Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

MP: "Varmare politik, inte varmare klimat"

måndag 2 juni 2014 00:01

I valet till Europaparlament den 25 maj blev Miljöpartiet största parti i Stockholms län, näst störst i landet och minst tredje störst i länets alla kommuner. Efter valspurt i gassande sol är vi trötta och stolta, men ändå betänkta. Visst är vi glada för MP-rösterna, men också oroade av en växande främlingsfientlighet, i Europa och Sverige, även på Lidingö.

Flyktingar lämnar sina hem på grund av krig, förföljelse, miljökatastrofer och fattigdom. Oavsett varför och vart de kommer ska deras mänskliga rättigheter respekteras. Inbördeskriget i Syrien innebär nu att fler flyr till Sverige, men kommunernas samlade ansvarstagande är otillräckligt och illa fördelat.

Lidingö, som har gynnsamma förutsättningar för ett medmänskligt mottagande av asylsökande, välkomnar bara hälften så många skyddsbehövande som genomsnittet för alla kommuner, sett till vår folkmängd. Det är helt oacceptabelt.

För oss miljöpartister är det självklart att Lidingö tvärt emot borde utmärka sig i positiv mening. Vi borde åta oss ett mottagande om minst etthundra personer per år. En migrationspolitisk överenskommelse mellan Miljöpartiet och regeringen skulle säkra ett mer öppet och humant samhälle, undvika en farlig förskjutning av debattklimatet och motverka att etablerade partier tar efter främlingsfientlig politik och retorik. Samförståndet har varit viktigt, men utmaningar finns kvar.

På Lidingö vårdar vi Raoul Wallenbergs minne, men praktisk handling behövs också i samma anda. Vi är Europa, vi är Sverige och vi måste själva visa den medmänsklighet som världen behöver. Då blir också Lidingö ett bättre samhälle. Tack för din röst för ett grönare EU och ditt fortsatta stöd.

Thomas Bengtsson, Helena Lundberg, Arvid Molin och Patrik Sandström Miljöpartiet de gröna

Dela MP: "Varmare politik, inte varmare klimat"

Kommentarer

Anders Wennberg 2014-08-07 08:45

Anna,

Ditt svar kan inte förklara eller ursäkta Helenas kommentar som visar att hon tycker att det är irrelevant hur folk svarat i samrådet. Helena vill uppenbarligen inte lyssna på folket – är det en allmän uppfattning inom MP att vad folk tycker lokalt på Lidingö är av mindre vikt jämfört med den större agendan?

Thomas har flera gånger lovat att presentera ert förslag till Centrum/Torsvik plan inkl Thomas Allén – men inget kommer! Finns det överhuvudtaget en idé om vad ni vill, eller är ni oense internt? Eller hoppas ni att skall slippa berätta vad ni egentligen står för i ärendet under valrörelsen?

Anders

Anna Stenson (MP) 2014-08-06 22:52

Hej!
För mig som miljöpartist är det en självklarhet att bevara gröna kilar före parkeringsplatser och att prioritera bostäder framför bilar. Det är en självklarhet med utbyggd kollektivtrafik och minskad bilism för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Vi pratar inte om antal kvadratmeter grönyta, vi pratar om natur. Det kan vara en mindre park eller ett enstaka träd. Själv har jag varken bil eller körkort så jag åker kollektivt eller går.
Vänlig hälsning
Anna Stenson (MP)

Anders Wennberg 2014-06-25 11:10

Thomas och Helena du Rees,

Ni talar om värme i Miljöpartiets politik. När jag läser Helenas inlägg:

“Uppenbart är att vissa helt enkelt vägrar att ta in att det är helt irrelevant hur många procent av inkomna svar på samrådet som hamnat i olika “grupper”.”

så blir man mörkrädd. Det finns en isnande kyla över kommentaren. Menar Helena att det inte är viktigt vad folk svarade? Eftersom jag antar att få i KF läst igenom samtliga svar, så blir ju sammanställningen av svaren viktigt för att förstå vad folk tyckte. Menar Miljöpartiet att det är oväsentligt vad väljarna tycker och att det är OK att sammanställa ett samråd lite hur som helst efter tycke och smak för att visa det man vill visa?

I sådant fall är Miljöpartiets politik inte varm utan iskall.

Anders Wennberg 2014-06-24 22:23

Thomas,

Tack för inlägget om asylsökanden och kulturpersoner.

Dock fick jag aldrig svar på mina frågor om spårvagn via Centrum, Thomas Allén, om ni vill bygga mer än M/FP/KD/S, om ni verkligen kan lova en gräddfil till Landstingspengar via MP och om MP Lidingö anser att områden mindre än 5 000 m2 ej räknas som grönyta. Det var ni som skrev att ni hade en egen plan, varför vill du inte svara? Den 16e är passerat – dags för er att berätta vad planen är!

Anders

Thomas Bengtsson (MP) 2014-06-24 19:05

Härom veckan föreslog Helena Bargholtz (FP) att Lidingö ska bli en så kallad “fristadskommun” för förföljda kulturarbetare. Ett bra initiativ, tycker jag. Hon frågar också retoriskt om rasismen motverkas av att fler av oss känner människor från olika länder och kulturer.

Lars Karlsson kommenterade att “alla förföljda förtjänar omtanke, men jag förstår din tanke” och båda uttrycker en oro för den rasism som vi upplever som växande.

Givetvis ska människor vara lika välkomna till Sverige och Lidingö oavsett om de är bagare eller undersköterskor, vaktmästare eller författare. Visst borde Lidingö stad delta i Fristadsprogrammet, men det är inte just en humanitär insats utan en gärning för kulturarbetare som redan har en trygg hemvist och personlig frihet.

Lidingö, som har gynnsamma förutsättningar för ett medmänskligt mottagande av asylsökande, borde utmärka sig i positiv mening och ta emot minst etthundra skyddsbehövande per år.

Men Lidingö välkomnar bara hälften så många som genomsnittet för alla svenska kommuner, sett till vår folkmängd. Fler författarstipendier skulle förstås inte kompensera för denna skam.

Jag tror att rasismen frodas inte minst där omvärldens mångfald är svagt representerad. Det ger utrymme för falska föreställningar om att “de andra” är annorlunda, trots att “de” är lika vanliga och ovanliga som “vi” — med undantaget att de inte har hälsats välkomna ännu.

Anders Wennberg 2014-06-06 12:55

Hej Thomas,

Din tystnad är talande och det börjar bli allt mer uppenbart att:

Du vill bygga mer än förslaget från M/S/FP/KD.

Du vill konfiskera P-platser från de boende i området, som sedan får komma i andra hand efter de nyinflyttade när det gäller parkering. Din lösning är att de nya fastighetsägarna får så sätta höga priser på garageplatserna så att några av de nyinflyttade väljer att lämna en garageplats till de boende i området som förlorat sin plats.

Du vill bygga en allé från Skärsätra till Centrum, den pampiga Thomas Allén. Den medför att existerande parker försvinner och hus måste rivas.

Du värnar bara om grönytor större än 5 000 m2

Och allt detta byggande under Miljöpartiets flagg. Det känns som falsk marknadsföring, döp om er till Bygg- och Spårvagnspartiet istället.

Anders Wennberg 2014-06-04 13:09

Hej Thomas,

Tack för svar.

Dock är jag inte säker att jag förstår, så därför skickar jag med några tydliga följdfrågor:
1) Du vill dra Lidingöbanan som spårvagn i mitten av en aveny mellan Skärsätra och Lidingö Centrum. Här får du förklara, det är långt mellan Skärsätra och Lidingö Centrum och det finns en massa befintlig byggnation där i mellan. Vill du riva villakvarter? Vill du smalna av Södra Kungsvägen? Vill du ta bort cykelstig eller grönområden? Jag har svårt att förstå detta – låter väldigt dyrt och omständigt! Varför tror du att SL vill finansiera detta?
2) Jag förstår principen att fastighetsägarna själva får bestämma hur många P plaster de vill bygga och sedan ta marknadspris för dem. Men, jag kanske uttryckte mig otydligt både på mötet i Stadshuset och här på hemsidan. Min fråga gällde snarare de parkeringsplatser som försvinner i och med att hus byggs på idag existerande parkeringsplatser. Och då inte bara Stadshusparkeringen eller Coop parkeringen, utan alla parkeringar. I princip var enda parkeringsplats inom planområdet skall bebyggas. De som bor på Sturevägen, Vattängsvägen, Siggebovägen, Skolvägen, Björnvägen etc så lär idag parkera på en parkeringsplats som skall tas bort eftersom det skall byggas hus på parkeringsplatserna. Kommer dessa att ersättas? Och hur skall det gå till om fastighetsägarna vill sälja P-Platser till fullt marknadspris, då måste ju rimligtvis även de som förlorar de P-platser de har idag betala fullt marknadspris! Din teori låter fin i just teorin, men i praktiken ogenomtänkt eller åtminstone dålig för de som förlorar sina parkeringsplatser.
3) Det gläder mig att ni inte vill ta bort parker. Använder ni samma definition som stadens tjänstemän där grönyta under 5 000 m2 inte räknas som grön? Dvs man kan ta bort rätt mycket träd och gräsmattor, men ändå statistiskt visa att ”Grönytan” inte minskas?
4) Hur mycket vill MP bygga? Vill ni bygga eller mindre än M + S + FP + KD?
5) Kommer ni att rösta ja eller nej den 16:e?
6) Spårvagn genom Centrum – är det en fråga som drivs centralt inom MP och som ni måste anta för att kunna göra karriär inom partiet?
7) Om du nu tillhör byggfalangen inom partiet, vilken Miljöpartist rekommenderar du att de som vill bygga mindre kryssar för?
8) Kör du själv bil till jobbet, åker kommunalt eller cyklar?

Anders

Thomas Bengtsson (MP) 2014-06-03 19:42

Hej Anders, Som svar på två av dina inlägg:

http://lidingosidan.se/val-2014/9326/mp-varmare-politik-inte-varmare-klimat#c005339

http://lidingosidan.se/centrum-torsvik/9272/flytta-halva-systemet-till-rudboda-undvik-p-kaos#c005321

1. Det stämmer att Miljöpartiet vill dra Lidingöbanan som spårvagn, i mitten av en aveny mellan Skärsätra och Lidingö centrum. En utbyggd spårtrafik efterfrågas av många Lidingöbor. Miljöpartiet finansierar upprustningen, anpassningen och driften av Lidingöbanan genom SL i landstingets budget, inte Lidingö stads kommunala budget och inte med ny bebyggelse.

2. Vi tycker att fastighetsägare ska få bygga så många garageplatser som de själva önskar. Men de ska inte tvingas subventionera bilparkering, vilket blir effekten av parkeringsnormen. Det leder till högre boendekostnader för alla och en sämre kollektivtrafik. Vi menar att det måste bli lättare att leva utan bil.

3. Vi vill inte ta bort parker och vi vill stoppa ny bebyggelse på bekostnad av naturen. Lidingös naturområden måste få ett starkare skydd som en del av regionens gröna kilar. Ny bebyggelse ska tillkomma som kompletterande förtätningar på redan använd mark, främst i Lidingös stadskärna och omkring lokala stadsdelstorg.

Vi har gemensamma handlingsprogram för Miljöpartiets politik i regionen, landstinget och kommunen, Lidingö stad. Alla kandidater står bakom dessa, men ibland uttrycker vi oss på olika sätt. Kanske finns det en annan miljöpartist som du skulle föredra att kryssa i kommunalvalet.

Med vänlig hälsning

Anders Wennberg 2014-06-02 15:30

Under informationsmötet om Centrum / Torsviks projektet Stadshuset i förra veckan, var det tydligt att M + Fp + Kd + S skulle rösta för, medan C och LP skulle rösta emot. Men, vad ville Miljöpartiet? Troligtvis rösta emot, men allra helst rösta för sitt eget förslag. Vad är då MP’s egna förslag? Om jag tolkade Thomas Bengtsson rätt så var det
1) Spårvagnen genom Centrum
2) Så få parkeringsplatser som möjligt och försvåra för biltrafiken så mycket som möjligt
3) Bygg massor, gärna i gröna parker, så att vi har råd att dra om Spårvagnen genom Centrum

Helt klart fick man intrycket av att Thomas Bengtsson tycker det är viktigare att få Lidingöbanan till Centrum än att behålla karaktären på området, gröna kilar, små parker i Centrum/Torsvik etc. Jag antar att ett lyckat projekt att dra om Lidingöbanan gynnar Thomas karriär inom Miljöpartiet?

Samtidigt har jag pratat med andra miljöpartister som verkar i mycket större utsträckning vara inne på spåret att det är viktigt att behålla Centrum / Torsviks karaktär och gröna kilar. Är detta en spricka och konflikt inom Miljöpartiet, med Thomas Bengtsson på byggfalangen? Det vore intressant att veta vad MP egentligen tycker, och hur mycket kan man tillåtas att offra för att dra om Spårvagnen?

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google