Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"Kommunledningen låter Kottlasjön växa igen"

torsdag 28 augusti 2014 10:26

Med anledning av att två oberoende professorer i limnologi dömde ut slutsatsen i utredningen kring övergödnings-situationen i Kottlasjön, lät kommunen konsulten Ramböll under våren revidera sin utredning av Kottlasjön.

I somras stod det klart från Rambölls sida – man kan inte se eller säga att situationen i Kottlasjön förbättras.

Redan under våren konstaterade ordförande i Tekniska nämnden Ida Drougge (M) i ett interpellationssvar att Kottlasjön kommer växa igen. Ida gjorde även bedömningen i sitt svar att nuvarande skötselplan räcker.

Räcker för vad, är frågan? För alla dem som besökt Kottlasjön under den gångna sommaren kommer uttalandet som ett slag i ansiktet. Det är tydligt att sjön växer igen och många väljer redan nu att inte bada i den.

Vi står inför ett tydligt val – antingen restaurerar vi Kottlasjön så att situationen förbättras och säkerställer att vi kan bada i sjön – nu och i framtiden. Detta alternativ väljer våra grannkommuner Stockholm, Nacka, Täby, Vallentuna m.fl. Eller så låter vi det vara och låter sjön växa igen. Enligt den valbarometer som Kottlasjöns Vänner genomförde under våren vill alla partier utom Moderaterna och Folkpartiet restaurera Kottlasjön.

För oss i Kottlasjöns Vänner är det en självklarhet att Kottlasjön ska restaureras. För en kommun som utan ett politiskt budgetbeslut väljer att spendera 35 Mkr på reklambroschyrer etc för byggprojektet Centrum/Torsvik är det en fullständig gåta att man inte är beredd att spendera den betydligt mindre slant det kostar att restaurera Kottlasjön.

Ulrika Sandell, ordförande i Kottlasjöns Vänner

Dela "Kommunledningen låter Kottlasjön växa igen"

Kommentarer

Daniel Eriksson 2014-09-02 13:12

Det finns en mycket enkel lösning. Man planterar ut gräskarp i sjön så äter de upp all oönskad växtlighet. De är helt orimligt duktiga på att äta bort växtlighet och konsumerar under de varmare månaderna sin egen vikt per dygn. Eftersom de sätts ut som 1kg och växer 1-2kg per år så blir det snabbt några ton växter om dagen om man gör en tillräcklig utsättning. Dessutom fokuserar de på mjuka “äckliga” växter framför trevliga näckrosor.

500 st skulle göra jobbet och mellan två och trettio år framåt i tiden så finns ej problemet längre. Det är en liten investering men om man jämför med att hålla efter sjön i 30 års tid så är det en marginell kostnad.

Jag tar gärna på mig att organisera detta så om någon politiker mot förmodan vill genomföra det enligt mig i särklass bästa förslaget eller har några funderingar så är det bara att höra av sig på mail. Jag tar i såna fall hand om allt förutom att betala räkningen.

fiskedanne@live.se

Patrik A Edgren 2014-09-02 12:41

När det gäller det lilla torget i Rudboda undrade jag i våras vilka blommor, som skulle planteras i de tomma rabatterna bredvid betongsoffan.
Min undran kvarstår. Rabatterna var alltjämt tomma när jag nu gick förbi. Jag frågar mig om det beror på att det saknas budget eller intresse.

Henry Duhs 2014-09-01 22:56

Det förefaller som om det vore hög tid att se över hur upphandlingen går till och samtidigt göra en bättre upphandling för naturvård och parkförvaltningen eller ta tillbaka verksamheten i kommunal regi.

Karin Wallgren 2014-09-01 20:57

Sist när jag gick vid Kottlasjön fanns ett par stora vasshögar vid Barnbadet och fler vasshögar har tillkommit längre fram till spången. Men det krävs naturligtvis kontinuerlig röjning för att sjön inte ska växa igen.

Ruttnande träbänkar är sorgligt. Och nya fina träbänkar som stjäls är minst lika sorgligt (det har ju försvunnit träbänkar på kyrkogården på sistone). Tänkte när jag läste om träbänkarna varför inte satsa på betongbänkar. Det materialet lär vara underhållsfritt och knappast någon kommer väl på tanken att forsla bort en betongbänk. Och formen kan ju varieras, t ex rektangulära eller njurformade.

Anders Wennberg 2014-09-01 20:57

Gustaf,

En del av dessa uppgifter att hålla parker, rabatter osv fina är outsourcade till Lidingö Trädgårdscenter.

Detta är ett företag som ifjol omsatte 37 MSEK och tjänade över 7 MSEK före skatt, dvs. ca: 20% marginal. De delade ut 7 miljoner kronor till ägarna.

Verkar vara ett välskött och lönsamt företag…

Gustaf Larsson 2014-09-01 20:05

Kloka ord av Anders Wennberg! Jo visst känns det som om mycket sådant här kommit i skymundan för massa storslagna bygg- och exploateringsplaner.

Låt mig bara ta ett exempel på något som prioriterats bort (och som man kanske inte direkt tänker på):

Jag har länge tyckt det röjts dåligt längs med gångvägar, gamla rostiga stålräcken (ledstänger) som borde målats om för fem år sen, förruttnade träbänkar… Förr enhetliga, fina buskage vid torg och busshållplatser som nu fortfarande innebär grönska (som väl är) men fulla av ogräs, och oskötta i allmänhet, fem olika växter i en häck som förr var enhetlig, o.s.v.

Visst finns det betydligt viktigare områden i kommunen än detta, men nu ville jag ändå för en gångs skull ta upp just det här för det ena utesluter ju inte det andra.

Runt Rudboda torg är rabatter och buskage rent bedrövliga. Skulle till en ringa kostnad ha kunnats hållas i schakt. Jag pratade om detta med en gammal Rudbodakompis nyligen och vi var helt ense. Det var prydligare skött förr. Ser på sina håll onödigt risigt ut på ön.

Men visst finns det väldigt fint skötta områden också, som runt stadshuset exempelvis. Men parkförvaltningen har det nog snålats in på (trots den goda ekonomin). Och det är synd. Och uppenbart också det här med Kottlasjöns övergödning. Men att göra grandiosa byggplaner, och betala mångmiljonsummor till konsulter hit och dit, då finns det pengar. En tankeställare.

Ulrika Sandell 2014-08-28 20:46

En annan – betydligt mer positiv – nyhet som påverkar Kottlasjön, Lidingös övriga natur, kulturområden, friluftsmiljöer och djurliv följer här:

Nätverket Lidingö Vänner

Under våren har nätverket Lidingö Vänner bildats. Detta nätverk är ett forum för samtliga frivilligorganisationer på Lidingö och hittills deltar femton organisationer.

Syftet är att förbättra kontakterna med politiker och tjänstemän i Lidingö Stadshus och förstärka den demokratiska processen, samt att internt främja samarbeten och informationsutbyte mellan de deltagande organisationerna.

Nätverket är partipolitiskt neutralt och värnar om Lidingös naturområden, kulturområden, friluftsmiljöer och djurliv.

Fler föreningar och sammanslutningar är varmt välkomna att delta i nätverket.

Lidingö Vänner

Genom Ulrika Sandell, Initiativtagare

info@kottlasjonsvanner.se

Anders Wennberg 2014-08-28 11:07

Det känns som om Lidingö skulle må bra av att flytta fokus från bygghysteri och expanderade over head kostnader i stadshuset, till att vårda det vi har (Kottlasjön tex i detta fallet), satsa mer på skola, vården, friluftsliv osv. Satsa på bättre tillvaro för dagens Lidingöbor och värna vår fina natur, och utveckla bara försiktigt i en takt som ön och dess befolkning orkar med.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google