Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Arbetslinjen på Lidingö

fredag 29 augusti 2014 00:01

Den stora frågan inför valet blir jobben, både på kommunal nivå och för hela landet. Kan vi stärka arbetslinjen på Lidingö och hur kan det gå till?

Det är företagen som skapar riktiga jobb, men politiken kan påverka förutsättningarna. Därför måste vi politiker bli mer aktiva och stödjande mot befintliga och nya företag. Med fler företag kommer fler i arbete och detta ökar våra skatteintäkter till den kommunala verksamheten som bl.a. skola, stöd och omsorg.

Allt börjar i skolan. Jag kan fråga mig: Är det rimligt att IT, ekonomi och företagande inte får större utrymme i undervisningen? Jag tycker att dessa ämnesområden måste få ett större fokus i skolan. Därför bör vi satsa än mer på Ungt företagande (UF). Kanske ska alla elever få möjlighet till en ”UF-kurs” oavsett program?

Enligt Tillväxtverkets stora entreprenörskapsbarometer är ingen annan ålderskategori mer intresserad av att starta företag än just ungdomar, men endast fyra procent av 18-30- åringar är i dag företagare.

Ska vår konkurrenskraft som nation ökas måste vi höja graden av innovationer och företagsamhet och då är det viktigt att elever oavsett val av studielinje förstår värdet av att starta och driva företag. Vi behöver därför en starkare koppling mellan utbildning och yrkesliv. Många seniora personer har en ovärderlig kompetens som de säkert vill bidra med och hjälpa unga, nyfikna företagare.

Var ska våra företag etablera sig? En del företag som bedriver eller vill bedriva verksamhet på Lidingö har svårt att hitta rätta lokaler. Vissa företag behöver bara kontor, andra behöver även verksamhetslokaler och förråd. Vi måste kunna anvisa lämplig mark och här kan vi politiker bidra.

Vi politiker bör visa ett ökat intresse för samarbete med våra lokala näringslivsorganisationer och enskilda företag och snarast medverka till att få fram en ny näringslivspolicy som ger riktlinjer till stadens arbete i dessa frågor.

Hans Barje (M)

Dela Arbetslinjen på Lidingö

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-08-29 14:29

Hans, jag tror att du har helt rätt om skolan. Viktigt att satsa på skolan, men också att tänka modernt med IT fokus.

Men, för att få råd måste vi på allvar ta tag i den växande administrationen i stadshuset. Som jag skrev i ett annat inlägg, så har Stadsledningen + Konsult och Servicekontoret + Miljö och Stadsbyggnadskontoret på tre år vuxit från 124 till 148 tjänster eller i en årstakt om 6%.

Hur ser du på expanderade kostnader i Stadshuset, detta känns som en viktig valfråga!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google