Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Öppet brev till Anders Borg om Lidingö och bostadsbristen

söndag 4 maj 2014 17:26

Öppet brev till finansminister Anders Borg om Lidingö och regeringens ansvar för bostadsbristen. Avsändare: Björn Tarras-Wahlberg

Bostadsbristen i Stockholm är inte kommunernas fel, felet ligger hos nuvarande och tidigare regeringar.

Tre regeringsbeslut har förorsakat dagens bristsituation:
1. Hyresregleringen som omöjliggjort nyproduktion av hyresbostäder.
2. Flyttskatten med inlåsningseffekter som minskat rörligheten på bostadsmarknaden.
3. Förbudet att hyra ut bostadsrätter i andra hand.

Enbart ett slopande av flyttskatten (reavinstskatten vid bostadsförsäljning) beräknas medföra ett tillskott av 15.000 bostäder enbart i Stockholm (enl. Stockholms Handelskammare).

I länder där man inte har lagar av detta slag har man fri tillgång till både billiga och dyra bostäder. Bryssel är ett sådant exempel.

I två artiklar i Metro har du klagat på alltför begränsat bostadsbyggande i bl.a. Lidingö, som står mig varmt om hjärtat. Låt mig i alla vänlighet förklara följande:

Lidingö är den 5:e mest tätbefolkade kommunen i hela Sverige,
och faktiskt den 4e mest tätbefolkade av Stockholms 26 kommuner.

Lidingö är en skärgårdsö med specifika förutsättningar och endast en broförbindelse.

Detta medför problem med kommunikation, trafikstockning och köer.

Den kommunala skatteutjämningen tvingar Lidingö att avstå 1,6 milj kr per dag. Under hela förra året motsvarade detta 573 milj kr brutto.

Sedan införandet 1996 har denna fruktansvärda beskattning, som infördes av socialdemokraterna, avtvingat Lidingö 8.600.000.000 kr (8,6 miljarder kr).

Lidingö tar därmed ett stort socialt ansvar för bl.a. bostadsbyggandet i andra kommuner.

Trots detta har Lidingö vuxit organiskt med runt 400 personer per år och nu senast fått ett tillskott av 1.000 nya bostäder i Dalénum.

I ett omfattande och påkostat samråd på Lidingö i våras sade 75 procent NEJ till ytterligare förtätning av villastaden.

Mot denna bakgrund ber vi dig upphöra med klagomålen mot Lidingö för att vi inte bygger tillräckligt mycket.

Vi ber dig också sätta stopp för den lagstiftning som är på gång och innebär att kommuner kan tvingas bygga bostäder – mot sin vilja.

En sådan tvångslagstiftning strider mot ett fundament i vår demokrati, nämligen den kommunala självstyrelsen, och lagstiftningen behövs inte om regeringen justerar de lagar som ligger till grund för nuvarande bostadsbrist.

Koncentrationen på Stockholm riskerar dessvärre att utarma glesbygden.

Det är alltså inte kommunernas fel att Stockholm saknar bostäder. Det är styrande politikers fel.

Detta borde ni åtgärda. Ett beslut om slopad flyttskatten på egna hem tar 10-15 minuter och skapar snabbt tillgång till 15.000 nya bostäder i Stockholm medan era byggplaner tar 10-15 år att förverkliga.

Fastighetsskatten på egna hem tog in nästa lika mycket intäkter som den nuvarande fastighetsavgiften. Eftersom ni ersatte fastighetsskatten med höjd flyttskatt bör ni därför med gott samvete kunna sänka, eller rent av slopa, den nuvarande flyttskatten och därigenom få fram ett stort antal bostäder i Stockholmtrakten som tidigare varit otillgängliga.

Lycka till!

Bästa hälsningar,
Björn Tarras-Wahlberg

För Partipolitiskt Obundna Aktionsgruppen
Rädda Lidingö – Bevara Trädgårdsstaden
www.RäddaLidingö.nu

Generalsekreterare
World Taxpayers Associations
www.worldtaxpayers.org

Dela Öppet brev till Anders Borg om Lidingö och bostadsbristen

Kommentarer

Anders Bergstedt 2014-05-04 21:27

Det vore nog bättre att ställa dessa frågor till Stefan Löfvén. Allt tyder på att han kommer att bestämma framtiden. Ingen på den rödgröna sidan tycker synd om Lidingö. Priserna på Lidingöbostäder är fullständigt orimliga och de bara stiger p.g.a. efterfrågan. Räntehöjningar och högre priser på energi kommer och det kliar i fingrarna på socialdemokraterna att ta fram sina gamla fastighetsskatter!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google