Väder Lidingö

Lidingö tisdag 29 september 2020 v. 40

Senaste kommentaren - Se fler

Paul Matell 12 sep 10:01 om Norska skidkungar satsar på Hälsans ö

MTB-loppet får inte köra genom Kappstareservatet

lördag 31 augusti 2013 00:01

MTB-loppet får köras 2014, men inte genom Kappsta naturreservat. Bild från 2013 års lopp.

MTB-loppet får köras 2014, men inte genom Kappsta naturreservat. Bild från 2013 års lopp.

Premiären för mountainbiketävlingen “Lidingöloppet MTB” kördes på stora delar av Lidingöloppsspåret i början av maj i år, se Lidingösidan 6 maj. Tävlingen samlade drygt 1 000 deltagare. Nu har arrangören Lidingöloppet ansökt om att få lägga en del av den drygt 6 mil långa tävlingssträckan genom Kappsta naturreservat. Men en enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd sa på sitt senaste möte nej till denna förfrågan.

Lidingöloppet ansökte nyligen om att få köra en MTB-tävling på Lidingö även de två kommande åren 2014 och 2015. För att få lite variation på årets sträckning, som bl.a. gick genom Långängen-Elfviks naturreservat, ansökte man om att få dra delar av banan genom Kappsta naturreservat.

I sitt avslag skriver miljö- och stadsbyggnadsnämnden bl.a. att “syftet med Kappsta naturreservat är att bevara områdets natur- och kulturmiljö”. “Området ska vara tillgängligt för friluftslivet, men vid eventuella konflikter mellan friluftslivet och områdets natur- och kulturvärden ska naturvärdena prioriteras”. Därför anser man att “mountainbikeloppet inte har någon positiv inverkan på de värden som reservatet ska skydda och att det därför saknas särskilda skäl för att medge dispens från föreskrifterna”.

Däremot är nämnden positiv till att ge dispens för MTB-lopp i maj 2014 och 2015, dock med ett antal detaljerade föreskrifter om hur skyltar och avspärrningsband får sättas upp, om städning efter loppet, om att endast tre tät- respektive kö-motorcyklar får köra på stigarna under själva tävlingsdagen, att arrangören ska stå för kostnader för att återställa slitage på naturen och att en utvärdering ska göras efter tävlingarna. Visar denna genomgång redan 2014 att det är olämpligt att genomföra ytterligare en tävling kan dispensen upphävas och nya villkor ställas.

När 2013 års lopp kördes blev det ett visst slitage på stigar och vegetation, framförallt trädrötter, men slitaget var mindre än väntat och inte nämnvärt större än det normala slitaget. En anledning var det torra vädret. Med en blöt vår kan bilden troligen förändras.

Lidingöloppet räknar med att 2 500 respektive 5 000 cyklister kommer att delta de två åren 2014 och 2015.

Dela MTB-loppet får inte köra genom Kappstareservatet

Kommentarer

Tomtefar 2013-09-10 15:38

Helt OK med idrottsevenemang i naturen. Men att arrangera ett MTB-lopp när näst intill alla djur, och framför allt fåglarna, befinner sig i den intensivaste delen av häckningen – är bara korkat. Det gäller även rådjur, kronhjort, räv med flera.
Varför inte vänta en månad eller lägga loppet i september/oktober. Det mår alla bättre av – framför allt djuren på Hälsans Ö.

Pedalkalle 2013-09-10 14:12

Att kalla Lidingö för hälsans ö och inte tillåta idrottsevenemang i naturen känns som hyckleri.

Inga 2013-09-02 16:57

Nämnden borde sagt nej även till övriga MTB-lopp eftersom tidpunkten är så illa vald. Inga större evenemang ska tillåtas i naturen på våren då det är barnkammare för alla djur. Varför kan man inte ha cykelloppet i augusti-september? Det är inte bara de som cyklar utan också publik som rör sig kors och tvärs i skogarna..

Marianne 2013-08-31 15:23

Tack o lov för nejet! Ovanligt klokt beslut. Stå fast vi detta!

Lidingöbo sedan 1908 2013-08-31 11:47

Bara att runda området ju. Inte svårt. Får spärra av några vägar där under några timmar. Sätta in ett par funktionärer extra som får slussa bilar mm till och från fastigheterna.

Karin 2013-08-31 10:46

Tack och lov att det blev avslag. Att över huvud taget kunna föreslå att en del av MTB-loppet kunde förläggas till Kappsta är svårbegripligt.

ulla 2013-08-31 00:54

Tack miljö och stadsbyggnadsnämnen för det avslaget.

Kommentera

Fler artiklar från Sport

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

{$sa->title}

Annonser från Google