Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"Det kokar på Hersby"

måndag 11 augusti 2014 00:01

På Hersby gymnasium startar höstterminen nästa måndag. Tolv lärartjänster har försvunnit eftersom antalet elever minskat.

På Hersby gymnasium startar höstterminen nästa måndag. Tolv lärartjänster har försvunnit eftersom antalet elever minskat.

Nästa måndag börjar höstterminen för eleverna på Lidingö. På Hersby gymnasium startar terminen med att tolv lärare saknas. Antalet tjänster har dragits ned eftersom skolan nu har färre elever, vilket betyder minskade inkomster. Därför måste lärarna nu öka sin undervisningstid för att kompensera för de tjänster som försvunnit. Hur det går ihop med det ofta uttalade “Lidingös ska ha Sveriges bästa skola” förstår inte Hersbys lärare. Lidingösidan har samtalat med några av dem.

Till för några år sedan var gymnasiepengen för Lidingös elever omkring 83000 kronor per läsår. Den låg då cirka 10 000 kronor högre än vad många gymnasieskolor i stockholmsområdet hade. Men 2012 sänktes denna peng till samma nivå som de flesta kommuner tillämpade. Lidingö stad är medlem i KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, och i KSL låg pengen på 73 000 kronor, vilket Lidingö sänkte till. Varför?

– Jo, för att elever från Lidingö som valde att studera i andra kommuner i länet fick ta med sig skolpengen. 10 000 kronor extra rann då alltså ut ur kommunen. Men när Lidingö fick en elev från Stockholm eller annan kommun, där man hade lägre peng, fick vi inte några extra pengar för att komma upp i samma nivå som vi själva hade. Nu är det ingen skillnad längre mellan Stockholm och Lidingö, säger Lars Magnusson, som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

– I och med övergången till KSL-pengen får Hersby nu cirka 10 miljoner lägre i anslag varje år enligt formeln 10 000 kronor x 1000 elever.

Vad innebär detta för Hersby?
– Vi får nu cirka 73 000 kronor per elev. Pengarna ska räcka till allt. Den största posten, mellan 60 och 70 procent, utgör löner för lärare. Den näst största posten är hyror för lokalerna. Det som återstår ska räcka till allt. Men hyrorna skiftar inom KSL-områdets kommuner och om fastighetskontoret måste öka sina intäkter så höjer man. Den yttre ramen är fast, säger Lars Magnusson.

– Tidigare har vi lönemässigt legat en aning över vad andra kommuner betalat, men nu har vi faktiskt hamnat lägre än de flesta kommuner, inklusive Stockholm. Vi har med andra ord tappat i löneutveckling det senaste året. Våra löner ligger nu näst sämst i länet, påpekar Magnusson.

Men då har ni väl varit dåliga på att förhandla?
– Svaret vi får från tjänstemännen vi förhandlar med, är att det finns inte mer pengar! Vi har fått tipset att komma med argument som inte talar för vår sak, för att motivera högre löner, men vad kan det vara? Om du ska satsa på skolan, vad är det då du satsar på? Böcker? Material? IT? Vad ska man satsa på, om inte lärarna? Men om man drar ner på skolpengen får man allt mindre kvar till lärarna, säger Johan Lundgren, som är biträdande kommunombud på Lidingö för Lärarnas Riksförbund. Nu har det införts extra lönepåslag för förstelärare med 5 000 kronor i månaden, men det är staten som betalar de pengarna, inte kommunen.

– De flesta skolorna, bortsett från Gångsätra, har till för några år sedan fått det hela att gå ihop. Det har varit bra elevunderlag och bra arbetsmiljö. Ekonomin har varit relativt god och nästan alla elever har gått ut med betyg. Eftersom allt då verkade fungera har inte politikerna haft något incitament att öka på mera, så klart. Men nu under de senaste två åren har läget förändrats och det har man inte förstått, säger Karin Björkman, som också, fram till nu, varit biträdande kommunombud på Lidingö för Lärarnas Riksförbund. Hon, och fem lärare till, har sagt upp sig från Käppala skola. Samtidigt går fyra lärare i pension och en i barnledighet, så från hösten blir det elva nya lärare i Käppala.

Det är de bra grundskoleresultaten lokalpolitikerna tittar på och ser man på de betygen ligger vi ganska högt i landet. Då anser man alltså att det inte behövs mer pengar, säger de tre lärarna. Det är därför man ofta fått höra, som ett mantra, att Lidingö ska ha Sveriges bästa skola.

Lars Magnusson:
– Men det finns alla förutsättning att få skolorna på Lidingö till Sveriges bästa, för här finns en entusiastisk lärarkår med högutbildade och legitimerade lärare, samtidigt som elevunderlaget är bra. Men vi får inte resurserna. Det är en diskrepans mellan det vi kan göra och det vi har möjlighet att göra, med begränsade resurser. Och det är inte bara undervisningskvalitén som försämras. Även det stora mål som Lidingö stad har mot mobbning, kränkande behandling och att upptäcka elever som mår dåligt, motarbetas. Ju fler elever jag har, desto fler missar jag. Men ge oss medel, så kan vi hitta flera.

– När man slog ihop de två gymnasieskolorna sa man från politikerhåll, att man inte skulle ändra på något. Efter ett år med KSL-peng visar budgetutfallet ett underskott med 8 miljoner. Inte så underligt när man tagit 10 miljoner från oss. Resultatet blir nu att man drar ner med 12 lärartjänster på Hersby. Samtidigt höjer man undervisningstiden för dem som är kvar med 12 procent. Tidigare hade vi 850 klocktimmar på ett år, nu har vi 950 timmar, vilket är lika med ytterligare en kurs. I värsta fall får vi 32 ungdomar till att hantera. Man har sänkt kvalitén direkt, vi får mycket mer att göra, och de finns färre vuxna. Precis tvärtemot vad Moderaterna själva skriver i tidningarna, säger Johan Lundgren, så nu kokar det på Hersby.

Men på Lidingö är det ju Folkpartiet som haft ordförandeposten i utbildningsnämnden sedan 2002?

Jo, säger de tre, men vid våra samtal med den politiska oppositionen i utbildningsnämnden har vi förstått att tidigare var det debatt i nämnden mellan partierna om olika frågor. Men nu längre är det inte så, allt är redan bestämt före mötet. Det är inte bra att ett parti har styrt skolan på Lidingö, utan debatt.

Lidingösidan har bett kommunalrådet Torsten Engevik, FP, som är utbildningsnämndens ordförande, att kommentera artikeln.

Se även debattartiklarna Kommunala utbildningspolitiker långt från verkligheten och Hyckleri och tomma ord i stadens skolpolitik.

Dela "Det kokar på Hersby"

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-08-29 14:13

Johan, du undrar vart pengarna tog vägen?

På tre år, från 2010-2013, har följande stabsfunktioner vuxit:

Stadsledningen från 13 till 17 personer
Konsult och Servicekontoret från 71 till 82 personer
Miljö och Stadsbyggnad från 40 till 49 personer

Totalt för dessa tre alltså på tre år från 124 till 148, en ökning med 19% på bara tre år. Det är hit pengarna har gått!

Johan Lundgren 2014-08-29 00:15

Löften om sparade 12 miljoner kronor per år. Spräckta ombyggnadskalkyler av Hersby som från början visade 20 miljoner. Ett medlemskap i den gemensamma gymnasieregionen KSL som innebar sänkt gymnasiepeng med ca 10.000kr per elev och år vilket skapat ett hål i Hersbys budget på 8 miljoner. Budgethålet krympte skolans ledning med hjälp av en reducerad lärartäthet. Var är de 20 miljoner staden lovat spara per år dels 12 på grund av Gångsätras nedläggning dels de behållna 8 miljonerna staden sparat som följd av säkning av gymnasiepengen? Var har pengana tagit vägen?

Christer Mohlin 2014-08-13 12:35

Paul Lindquist!

Centerpartiet håller absolut med om fördelarna med en gemensam gymnasieregion. Men den konstruktionen hade vi också vid det tillfälle då Moderaterna var med och utlovade 12 mkr extra till Lidingös gymnasieskola. Eller har ni glömt detta löfte…?

Det stämmer också att Centerpartiet ville behålla gymnasieverksamhet på Gångsätra. Men vårt förslag bottnade i den stora orättvisan i att Gångsätra betalade närmare 4.000 kr/elev för idrottshallen – en kostnad som nu har överförts på Kultur- och Fritidsförvaltningen. Vårt förslag bottnade även i att Gångsätras gymnasium endast skulle betala för de lokalytor man behövde – något som nu den nya hyresgästen får göra. Självklart skulle man ha kunnat driva en framgånsrik gymnasieverksamhet vid Gångsätra med drygt 400 elever – men bara om man fått rättvisa förutsättningar.

Att kalla flytta kostnader mellan olika kommunala konton för en rationalisering är inte heller trovärdigt.

Paul Lindquist 2014-08-13 10:04

Christer Mohlin!

Beslutet att gå med i den gemensamma gymnasieregionen och ha en gemensam prislista för de olika programmen var ett enigt beslut i kommunfullmäktige och således något som även Centerpartiet stod bakom. Men det är ju inte första gången som Centerpartiet “glömmer” vad ni tidigare har sagt…

I grund och botten är den gemensamma gymnasieregionen bra eftersom det ger våra lidingöungdomar möjlighet att fritt söka utbildningar i såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. På så sätt får fler ungdomar möjlighet att välja den utbildning som passar dem bäst.

Att pengen för ett visst program dessutom är lika stor oavsett om eleven går på Hersby, en kommunal skola i annan kommun eller på en fristående skola handlar om rättvisa eleverna emellan. Vår uppgift som politiker är inte att värna den egna kommunala driften utan att se till att det finns tillräckligt med resurser så att Lidingös elever får en bra skolutbildning, oavsett vilken skola man väljer.

Är då den gemenasamma gymnasiepengen tillräckligt hög? Ja, det är en relevant fråga och den måste vi bedöma varje år. Det kommer vi att göra även i år inför höstens budgetbeslut.

Helt klart är den lägre än vad vår egen peng var tidigare, men så hade vi också råd att hålla oss med två halvfulla gymnaseskolor. Var det en vettig användning av skattebetalarnas pengar? Självfallet inte.

Tyvärr var Centerpartiet den starkaste motståndaren till att minska lokalkostnaden så att mer resurser kunde användas till lärare och undervisningsmaterial. Men att sitta på åskådarläktaren och klaga på att skolan får för lite resurser när man själv med näbbar och klor bekämpat kloka och rimliga rationaliseringar är helt enkelt inte trovärdigt.

Anders Wennberg 2014-08-12 10:56

De 10 miljonerna man dragit in från Hersby Gymnasium betalar väl inte ens för Ida Drougges budgetmiss i samband med bygget av trätrottoaren? Det är dyrt att spränga, då måste man spara någon stans och tyvärr blev gymnasieeleverna drabbade av detta verkar det som.

Carl-Johan Schiller 2014-08-11 22:58

Kd har stått bakom de olika besluten som fattats men inför nästa mandatperiod vill vi gå till botten med hur vi ska sköta våra fastigheter framöver. Valrörelse eller inte, våra lokaler kostar för mycket och pengarna behövs i klassrummet.

Bara för att Kd varit med och styrt i fyra år betyder inte det att vi anser att allt sker optimalt på Lidingö. Vi ledande politiker bör alltid leta brister i verksamheten för att ständigt vässa oss och vi måste alltid vara beredda att ompröva beslut och hitta nya vägar för att skattebetalarnas pengar ska nyttjas på allra bästa sätt.

Carl-Johan Schiller
Gruppledare Kd Lidingö

Christer Mohlin (Ordförande Centerpartiet Lidingö) 2014-08-11 22:29

Inför sammanslagningen av Hersby och Gångsätra utlovade M/FP/KD att frigöra 12 miljoner kronor årligen “för satsningar på ökad kvalitet och med mer undervisning och breddat kursutbud”. Vart tog dessa pengar vägen? Centerpartiet har ställt denna fråga i Utbildningsnämnden men vi fick inget klargörande svar.

Nu ser vi att man istället har sparat ca 10 mkr genom minskad skolpeng till Hersby. En betydande skillnad i perspektivet av att Hersbys årsbudget ligger kring 75 miljoner kronor.

Jag kan förstå om det kokar av besvikelse.

Torsten Engevik (FP) 2014-08-11 18:11

Den gemensamma skolregionen och gymnasieskolpengen är viktiga frågor.

När det gäller gymnasieregionen tycker jag det är en självklarhet att Lidingös gymnasieungdomar ska kunna välja skola i hela Stockholmsregionen. Vi ger själva på Lidingö bara några enstaka program och ska vara glada för att våra ungdomar både har möjligheten att välja och betyg till att ta sig in på program i hela regionen. Det är mångas drömmar som förverkligas på bland annat tekniska och estetiska program utanför Lidingö. Jag hoppas vi får möjlighet att starta ett tekniskt gymnasieprogram på Lidingö framöver. Litet fler än hälften av lidingöungdomarna stannar idag på ön. Det betyder att 45 % av ungdomarna väljer att resa utanför ön för sin utbildning varje dag

Den gemensamma skolpengen är ett knepigare kapitel men när den togs av kommunfullmäktige var beslutet enigt. Det är andra året vi är inne på den och den är lägre än Lidingös gymnasieskolpeng var för ett par år sedan. Samtidigt som Hersby får ett antal miljoner mindre i peng är Gångsätras hyra helt borta. Nu är hyreskostnaden för gymnasiet ganska mycket i nivå med länets övriga kommuner. Vi ska inte låta skolpengen gå till tomma lokaler.

Enligt budgetintentionerna för nästa år ska vi ha konkurrenskraftiga löner och kommer att stämma av dem liksom stans övriga satsningar på skolan, gjorda under ett antal år, med de fackliga företrädarna nu efter semestrarna. Vad jag inte förstår är klagomålen på förstelärartillägget för ett antal lärare på 5 000 kr per månad. Förra året då ett antal kommuner inte ens tillsatte några förstelärare gjorde vi det och till skillnad från de flesta kommunerna gjorde vi tjänsterna till tillsvidareanställningar – d.v.s. om statsbidragen försvinner har Lidingö tjänsterna kvar. Att det blir fler tjänster om antalet elever ökar eller färre om eleverna blir färre är inte helt märkligt.
Denna vecka har Hersby sommarskola i matematik. Vi får inga statsbidrag för detta men tycker sommarskolan är viktig och driver den. Vi inom M+FP+KD införde tillsammans med MP och S kommunal läxhjälp på bred front i år i årskurs 4-9. Nästa år lär regeringen ge statsbidrag till det. Under ett par år har vi på olika sätt fått till ett Lärcenter med många aktiviteter för de elever som har det svårast. Kanske blir det statbidrag till det också framöver.
Vi kommer att få leva med att det ibland är Lidingö Stad som går först, ibland regeringen – det viktiga är att satsningen sker.
Jag hoppas vi kan ta ett positivt nappatag med gymnasiets utmaningar och lösa dem. Viljan finns i alla fall hos majoriteten.
Till Carl Johan Schiller – KD-politiker – vill jag säga att vi är många som haft synpunkter på fastighetskontoret men att det sedan ett halvår är nyordning på gång inom fastighetskontoret. Nästa vecka ska Rudbodaskolan invigas och jag förväntar mig att inga konstigheter dyker upp i sista hand utan att den investeringen sker kostnadsmässigt inom prognos. Sedan är det för enkelt att bara notera att fastighetskontoret kan sänka hyran (och låta någon annan betala).

Paul Lindquist 2014-08-11 15:03

Det märks att valrörelsen närmar sig med stormsteg, men jag vill bara påminna Carl-Johan Schiller om att KD stått bakom samtliga beslut när det gäller skolpeng liksom investeringar i och rationaliseringar av skollokaler.

Ökat elevunderlag i grundskolan har krävt ny- och ombyggnation av skollokaler, vilket naturligtvis ökat den genomsnittliga lokalkostnaden. Samtidigt har vi kunnat minska kostnaden genom att upplåta Gångsätra och Larsberg till fristående grundskolor. Det innebär bl a att vi inom överskådlig framtid inte behöver bygga någon ny skola i Dalénum för ca 300 mkr.

Jämför man dessutom med andra kommuner sticker inte heller Lidingös lokalkostnader ut. De motsvarar 12 % av utbildningsnämndens samlade budget.

Inom majoriteten (M, FP och KD) har vi hela tiden arbetat med att hålla kostnaderna nere, både vad gäller lokaler och andra utgifter och det är ett arbete som alla tre partier är lika måna om att fortsätta.

Carl-Johan Schiller 2014-08-11 09:42

Kristdemokraterna på Lidingö går till val på att mer av skolpengen ska gå till undervisning och inte till hyror. Vi vill reformera fastighetsförvaltningen i staden så att den blir mer effektiv. Den här artikeln visar tydligt på problemet med för höga utgifter för lokalerna.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google