Väder Lidingö

Lidingö söndag 14 juli 2024 v. 28

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

LP: Var rädd om Lidingö

torsdag 11 september 2014 00:01

Att lyssna på lidingöborna är viktigt och det har faktiskt gjorts undersökningar som är oerhört viktiga nu i valtider när det diskuterats flitigt om Lidingös framtid. En kartläggning av grönområdenas vistelsevärden 131128 – Lidingö Sociotopkarta, visar att Lidingöpartiet har samma åsikter som Lidingös befolkning.

I Centrum/Torsvik är dock avsaknaden av såväl grönyta och vistelsevärden påfallande. Just därför anser LP att grönytorna i C/T måste bevaras.

Kottla-området är den i särklass mest populära platsen på Lidingö. Kännetecknande för området är både de höga friluftsvärdena, kulturmiljön och naturmiljön. Just därför anser Lidingöpartiet att ingen väg ska dras mellan Kottlasjön och spårvägen. Dessutom bör man snarast hitta metoder som långsiktigt förbättrar Kottlasjöns vatten.

Rofyllda naturliga grönområden har mycket stor betydelse för de vuxna lidingöbornas livskvalitet och för många lidingöbor är grönområdets ”naturlighet” viktigare än en mångfald av vistelsevärden. Därför anser LP att skogarna i största möjliga mån ska lämnas orörda. Barrskog ska inte bytas ut till lövskog eftersom barrskog är lätt att vistas i och ger oss möjlighet till svamp- och bärplockning. Lövskog som växer är oftast full av sly och är mycket svårtillgänglig innan den är fullt uppvuxen. Inga kalhyggen ska tillåtas på Lidingö.

Bland lidingöbornas önskemål om förbättringar inför framtiden kan man bl.a. utskilja att bevara grönområdena precis som de är och en önskan om bättre eller mer varsam skötsel. Önskemålet speglar en djup kärlek till grönområdena i närheten. Just därför anser Lidingöpartiet att både skogar, naturreservat, sjöar, stränder och bostadsnära grönytor är viktiga. Stor försiktighet och hänsyn måste iakttas då ny bebyggelse tillkommer, så att man inte kör över dem som redan bor och trivs på Lidingö.

Göran Ljungberg, Lidingöpartiet

Dela LP: Var rädd om Lidingö

Kommentarer

Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet 2014-09-13 11:28

Lidingöpartiet vågar yttra sig och håller stenhårt på att ingen ny väg behövs mellan Skärsätra och Högberga.

Att spränga ett “dike” norr om Lidingöbanan förbi Skärsätra skola och genom Kottlaskogen är precis lika illa som att spränga en tunnel och bygga väg över Mölna ängar.

Nej tack!

Anders Stensmo 2014-09-12 11:38

Inga partier verkar våga uttala sig om vägsträckan mellan Skärsätra och Högberga.
Kanske dags ta upp frågan.
Varför inte lägga vägen i ett “dike” på södra sidan av spårvägen. Passagen vid skolan kan ha en övertäckning för Kottlavägen.
Längre österut dras vägen under spårvägen och ansluts till den “nygamla” vägen vid Högberga.
Inget gnäll om tunnel och avsevärt billigare.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google