Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"M, Fp och Kd har inte uppfyllt sina vallöften"

fredag 5 september 2014 21:18

De politiska partiernas insatser för Lidingö Hospice 2010-2014.

De partier som varit representerade i Stöd- och Omsorgsnämnden (f.d. Äldre- och Handikappnämnden) har alla fått frågor från Lidingö Hospice Vänner om sitt partis aktiviteter under de senaste fyra åren angående Lidingö Hospice. Alla utom Socialdemokraterna har svarat. Brevet med frågorna och samtliga svar har nog publicerats i sin helhet under augusti månad på Lidingösidan.se

Under 10 år har Hospice varit nedläggningshotat p.g.a. att den politiska majoriteten ansett att denna vårdform inte är en kommunal angelägenhet. I januari 2010 lade M och Fp (dåvarande majoritet) rent faktiskt ned Hospice och vilseledde lidingöborna. Den politiska majoriteten sade sig därefter inför valet samma år 2010 vilja arbeta för att återupprätta Hospice, trots att de ansåg att det var landstingets uppgift och inte en kommunal fråga.

Att tala med så kluven tunga medförde att det blev total stiltje för den palliativa vården på ön under mer är 1,5 år. Av de nio platserna var emellanåt endast två rum belagda. Diskussioner om total nedläggning surrade igen i stadshuset. Oppositionen med Centern och Lidingöpartiet som banérförare drev fram att Hospice skulle finnas på agendan vid varje nämndmöte och krävde ihärdigt att Hospice skulle byggas upp igen.

I mitten av april 2012 startade äntligen ett efterlängtat och nödvändigt treårigt samarbetsprojekt mellan landstinget, Förenade Care och Lidingö stad. Läkare från Förenade Care ansvarade för sjukvården och utbildade övrig personal i palliativ vård. Det har tyvärr varit mycket stor personalomsättning eftersom projektanställning inte är så särdeles attraktiv bland välutbildad sjukvårdspersonal.

Under 2013 infördes LOV (lagen om vårdval) även för sluten palliativ vård, något som var okänt för berörda beslutsfattare i kommunen. Det krävs dock att landstinget godkänt, certifierat, vårdgivaren som ska se till att samtlig personal har mycket god kompetens i palliativ vård. Lidingö Hospice uppfyller inte ställda krav och det medför en fortsatt osäker framtid.

Lidingö stad förhandlar sedan i slutet av våren med ett företag om att ta över driften av Hospice från staden. De flesta partierna framhåller inför valet att de själva varit drivande i denna fråga. Några säger sig ha försökt påverka sina respektive landstingskollegor men det är oklart om de varit framgångsrika.

Det är inte fagra ord som vi väljare faller för. Det är resultatet som räknas. Det kan bara konstateras att den nuvarande majoriteten med M, Fp och Kd inte har lyckats med att uppfylla sina vallöften på fyra år. Ovilja och okunnighet har varit markanta inslag.

Eva Wieslander
Ordförande i Lidingö Hospice Vänner

Dela "M, Fp och Kd har inte uppfyllt sina vallöften"

Kommentarer

Lillebil Stuart 2014-09-06 11:04

Bästa Eva. Det är riktigt att Hospice inte är ett kommunalt åtagande, precis som fixartjänsten och syn- och hörselkonsulenten. Lidingöpartiet har konsekvent drivit dessa frågor då vi anser att de stora vinsterna i livskvalitet vida överstiger de få miljoner verksamheterna kostar. Nu sätter vi vårt hopp till att Hospice ska få överleva och utvecklas med hjälp av ett privat företag. Lidingöpartiet ger inte upp i denna fråga.
Lillebil Stuart, gruppledare Lidingöpartiet

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google