Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 september 2022 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Jako Bakovic 16 aug 16:37 om Lidingöpartiets valsedel klar

Val 2014

Miljödebatt: Alla ville allt

måndag 1 september 2014 18:22

Deltagarna runt bordet f.v. Torsten Engevik-FP, Carl-Johan Schiller-KD, Hans Barje-M, Sven Erik Wånell-V, Malin Olsson-S, moderatorn Käte Diederichsen, Joachim Hägg-SD, Patrik Sandström-MP, Hans Grundell-LP och (närmast kameran) Emilia Nyblom-C.

Deltagarna runt bordet f.v. Torsten Engevik-FP, Carl-Johan Schiller-KD, Hans Barje-M, Sven Erik Wånell-V, Malin Olsson-S, moderatorn Käte Diederichsen, Joachim Hägg-SD, Patrik Sandström-MP, Hans Grundell-LP och (närmast kameran) Emilia Nyblom-C.

I lördags ordnade Naturskyddsföreningen på Lidingö en partiutfrågning om miljön. Hela nio politiska partier deltog, dels de sju som sitter i kommunfullmäktige, dels Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, som bägge hoppas på platser vid årets val. Det blev en väl strukturerad och spänstig utfrågning som leddes av Käte Diederichsen. Drygt 50 personer kom till Ansgarskyrkan för att lyssna.

Naturskyddsföreningen hade ställt samman ett batteri av frågor som partierna fått i förväg och många valde att läsa upp de skrivna svaren, så det gällde för åhörarna att hänga med.

Skogarna på ön var första frågan och här var många inne på att skogen ska skötas för rekreation och naturupplevelser, men inte för att ge ekonomisk avkastning. Moderaterna och Folkpartiet var inne på att de måste till en ekonomisk utveckling med Lidingöpartiet förespråkade i det närmaste en helt orörd skog.

Partierna fick också tala om vilken enskild hjärtefråga de har när det gäller miljön. De flesta hade dock många hjärtefrågor, så det blev en bred redovisning. FP: Att städa upp förorenade områden, nya bron, kemikalier ska ersättas på dagis. KD: Energieffektivisera mer, byt ut stadens bilpark, pålitlig kollektivtrafik. M: Ny återvinningscentral, ÅVC, så snart som möjligt. V: Bygg tätt, klimatsmart, nära till allt och låt Lidingöhem bygga. S: Kottlasjöns status, stoppa algblomningen, frigör stränderna för allmänheten. SD: ÅVC. Ordna så begagnade saker kan återanvändas, påverka användandet av ny teknik. MP: Återvinningsstationer ska ligga nära bostäder, minska giftet i bostäderna, 100 % giftfritt i stadens skolor. LP: Se skogarna som stor tillgång och en del av Lidingös varumärke, lämna skogarna orörda i stort sett. C: Förändra klimatet med kniv och gaffel, importera mindre andel av maten, Lidingö 100 % ekologiskt år 2030.

Moderatorn Käte Diederichsen sammanfattade uppräkningen: Om alla nio partier låstes in i ett rum för att skriva ett gemensamt program skulle de åstadkomma stora saker.

Klimatfrågan blev också en katalog över allt partierna vill åstadkomma: Minska bilkörningen, öka kollektivtrafiken, satsa på cykling, öka båttrafiken, energisparande byggande, solceller på stadens byggnader, nyttja spillvärmen i Käppalaverket, trådbussar, minska stadens energianvändning, omvandla mat till biogas, inga kommunala bidrag för solceller, använd el på annat sätt, inga vindkraftverk på ön, inga vågkraftverk på ön, hitta samarbetsprojekt med Fortum, stärk staden som beställare av miljövänliga transporter.

Och så blev det frågor om Kottlasjön. Igenväxningen under sommaren medförde att många inte kunde bada där. Alla partier var eniga om att något måste göras, men enligt Moderaterna finns ingen “snabbfix” för sjön. “Ännu har inga kommit fram med en lösning”, som Hans Barje sa, och fick instämmande av Carl-Johan Schiller, KD. Torsten Engevik, FP, sa att konsultföretaget Ramböll gjort en ny undersökning under sommaren “som vi måste läsa in”.

Havsmiljön stod också på utfrågningsprogrammet. Samarbetet runt Östersjön måste vara gemensamt, sa FP. Ännu en båtbottentvätt behövs plus fler stationer som tar emot båtarnas toatömning, sa KD. Båttoatömning och dagvattendammar vid Kyrkviken, sa M. Samarbete mellan kommuner nära Lidingö, sa S. Var hamnar resterna efter snöröjningen som läggs upp vid Värtan, sa SD. Regionalt ansvar och vattenskyddsområden på Lidingö, sa MP. Se över ledningsnätet, hela 50 % av Käppalaverkets inflöden är dagvatten, vart tar resten vägen, sa LP. Lidingö ska stå värd för ledande Östersjöforskning, sa C.

Hans Barje, M, kanske sammanfattade utfrågningen när han sa: Det är de små stegen som förändrar, inte de stora orden.

Dela Miljödebatt: Alla ville allt

Kommentarer

Hans Grundell 2014-09-04 12:51

Henrik Åkermark

Du verkar ha väldigt dålig koll på vad Lidingöpartiet vill beträffande våra skogar och i centrum och över huvud taget vad vi står för. När det gäller skogarna vill vi att de så långt möjligt (obs!) ska lämnas orörda. Skötselåtgärder ska i huvudsak vara begränsade till frihuggning av ekar, forn- och kulturminnen, större stigar, rastplatser och dylikt, därtill slyröjning och borttagning av träd som p.g.a. sjukdom eller annan anledning kan anses utgöra en fara. Då får man uppleva skogar som är verkliga rekreationsskogar, utan sådana kalhyggen som skapats ute vid Fågelöudde. För övrigt anser vi att Skogsgruppen – som representerar ca 6 000 naturintresserade lidingöbor – ska få ha ett avgörande inflytande över skogsskötseln på Lidingö. Så är det dessvärre inte med nuvarande regim. När det gäller centrum har vi lagt fram ett förslag som innebär varsam utveckling (obs!) med bl.a. ca 400 nya bostäder, nya lokaler bl.a. för företagssamheten och en överdäckning av “diket” i Torsvik som i övrigt enligt vår uppfattning ska lämnas ifred. Vi kan också berätta för dig att Lidingöpartiet på senare år bl.a. bejakat utvecklingen av Dalénum med 1000 nya bostäder, den nya Carl Malmstenskolan, nytt äldreboende i Rudboda för att inte nämna den nya skolan där, vidare mottagning av ensamkommande flyktingungdomar, ny Lidingöbro osv. osv. i alla de större och mindre ärenden som hanteras i stadens politiska liv. Det vi står för här på Lidingö kan sammanfattas så här: småskalig skärgårdskommun, varsam utveckling och bevarade grönområden. Läs gärna vårt valprogram.

Hans Grundell, Pia Signell
Lidingöpartiet

Ulrika Sandell 2014-09-02 14:32

Jag hade själv inte möjlighet att lyssna på debatten men det är lite hårresande att höra missuppfattningen att det ska vara så svårt att göra något åt Kottlasjön.

Steg 1: Ring valfri kommun av Nacka, Stockholm, Täby eller Vallentuna och be att få tala med den som skött restaurering av sjöar.
Steg 2: Boka in ett studiebesök med vederbörande.
Steg 3: Genomför studiebesöket – fråga hur de lyckades med sin restaurering och fakta kring detta – allt det som kommunledning verkar tycka är ungefär lika svårt som en mån-färd.

Allvarligt talat, jag blir mörkrädd när jag läser sånt här.
Självklart handlar det om avsaknad av vilja att göra något, och inte att det skulle vara svårt egentligen – men ändå.

Ulrika Sandell
Ordförande Kottlasjöns Vänner

Henrik Åkermark 2014-09-01 22:53

Alla vill tydligen värna miljön .
Men vem blir förvånad över att LP inte överhuvudtaget vill att man skall röra skogarna?
Det är nog en bra sammanfattning av hela deras politiska agenda.
Deras slogan borde kanske vara “Inget skall förändras eller utvecklas, allt skall vara som på farfars tid”
Spelar ingen roll om det är en ansvarsfull utvecklingen av centrum eller en miljövänlig skötsel av skogen.
Låter kanske bra för några med så stora och vackra ord, men handen på hjärtat, vill vi verkligen ha det så och inte en sund utveckling på människans villkor?
Som Hans Barje uttryckte sig “det är de små stegen som förändrar, inte de stora orden”.
Kan det sägas tydligare att vi skall kryssa Hans i kommunalvalet.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google