Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Bygg nytt äldreboende i Lidingö centrum

fredag 29 augusti 2014 20:43

Lidingös pensionärsorganisationer, SPF Lidingöskeppet och PRO, vill se ett nytt äldreboende i Lidingö centrum. Det tycker vi i Folkpartiet är en utmärkt idé och ser gärna att Lidingöhem bygger. Idag köar hundratals lidingöbor till lägenheterna i Tor i Lidingö centrum, en tydlig signal från våra äldre att det är i centrum man vill bo.

I centrum är det nära till kommunikationer och affärer men också till kultur och restauranger som gör livet både lättare och roligare att leva på ålderns höst. Vi vill se vackra, funktionella lägenheter av hög kvalitet i ett boende som ger trygghet för dem som inte behöver heldygnsomsorg. Vi vill också värna parboendegarantin som innebär att äldre som lever tillsammans ska ha rätt att leva ihop när den ena behöver flytta till ett äldreboende.

Vi i Folkpartiet arbetar även för att en äldrevårdscentral, specialiserad på äldres vårdbehov, startar på Lidingö. Den skulle erbjuda trygg, specialiserad och nära vård för våra äldre.

Suzanne Liljegren, landstingskandidat (FP), vice ordf Lidingöhem
Amelie Tarschys Ingre, landstingskandidat (FP), ordf socialnämnden
Helena Bargholtz, landstingsledamot (FP)
Mattias Reinholdson, 1:e vice ordf kommunfullmäktige (FP)

Dela Bygg nytt äldreboende i Lidingö centrum

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (fp) landstingskandidat och ordförande socialnämnden 2014-09-01 22:14

Tack Käte! Självklart har vi i Folkpartiet tagit intryck av de kloka synpunkter och erfarenheter som både PRO och SPF Lidingöskeppet har framfört bl.a. i äldrerådet men även i andra sammanhang. Vi har, när vi pratat med er och många andra äldre och yngre Lidingöbor, uppfattat att ett nytt boende i centrum skulle vara värdefullt liksom vårdcentraler med geriatrisk specialistkompetens. Vi vill gärna fortsätta att ha en god dialog och ta tillvara den erfarenhet och kompetens som finns när det gäller äldre eller årsrika som vår partikamrat riksdagsledamot Barbro Westerholm brukar säga.

Käre Diederichsen 2014-08-31 22:06

Tack även till dig Hans Barje, för beskedet att vårt önskemål om ett Tor 2 kan bli verklighet. Jag vill bara lägga till att detta av oss organisationer beskrivna Tor 2 innehöll ett visst mått av service av utbildad personal, gemensamhetsanordningar som möjlighet att inta gemensamma måltider och andra faciliteter som underlättar vardagen för den åldrande människan. Jag förutsätter att våra organisationer får vara delaktiga när förverkligandet närmar sig och våra kunskaper om ett liv i hög ålder i tid bidrar till att misstag undviks!
Vänligen
Käte Diederichsen, ordf. PRO Lidingö

Hans Barje (M) 2014-08-31 21:27

I vårt Moderata handlingsprogram för perioden 2015-2018 skriver vi följande: Lidingö har flera uppskattade och populära seniorboenden, exempelvis Tor i Lidingö centrum. Det finns en stor efterfrågan på dessa mellanboenden och seniorboendena och Moderaterna vill
därför låta bygga ett nytt seniorboende i Centrum-Torsviksområdet,Tor 2. Ett modernt boende nära handel, service och kommunikation.

Suzanne Liljegren (FP) 2014-08-31 11:48

Vi har självklart tagit intryck av samtalen med er och SPF men också av samtal med många andra lidingöbor. I vår vårdgrupp i FP Lidingö har vi i flera år arbetat med frågan om hur vi kan förbättra för alla lidingöbor, inte minst för våra äldre.

T ex vill vi skärpa kvalitetskraven på både privat och kommunal hemtjänst. Ofta saknar personalen tid att förflytta sig mellan uppdragen. För att hinna med krymper istället avtalade 30 minuter till 20. Maten hinner kanske lagas men inget tid finns för samvaro under måltiden. Ändå får de äldre betala fullt pris. Vi vill se en omsorgsgaranti på Lidingö som ger de äldre rätt till ersättning, skärper kvalitetskraven på hemtjänsten och ger hemtjänstpersonalen bättre arbetsförhållanden.

En annan grupp lidingöbor som vi värnar om är de med stora och sammansatta vård- och omsorgsbehov. Det kan t ex gälla familjer med ett barn med stora vård- och omsorgsbehov, anhöriga till äldre, vuxna med funktionshinder osv. Här vill vi inrätta vård- och omsorgscoacher så att det finns en fast kontakt att vända sig till, en kontakt som kan samordna och skapa ordning och kontinuitet i vården och omsorgen.

Suzanne Liljegren (FP) landstingskandidat

Kätes Diederichsen 2014-08-30 21:56

Hjärtligt tack till er som tar våra organisationers väl genomtänkta önskemål på allvar. I gemensamma yttranden har vi från PRO och SPF Lidingöskeppet framfört de önskemål som ni folkpartister ställer er bakom. Jag är personligen också glad för er insikt att det behövs speciella kunskaper för den vård vi äldre är särskilt beroende av och att de kan finnas i en eller ett par vårdcentraler. Detta önskemål finns i det landstingspolitiska program som PRO utarbetade och överlämnade till de politiska ledarna i vårt landsting.
Vi PROare sänder hälsningar till er med en from förhoppning om att enighet kan nås och önskemål bli till verklighet!
Käte Diederichsen
Ordförande PRO Lidingö

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google