Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"Dags för en kompetent kvinna"

fredag 12 september 2014 11:08

På söndag är det val och då hoppas vi att du vill rösta för ett fortsatt ansvarstagande i såväl riksdag, landsting som kommun. Men valet står inte bara mellan olika partier. När Paul Lindquist nu lämnar ordförandeskapet i kommunstyrelsen på Lidingö för att istället kandidera till landstinget är valet av hans efterträdare en minst lika viktig fråga.

Som moderater är vi motståndare till kvotering, men när den mest kompetenta kandidaten är en kvinna tycker vi att man ska välja henne, inte minst efter 23 år av manligt styre.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman är den som är mest kvalificerad att leda Lidingö de kommande åren. Som kommunalråd med ansvar för miljö- och stadsbyggnadsfrågor har hon arbetat med såväl kulturmiljöfrågor och markföroreningar som livsmedelskontroll och stadsutveckling. Som gruppledare för Moderaterna har hon skickligt lett den största partigruppen i fullmäktige och visat sin förmåga att få ihop olika viljor.

Anna är med sina 45 år mitt i livet. Hon har hunnit skaffa sig god livserfarenhet, men har fortfarande orken och viljan att arbeta hårt och målmedvetet för att göra Lidingö bättre.

Anna är uppvuxen på Lidingö och känner ön som sin egen ficka. I sin ungdom arbetade hon inom äldreomsorgen och på senare år har hon varit chef för två av Lidingös förskolor. Hon har med andra ord en mycket god professionell kunskap om två av våra största och viktigaste kommunala välfärdsområden.

Som person är hon omdömesgill och klok. Hennes förmåga att lyssna till och möta människor är en värdefull egenskap liksom hennes skicklighet i talarstolen. Anna låter sig inte heller styras av några särintressen, utan har alla lidingöbors bästa för ögonen.

När du så går till valurnan på söndag hoppas vi att du inte bara röstar på Moderaterna, utan också ger ditt stöd till Anna Rheyneuclaudes Kihlman genom att kryssa henne i kommunalvalet.

Lars Björndahl (M)
Anette Heilbrunn Saxby (M)
Fredrik Kronberg (M)
Suzanne Fredborg (M)
Björn Engström (M)
Sophia Barthelson (M)
Gabor Sebastiani (M)
Solveig Fröberg (M)
Christer Björklund (M)
Kerstin Kronberg (M)
Susann Thorngren (M)

Dela "Dags för en kompetent kvinna"

Kommentarer

Erik Centerlind 2014-09-13 18:55

Svar till Patrik Björklund!

Självklart kan man satsa fullt ut på både kommunal och riksdagspolitik. Men detta är inget som Anna strävar efter. Jag står självfallet bakom beslutet som fattades vid nomineringstämman, men Hans vs Anna diskussionen är oviktig för tillfället då jag anser att Lidingös invånare är dem som ska avgöra vem som de anser är bäst lämpad att leda kommunen.

Jag blir nöjd oavsett vem som blir KSO då vi har 2 duktiga toppnamn! Vilket jag kan säga helhjärtat oavsett vad jag har för sympatier!

Erik Centerlind

Vice Ordförande MUF Lidingö

Henrik Åkermark 2014-09-13 17:21

Beklaglig utveckling,
Precis hemkommen från en veckas semester utan tillgång till Lidingösidan kastades jag idag brutalt in i den politiska verkligheten i Lidingö och Moderaterna.
Den här artikeln fick mig verkligen att reagera. Det är synnerligen beklagligt att en hårt arbetande grupp inom den moderata föreningen visar ett så tveksamt omdöme och förakt för den demokratiska processen inom föreningen.
Föreningens nomineringsstämma tog i höstas en klar ställning för att utse Hans Barje som förstanamn på fullmäktigelistan.
Det togs som många vet vid det här laget inte väl emot av den etablerade maktgruppen som ifrågasatte rätten för oss som var nyare medlemmar att överhuvudtaget vara med och göra vår röst hörd.
Ordet “skamligt” kom till och med fram om oss som hade mage att förorda en förändring.
I stadshuset sägs det att efter nederlaget för den befintliga maktstrukturen att uttrycket “en kupp” snabbt spred sig.
Och det är inte säkert men man kunde höra att det gissades att det uttrycket kan ha kommit från “förlorarsidan”, dvs.“parhästarna” som Paul Lindquist så ofta och gärna ville beskriva sig och Anna. (Kanske därför Paul slogs med näbbar och klor för att behålla en kommunfullmäktigeplats trots sin förstaplats på landstingslistan. Någon annan än jag som misstänker att tanken var att på så sätt skulle “parhästarna” och deras position kunna bestå?)
Visst känns det kännas tufft, ja mycket tufft med förnyelse och visst kan det till och med göra ont när man förlorar sin “maktposition”.
Men att därifrån ta steget till att så uppenbart motarbeta föreningens beslut är inte bara beklagligt utan dessutom ytterst olyckligt när man i stödgruppen dessutom vill ge ett intryck av viss officiell status för sin personliga åsikt genom att markera med ett (M) efter varje namn.
Den, skall vi kalla det, kamp vi nu ser i moderaterna behöver inte innebära något negativt, snarare kan det ge en vitalisering som kommer att gynna alla Lidingöbor och skapa möjlighet till en bred politisk enighet på ön.
Men då måste det gamla dammet sopas bort, ny enighet skapas och maktstrukturer brytas.
Det är därför viktigt att alla nya och gamla medlemmar kan bilägga de olycksaliga motsättningarna och jobba hårt för Lidingös bästa.
Demokratin är fantastisk och nu skall vi alla gå och göra vår röst hörd.
Jag hoppas att så många som möjligt gör ett aktivt val och kryssar Hans Barje.

Bo Widerström 2014-09-12 23:56

Det är uppseendeväckande att dessa moderater nu ignorerar de moderata medlemmarnas starka önskan att få en förändring i Lidingöpolitiken som kan stoppa ytterligare en valförlust.

På nomineringsstämman fick Hans Barje nästan dubbelt så många röster som Anna R K. En förkrossande majoritet av de moderata medlemmarna tycke således att Hans Barje är mest lämpad att leda M på Lidingö. NU PÅSTÅR DETTA FÅTAL MODERATER ATT MEDLEMMARNAS VILJA PÅ NOMINERINGSSTÄMMAN VAR FELAKTIG! Hur tänker dessa moderater när de förkastar medlemmarnas vilja. De borde inse att de skämmer ut M på Lidingö.

Vad har då Anna R K för erfarenhet, klokskap och omdöme?

1. Hon har varit förskolelärare i 8 år och därefter ansvarig för två förskolor i 6 år. Därefter utnämnde Paul Lindquist henne plötsligt till ett extra moderat kommunalråd.

2. Hon har som chef för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kämpat för en massiv utbyggnad av Centrum Torsvik. Redan när de första skisserna på den extrema byggnationen med höga hus på Torsviks- och Flaggberget presenterades i Lidingö Tidning uttryckte hon sitt gillande. Detta uttalande tyder på bristande omdöme och känsla för att Lidingöborna värnar om sin ö.

3. Anna R K har som politisk chef över Miljö- och stadsbyggnadskontoret stort ansvar för fiaskot med samrådet för C T som har kostat lidingöborna nästa 40 mkr.

4. Hon har också politiskt ansvar för att inte Miljö- och stadsbyggnadskontoret kunde ta fram en riktig värdering av lägenheterna i i Högsätra som såldes till brf. Kantarellen 11 till ca 300 mkr underpris. Dessutom överläts kostnadsfritt potentiella byggrätter värda ca 200 mkr till brf. Kantarellen. Totalt har Lidingöborna förlorat ca 500 mkr på denna försäljning.

5. Anna R K har visat prov på att inte har förmågan att läsa sitt eget lönebesked med följd att hon påstår att hon inte insett att hon fått ut dubbla ersättningar från Lidingö stad. Att Anna R K skulle få ansvar för Lidingös budget på ca två miljarder skulle vara skrämmande.

6. Under hennes tid som ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har personalkostnaderna kraftigt skenat på Miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Helt klart har inte Anna R K varken kvalifikationer, förmåga eller bakgrund som behövs för att ta över ledningen för Lidingö. Det hjälper inte att hon är kvinna.

Den enda sättet för M på Lidingö att förnya sin politik och återfå förtroendet är att medlemmarnas vilja att få Hans Barje till ledare uppfylls.

Hans Barje är en mycket kompetent och lyssnade politiker som kommer att lyfta M på Lidingö.

De som vill rösta på M skall därför kryssa Hans Barje om de värnar om Lidingös och Moderaternas framtid på ön.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-09-12 23:29

Hur kan en person som kandiderar att styra en kommun med 46.000 invånare vara så osynlig? I Lidingö Tidning, Mitt I, Lidingösidan, som representant för M i olika debatter som pågått de senaste veckorna. Det enda vi sett är ju affischer med något kryptiskt budskap om ett modernare ledarskap. Är det detta som är modernt – att endast kommunicera via valaffischer?

Hänvisar till Staffan Anderbergs uttalande:
“Det är som om vi moderater i riket gick till val på att ha två kandidater till statsministerposten, en helt absurd tanke.”

Jag skulle vilja utveckla detta genom att påstå att denna osynlighet är som att Fredrik Reinfeldt inte hade deltagit i riksdagsvaldebatten.

Och vad betyder en röst på M egentligen? Vilken tur att det finns alternativa partier att rösta på, som vet hur man samarbetar och håller sams. Rösta på Lidingöpartiet så vet du vad du röstar på.

Patrik Björklund 2014-09-12 19:39

Kommentar till Erik Centerlind

Erik tror du verkligen att en politiker som vill till riksdagen är bäst för Lidingö?
Tror du verkligen att en politiker som sitter i Riksdagen även har den tiden att satsa 110% på kommunala frågor?

Anna har naturligtvis möjlighet att göra ett eget personval. Dock så går hon mot praxis och muntliga överenskommelser, samt att hon sätter sin egen karriär före politiken.

Hur tror du detta kommer att påverka våra väljare?

Patrik Björklund Besviken Ny Moderat

Ulrika Sandell 2014-09-12 18:21

Den här artikeln är en ganska märklig “kniv i ryggen” på Hans Barje, med tanke på att han faktiskt nominerades på stämman.
Det verkar vara symptom på samma sjukdom som vanligt – man vill inte respektera hur den större andelen vill ha det.

Framförallt förstår jag inte poängen med att så öppet visa upp den interna moderata konflikten. Kommer ni ens ha tid och energi att ägna er åt Lidingö?

Jan Johannisson 2014-09-12 18:18

Som enkel medborgare häpnar jag över moderaternas slöseri med våra skattepengar.
Hur i hela fridens namn kan Anna R Kilman lägga ut nästan 40 miljoner på att ta fram dessa hemska framtidsbilder över kommande byggnationer!
Och hur kan Anna R motivera att administrationen i stadshuset skenat iväg med hiskeliga kostnadsökningar medan Lidingö kommun sänkt gymnasiepengen??

Inte särskilt klok prioritering.

Inte kan det vara möjligt att ha sin kommunala lojalitet opåverkad om man sitter i riksdagen också.

Kryssa för Hans Barje!

Erik Centerlind 2014-09-12 16:21

Vi på Lidingö ska egentligen känna oss lyckligt lottade över att ha politiker i både kommun och riksdag. Allt för många politiker som går vidare till riksdagsplanet lämnar allt för ofta kommunal politiken, detta är i högsta grad olyckligt då Lidingö mister goda möjligheter att påverka nationell politik som i sig påverkar Lidingö.

Kryssa #2 Anna R Khilman i kommunal valet för en Lidingömässig utveckling av kommunen och för ett nytt och modernt ledarskap.

Erik Centerlind

Vice Ordförande MUF Lidingö

Björn Tarras-Wahlberg 2014-09-12 16:20

Vid moderaterna nomineringsstämma i februari fick Hans Barje 83% fler röster än Anna R. Kihlman.

Stämmans beslut måste respekteras och tas på allvar.

De fem hiskliga planerna för Lidingös förtätning kollapsade efter att Lidingöborna gick man ur huse och protesterade mot den gigantiska utbyggnaden.

Den högst ansvariga för dessa byggplaner är Anna R. Kihlman som är ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Den havererade byggplanen har inte endast varit en helt onödig kostnad för Lidingöborna på närmare 40 milj kr.

Utan även en stor belastning för det moderata partiet i form av ett utbrett missnöje bland väljare

Att därför föreslå henne som första namn genom kryssning är mindre väl genomtänkt. Därigenom kan M få ännu färre röster än befarat.

Det säkraste för moderaterna är att kryssa för Hans Barje som fick M-stämmans förtroende och dessutom står för en mer varsam utbyggnad.

Eller rösta på Lidingöpartiet eller Centern som vill ha ännu mindre förtätning och större aktsamhet med befintliga grönområden.

Björn Tarras-Wahlberg
Ordförande
Partipolitiskt Obundna Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden
www.RäddaLidingö.nu

Johan Mähler 2014-09-12 15:59

Först och främst. Om det bästa och främsta argumentet för att rösta på Anna är för att hon är kvinna så bör man vara djupt skeptisk. Vem som blir ordförande i kommunstyrelsen får aldrig vara en fråga om vilket kön personen har.

Jag kan konstatera att Anna RK under en mycket lång tid medvetet vägrat delta i den politiska debatten på Lidingö. Hon har konsekvent vägrat svara på frågor om:

- Ifall Anna avser att vara tillgänglig som Riksdagsledamot under kommande mandatperiod? Frågan handlar ju om Lidingö får ytterligare en period med ett kommunalråd som bara jobbar deltid för Lidingös bästa.

- Hennes dubbla lojaliteter (Lidingö vs region och riksintressen)

- Hennes ansvar för den havererade processen med Centrum / Torsvik

Att under slutspurten på ett valår gömma sig för att skydda sig mot den kritik som finns är fegt. Vi kan inte ha en feg ordförande för kommunstyrelsen. Det moderata partiet på Lidingö är dessutom djupt splittrat i två olika falanger. Jag vill påstå att Anna (tillsammans med Paul Lindquist) i hög grad är orsaken till denna splittring. Skulle hon väljas till ordförande i kommunstyrelsen så innebär det att hon tar med sig dessa spänningar och konflikter in i sitt ämbete. Hon kommer därmed inte ha en möjlighet att jobba framåtriktat och enat vilket en ordförande för kommunstyrelsen måste göra.

Den enda moderata kandidaten som klarar av att ena en konfliktfyllt och söndrad politisk verklighet på Lidingö är Hans Barje. Han är en ödmjuk och enande kraft och han står dessutom utanför de befintliga konflikthärdarna. De som känner både Hans Barje och Anna RK bäst, dvs medlemmarna i partiet, röstade tidigare i år vid årsstämman med all tydlighet fram Hans Barje till förstaplatsen och röstade samtidigt bort Anna RK. Att inte ens ha stöd från de egna leden talar sitt eget tydliga språk.

Jag säger inte att man bör rösta på moderaterna. Men om man tänker göra det så bör man tveklöst kryssa Hans Barje.

Fabian Levihn 2014-09-12 15:54

Ifrågasätter som många andra var hennes lojalitet finns. Förstår att det finns moderater som gärna ser någon som snällt följer rikspolitikens tyglar.

Min förhoppning är att vi efter valet har en situation där de som ser till Lidingös bästa också är de som sitter vid makten. Tror tyvärr inte Anna har lojaliteten på rätt ställe då…

Patrik Björklund 2014-09-12 13:39

På Moderaternas nomineringsstämma gick mötet mot nomineringsstämmans förslag och med rösterna 110 mot 60 valdes Hans Barje att stå före Anna Rheyneclaudes Kilman. Skälet till att stämman valde just Hans var att han stod för något nytt.

Den 18 feb i år var Anna glad över att vara tvåa (vilket för övrigt är mycket bra) samt att hon tyckte då att det viktigaste var ”att tillsammans med vår fullmäktigegrupp vinna valet”.

Det tråkiga är att just denna artikel visar den djupa sprickan som finns inom Lidingö Moderaterna (-Det gamla gardet mot det nya moderaterna).

Jag sätter mitt Kryss på Hans Barje.

Patrik Björklund Ny Moderat

Magnus Gärdebring 2014-09-12 12:52

En fantastiskt bra insändare!
Anna är helt klart det bästa valet för Lidingö.
Hoppas verkligen Lidingöborna tänker på framtiden och mobiliserar för Anna!

Anders Wennberg 2014-09-12 11:24

Jag avråder från att kryssa Anna, kryssa istället Hans Barje om man vill rösta på M!

Anna har arbetat dubbelt i Riksdag och som Kommunalråd, hon betalade först tillbaka när andra upptäckte detta. Och då lyckades hon betala för lite, hon har helt enkelt fått ut dubbla ersättningar för att hon sitter i KF och Miljö & Stadsbyggnadsnämnden. Anna har vägrat att svara på frågor i ärendet.

Om man skall ha ansvar för en budget på över två miljarder så är det viktigt att man kan läsa sitt eget lönebesked och se till att man får ut rätt ersättning!

Under Annas tid som ansvarig för Miljö & Stadsbyggnadskontoret har antalet anställda vuxit kraftigt. Nettokostnaderna har på 8 år mer än 4 dubblats! Samtidigt har man skurit ner på gymnasiepengen. Rösta hellre på någon som vill skära i administration och omallokera pengar till verksamheten som tex. skolan. Anna verkar stå för skära i skolan och bygga administration.

Anna är mest intresserad av rikspolitiken, det framgår tydligt om man läser hennes Twitter. Hans jobbar istället bara för Lidingö. Det är hög tid att Lidingöborna att får politiker som bara bryr sig om Lidingö, inte som Anna som mest intresserar sig för Rikspolitiken och sin egen karriär!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google