Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Rädda Lidingös sista partiutfrågning

fredag 5 september 2014 18:42

Företrädare för de sju partier som sitter i kommunfullmäktige. Fr.v. Hans Barje-M, Kent Ivarsson-C, Lars H Ericsson-LP, Torsten Engevik-FP, Daniel Larson-S, Arvid Molin-MP, Carl-Johan Schiller-KD.

Företrädare för de sju partier som sitter i kommunfullmäktige. Fr.v. Hans Barje-M, Kent Ivarsson-C, Lars H Ericsson-LP, Torsten Engevik-FP, Daniel Larson-S, Arvid Molin-MP, Carl-Johan Schiller-KD.

Torsdagskvällens politikerutfrågning i Ansgarskyrkan, anordnad av “Rädda Lidingö”, blev kanske en aning mer klargörande för de omkring 200 som kom för att lyssna och ställa frågor. Moderaternas Hans Barje fick förklara vilken politik man får om han utses till kommunstyrelsens ordförande. Miljöpartiet ville ha 8000 lägenheter på Lidingö fram till 2030 vilket fick många att höja på ögonbrynen.

Utfrågningen av politikerna, främst om Centrum/Torsvik, var den femte som Rädda Lidingö anordnade. Som vanligt startade man inte med att låta politikerna börja utan Björn Tarras-Wahlberg gjorde sin översikt över planerna, med tillägget att han “var förvånad över att partierna ville bygga i området”. “Låt Lidingö växa organiskt” sa han och pekade på att den genomsnittliga ökningen per år ligger på drygt 320 personer.

Hans Barje, M, inledde partipresentationen och sa att moderaternas uppdrag var 100 % Lidingö, med ordning i ekonomin. Planprogrammet ger en ram, sa Barje och tillade att han inte trodde att alla hus som visas på skisserna skulle ligga just där eller se ut just så. Områden för lägenheter behöver säljas för finansieringen, annars behöver man höja skatterna.

Kent Ivarsson, C, talade om det viktiga vägval som ön står inför. Centerpartiet vill värna om hela Lidingö, det ska vara småskaligt, utan utbyggnad av “Coop-parkeringen”. Det ska vara en varsam utbyggnad.

Lars H Ericsson, LP, berättade att Lidingöpartiet i över 40 år varit det parti som slagits för en grön ö och att man varit en broms mot “betongblocket”. Det är en stor fara om bebyggelsen blir som det sägs. Han sa också att den tagna översiktsplanen ska stoppas och omarbetas.

Torsten Engevik, FP, såg framför sig en skärgårdsstad som utvecklas med ett trivsamt Centrum, med ökad service och fler mötesplatser. Han meddelade också att antalet bilresor över bron minskat de senaste 8 – 10 åren.

Daniel Larson, S, var övertygad om att “det går att göra både och”. Hållbarhetsfaktorerna är inbakade i planerna. “Gör vi inget så backar vi”.

Arvid Molin, MP, ville se ett modigare Lidingö. “Centrum ska vara centrum för ön”. Därför vill Miljöpartiet dra Lidingöbanan på en aveny från Skärsätra, via Centrum, till Ropsten. “Lidingö ska vara hållbart för alla”.

Carl-Johan Schiller. KD, ansåg att “vi har fokuserat för mycket på byggfrågorna under åren istället för på skola och omsorg”. Han vill bevara karaktären på Lidingö och ha en ekonomi i ordning.

Därefter fick publiken börja ställa frågor. Den första handlade om antalet hyresrätter. S ville ha minst 30 %, MP minst 15 %, de övriga partierna verkade ligga på den nivå som tidigare nämnts – 15 %. Hans Barje påpekade att Lidingöhems pengar ska gå till verksamheter, inte till bostäder. En kompletterade publikfråga kom om försäljningen av fastigheten Kantarellens hyresrätter. Var det rätt tänkt att få in 600 miljoner för drygt 600 lägenheter mot att nu använda Lidingöhems pengar till att bygga nya, som i så fall bara räcker till 150 hyreslägenheter. “Försäljningen av Kantarellen var åt fanders”, sa LP medan FP ansåg att det var rätt att sälja till de boende när de ville köpa.

När frågorna kom till Centrum/Torsvik förklarade Hans Barje att “inte ett enda beslut är taget, inga planer är tagna”. Här bröt Björn Tarras-Wahlberg in och frågade “Var står du, vilken linje gäller för M, din eller Paul Lindquists?” Det tidigare kommunalrådet Staffan Anderberg, M, reste sig och sa att eftersom moderaterna blir största parti är det viktigt att kryssa Hans Barje.

Lars H Ericsson sa då att “Hans är med i ett parti som har enorm expansionshunger” varpå Kent Ivarsson fyllde i med frågan “Hans, har du mandat att förändra inom M” samtidigt som både han och Ericsson försäkrade att de gillade Hans som person. Varpå Barje sa att “vi är mer försiktiga än de planer som visats upp.”

Bullerfrågan kom upp som fråga och siffran 7 miljoner nämndes för bullerdämpande åtgärder. Torsten Engevik sa att FP vill vänta till slutet av den tänkta byggperioden med överbyggnad.

Miljöpartiet fick frågan om den aveny de talat om från Skärsätra till Centrum. På den ska Lidingöbanan gå för att öka tillgängligheten på ön, sa Arvid Molin. “Lidingö måste ta sitt ansvar i regionen och bygga minst 500 lägenheter per år. Vi vill bygga 8000 lägenheter, nära kollektivtrafikvägar”.

Detta fick Lars H Ericsson att utbrista “när MP startade för 20-30 år sedan var ni för både grönt och miljön. Nu är ni värre än andra partier”. Han avslutade med att hoppas att det är slut på detta tal om att Lidingö inte tar sitt ansvar.

Det kom många frågor under mötet, betydligt fler än partierna fick chans att svara på, eftersom moderatorn inte höll styr på varken frågarna eller sig själv.

Till slut sa Björn Tarras-Wahlberg att han var besviken på politiken och förespråkade att de som röstade på Moderaterna skulle kryssa den ena av toppkandidaterna, medan han uttalade sig mycket negativt om den andra. Flera bland de kvarvarande ansåg att han i och med detta passerat en gräns för vad som kan sägas under en offentlig debatt.

Hans Barje, Moderaterna, och Kent Ivarsson, Centerpartiet, satt bredvid varandra eftersom politikerna var placerade i mandatstorleksordning.

Hans Barje, Moderaterna, och Kent Ivarsson, Centerpartiet, satt bredvid varandra eftersom politikerna var placerade i mandatstorleksordning.

Dela Rädda Lidingös sista partiutfrågning

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google