mycket bekymrade och oroliga

Kommentera

Fler artiklar från Sport

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

{$sa->title}

Annonser från Google