Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

FP: Bygg centralt för miljöns skull

torsdag 21 augusti 2014 22:05

Nu tävlar vissa partier om att bygga allra minst i Lidingö Centrum. Befolkningsprognosen anger 8 000 fler invånare till år 2030. Det blir ca 3 340 lägenheter på cirka 16 år, varav majoriteten föreslår 900 – 1 000 lägenheter i Centrum; de övriga lägenheterna behöver då fördelas ut på andra stadsdelscentra, vilket är bra. Det kan bidra till att göra Näset, Rudboda, Högsätra och Brevik till mer livskraftiga stadsdelar. Centrum får då bara cirka en fjärdedel av hela tillskottet.

Men Lidingöpartiet vill bygga mindre än 500 lägenheter i Centrum. Exploateringsintäkterna blir då över 100 Mkr lägre än kostnaderna. Centern halverar bebyggelsen vad än majoriteten föreslår. Kent Ivarsson, Centern, sa den 12 maj 2012: “Vi har föreslagit 1 500 lägenheter i Centrum/Torsvik medan majoriteten sagt 3 000 lägenheter”. Majoriteten tog aldrig ställning till någon av de fem framtidsbilderna, så det var också fel påstående från Centern.

När vi nu föreslagit cirka 950 lägenheter, då vill Centern bygga hälften av dessa. Då försvinner 350-500 lägenheter och nästan lika många miljoner kronor i intäkter, som då blir lägre än kostnaderna. I båda fallen ryker överdäckningen, eller så blir det höjda skatter.

Varje invånare som förvägras att flytta in i Lidingö Centrum – genom den bantade bebyggelsen som Lidingöpartiet och Centern föreslår – tvingas då i stället bosätta sig i ett mer perifert läge på Lidingö eller i någon annan förort ännu längre bort. Dessa får då – överslagsmässigt – tillbringa 4 veckor eller en hel semester i längre restid per år och får mellan 15 000 och 25 000 kr per år i ökade reskostnader och restidskostnader. Tillkommer samhällskostnader för trafikolyckor och miljö genom längre resvägar. Nuvärdet av dessa kostnader uppgår till 1 Mkr – 1,5 Mkr per lägenhet beroende på var bostaden hamnar (på Lidingö eller t.ex. i Haninge).

Folkpartiet vill utveckla ett småskaligt och levande Lidingö Centrum med bostäder för alla åldrar, samt handel, service och mötesplatser i stadens mest tillgängliga och kollektivtrafiktäta område – Centrum. Det blir kortare resvägar än att tvinga ut de boende till periferin. Att säga nej till planprogrammets bebyggelsemängder är så långt från energieffektivitet och klimatklokskap som man kan komma. Bygg centralt för miljöns skull!

Göran Tegnér, v ordf (FP) i tekniska nämnden; Amelie Tarschys Ingre, ordf (FP) i socialnämnden; Karl Alexanderson (FP), arkitekt SAR, MSA

Dela FP: Bygg centralt för miljöns skull

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-08-30 14:13

Bästa Folkpartister,

Man slutar aldrig att förundras över logiken inom politik, åtminstone inom FP på Lidingö.

Först säljer man 546 lägenheter i Kantarellen, därefter låter man pengarna stå på ett konto med låg ränta och samtidigt gnäller över brist på hyresrätter tills man tillslut en dag många år senare skall bygga nya hyresrätter men då räcker kanske pengarna bara till 150 nya Hyresrätter. Som ekonom är det svårt att förstå, men kanske är det kristallklart för en politiker?

Angående de fem framtidsbilderna, så är det väldigt märkligt hur FP tar avstånd från dem trots att man lagt massor med konsultpengar på att beräkna kostnader, intäkter, rita på rör och elledningar, beräkna trafik och inte minst trycka flashiga broschyrer. Om ni inte stod bakom de fem förslagen, varför då lägga så mycket pengar på att utreda dem samt trycka upp broschyrer. Även detta är mycket svårt för oss icke politiker att förstå.

Också konstigt att förstå att det är svårt att hitta finansiering till överdäckningen, när man tydligen har finansiering till 49 anställda på Stadsbyggnadskontoret, 17 på Stadsledningkontoret och hela 82 st på Konsult & Service Kontoret. Och dessa stabsfunktioner växer snabbt!

Anders

Lisbeth Ringblom (FP), V ordf i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden; Göran Tegnér, V ordf (FP) i Tekniska Nämnden 2014-08-30 10:37

Hej Christer!

Äntligen, först nu, nästan tre månader efter kommunfullmäktiges beslut om Planprogrammet för Lidingö Centrum kommer nu ett klarläggande om att ni i centern vill bygga 500 – 600 lägenheter i Centrum/Torsvik. Men bättre sent än aldrig, så tack för detta.

Vi inom folkpartiet hade således helt rätt när vi i juni i kommunfullmäktige kunde konstatera att vad än majoriteten diskuterat, så har centern halverat bebyggelsemängderna.

Kent Ivarsson yttrade den 12 maj 2012 vid en utfrågning: ”Vi har föreslagit 1 500 lägenheter i Centrum/Torsvik medan majoriteten sagt 3 000 lägenheter”. Felet med detta C-påstående var dock att majoriteten enbart hade låtit tjänstemännen lägga fram fem alternativa framtidsbilder, varav det maximala förslaget som skulle föreläggas för samråd var 2.800 lägenheter. När nu den utvidgade majoriteten M+FP+KD+S+MP satsar på 900 – 100 lägenheter, ja då halverar centern omfattningen en gång till. Halveringstiden är något år eller så… undrar när nästa halvering inträffar?

Centern vill alltså börja med överdäckningen, trots att de då måste finna finansiering för detta. Centern vill låna pengarna ur Lidingöhems kassa i stället för att använda kassan till nya hyresbostäder.

Men oavsett om pengarnas lånas i bank eller av Lidingöhem, så måste ägarna av kapitalet få marknadsmässig ränta på lånet. Denna räntekostnad ska då finansieras antingen via nedskärningar i stadens budget för vård, skola eller omsorg (dit ca 80 % av staden budgeten allokeras) eller genom skattehöjningar.

Centern måste redogöra för på vilket sätt finansieringen av tidigareläggningen av överdäckningen ska ske, när de lanserar ett förslag som är underfinansierat eller riskerar att bli det i slutändan.

Av alla politiker ska alltid krävas att man ska kunna finansiera sina förslag på ett godtagbart sätt.

Folkpartiet anser att Centrum/Torsvik-projektet ska vara självfinansierande genom att exploateringsintäkterna bl a ska bekosta överdäckningen. Staden ska undvika att belasta skattebetalarna med extra kostnader i form av t ex ränteutgifter.

Folkpartiet anser dessutom att omdaningen av Centrum/Torsvik måste börja med att utveckla handel, service och bostäder kring nuvarande centrum. Dessutom är det bråttom att bygga nya äldrebostäder centralt, inte minst för de stora kullarna av fyrtiotalister.

Anders Wennberg 2014-08-27 10:21

Göran!

I Swecos dokument (den konsult ni använder) så stor det klart och tydligt:

“Genomförande av programförslaget kommer att pågå under en längre tid och i tio etapper. Totalt ska 950 lägenheter byggas under 15-20 år.” “Utbyggnaden kommer att pågå under lång tid och omfatta ett stort område.” “Störningar kan komma att uppstå i form av buler från både byggtrafik och arbetsmaskiner, från damm och vibrationer till följd av mark och rivningsarbeten”.

Mao baseras 15 år av störningar på information från Swecos rapporter, och är inte någon “vulgärpropaganda”.

Precis som när du felaktigt säger att “det är i huvudsak fula parkeringsplatser som skall bebyggas” så leverarar FP återigen falsk information som inte stämmer överens med vad konsulterna säger för att försköna situationen. Som jag sagt tidigare så visar din kommentar om “fula parkeringsplatser” vilken trist syn du har på området och dess boende, och står fast i mitt medvetande även om du drog tillbaka påståendet.

Anders

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-27 09:48

Göran,

Jag anser fortfarande att du och andra politiker som vill exploatera C/T med 1000 bostäder + affärsverksamhet inte tar tillräckligt hänsyn till de som bor där. Och jag anser fortfarande att ni bör ta extra hänsyn, just för att ni inte själva drabbas på samma sätt. Hänsyn dels p.g.a lidandet under byggtiden och dels p.g.a. förtätningen. Vad skulle du göra om kommunen beslutade att bygga ett 5-våningshus några meter från din tomt – troligtvis protestera.

Att man väljer att bo mitt i centrala Stockholm, med allt vad det innebär, fördelar som nackdelar är inte samma sak. De flesta som bor på Lidingö har flyttat hit för att de valt småskalighet och gröna bostadsområden. Det gäller även de som bor i C/T. Det är inte många gröna kilar kvar i C/T och därför är det viktigt att dessa bevaras.

Det tråkiga är att många har inte fattat vad om kommer att hända och ni gör det inte lättare då ni i tidningen Mitt I skriver att ni vill ha “… småskaligt centrum, en fortsatt grön skärgårdsstad”. Jag tycker att det är smått omoraliskt att lura väljarna på det sättet. Något som tar 15 år att genomföra och medför 1000 bostäder, över 700 fler bilägare, mycket mer trafik, dessutom på ett redan tättbebyggt område är inte inte småskaligt hur man än vrider och vänder på det.

Bra att ni stoppade trätrottoaren i tid, men det är ju ändå slöseri då ni inte fick det ni avsåg för pengarna. När det gäller samrådet så är det mycket som är nödvändigt och bra när det gäller utredningarna, men även mycket som gjorts i onödan, t.ex. en kostnad på 500.000 för en folkomröstning som inte blev av eller hörlurar uppsatta vid busshållplatser så att man skulle kunna lyssna på hur tyst det blir om vi får till en överdäckning. Jag tror att de flesta hade tyckt att det varit bättre om skolorna hade fått fler hörlurar istället. Jag tvivlar på att det är normalt för ett plansamråd att kosta så mycket som 35 miljoner. Kanske det vore intressant att jämföra med andra kommuner?

Christer Mohlin, Ordförande Centerpartiet Lidingö 2014-08-27 08:39

Hej Göran!

Jag vill understryka att Centerpartiet ser överdäckningen av Torsviksdiket som prioriterad och som en drivande orsak till exploatering.

Överdäckningen skall göras så tidigt som det överhuvudtaget är möjligt.

Eftersom du uppskattar fakta så vill jag vara tydlig med detta, så att varken du eller någon annan tvekar om Centerpartiets inställning.

Egentligen gillar jag inte att göra olika utspel om “antal lägenheter” för det handlar om läge, gestaltning, grannpåverkan, byggrättspriser, parkeringsmöjligheter och följdinvesteringar. Men då vi förenklat uttalar en siffra så ligger den kring cirka 500-600 lägenheter.

Hoppas du tar med dig dessa parametrar i debatten framåt!

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-08-27 08:14

Svar till Pia Signell

Tack Pia för att du nu backar från stolligheten med kravet på ett ”bostadsband på kvartersnivå”. Med bostadsband avses ju som bekant att man måste vara mantalsskriven i samma kommun som man verkar som lokalpolitiker. Bra, nu kan vi då vara överens om att ett sådant krav är absurt.

Du har helt rätt och jag delar dina åsikter om att varje politiker – mig själv inbegripen – bör sträva efter och även nå upp till epiteten: ”ödmjukhet, respekt och lyhördhet” gentemot medborgarna. Jag försöker vinnlägga mig om detta.

När det gäller slöseriet i kommunen hänvisar du helt rätt till Martin Borgs bok: “Någon annan betalar”. Han kallas även för slöseriombudsmannen. Nu vill jag som ”folkpartistisk feminist utan socialism” inte bara ära mannen, utan även kvinnan bakom boken, som kom ut redan för ett år sedan under titeln: ”365 sätt att slösa med skattebetalarnas pengar”. Min ärade kollega och tillika ordförande i Tekniska Nämnden, Ida Drougge (M) är medförfattarinna.

Tillsammans med KDs representanter i fullmäktige har vi vid varje budgetsammanträde under mandatperioden slagits för att inte slösa med medborgarnas pengar, under hårt motstånd från oppositionen på vänsterkanten, som alltid vill ge mer till alla. Jag brukar använda mig av citatet från den gamle socialdemokratiske socialministern Gustav Möller: “Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.

Så, bästa Pia, även du har blivit vilseledd beträffande strandpromenaden. Vi spenderade aldrig några 25 Mkr eller 27 Mkr av just ovan nämnda skäl. Vi har spenderat 8 Mkr, och vi stoppade bygget i god tid, så fort vi fick larm om att det visade sig bli alldeles för dyrt, av precis de skäl som du och jag är överens om, vi ska inte slösa med skattebetalarnas pengar.

Nu verkar det i debatten som om hela strandpromenaden varit ett onödigt skrytbygge. Detta är – enligt mitt förmenande – å andra sidan helt absurt. Jag är övertygad om att alla partier här på ön vill värna tillgängligheten till natur och stränder och inte att privata fastighetsägare ska ockupera stränderna med inhägnade privata bryggor så att övriga medborgare inte ska kunna promenera utmed stränderna.

Och alla partier i vår gemensamma nämnd, Pia, även ditt Lidingöparti, har varit med om att låta bygga strandbryggan och även om att bromsa projektet. Alla partier i Tekniska Nämnden har även varit överens om att spendera ytterligare några enstaka Mkr på en lågprisvariant till fortsättning under innevarande budgetår.

Det blir därför ett slag i luften – ovanför bryggan – att skapa en låtsasmotsättning kring ett projekts uppgång och fall som vi alla varit totalt överens om – även Lidingöpartiet, även om detta skedde innan du blev ledamot.

Slutligen några ord om Centrum/Torsvik: När det gäller förståelsen för invånarna i Centrum/Torsvik delar jag som alla andra vettiga själar oron för byggbuller o.d. under byggtiden. Det är en olägenhet som måste minimeras. Själv har jag vuxit i ett stadsdelscentrum i Stockholm med en minimal balkong precis ovanför en busshållplats; omgiven av stinkande dieselavgaser från bussar var 10:e minut och belägen under Brommaflygets bullermatta, som på den tiden medförde att TV-bilden försvann ett tag varje gång ett propellerplan startade eller landade på Bromma. Men jag är ingalunda varken emot bussar eller Brommaflyget för detta. Men jag har en stor förståelse och respekt för all som utsätts för buller och andra olägenheter.

Jag vet att du har lusläst planprogrammet för Centrum/Torsvik, så du vet om att förslaget innebär att det är avsikten att byggnationen kommer att delas upp i tio deletapper och att varje etapp tidsmässigt begränsat till 1 – 3 år, inte 15 år som vissa felaktigt hävdar i vulgärpropagandan. Alla Centruminvånare kommer således inte att bli störda hela 15 års- perioden eftersom byggnationen inte kommer att pågå överallt hela tiden, utan tvärtom: koncentrerat i tid och rum. Allt detta för ”att undvika störningar i vardagen och för att upprätthålla en väl fungerande stadsdel”, som det står i programmet. Men om vi inom ramen för de fortsatta detaljplaneprogrammen ytterligare kan begränsa störningarna under byggtiden är jag den förste att applådera detta.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-08-26 23:09

Hej Filip!

Tack för din berättigade fråga om kostnaden för överdäckningen.

Här kommer ett försök att förklara en del av denna kostnad:

Först något om hur beloppens storlek har varierat över tiden:
I Planprogrammet från år 2013 (det med de fem framtidsbilderna) och som heter; Centrum/Torsvik Planprogram Utkast 2013-03-11, där lanserades en s.k. kort överdäckning (längd: 185 meter). Den var då kostnadsberäknad till 120 Mkr – 140 Mkr, medelvärde således 130 Mkr. Dessutom figurerade det en lång överdäckning nere vid brofästet, och den var kostnadsberäknad till 260 Mkr – 280 Mkr.

Efter samrådsfasen våren 2013 då alla de fem framtidsbilderna skrinlades och ett nytt förslag till planprogram började tas fram i slutet av föregående år, då försvann bl.a. den långa överdäckningen nere vid Brofästet. Alla politiska partier på Lidingö vill dock ha en överdäckning vid betongdiket vid Torsviks Torg.

I slutet av november 2013 presenterade en av de tekniska konsulterna en bullerutredning där bl.a. överdäckningen ingår som en väsentlig bullerdämpande åtgärd.

Denna utredning är ett bra exempel på de i den allmänna vulgärdebatten så förhatliga konsultkostnaderna … men som jag med emfas hävdar har varit absolut nödvändiga för att få fram bra beslutsunderlag.

Observera att trafikbullret vid Torsvik var en av de viktigaste orsakerna till att vi inom majoriteten tog initiativ till att utveckla och förbättra miljön i Torsvik/Centrum-området.

Det är folkpartiet som har drivit denna fråga med att lösa bullerproblemen vid Torsvik i många år!

I bullerutredningen föreslogs att överdäckningen skulle förlängas 45 meter, från 185 meter till 230 meter.

Effekten av en kombination av den längre överdäckningen, av tyst asfalt och av en 650 meter lång bullerskärm innebär att andelen fasader som utsätts för buller utöver 65 dB(A) sjunker från 8 % till 1,1 % och andelen fasader med mer än 55 dB(A) buller minskar från 58 % till 41,5 %.

Detta innebär således en rejäl minskning av trafikbullret och en kraftig förbättring av miljön i Torsviksområdet. Den längre överdäckningen var kostnadsberäknad till 135 Mkr och hela paketet inklusive med bullerskärm och tyst asfalt till 145 Mkr. Dessa kostnadsuppskattningar står sig fortfarande såvitt jag vet.

I det slutliga planprogrammet, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2014; ”Centrum-Torsvik Planprogram, 2014-05-16” anges nu 200 Mkr. Men detta belopp inkluderar även:
om- och nyanläggning av gata, rivning och provisorier m.m. Det betyder enbart att en del följdinvesteringar nu har inkluderats i totalkostnaden.

Alla de dokument som jag hänvisar till finns på Lidingö stads hemsida. Men om Du vill ha något direkt av mig kan du höra av dig till mig.

När det gäller själva kostnadsnivån på överdäckningen är jag inte rätt person att besvara detta, eftersom jag inte är någon tekniker, utan enbart politiker. Om Du vill veta mera om detta rekommenderar jag att Du kontaktar Tekniska Förvaltningen och dess tjänstemän om detta.

Det enda jag känner till som påverkar kostnadsnivån är att det finns en lång rad tekniska, brand-, risk- och andra säkerhetsmässiga krav och byggnormer som styr hur pass stadiga och stabila sådana här överdäckningar måste vara för att bli godkända av Trafikverket och andra berörda myndigheter.

Alla dessa infrastrukturinvesteringar som vi önskar tillskapa för att förbättra miljön i Centrum- och Torsviksområdet behöver finansieras via exploateringsavgifter från byggrätter, såvida man inte är beredd att förorda höjda kommunalskatter. Det finns en reell risk för att de krafter som inte vill bygga tillräckligt med bostäder i centrum äventyrar överdäckningen, så är det.

Man kan inte få överdäckningen gratis utan att det kostar i form av ett antal byggrätter, utan skattehöjning. Det är därför planprogrammet hänger logiskt ihop. Man kan inte både ha och äta kakan.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga nöjaktigt.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-08-26 21:59

svar till Patric Hillerudh

Först en ursäkt för ett mycket sent svar.

Du skrev redan den 21 augusti: ”Varför sa kommun nej till Rikshem att bygga på en våning på Jupiter- och Merkuriusvägen då? Samt att omvandla gamla ICA-butiken till något vettigare?”

Orsaken till att jag dröjt med svaret är jag faktiskt inte vet svaret på din fråga. Jag har skickat den vidare till mina politiska kollegor inom staden, men ännu inte fått något svar. Jag lovar att svara så fort jag får besked.

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-08-26 21:51

Svar till Patrik Björklund

Hej Patrik!

Tack för din fråga. Du skrev: ”Läste att Göran Tegnér tycker att han har gjort ett bra jobb när trätrottoaren kostade 27 Mkr istället för budgeterat 9 Mkr”.

Tyvärr har du läst fel eller blivit missledd av andra skribenter. Jag har för det första aldrig någonsin uttalat att varken jag eller någon annan har gjort ett bra jobb för 27 Mkr för en strandbrygga.

För det andra har den aldrig kostat Lidingös skattebetalare 27 Mkr. Den var budgeterad till 9 Mkr för en tidsperiod över tre år, d.v.s. för 3 Mkr per år, gånger tre år.

För det tredje: när det visade sig att den skulle bli tre gånger dyrare än budgeterat, då slog vi i Tekniska Nämnden till bromsarna och avbröt fullföljandet. Och vi var i detta fall en enig Teknisk Nämnd över alla partigränser. Till och med år 2013 har investeringarna uppgått till 8 Mkr, således lite lägre än budgeterat. Detta var samtliga partier överens om. Detta belopp motsvarar en årlig kostnad (annuitet) på 435.000 kr. Konstruktionen ligger långt ovanför vattenlinjen varför isar hit eller dit inte inverkar på bron.

Hoppas att detta har rätat ut dina frågetecken.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-26 12:47

Göran,

självklart får alla ha en åsikt oavsett var man bor, men precis som vid detaljplanering så bör man ta särskild hänsyn till de berörda. Jag tycker att de som bor i C/T blir överkörda och jag tycker synd om dem. Det är så lätt att sitta på makten och bestämma hur andra ska ha det, när man inte drabbas själv.

Självklart måste de som styr ta beslut som påverkar bostadsområden de själva inte bor i eller aktiviteter de själva inte tar del i. Men det är ju just därför makt måste komma tillsammans med en stor mängd ödmjukhet, respekt och lyhördhet. Oavsett om det handlar om skola, äldrevård eller bostäder.

Jag hoppas att vi alla som är engagerade i politiken kommer att få se Martin Borgs film om kommuners slöseri: “Någon annan betalar”. Han återkommer ständigt till tankesättet som borde vara gällande i varje kommun:

Varje krona en kommun spenderar är en krona de fått av invånarna tillsammans med ett fortroende att förvalta denna krona på ett bättre sätt än om invånarna själva fått ta hand om den.

Tänk på den när du anser att det är okay att ni drog över budgeten för trätrottoaren med åtskilliga miljoner. Tror du verkligen inte att Lidingöborna hellre hade velat ha något annat för dessa 25 miljoner. Tror ni verkligen att Lidingöborna om de fått välja, valt att spendera 35 miljoner på ett samråd för C/T? Samtidigt som skolan fått minskade anslag? Det handlar om respekt för skattebetalarnas pengar och de handlar om respekt för deras åsikter och varför de valt att bo på Lidingö.

Er största fördel är nog att det fortfarande är många som inte förstår vad som kommer att hända med C/T, men av de som förstår sympatiserar nog de flesta med Torsviksborna, trots att de inte bor där. Men visst, jag har träffat på några få som säger: “I Torsvik och i Centrum får de bygga hur mycket som helst – jag bryr mig inte för jag bor ändå inte där.”. Men tack och lov är de få och jag tycker att det är oerhört sorgligt om det är så att du som politiker resonerar så. Jag hoppas inte det. Därav min jämförelse med var du bor. Men självklart ber jag om ursäkt om du känner att det blev ett personangrepp. Kritiserar jag dig så är det menat att vara kritik av din roll som politiker, inte som person.

Anders Wennberg 2014-08-26 08:53

Göran!

Det gläder mig att du backar från uttalandet om ”att huvudsakligen fula parkeringsplatser skall bebyggas”. Förutom att det var falskt och oärlig kommentar, så var det förnedrande mot oss boende i området som uppskattar de små skogsdungarna, gräsmattorna och miniparkerna som ni planerar att ta bort. Jag tror på riktigt att du aldrig hade fällt en sådan kommentar om du hade bott i området.

Angående Trätrottoaren så sa din kommentar allt jag behövde veta, du var nöjd med att det bara blev 3 gånger dyrare än budgeterat och stolt över insatsen. Ytterligare kommentarer är överflödiga, mer än att FP verkar köra alla trix i boken för att se till att vi inte skall få råd med överdäckningen.

Men jag har respekt för din kommentar att det är lättare att kritisera utifrån än att utföra jobbet, jag har nyligen lämnat ett politiskt parti – vi får se om jag kommer tillbaka igen efter valet och får i sådant fall prova.

Personpåhopp är aldrig trevliga och det är inte min avsikt att syssla med sådant. Känner du dig påhoppad så skall jag be om ursäkt. Men jag tror du skall granska dig själv i ärendet, du har genomgående diskvalificerat mina åsikter om min egen närmiljö som “okunnig”, ”fördomsfulla” osv. Att jag som boende i Centrum tycker att det är storskaligt att nybygga 3-8 x antalet lägenheter i Gåsaga i ett område som redan är mer tätbebyggt än Gåshaga, kallar du för ”ytterst begränsad uppfattning om hur städer ser ut och byggs upp”. Måste man tycka att Centrum skall vara minst 5 gånger mer tätbebyggt än Gåshaga för att inte klassas som ytterst okunnig?

För att undvika ytterligare påhopp så sätter jag punkt här. Du får skriva direkt till mig på anders.o.wennberg@gmail.com och du har fler kommentarer. Sedan hoppas jag innerligt att FP framöver är ärliga i vad ni avser att bygga i Centrum, för demokratins skull!

Anders

Filip Svanberg 2014-08-25 21:59

Jag har hört kostnaden 200 Mkr för överdäckningen av Torviksdiket. Det låter som väldigt mycket pengar. Kan man få ta del av något underlag för denna beräkning?
Man får nästan intrycket av att man använder denna höga kostnad som ett hot, d v s om vi inte bygger massivt mycket så har vi inte råd med överdäckningen.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-25 21:17

Svar till Pia Signell och Anders Wennberg

Till Pia:
Jag vill medge ett sakfel. Jag skrev att man ”i huvudsak” bebygger fula parkeringsytor. Jag ber om ursäkt. Rätt ska var rätt, och här hade jag fel. Ingen är ofelbar. Detta är som Pia mycket riktigt påpekat inte korrekt. Man planerar att bygga bl.a. på fula parkeringsytor, ca 300 lägenheter. Man planerar för 150 lägenheter utmed Lejonvägen, drygt 100 lägenheter utmed Sturevägen och drygt 100 lägenheter vid Torsviks Torg. Allt detta står i planprogrammet.

Till Anders:
”Trätrottoaren”. Om Du önskar skaffa dig ett bättre förtroende för min och majoritetens förmåga att sköta Tekniska Nämndens budget – vilket jag hoppas på! – kanske Du ska börja med att studera hela budgeten, innan du hetsar upp dig på en enda budgetavvikelse, vilken jag även har försökt att förklara för dig. Du är även välkommen att bli en aktiv kommunalpolitiker så får du en ännu större chans att bidra med din outsinliga klokskap!

Till Anders och Pia:

Att jag inte ska kunna få framföra en åsikt om Lidingö Centrum bara för att jag inte själv bor där, är en för mig ny och egendomlig tanke. Dra ut den och generalisera den så får vi följande absurda konsekvenser:

1. Du ägnar dig åt skogsvården i en kommun; då måste du bo i en koja i skogen, annars får du ingen korrekt känsla för träden… och skogen – helt åt skogen!
2. Du ägnar dig åt skolfrågor i en kommun; då måste du själv ha barn i skolåldern; för hur ska du annars förstå dig på skolfrågorna?
3. Du ägnar dig åt avfallsfrågor i en kommun; helst bör du då bosätta dig nära en soptipp för att förstå denna komplexa verklighet.
4. Du ägnar dig åt centrumplanering i en kommun: då kan du inte – som Göran Tegnér – bo i Killinge: ”Det ser illa ut att bo granne med Långängen”…

När ni båda nu börjar gå till personangrepp mot min person och hävda att det jag säger är ”rent oförskämt och hänsynslöst” därför att jag själv bor på fel ställe, dvs inte i Centrum, och därför egentligen inte har rätt att driva en åsikt på Lidingösidan, jag då får jag säga som Storbritanniens tidigare premiärminister, Lady Margaret Thatcher en gång yttrade:

”Jag gläder mig alltid om en attack är extra sårande, för jag tänker att om de går till personangrepp betyder det att de inte har ett enda politiskt argument kvar”.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-25 20:33

Svar till Pia Signell

Ursäkta, jag glömde att svara på din fråga, Pia.

Ang att TVINGA ut människor i periferin. Ordvalet kan tänkas leda lite fel, om man vill missförstå mig fel.

Så här enkelt menat jag: Om det ska tillkomma ca 3.340 lägenheter på Lidingö på – säg 20 år – varav ca 940 lägenheter i centrum, då blir det 2.400 lägenheter som byggs i stadens ytterområden. Om nu några vill att man bara bygger 440 lägenheter i Centrum, jag då måste man bygga 2.900 lägenheter i ytterområdena, om samma antal invånare ska bebo ön. Detta betyder 500 fler lägenheter i ytterområdena och med ca 2 personer per lägenhet ja då blir det ettusen invånare fler som inte kan beredas boendeplats i Centrum utan ”tvingas” söka sig en bostad i något sådant ytterområde.

I min kalkyl som visar att nuvärdet av kostnaden för denna ”utflyttning” blir 1 Mkr per lägenhet, och då har jag antagit att 50 % fler ”hamnar” i Näset och 50 % fler i Rudboda. Ännu värre blir kalkylen om vi ”skrämmer bort” dessa hypotetiskt nyinflyttade från Lidingö (det kanske några vill!?) till ett ännu mer perifert område; jag har exemplifierat detta med Haninge. Då blir nuvärdet av merkostnaden 1,5 Mkr per lägenhet.

Hoppas att detta förklarar vad jag menat med ”tvinga” ut folk i periferin. Självfallet ”väljer” folk att bosätta sig på olika platser, men man kan helt enkelt inte välja bostäder som inte byggs (om man bortser från omflyttningar i ett givet bestånd).

Patrik Björklund 2014-08-25 20:16

Läste att Göran Tegnér tycker att han har gjort ett bra jobb när trätrottoaren kostade 27 Mkr istället för budgeterat 9 Mkr.
För mellanskillnaden hade man kunnat anställa X antal extra personal inom skola eller äldrevården. Jag anser att det är högst oansvarigt att bara vräka ut pengar på en gångbro.
Brons läge och byggnadskonstruktion gör att den kommer dessutom att kosta många miljoner att underhålla. Denna teori bygger jag på att vattnet runt Lidingö kan frysa till is, detta isamband att vi har mycket tung trafik som kommer på sikt att pressa sönder konstruktionen.

Anders Wennberg 2014-08-25 06:29

Göran, det är inte jag som slingrar mig som en ål, utan du. Kanske för att jag blandade in ett ett par mindre viktiga frågor så öppnade jag slingerdörren åt dig.

Trätrottoaren – jag som medborgare har inte förtroende för din förmåga att leverera projekt enligt budget när Trätrottoaren blev 3 x dyrare än väntat – därmed anser jag att man bör vara försiktig med stora projekt. Faktum kvarstår också att Överdäckningen hade kunnat finansierats med bättre hantering av kommunens ekonomi, inkl trätrottoaren, skära i admin, färre kommunalråd, bättre hantering av Kantarellen etc.

Klimatpåverkan – jag har ingen egen kalkyl, men jag förstår tillräckligt mycket för att se att din är fel eftersom den inte innehåller utsläpp under bygget, livsstil osv.

Göran, men den viktiga och allvarliga frågan som du fult lyckas slingra dig från, är om FP anser att det är ok att twista och försköna fakta för att lura folk om C/T projektet? Är det OK i en demokrati, kanske tom en aktiv strategi från FPs sida?

Du säger att det är i huvudskak fula parkeringsplatser som bebyggs! Du är såpass påläst att du själv vet att detta är falskt, men kolla själv på kartan så ser du att en minoritet av byggnaderna står på Parkeringsplatser!

Du bor i Killinge och sitter och säger att självklart skall Torsviksborna få bo i en storstadsstadscentrum – det låter som om du tycker det är rätt irrelevant vad vi som bor här tycker själva.

Du bor i Killinge och anser att grönt runt Lidingö Museum, bakom Vasaborgen, gräsmattan framför Jernet, skogsdungen längs Lejonvägen, gräsmattor runt Stadshuset, gräsmattor och träd vid Sturevägen, skogsdunge vid Siggebo osv osv – allt detta är enligt dig “fula parkeringsplatser”?

FP sprider ett falskt budskap och hoppas att få som inte bor i området synar bluffen. Göran – slingra dig inte nu – anser du själv att det är OK?

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-25 01:28

Dessa områden anser jag vara gröna och jag skulle inte klassa dem som fula parkeringsplatser. SCB klassar detta som grönytor och varenda grön kvadratdecimeter räknas.

1. Bakom Vasaborgen – dunge med mycket höga och vackra lövträd, där bl.a. Steglitser skådats.

2. Holmiavägen 4 – privattomt?, men en obebyggd grön yta idag.

3. Grässlänten/parken bakom restaurang Jernet .

4. Grässlänten mellan Lejonvägen och polishuset (bredvid område 3).

5. Området mellan Vasavägen, Lejonvägen och Oskarsvägen. Bygge pågår redan, men kommunen har köpt en villa omgiven av grönytor där man ev. tänker bygga.

6. Längs hela Lejonvägen mitt emot polishuset, Stadshusparkeringen och stadshuset. Både träd och befintliga gröna villatomter (Lidingöpartiet har inte sagt ja till hela denna sträcka och tänker inte ta folks villatomter i anspråk).

7. Drottningvägen – gröna villatomter.

8. Sturevägen mitt emot stadshuset.

9. Mellan Sturevägen & Stockholmsvägen.

10. Delar av Siggebovägen som inte är parkering.

11. Torsvikssvängen.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-25 00:46

Göran,

du svarade inte på min fråga om ni menar allvar med att man TVINGAR ut människor i periferin på Lidingö om vi inte bygger fler bostäder i centrum. Jag frågade vilka områden du syftade på. Jag besökte t.ex. Gåshaga idag, som ändå väl måste anses räknas till periferin. Jag kan försäkra dig om att ingen av de boende där känner sig dittvingade.

Jo, det har betydelse var man bor. Det ser illa ut att bo granne med Långängen och anse att man har rätten att förstöra 15 års boende för människor som bor i en annan del av Lidingö. Jag tycker det är rent oförskämt och hänsynslöst. Inser du storleken på de projekt du förespråkar. Att bygga om Lejonvägen, höja Hästskojarparken, spränga ner minst 3 våningars garage under jord vid coop-parkeringen och på gräsmattorna vid Jernet och polishuset. Ett stenkast från där folk bor, handlar, går, lever.

Kan du tänka dig hur en barnfamilj som precis flyttat till Centrum/Torsvik känner sig om de inte visste om planerna innan? Deras små barn får under hela sin barndom, 15 år, bo bredvid en byggarbetsplats. Känner du någon empati för äldre människor som kommer att avsluta sina liv bredvid en byggarbetsplats? Jag gör det.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-24 22:56

Svar till Anders

Nu var det vår ärade ledamot av Tekniska Nämnden, Pia Signells inlägg som jag replikerade på. Jag betror henna att självständigt kunna besvara mitt inlägg.

Du slingar dig som en hal ål. Det är bara när fakta inte passar dina fördomar som det är fel på siffrorna. I andra sammanhang använder du dig också av fakta – när de passar dina syften.

Nu blev det tyst om Strandpromenaden; då växlar du plötsligt över till Livsstilar. Detta är också en livsstil – att ständigt byta fokus i debatten!

Men okay:

Att landsbygdens folk inte äter kött, ej använder sig av motorbåtar eller sommarstugor, det är nog en nyhet. Visa mig den studien.

Att de inte heller flyger, t ex charter flyg stämmer inte heller. Jag har gjort analyser av ett tiotal flygplatser ute i landet, och samtliga utanför de tre storstäderna. Jag har även analyserat turistdatabasen och kollat övernattningsstatistiken o.d. De bor inte på någon helt annan planet, om det är det du inbillar dig. När besökte du senast en landsbygdskommun? Du vet inte vad du pratar om, helt enkelt.

Och dessutom: Folk i olika bygder må ha vilken livsstil som helst. Deras manifesterade beteende dyker obönhörligen upp i mina och andra offentliga organs torra siffertabeller, vare sig du gillar detta eller inte.

Att det blir olägenheter under en övergående byggtid, det gäller överallt. Ska detta vara ett argument mot att bygga, då kan man inte bygga någonstans…

Medan invånare i Stockholms län i genomsnitt företar 350 kollektivresor per person och år, är motsvarande resfrekvens för alla boende utanför de tre storstadslänen 46 kollektivresor per person och år. Stockholmarna gör 7,6 gånger fler kollektivresor än landsbygdsbor. Detta har en enorm effekt på miljöutsläppen per nyinflyttad mellan storstäder och mindre orter.

Detta kan du aldrig snacka bort med dina felaktiga livsstilar hit eller dit, för de ingår redan i beteendet.

Anders Wennberg 2014-08-24 21:06

Göran – det förorenar väldigt när man bygger. Dessutom har folk i städerna en annan livsstil än på lamdsbyggden med flygresor, motorbåtar, sommarstugor och köttkonsumtion. Med andra ord är din kalkyl felaktig då den angriper problemet för smalt och bortser från föroreningar under byggandet och livsstilsförändringar. Det blir inte rätt bara för att man rabblar en massa siffror

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-24 20:40

Svar till Pia Signell:

Jag förstår att du blir väldigt trött på att höra om alla mina fakta som inte alltid verkat stämma med dina fördomar. Jag är ledsen men jag avser att fortsätta trötta ut dig med obehagliga men verkliga fakta om verkligheten.

Du säger att miljön blir sämre av att det flyttar in fler människor till storstäderna och även till lilla Lidingö.

Du skriver:
”1500-2000 personer i centrum, kanske 700 fler bilägare, kommer göra att trafiken ökar, oavsett om det sker med bil eller buss. Fler köer, fler bilar, färre grönytor leder till sämre luft. Miljön blir helt enkelt sämre”.

Med 960 lägenheter blir det ca 1.600 boende. Bilinnehavet i de centrala delarna av Lidingö är så lågt som 480 bilar per 1.000 invånare. Det ger ca 768 bilar…

Men sedan gör du en dubbel tankevurpa. Du tror att både resenärernas beteende och trafiktekniken är statisk och oföränderlig, så att det bara är räkna invånare gånger antalet bilar gångar antalet resor per bil gånger fixa utsläpp per bil. Och simsalabim får du då fram en sämre miljö, vilket skulle bevisas. Punkt. Detta statiska synsätt är säkert symptomatiskt för er i det konservativa Lidingöpartiet.

Så här ser den behagliga verkligheten ut:

1. Antalet invånare på Lidingö har ökat med 6.780 personer sedan år 1990. Det är 18 %.
2. Antalet bilar har ökat med 3.274 sedan 1990. Det är 23 %.
3. Antalet bilar per invånare har ökat med enbart 5 %.
4. Men den årliga körlängden per bil har minskat med uppskattningsvis 8 % sedan år 1990.
5. Och de totala växthusgasutsläppen från Lidingös personbilar har minskat med 2.430 ton. Detta är -13 %.

Trots att invånarantalet på Lidingö under de senaste 23 åren har ökat med närmare en femtedel så har avgasutsläppen från personbilarna minskat med 13 %. Detta kallas för ”decoupling”, dvs tillväxt och miljöförbättring går hand i hand!

Miljön blir helt enkelt bättre!

En tredje tankevurpa som du gör dig skyldig till gäller följande citat från ditt inlägg:
”Det är inte energieffektivt eller klimatklokt att försöka pressa in mer människor i Sveriges femte folktätaste kommun”…

Nähej, hur vet du detta, så kategoriskt? Du måste så klart jämföra med de klimatutsläpp som dessa personer åstadkommer på utflyttningsorten, i regel glesbygd och småstäder i Sverige och utomlands. Om vi lämnar de utrikes inflyttade åt sidan i brist på relevanta utsläppsdata för dem, så kan vi åtminstone jämföra med utsläppen från andra delar av Sverige. Utsläppen från trafiken och per invånare är uppskattningsvis ca 25 % lägre för de som bor i kommunerna i Stockholms län än för invånare i kommuner och regioner i övriga Sverige. Detta beror på att andelen som reser kollektivt är mer än dubbelt så här i en storstadsregion som Stockholm.

Dina och Lidingöpartiets fördomar stämmer helt enkelt inte med verkligheten.

Anders Wennberg 2014-08-24 20:35

Göran – var man bor har viss betydelse! Jag bor i Centrum och jag vill inte att det skall byggas om till en Stadskärna! Hade jag velat det så hade jsg bott i stan! Märkligt att det är svårt för er att acceptera!

Du skriver att det är mest fula parkeringsplatser som byggs – det stämmer inte och det vet du. Ändå påstår du det i ett mantra för att vagga in väljarna i en falsk sanning. I en demokrati, är det rätt sätt att vinna väljarnas förtroende? Eller chansar ni på att för få väljare kollar upp fakta? Göran – hur ser du och FP på demokrati och vikten av korrekt information från politikerna?

Jag tror det kan bli bra att bygga ut stadshusparkeringen och vidareutveckla Centrum, men man skall utgå från att göra något bra för Lidingöborna. Ni vill bara maximera antalet lägenheter och hittar på alla möjliga halvfalska påståenden och ursäkter för att motivera det.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-24 18:28

Svar till Anders Wennberg

Du är en oöverträffad mästare på att byta diskussionsämne så fort du får lite mothugg.
Nu börjar du orda om Strandpromenaden i stället.

Okay, jag är ju medborgarnas tjänare, så här får du ditt svar om Strandpromenaden:

Jovisst jag känner visst ansvar för Tekniska Nämndens budget. Och javisst, Träbryggan blev dyrare än beräknat. Verkligheten ser ut så här, även för Tekniska Nämnden:
Ibland blir vissa projekt dyrare och ibland blir de billigare än budgeterat. Detta beror på många orsaker.

Våra kompetenta tjänstemän och –kvinnor slog larm väldigt tidigt och aviserade att bygget skulle bli väsentligt dyrare. I stället för att stoppa huvudet i sanden så stoppade vi planerna på att fullfölja hela bygget med samma höga standard. Det fick bli en billigare lösning på en viss sträcka. Att bygget f.n. delvis gått i stå bero på avsaknaden av ett avtal med en privat markägare betr. markåtgången för att fortsätta bygget. Så fort detta klarnar kommer vi att fortsätta en bit till.

Att det blivit extra dyrt berodde på en för Lidingö oprövad teknik; däcket byggdes från sjösidan; p g a svåra terrängförhållanden gick det inte att bygga från landsidan; varje fundament och varje planka är terränganpassat, annars hade vi kanske fått kritik av dig och andra för att bygga en ’motorväg’ utmed stranden.

I just detta fall är nog trots allt lärdomen att det hade varit hart när omöjligt att detaljprojektera ett sådant unikt bygge så pass detaljerat att budgetmissar hade kunnat undvikas. Dessutom har du ju för bara några dagar sedan kritiserat oss inom staden för att utreda för mycket i förväg.

Men efterklokheten är en exakt vetenskap!

P.S. Vad jag bor har verkligen ingenting att göra med vad jag anser om Lidingös utbyggnad. Jag har både bott och arbetat i tätbebyggda områden både i Stockholm, Solna och i Dubai, för att ta några exempel.

Anders Wennberg 2014-08-24 18:06

En grej till Göran!

I en demokrati är det viktigt att folk kan lita på politikerna!

Du skriver “att ni i huvudsak bebygger fula parkeringsplatser”, en koll på planens kartor verkar det snarare som om parkeringsplatserna är minoritet, huvudsakligen bebyggs annat än parkeringsplatser. Är Wasaparken, skogsdungen längs Lejonvägen, gräsmattan vid Jernet, skog vid Siggebo osv verkligen parkeringsplatser?

Du skriver 3-5 våningar, men i Swecos dokument framkommer att man antar att det skall byggas 10 våningar vid Torsplan.

Göran – kanske dags att tala ärligt om planerna från FP’s sida?

Anders Wennberg 2014-08-24 17:14

Göran – ja, åsikter går isär vad som är småskaligt eller storskaligt. Du sitter tryggt granne med Långängens Naturreservat och tycker att 1 000 nya bostäder i ett tätbebyggt område en bra bit från där du bor, 12 år med sprängarbeten, trafikaos och buller är småskaligt. Väldigt få av oss som bor här håller med! Man får väll flytta och bli granne med en politiker för att kunna känna sig trygg!

Anders Wennberg 2014-08-24 17:05

Göran – du sitter i tekniska nämnden som är ansvarig för Trätrottoaren som blev 3 gånger dyrare än budgeterat och knappt klar. Känner du inget ansvar för budget over run där? FP har (vad jag förstått) aktivt blockerat att ta ut pengar från Lidingöhem där de står på ett bankkonto med låg ränta. FP har varit med och styrt Lidingö när antal kommunalråd och administrativ personal i stadshuset gått upp, man har lagt 35 msek på konsulter för C/T projektet osv. Göran, lite bättre skött här så hade vi haft finansiering av överdäckningen!

Göran, det är trist att ekonomin blivit så svag att man måste bygga minst 1 000 lägenheter i Centrum för att finansiera överdäckningen.

Jag vet att Barje uttalat att overhead inom Kommunen är något som skall tas tag i och skäras i, ett gott skäl att kryssa Barje för moderater. Det vore intressant att höra vad övriga tycker i frågan som känns som en viktig valfråga efter att vi under flera år rört oss i fel riktning.

Göran – till dig vill jag speciellt fråga vad du lärt dig från Trätrottoaren och hur du ser att det skall undvikas igen.

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-24 16:10

Svar till Anders Wennberg

Du får bli hur trött du vill eftersom du verkar ha svårt att acceptera att vi i en levande demokrati kan ha olika åsikter om vad som storskaligt och småskaligt.

Att vi i huvudsak bebygger fula asfalterade parkeringsytor med 4-5 våningshus, kallar jag inte storskaligt; sedan må du tycka vad du vill. Att nuvarande Centrumbebyggelse också består av 3-, 4- och 5-våningshus innebär att tillskotten av ny bebyggelse i stora drag mycket väl följer de våningshöjder och ramar som redan existerar.

Att jämföra exploateringsgraden i ett stadscentrum med en ytterförort som Gåshaga, visar att du har en ytterst begränsad uppfattning om hur städer ser ut och byggs. Normalt bygger man tätare i centrum och glesare i periferin. Se dig omkring i verkligheten!

Att majoriteten i ett samråd lät tjänstemännen ta fram fem olika framtidsbilder med tre olika grader av exploatering att underställa medborgarna i en medborgardialog är ingenting som vi inom majoriteten behöver skämmas för. Det är ju först när det föreligger väl underbyggda alternativ som det finns en chans för stadens invånare att ta ställning till olika alternativ. Och det har dom ju nu gjort, och vi politiker har ändrat inriktning ännu mer år det småskaliga hållet.

Motsatsen är ju tyvärr alltför vanlig: ”varför har ni inte tittat på flera alternativ”, hade det i så fall låtit. Observera att inget av majoritetspartierna tog ställning för varken det ena, det andra, det tredje, det fjärde eller det femte alternativet. Motsatt påstående är och förblir en lögn.

Att kritisera oss för att vi inom majoriteten låtit tjänstemännen göra att stort antal väl underbyggda tekniska och arkitektoniska utredningar om bergtunnel, spårväg, VA, avfall handel, trafikprognoser och annat visar också på ett dystert och anti-intellektuellt förhållningssätt. I hur många fall inom samhällsplaneringen kan man påvisa att man har tagit fram för MYCKET beslutsunderlag, att man vet för mycket eller har jobbat för ambitiöst. Troligen enbart på Lidingö!?

Huvudregeln när det gäller att kritisera ansvariga myndigheter – som jag personligen har upplevt samhällsbyggandet i Sverige sedan slutet på 1960-talet – är annars att man utrett för litet, tagit reda för litet av konsekvenser och kostnader och samhällsnytta.

De utredningskostnader som du kritiserar motsvarar mellan 1,3 % och 3 % av de totala exploateringsintäkterna för de fem framtidsbilderna. De flesta av dessa utredningar är fortfarande aktuella och gör stor nytta inför det kommande detaljplanearbetet. Kostnaderna för utredningarna kommer att finansieras av de framtida exploateringsintäkterna och kan ses som en försäkringspremie mot att fatta okunniga och dåligt underbyggda beslut.

Det är ingen bra strategi – som du förordar – att bygga samhälle utan att ha ett väl underbyggt och gediget beslutsunderlag. Detta är ett nödvändigt – om än inte tillräckligt – villkor för bra beslut!

Göran Tegnér, V Ordf. (FP) i Tekn. Nämnden 2014-08-24 15:32

Göran T svar till Lars H Ericsson

Lars H Ericsson hävdar att: ”FP missar att LP bl.a. sparar en hel del pengar på att INTE bygga om och flytta Lejonvägen och Stockholmsvägen”.

Lars H Ericsson Lidingöpartiet yttrade följande vid Torsviks skola den 15 maj 2014: ”Bygg avsevärt mindre; mindre än 500 lägenheter”. Vad avsevärt betyder vet vi inte riktigt. Jag säger som biskop Tegnér: ”Det du ej klart kan säga vet du ej. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”.

Vad är då mindre än 500 lägenheter. Ingen som vet, inte ens LP själva, eftersom de inte vågat precisera sig! Men för att vara hygglig har jag optimistiskt räknat med åtminstone 400 lägenheter. Då blir exploateringsintäkterna ca 360 Mkr.

Och hur blir det få med kostnaderna? Jag håller med LP att om man minskar bebyggelsen utmed Stockholmsvägen och Sturevägen, då kan man spara in kostnaderna för dessa båda vägprojekt, summa 20 Mkr.

Men Lejonvägen behöver ändå byggas om, dels för tillfarten till det nya underjordiska garaget, dels för att LP vill medge viss bebyggelse utmed Lejonvägen och dels för att Lejonvägen behöver breddas för att ta hand om bilar och bussar och cyklar som ska ledas förbi centrum och mot Norra Lidingö, kostnad 35 Mkr. Sedan har vi kostnader för överdäckningen, ca 200 Mkr, kostnad för parker och torg, 60 Mkr; kostnader för parkering i centrum, 55 Mkr, kostnad ny gång- och cykelbro, 20 Mkr och diverse övriga kostnader: 45 Mkr, samt kostnad för bullerdämpande åtgärder, 10 Mkr. Tillkommer byggherrekostnader på ca 105 Mkr.

Även om man halverar byggherrekostnaderna och kostnaderna för ett hälften så stort underjordiskt parkeringsgarage, blir ändå totalsumman 450 Mkr. Underskottet blir då: 90 Mkr. Om LP avser att bygga ännu färre lägenheter än de här antagna 400, ja då blir underskottet ännu större.

Här ryker då överdäckningen!

Eller – inte ens om man skulle ta bort alla parker och torg och den nya gång- och cykelbron går ekvationen ihop. Man får dessutom ta bort de bullerdämpande åtgärderna också för att nå plus minus noll. Inte ett öre för oförutsedda kostnader!

Eller så blir det skattebetalarna som får stå för fiolerna. Men sådana bagateller bekymrar sig inte dagens ansvarslösa opposition för.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-22 16:21

Dessutom undrar jag om ni menar allvar med “tvinga ut de boende till periferin”. Är det Gåshaga eller Sticklinge ni tänker på? Har de som bor där tvingats dit? Jag trodde att dessa delar av Lidingö var mycket populära bostadsområden – åtminstone indikerar huspriserna detta. Jag antar att de som bor där valt att göra det för att det passar deras livsstil, precis som de i Torsvik valt att bo i Torsvik för att det passar deras livsstil.

Som politiker bör ni ta hänsyn till alla på ön, även till de som inte bor granne med er. Ni kommer kanske inte lida av en förtätning i Centrum/Torsvik just där ni bor. Men de som bor där kommer att göra det och det är inget man bara kan strunta i.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-22 16:07

Man blir dessutom oerhört trött på att FP tror att miljön bli bättre bara vi bygger i centrum. Stockholmarna må åka kollektivt mer än andra, men de finns inte några som ägnar så mycket tid åt att ta sig till jobbet. Det finns så mycket som påverkar var man bor och jobbar.

Det finns många, många som jobbar i butiker i Lidingö centrum eller som tjänstemän i stadshuset som bor på Östermalm, söder om stan, i Nacka etc. Och de har valt att bo där. De flesta Lidingöbor har valt att bo här på Lidingö, även om de kanske jobbar någon annanstans.

1500-2000 personer i centrum, kanske 700 fler bilägare, kommer göra att trafiken ökar, oavsett om det sker med bil eller buss. Fler köer, fler bilar, färre grönytor leder till sämre luft. Miljön blir helt enkelt sämre. Under byggtiden, minst 15 år, kommer vägarna att trafikeras av lastbilar, cementbilar mm. Det ska sprängas och pålas och miljön kommer att bli mycket otrevlig för de boende.

Det är inte energieffektivt eller klimatklokt att försöka pressa in mer människor i Sveriges femte folktätaste kommun, samtidigt som man river fullt fungerande bostäder på många orter runt om i Sverige. Det är troligtvis mycket mer klimatsmart att vi istället hjälper till att sätta fart på dessa orter så att även de får ta del av tillväxten fördelar.

Anders Wennberg 2014-08-22 08:35

Hej igen,

Man blir också trött på påståendet att om det inte byggs minst 1 000 lägenheter så går projektet med förlust. Dels är projektet budgeterat med vinst, dels förstår jag inte varför Torsviksborna skall straffas för de styrandes dåliga affärer på annat håll (som Paul indikerat, och som FP verkar också tycka även om ni inte skriver det rakt ut).

Kantarellen hade ni nog kunnat få ut några hundra miljoner mer för med bättre planering. Spårvägshallarna – jag gissar att ni kunnat få ut flera hundra miljoner mer om man byggt BRF där istället. För att inte nämna lekstugan i Tekniska nämnden, tex. trätrottoaren i Larsberg som blev 3 gånger dyrare än budgeterat och ändå inte klar. Om några av dessa grejer hade skötts bättre, hade överdäckningen lätt finansierats.

Tillslut kan man konstatera att artikelförfattarna bor i Askrike, Högberga och Killinge där ingen hårdexploatering planeras. Men, så är det alltid – det skriks högt från politikerhåll att bygga i andras människors områden!

Anders Wennberg 2014-08-22 07:10

“Folkpartiet vill utveckla småskaligt” säger ni?

Nej, sluta med den typen av falska påståenden. Ni var med och låg bakom planerna att bygga 2 800 lägenheter motsvarande 8 x fler i Gåshaga i Torsvik / Centrum! 8 x! Och de skulle tryckas in bland existerande bebyggelse! Småskaligt – nej, storhetsvansinne!

Ni stod aldrig bakom planerna? Varför godkände ni då att lägga tiotalsmiljoner kronor på arkitekter för att skissa på planerna?

Även nuvarande planer med 1 000 lägenheter motsvarar nästan 3 x antal lågenheter i Gåshaga som skall tryckas in mellan husen i ett befintligt bostadsområde, långt ifrån småskaligt! Det är tidigast klart år 2030 och byggandet omringar Lidingös största grundskola.

Jag är trött på det där falska småskalighetssnacket! Säg som det vill, ni vill bygga storskaligt, länge och ändra områdets karraktär. Helst hade ni velat gjort ännu mer!

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2014-08-22 02:07

Det är roligt att Folkpartiet intresserar sig för Lidingöpartiets förslag när det gäller Centrum/Torsvik. Faktaunderlaget som FP bygger sina hypoteser på är dock tämligen mediokert!

FP missar att LP bl.a. sparar en hel del pengar på att INTE bygga om och flytta Lejonvägen och Stockholmsvägen, som FP, KD, M och S vill göra. Vi är övertygade om att vi kan klara en överdäckning mellan viadukterna vid Torsvikstorg utan att behöva höja skatten. Vi kan t.ex. spara in på ett par kommunalrådslöner och sluta anlita dyra konsulter för att ta fram lyxiga trycksaker. Vips så har vi minst 35 miljoner i potten!

Ja, jag vet att man ska skilja på investeringar och driftkostnader (kommunalråd), men i slutändan är allt ändå skattebetalarnas surt förvärvade slantar, oavsett vad de används till.

Patric Hillerudh 2014-08-21 22:42

Helt ärligt.

Varför sa kommun nej till Rikshem att bygga på en våning på Jupiter- och Merkuriusvägen då?

Samt att omvandla gamla ICA-butiken till något vettigare?

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google