Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 april 2024 v. 16

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"Försiktig utbyggnad av Centrum/Torsvik"

torsdag 11 september 2014 22:54

KD har varit med och styrt Lidingö under fyra år. Under dessa fyra år har byggfrågorna varit i centrum för den politiska debatten. Jag önskar att vi politiker hade ägnat mer tid åt att förbättra skolan och sett till att Lidingö ska bli en ännu bättre kommun att åldras i.

Det är beklagligt att så inte är fallet.

När vi trodde att det fanns partier inom majoriteten som inte delade KD:s syn på utvecklingen, utan ville bygga betydligt mer, så var det vi kristdemokrater som drev igenom att en folkomröstning skulle hållas. Det gjorde vi för att vi till varje pris ville stoppa de ursprungliga planerna på en allt för storskalig utbyggnad,
som skulle förändra karaktären på Lidingö från småskalig villabebyggelse till en tätare innerstadskopia.

Tursamt nog var det inget annat parti, som när det kom till kritan, stod bakom de mest expansiva planerna. Men jag vill beklaga att inte alla partier från början varit tydliga med vad de står för. På så sätt hade vi kunnat spara många miljoner.

Det var Kristdemokraterna som stoppade de tre punkthusen på Torsvikssvängen. Dessa hus finns idag inte med i planen för Centrum/Torsvik och vi kommer driva en politik för att stoppa dessa hus även framöver.

Och att bygga ut Lidingö centrum alltför storskaligt, anser jag att vi bör vara försiktiga med. Vårt läge så nära Stockholm gör redan nu att det är svårt för butikerna att konkurrera med innerstadens utbud. Lägg därtill höjda butikshyror p.g.a. av nybyggnation så är det inte säkert att Lidingö centrum kommer att attrahera så många handlare som man hoppas i kalkylen.

Istället kan och bör Lidingö utnyttja sitt läge nära Stockholm. Många av oss arbetar i Stockholm, tar del av Stockholms kulturutbud och givetvis ska vi utnyttja vårt läge nära Sveriges största stad även när det gäller handel. Allt behöver inte finnas på Lidingö.

Med största sannolikhet kommer Lidingös invånare fortsätta att åka över bron till stan. Men man ska inte säga nej till allt. Vi Kristdemokrater vill hitta en finansiering för att däcka över mellan broarna i Torsvik och att detta kan ske utan att vi måste höja skatten.

Delar du de tankar som jag redogjort för i den här artikeln och vill rösta på ett parti som faktiskt har bidragit till en minskning av de tidigare planerade byggprojekten. Då är jag din kandidat i kommunalvalet, för det här arbetet kommer att fortsätta även under nästa mandatperiod.

Thomasine von Essen
Kristdemokraterna Lidingö

Dela "Försiktig utbyggnad av Centrum/Torsvik"

Kommentarer

Thomasine von Essen 2014-09-12 10:36

Jag sitter inte i kommunfullmäktige och ovan har jag framfört mina egna åsikter som jag även framfört internt i KD. Det upplever jag inte som oärligt, tvärtom! Och jag hoppas kunna få vara med och påverka frågan framöver både inom Kristdemokraterna och i förhållande till andra partier.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-09-12 09:42

Thomasine,

Om något så trodde jag att ett parti med kristna värderingar skulle stå för ärlighet och sanning.

KD röstade JA till planpgromamet för C/T i juni som innebär:

“I Centrum-Torsvik planeras mellan 900 och
1 000 bostäder, två nya förskolor och dubbelt så stora handelsytor.”

Detta tror jag få uppfattar som småskaligt.

CJ Schiller sa under Rädda Lidingös partiledardebatt att KD vill utveckla centrum med några till restauranger och några till butiker. Det är ren lögn med tanke på att KD enhälligt röstade JA ill planprogrammet med dubblerade handelsytor.

Om det hade varit så att KD har en annan uppfattning om hur C/T ska utvecklas så hade det varit så enkelt att reservera sig mot planprogrammet eller att rösta för Lidingöpartiets förslag som verkligen uppriktigt och ärligt står för småskalighet. Men KD valde att inte göra det.

Hur ska en väljare förstå vad en röst på KD innebär när ni säger en sak i valdebatten, men bara för några månader sen agerade helt annorlunda i kommunfullmäktige?

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google