Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

M: Ska Rädda Lidingö styra? Rösta då på C + LP!

fredag 12 september 2014 15:23

Jag har deltagit i ett antal möten som Rädda Lidingö arrangerat, det som står ut och förvånar mig är att man, som det verkar, medvetet försöker skrämma lidingöborna med överdrifter och felaktigheter. Jag frågar mig därför – hur trovärdig är organisationen Rädda Lidingö? Kan man lita på vad de säger?

Några exempel:
1. På mötet i juni inledde en representant från Centerpartiet med att ifrågasätta bilder ur Planprogrammet Centrum/Torsvik. Man berättade för oss att bilderna var fejkade och sa tydligt att de var manipulerade av stadens tjänstemän i syfte att lura läsaren av Planprogrammet. Bilderna skulle se mer positiva ut än vad verkligheten skulle komma att vara. Rädda Lidingö och Centerpartiet vill få oss att tro att stadens tjänstemän försöker lura oss.

2. Såväl tidigare som vid mötet i juni och i september “tjatar” Rädda Lidingö om två tiovåningsbyggnader på Torsvikssvängen (Torselden 8). De har för länge sedan fått information om att detta är en icke-fråga. Det finns inget beslut och heller inga intentioner från staden att planlägga för 10-våningshus på denna plats. Trots detta återkommer man på möte efter möte och visar bilder på tiovåningshus. Varför blir det så?

3. Rädda Lidingö säger “1000 nya bostäder plus fördubblade handelsytor i Centrum/Torsvik – en yta som är lika stor som Gåshaga med 350 bostäder”. Jag har försökt att förstå hur Rädda Lidingö kommit till denna slutsats, utan att ha lyckats. Jag påstår därför att detta påstående är felaktigt och ber därför Rädda Lidingö redovisa sina beräkningar.

4. Rädda Lidingö ägnar sig åt personförföljelse genom att sprida falska antydningar om Moderata företrädares lojaliteter. Det är tydligt att man försöker ta heder och ära från några av våra främsta företrädare. Detta sätt att bedriva åsiktsstyrning på är mycket ovanligt inom politiken, det brukar höra sandlådan till.

5. Rädda Lidingö påstår sig vara “partipolitiskt oberoende” ändå sker ett öppet samarbete med Centerpartiet och Lidingöpartiet. Jag har, som sagt, besökt Rädda Lidingös möten och konstaterar att Centerpartiet och Lidingöpartiet representerat Rädda Lidingö genom att vara föredragande och/eller ovanligt partiska diskussionsledare på de möten jag besökt. Ingen kan undvika att märka det tajta samarbetet mellan dessa två partier och Rädda Lidingö. Ett ytterligare exempel, jag besökte ett av Rädda Lidingös planeringsmöten i förhoppningen att få delta på lika villkor som Centerpartiets och Lidingöpartiets representant, men jag blev bryskt avvisad medan Centerpartiets representant blev insläppt. Kan man kalla sig partipolitiskt oberoende då?

Det är val om några dagar.

Vill du att Rädda Lidingö med Björn Tarras-Wahlberg i spetsen ska styra Lidingö, då ska du följaktligen rösta på Centerpartiet eller Lidingöpartiet. Vill du ha ett fortsatt ansvarsfullt politiskt styre på Lidingö, då ska du rösta på Moderaterna på Lidingö.

Kess Simmasgård (M)
Ordförande för Moderaterna på Lidingö

Dela M: Ska Rädda Lidingö styra? Rösta då på C + LP!

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-09-14 18:43

Kess,

Räkna bort den yta som ej planeras att utvecklas inom området (se karta sid 26 för de kvarter som skall utveckas resp ej utvecklas) så krymper området rejält. Kanske blir det 18 mot 12,9 hektar då, lite utanför påståendet “lite större område än Gåshaga”. Ett poäng till dig i “finn fem fel” som Paul gärna hävdar att alla som granskar staden spelar. Jag vet inte hur många fel rädda lidingö tagit, men många.

Vi har frågat många grejer till staden, tex om ytor – men det är hopplöst svårt att få svar. Även olika frågor vi tagit upp i artiklar har varit omöjliga att få svar på från M (tack FP för att ni hjälp med upplysningar om Buller, Trätrottoaren etc). Kess, har du suttit och ruvat på denna ev felräkning i 6 månader för att slå till 2 dagar innan valet istället för att hjälpa oss att rätta felet – hur tänkte du då?

Med mer samarbete kan denna typen av grejer redas ut tidigare. Framöver hoppas jag på samarbete så att informationen från båda parter blir rätt! Kan vi komma överens om det?

Kess Simmasgård 2014-09-14 18:11

Som jag skrivit tidigare så har det aldrig funnits vare sig intentioner eller några beslut från staden att planlägga för tiovåningshus på denna plats (Torselden 8).

Jag beklagar att denna felaktiga information som Rädda Lidingö framfört har skapat oro hos de närboende, och efter ha läst Johan Mählers kommentar inser jag att vi också kunde varit lite tydligare i denna fråga.

Av planprogrammet framgår att alla byggnader ska anpassas i höjd till omgivande byggnader, likaså framgår att maxhöjden är fem våningar.
Men det finns ett undantag, som vad jag vet inte överhuvudtaget har diskuterats och det är fastigheten ”Lidingö arena” som i planprogrammet är utpekat som att kunna inrymma ett högt hus, upp till nio våningar. Huset är ju högt redan idag och delar av huset som idag är lågt kan medges bli högre. Men detta är inte Torselden 8, och det är Torselden 8 debatten har rört sig om. Jag gissar att det är ”Lidingö Arena” som ni nu hänvisar till.

Jag har nu tagit del av beräkningarna som utgör underlag till påståendet ”1000 nya bostäder plus fördubblade handelsytor i Centrum/Torsvik – en yta som är lika stor som Gåshaga med 350 bostäder”. Jag konstaterar att det går att räkna på mer än ett sätt och beroende på vilka val man gör så kan man troligtvis få de resultat man önskar.

Här kommer några data, så får var och en själv fundera hur påståendet går ihop.
Några data:
• Planområdet i Gåshaga innefattande grönområden, kajer parker, vägar mm och med 350 lägenheter (c:a 100 kvm) och några få kommersiella ytor är efter frånräkning av vattenyta, 12,9 ha.
• Planområdet Centrum-Torsvik med 800 befintliga lägenheter och med 10 000 kvm handelsytor samt stadshus och kontor adderat med tillskotten enligt planförslaget på 950 lägenheter och ytterligare c:a 10 000 kvm kommersiella ytor, kontor m m 4 500 kvm blir c:a 190 000 kvm BTA och ytan omfattar 35 ha.

Jag överlåter till läsaren att själv fortsätta problemlösningen, jag konstaterar att hur jag än räknar så stämmer inte Rädda Lidingös påstående.

Kess Simmasgård (M)

Johan Mähler 2014-09-13 21:02

Kess,

Att Rädda Lidingö och boende i närområdet “tjatar” om fastigheten Torselden 8 har sin enkla förklaring.

Fastighetens ägare, den moderata kommunpolitikerna Anette Heilbrunn Saxby (som står som nr 7 på moderaternas lista i valet till kommunfullmäktige och som är en av Anna Rheyneuclaudes Kihlmans bästa vänner) har själv skriftligen bekräftat att hon avser att bygga en fastighet som är uppemot 10-våningar.

Att närboende samt Rädda Lidingö “tjatar” om detta är för att det vore en ekonomisk tragedi för de boende i närområdet som skulle få se värdet på sina bostäder sjunka ifall Anette fick igenom sina planer.

Nu inser alla att det inte är Anette som bestämmer i frågan. Men det hade varit så enkelt för varje enskild politiker att yttra orden “jag kommer aldrig stödja att Torselden 8 blir högre än omgivande fastigheter”. Men inte en enda gång har vi hört någon moderat yttra dessa ord. Allt sammanvägt (jag tar inte med alla beståndsdelar här) talar i dagsläget mer för att Torselden 8 kommer att bli ett högt hus än motsatsen.

Hade dina partivänner yttrat orden: “jag kommer aldrig stödja att Torselden 8 blir högre än omgivande fastigheter” så hade situationen varit annorlunda. Men där är vi inte idag. Därav detta “tjat”.

Jag tycker du borde visa empati med berörda i närområdet istället för att kalla det “tjat”.

I övrigt är vi många som stödjer att det byggs bostäder i Torselden 8. Men merparten av dessa kan aldrig acceptera att fastigheten blir högre än den är idag. Av denna anledning bestod ca 15% av samtliga inkomna svar i samrådet av kritik mot en utökning av fastighetens höjd eller omfång.

“Tjat” vs “Empati”. Kess, fundera på dessa två ord och om du är nöjd med ditt ordval.

Anders Wennberg 2014-09-13 20:37

Sophia,

De flesta oroade för C/T-projektet bor i lägenhet eller radhus i området. Däremot verkar det som de flesta som på denna sida propagerar för stora byggen i C/T bor i villa långt från området.

Henry Duhs 2014-09-13 18:58

Sophia,

Ett första steg vore rimligen att offentliggöra den av Moderaterna beställda och hemligstämplade undersökningen om hur de tillfrågade lidingöborna vill se sin boendemiljö.

Så länge detta inte skett finns inget förtroende för politiken.

Sophia Barthelson 2014-09-13 17:35

Givetvis ska vi från Moderaternas sida lyssna på både medlemmar och sympatisörer. Ingen ifrågasätter det. Men, handen på hjärtat, inte är det det som Rädda Lidingö och andra byggmotståndare önskar sig? Mitt mycket tydliga intryck av såväl Rädda Lidingö, som av en och annan som gärna kallar sig före detta Lidingömoderat och liknande, är att de önskar att vi ska lyssna på VISSA Lidingöbor. De som är vana att bli lyssnade på. Ofta de med de största villorna och de finaste titlarna. De som ser Lidingö som en “villastad” och möjligen accepterar en och annan lägenhet för den som anser sig för gammal för att sköta stort hus med trädgård. Men så ser inte Lidingö ut och så ser heller inte moderaterna ut. I alla fall inte nu, på 2000-talet.

Jag har varit aktiv inom Lidingömoderaterna i ganska många år nu. Jag träffar både medlemmar och sympatisörer som har andra intressen än t ex Björn Tarras-Wahlberg. Människor som har behov av god service på Lidingö för att deras vardagsliv ska fungera. Människor som vill kunna bo kvar på Lidingö, men inte har råd med villapriserna här. Människor som älskar Lidingö, men som för den skull inte anser att vår stad är färdig. Och givetvis också människor med såväl stora villor, som tillfälle att sköta sina ärenden på andra sidan bron, men som ändå vill se möjligheter för ensamstående mammor i lägenhet att få ihop sin tillvaro.

Vi behöver fler bostäder. För att kunna behålla och helst utveckla såväl Lidingö Centrum som våra mindre stadsdelscentra behövs ett tillräckligt kundunderlag (läs: fler bostäder, som ger fler invånare). Det innebär förstås inte att vi ska bygga överallt eller hur som helst. Vi har fantastiska grönområden som vi ska värna om. Lidingös invånare trivs i skogarna, på stränderna och i parkerna. Och det ska vi fortsätta göra. Men det går att få plats med fler bostäder utan att ta bort våra möjligheter till rekreation och platser där man kan njuta av naturen. Allt som krävs är att vi vågar tänka lite nytt. Se att varje förändring faktiskt inte är en försämring.

Jag har pratat med väldigt många Lidingöbor nu under valrörelsen. Jag har stått i Lidingö Centrum och jag har knackat dörr. Här och var möter jag någon som absolut inte vill har fler bostäder eller invånare på ön. Men minst lika ofta – oftare bland dem som säger sig vara moderater – möter jag utvecklingsoptimism, en positiv förväntan på vad ett utbyggt Lidingö Centrum skulle kunna erbjuda. Många ser också fram emot bättre kollektivtrafik om vi blir fler resenärer.

Jag föreslår att Tarras-Wahlberg också ger sig ut i verkligheten och pratar med ett tvärsnitt av Lidingös befolkning. Inte bara med dem som medvetet söker sig till hans eget nätverk. Långtifrån alla är överens om att byggstopp är vägen till att “Rädda Lidingö”.

Bo Widerström 2014-09-13 11:07

Kess det är tackvare Rädda Lidingö som vi nu bl.a. slipper de planerade groteska husen på Torsviks- och Flaggberget.

Redan när dessa hus för första gången presenterades i Lidingö Tidning uttryckte Anna R Kihlman sitt gillande över byggplanerna.

Det skulle vara en katastrof för M på Lidingö om Anna R Kihlman skulle få ta över ledningen på Lidingö trots att Hans Barje fick nästan dubbelt så många röster på nomineringsstämman.

Enda sättet att rädda Lidingömoderaterna är att kryssa den kloke Hans Barje som kommer att föra en politik som värnar om Lidingöborna och Lidingö.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-09-13 00:47

Jag tycker att Kess Simmasgård skall vara lite ödmjuk i sitt debatterande.

Att Björn Tarras-Wahlberg och hans Rädda Lidingö har fått sådan luft under vingarna beror helt och hållet på att den styrande majoriteten på ön under ledning av Lidingömoderaterna inte har varit lyhörda nog och fångat upp Lidingöbornas åsikter. Det kan ni bara skylla er själva för! En viss fingertoppskänsla vore klädsamt, annars går det som det går.

Rösta på Lidingöpartiet på söndag, för en Grön Skön Ö!

Anders Wennberg 2014-09-12 23:31

Bra Fredrik!

Moderaterna måste hitta tillbaka till lyhördhet och ödmjukhet. Lidingöpolitikerna måste lyssna på Lidingöborna och arberta för deras bästa. VI hoppas alla att M hittar dit när väl stridens hetta kring valet lagt sig, men då måste partiket stå fast vid den ledare man valt. Hans Barje är ett tydligt val för de moderater som just vill ha en ledare som är ödmjuk, lyssnar, kan samarbeta med andra partier och bara vill fokusera på Lidingö.

Fredrik Vinstock 2014-09-12 23:20

Moderaterna är ett stort parti som rymmer många olika åsikter. För att kunna hålla en vital och nytänkande debatt inom partiet krävs det att man tillåter både en bredd i åsikter och högt i tak för medlemmar och omvärlden.
Tyvärr har detta inte varit fallet under de senaste mandatperioderna på Lidingö, vilket vi nu får betala priset för.
Vi ska som parti naturligtvis inte angripa varken enskilda eller organisationer som inbjuder till debatt eller vill få till stånd en ändring i en sakpolitisk fråga. Istället ska vi ta till oss av den debatt som förs, och naturligtvis vara extra lyhörda när vi vet att det är våra egna sympatisörer och väljare som försöker påverka oss.
Låt oss göra upp med det förflutna en gång för alla och lämna påhopp och personangrepp därhän, och acceptera att man som politiker får ta ansvar för de frågor man drivit och de beslut man fattat – och ibland även acceptera ett och annat personangrepp, särskilt om man begått något fel. Om man blir fråntagen sin ära och heder på grund av detta då kanske man inte har i politiken att göra överhuvudtaget.

Johan Mähler 2014-09-12 20:27

Kess, ditt inlägg andas en dos av panik. Det tuggmotstånd som Rädda Lidigö har givit frågan kring Centrum – Torsvik (samt moderaternas hållning i frågan) har varit vitaliserande.

Du borde tacka för detta motstånd eftersom det hindrat moderaterna från att köra alltför långt i fel riktning och mot väljarnas vilja.

Du får nog dessutom vänja dig vid att det är på detta sätt framtiden ser ut. Lidingö består av intelligenta medborgare som högljutt kommer fortsätta granska och ha åsikter kring den politik som förs.

Kör ni ett schysst, öppet och ärligt spel så kommer responsen från intressegrupperna att vara på samma nivå. Som start skulle du här på Lidingösidan kunna publicera er berömda Demoskopundersökning som du hemlighåller. Så länge som denna hemlighålls anser jag inte att du sitter i en position där du kan klaga över orent spel.

Bollen ligger hos dig Kess.

Anders Wennberg 2014-09-12 19:59

Kess,

När jag läser ditt inlägg och förstår hur mycket du avskyr att folk granskar vad som sker, så är jag glad att jag lämnat Moderaterna på Lidingö. Er broschyr som skickades hem som innehåller flera tydliga felaktigheter är skrämmande.

Jag hoppas verkligen att folk kryssar Barje och att M samlas kring en ny ödmjukare ledare. Jag hoppas även att M byter styrelseordförande.

(Modererad av Lidingösidan.)

M på Lidingö måste verkligen bli ödmjukare och mer samarbetsvilliga med övriga borgliga partier (C och LP), samt lyssna på medborgarna! M måste bli mindre socialistiska och sluta bygga dyra stabsfunktioner!

Björn Tarras-Wahberg 2014-09-12 18:29

Rädda Lidingö syfte är att informera medborgarna om politikernas planer.

Jag förstår att det kan vara jobbigt för er eftersom förslagen har varit så befängda. Vi har endast som syfte att sprida korrekt information.

Några svar på dina frågor.

1. De glättade bilderna ur Planprogrammet.

Detta handlade om att man på bilderna bara såg glada människor, men inte mycket av vad man egentligen planerade att bygga.

2. 10-våningshuset på Torsvikssvängen.

Vi har upprepat frågan om 10-våningshuset på Torsplan vid varje utfrågning för att få klarhet.

Swecos dokument Konsekvenser av planprogram för Centrum/Torsvik, under paragraf 6 ger svar på frågan:

”Vid Torsviks torg, i anslutning till föreslagen överdäckning av Södra Kungsvägen, föreslås också ett flertal nya byggnader, varav ett i 10 våningar.”

http://www.lidingo.se/download/18.74fc1bf51460165409f171/1400230739385/PM+Konsekvenser+programf%C3%B6rslag+Centrum-Torsvik.pdf

3. 1.000 nya bostäder i Centrum/Torsvik

Detta är er senaste plan för Centrum/Torsvik, Alla dessa hus ska byggas på en yta som är lika stor som Gåshaga med 350 bostäder. Givetvis måste Stadshuset, Stureparken och byggnader i nuvarande Centrum som inte skall rivas exploderas.

Jag föreslår att du tar fram en karta och jämför storleken på områdena så kommer du lätt att inse hur trångt det skulle bli med de 1.000 nya bostäderna. Projektet är helt omöjligt att genomföra!

4. Förtroendefrågan vem man företräder?

Kess, tycker du inte själv att det är märkligt att Anna R. Kihlman jobbade dubbelt som riksdagsledamot och kommunalråd samt dessutom Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden m.fl. uppdrag.

Är det inte märkligt att vi har en anställd för Sveriges Byggindustrier som är ordförande i Lidingöhem?

5. Rädda Lidingö är partipolitiskt obunden.

Det stora flertalet medlemmar i Rädda Lidingö har ingen partitillhörighet.

Vår höga aktivitetsnivå har fått några medlemmar ur M, LP och C att engagera sig mera i Rädda Lidingös aktiviteter än i det parti de tillhör.Vi har dock medlemmar i alla partier.

Flertalet aktiva är sannolikt moderater, men kritiska till byggraseriet hos Lidingömajoriteten M-FP-KD och därför stött vår linje att låta Lidingö växa naturligt med runt 350 personer/år och lägga ned de storvulna planerna med 5.000 nya bostäder enligt Översiktsplanen.

Självfallet säger vi inte nej till allt, butiker och bostäder på den stora Stadshusparkeringen borde man ha man ha förverkligat långt tidigare samt överdäcklningen av infarten till Södra Kungsvägen.

Björn Tarras-Wahlberg
Ordförande
Partipolitiskt Oberoende Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden
www.RäddaLidingö.se
Se vår film från partiledarutfrågningen i torsdags samt förskolan i naturmarken vid Torsvikssvägnen 26 som måste läggas ned om Paul Lindquist M och Torsten Engevik FP driver igenom de 3 punkthusen – trots massiv kritik från 600 Torsviksbor.

Anders Wennberg 2014-09-12 18:15

Hej Kess,

Kartan som jämför de delar av Torsvik/Centrum med Gåshaga visade jag på Moderaternas föreningsmöte i februari / mars. Då förstod du, hur kan det plötsligt ha blivit mer oklart sedan dess?

Kess, att en anställd av Sveriges byggindistrier sitter som ordförande i både Lidingöhem, Lidingö Tomt AB och KF (dessutom sitter i Riksdag och Landsting) väcker åtminstone oro hos mig för motstridiga lokaliteter? Om det inte är ett problem, varför svarade ni inte på artikeln för några veckor sedan kring ämnet? Dessutom har du väl själv sett att kommunminister Peter Norman ifrågasätter för många politiker i kommunernas bolagsstyrelser – Peter är partikamrat med dig!

Ulrika Sandell 2014-09-12 18:14

Info från insidan:
Tvärtom är det många moderater med, men inte de som följer parti-piskan.
Den stora majoriteten av medlemmarna är dock överhuvudtaget inte partipolitiskt aktiva.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google