Väder Lidingö

Lidingö söndag 3 december 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

FP: All vård måste bli jämställd

fredag 15 augusti 2014 10:54

Kvinnor lever längre än män. De söker mer vård och drabbas oftare av psykisk ohälsa. Satsning på psykosociala insatser och psykiatri är därför viktig ur jämställdhetssynpunkt för både kvinnor men också för män. Stockholms läns landsting har på Folkpartiets förslag genomfört en massiv utbyggnad av psykosocialt stöd i primärvården genom “Första linjens psykiatri” och vi vill fortsätta att arbeta för en förbättrad psykiatri.

Sjukskrivningarna är inte jämställda. En webbutbildning har tagits fram om bedömningar av sjukskrivningar, riktad till läkare. Sjukskrivningsprocessen beskrivs ur ett genusperspektiv och risker för ojämställdhet lyfts fram. Dessa risker måste undanröjas.

Förlossningsvården i Stockholm får generellt goda betyg, men förbättringar och inte minst en utbyggnad behövs. Vi ser gärna fler barnmorskeledda enheter. Fler barnmorskor behövs och utbildningen ska byggas ut. Eftervård med hembesök av barnmorska förbättrar tryggheten och kvaliteten och underlättar ett jämställt föräldraskap. Valfriheten i förlossningsvården ska bevaras.

Läkemedelsförskrivningen är inte jämställd. Kvinnor och män behöver ibland olika, eller olika mycket läkemedelsbehandling. Genom det viktiga projektet Genusknappen får läkare information om det finns anledning att uppmärksamma könsskillnader i effekter av ett preparat.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men våldet mot kvinnor är ofta mer systematiskt och svårare. Handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor uppdateras på Folkpartiets initiativ och utvidgas till att tydligt omfatta allt våld i nära relationer. Ett kunskapscentrum kring våld i nära relationer har startats. Detta viktiga arbete måste följas och tillförsäkras nödvändiga resurser. Män som utövar våld mot kvinnor behöver behandling. Sådan behandling måste sätts in snabbt.

Vi folkpartister ger oss inte förrän all vård är jämställd!
Amelie Tarschys Ingre, landstingskandidat (FP)
Lena Hallerby, landstingskandidat (FP)
Helena Bargholtz, landstingskandidat (FP)

Dela FP: All vård måste bli jämställd

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google