Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

LP: Lidingö behöver ingen tunnelbana

fredag 12 september 2014 08:29

Fick just Socialdemokraternas valprogram i brevlådan och noterar med stor oro att (S) “på sikt” vill bygga ut tunnelbanan från Ropsten till Lidingö centrum.

Ska det tolkas som att Lidingöbanan även fortsatt skall stanna i Ropsten, eller rent av läggas ned, och aldrig nå Stockholms city?

Ska det tolkas som att Ropstens bussterminal i framtiden ska få plats i Lidingö centrum? Hur ska det i så fall gå till?

Hur många nya byggnader måste tillkomma i Lidingö centrum för att motivera att bygga tunnelbana dit? Sannolikt ett hundratal fler utöver de dryga 45 byggnader som majoriteten och (S) redan nu planerar för.

På vilket sätt förbättrar man kollektivtrafiken genom att för miljarder flytta Lidingöbornas byte mellan T-bana och buss från Ropsten till Lidingö centrum?

Vad socialdemokraterna på ön istället borde göra är att övertyga sin landstingskamrater i (S) att säga ja och inte nej till Spårvägs Citys framdragning till Ropsten.

Då skulle Lidingöborna få ett jättelyft i kollektivtrafiken genom att kunna åka utan byte ända in till centrala Stockholm. Dessutom skulle tunnelbanan avlastas mellan Ropsten och Stockholm city, det skulle gynna alla som flyttar in i Norra Djurgårdsstaden.

Tunnelbana till Lidingö centrum är en dålig lösning om vi vill behålla ett småskaligt Lidingö centrum och ett småskaligt Lidingö! Lidingöpartiet säger därför absolut nej till tunnelbana till Lidingö. Vi vill behålla Lidingö i en skala som ej kräver tunnelbana!

Vi är också övertygande om att Socialdemokraternas prat om tunnelbana till Lidingö centrum bara är ett första steg för att kunna bygga ännu mer på Lidingö. Och det säger Lidingöpartiet nej till, eftersom Lidingö redan är Stockholms läns fjärde mest tätbefolkade kommun bland länets 26 kommuner.

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet

Dela LP: Lidingö behöver ingen tunnelbana

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-08-16 18:09

Svar till Lena Edenström:
Du har rätt i att även Norra Lidingö behöver bättre kollektivtrafik. Även Lidingös tvärförbindelser behöver förbättras.

Vi liberaler har i flera år krävt att Norra Lidingö bör få en direkt bussförbindelse till innerstaden via Lidingö Centrum. Förslagsvis bör stombusslinje 6 förlängas från Ropsten via Centrum till Rudboda. Den ger då en direktkontakt även med Nya Karolinska sjukhuset via den nya knutpunkten Odenplan. Sådana blåa stombussar går ofta; linje 6 går var 9:e - 10:e minut. Landstingets trafikförvaltning (SL) överväger också en sådan förlängning.

När behovet uppstår av ett separat busskörfält längs med delar av Norra Kungsvägen, bör det då också inrättas, t.ex. i rusningstid in mot stan. Detta kan snabba på bussarna, så att de slipper fastna i bilköerna på morgonen.

Om det finns underlag för att återöppna en Lidingöbana till Lidingövallen är dock tveksamt. Till och med finansieringen av Lidingöbanan via Centrum anses ju helt ointressant av landstinget.

Lena Edenström 2018-08-16 08:22

Förstår inte detta resonemang.
Vi på norra ön har urdåliga förbindelser
sedan lidingöbanan togs bort från Lidingövallen.
Är det bara den södra delen av ön som ska gynnas
av bra förbindelser? Den södra ön har ju redan jättebra förbindelser!! som vä också kostat ansenligt!
Som det nu är vill vi åtminstone ha t- bana.
En återinsättning av Lidingöbanan till norra ön är enda alternativet.

Henry Duhs 2014-09-13 13:45

Jag välkomnar Socialdemokraternas planer på effektiv kollektivtrafik utan Spårväg city. Lägg ner planerna på Spårväg city snarast. Investera istället i utbyggd tunnelbana och fordon med gummihjul.

Moderna miljövänliga bussar är, gärna som olika stombusslinjer, mycket billigare och flexiblare än spårvagnar.

Låt bussarna i möjligaste mån köras på egen bana som så slipper de fasta i trafiken. Även en spårvagn kan fastna på Hamngatan om det blir stopp i trafiken.

Tyvärr sitter vi nu med Lidingöbanan som håller på att rustas för hemligstämplade fantasibelopp. Lägg därtill en grotesk depåanläggning håller på att växa fram vid Dalenum. Detta projekt är framhejat av en högljudd lobby av spårvagnsentusiaster utan känsla för vare sig ekonomi eller samhällsnytta och i huvudsak bosatta utmed Lidingöbanan.

Även detta är kvalificerad kapitalförstörelse på hög nivå som ledande majoriteten på Lidingö har varit delaktiga att fatta beslut om.

Anders Håkansson 2014-09-13 11:32

Jag har en annan bild av vad som är bra lösningar inom kollektivtrafiken Lars H Ericsson.
Busslinjer är bättre än spårbunden trafik i gatumiljön, särskilt som del av pendlarlinje.
Spårbunden trafik som ligger skild från gatan är miljösmart.
Tunnelbana ska kunna byggas i framtiden av andra politiker än vi som är med i debatten idag.

Det vill M,FP,KD och Lidingöpartiet stoppa.
Gärna med att ropa: Vargen kommer!
Och hävda att tunnelbanan kommer redan imorgon.

Den nya spårvägsbron kommer att ha en sån livslängd att den bör kunna bära tunnelbana.
Annars gör vi som det brukar på Lidingö, vi bygger för lite, för litet och småskaligt så att vi växer ur kostymen innan den är färdig.

Det är kännetecknet för traditionell majoritetspolitik på Lidingö. Bygg mindre och inte här.
Det är rätt märkligt med den översiktsplan som har antagits, var någonstans var alla förespråkare för mindre utveckling och mindre byggande då?
Översiktsplanen ger tydliga möjligheter till förtätning i Centrum/Torsvik.
Jag är glad att den diskussionen landat i en varsam utbyggnad om 1000 lägenheter.
En mindre utbyggnad är ovarsamt mot skattebetalarna på hela Lidingö, då staden kommer att gå back på planerade förbättringar i trafik och grönytor i Centrum/Torsvik.
Vi behöver dessutom öka andelen hyresrätter till minst 30% i de nya fastigheterna. Fler bostäder åt alla.

Saknar fortfarande svar från Paul om Alliansen kraftfullt sänkt skatteutjämningen för Lidingö eller om de brandskattar Lidingö som Paul formulerar det.
Fördelningspolitik är omfördelning av skatt Pauls parti M, har inför nytt bidrag för villaägare i form av RUT.
Man beskattar pensionärer med högre skatt.
Bilägarna fick höjd skatt.
Tobak och särskilt snus fick högre skatt.
Tydligen är Moderaterna ett skattehöjarparti när man tittar noga.

Anders Håkansson (S)

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-09-13 01:16

Lidingö behöver en ny politik säger Anders Håkansson (S).

Det är möjligt, men ön behöver knappast en Socialdemokratisk politik som stoppar kollektivtrafikens utveckling, för det är vad man gör om man stoppar Spårväg Citys koppling till Lidingöbanan och därmed ersätter en hel spårvägslinje in till Stockholms city med en enda tunnelbanestation.

Lidingöpartiet vill förbättra kollektivtrafiken på och till och från ön, bl.a. med mer och modern spårväg, och på den punkten är vi helt ense med majoriteten M, FP och KD, både i Lidingö stad och i landstinget, och det känns bra.

Anders Håkansson 2014-09-12 22:47

Vad härligt att Socialdemokraternas valprogram väcker så mycket nyfikenhet och frågor hos både Lidingöpartiet och Moderaterna.
Titta det finns andra alternativ, det finns nya sätt att tänka.
Lidingö behöver en ny politik.
Lidingöpartiet som alltid säger nej till allt.
Moderaterna som t.ex. bygger en skola i Rudboda, men man bygger en icke fullstor idrottshall.
Idrotten på Lidingö har efterfrågat fullstora idrottshallar, men ändå bygger man en mindre.
Sen får Kultur och fritidsnämnden ta hyresräkningen kvällstid för en idrottshall som är för liten för många av idrottsföreningarna.
Kommer Lidingövallen någonsin får 400m banor?
Kommer den multihall man nu börjar valfläska med byggas inom en snar framtid?
Simhallen borde redan vara byggd om man ska tro badutredningen från 2008, men nä, den är nu på utredning igen. Nu om den ska placeras här eller där.
Paul – hur mycket har den nuvarande Alliansen ändrat på det skatteutjämningssystem som finns?
Om jag förstår din vilja rätt så borde 8år av regeringsmakt innebära att man kraftfullt fasat ut det systemet, eller brandskattar även Alliansen Lidingöborna?

Anders Håkansson (S)

Anders Stensmo 2014-09-12 11:10

Tunnelbana till ön får vi nog se i stjärnorna efter. Vi har inte tillräckligt befolkningsunderlag för det eller ska vi väcka upp 70-talets planer med motorväg och tunnelbana via ön till Vaxholm!!
Om jag fattat rätt har kravet på segelfri höjd lika med vägbron släppts av myndigheterna och segelfria höjden ska nu vara som gamla bron dvs ca 5 meter.
Bron ska då bli enkelspår för spårvägen och en bred G/C-bro.
Om SL i framtiden vill ha dubbelspår, vilket är troligt, bör bärigheten för G/C-bron vara samma som för spårbron.
Ny G/C-bro kan då byggas på andra sidan vägbron eller under den samma och kunna bli väderskyddad och med en utsikt mot färjeterminalen.

Paul Lindquist 2014-09-12 10:27

Lars!

Socialdemokraterna vill inte bygga ut Spårväg City, så en röst på de rödgröna i landstingsvalet är en röst mot att Lidingöbanan förlängs till Sergels Torg.

Istället har Socialdemokraterna föreslagit att Lidingö “på sikt” ska få tunnelbana. Dock har de inte avsatt några budgetmedel för detta, så i realiteten får lidingöborna ingen förbättrad kollektivtrafik alls om S får bestämma (bara höjd skatt).

Däremot föreslår Socialdemokraternas toppkandidat, lidingöbon Anders Lönnberg, på Facebook att den nya bron byggs för att klara tunnelbana och att Lidingö borde betala kalaset “eftersom vi äger nuvarande bro”.

Socialdemokraterna vill alltså att lidingöborna redan nu ska betala för en bro till en tunnelbana (trots att det är landstingets ansvar) som saknar finansiering och som vi kanske, oklart när, någon gång i en avlägsen framtiden skulle få till Lidingö.

Dessutom kommer det av utrymmesskäl inte vara möjligt att köra spårvagn och tunnelbana på samma spår.

Att Socialdemokraterna mer än gärna brandskattar lidingöborna vet vi ju sen tidigare, men detta besked från S tar ändå priset.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google